Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΩΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΩΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΛΚΙΔΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

2 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ Ειδικότερα, το ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ, συγκροτείται από τα : Κεφάλαιο 1 ο : αποτελεί την εισαγωγή του διαχειριστικού σχεδίου και αναφέρεται στο ιστορικό του έργου, στο σκοπό και αναγκαιότητα υλοποίησης του σχεδίου, θέτει τις βασικές κατευθύνσεις που θα ακολουθηθούν, γίνεται μία σύντομη αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των υδατικών πόρων και παρουσιάζεται η διάρθρωση του τεύχους της μελέτης. Κεφάλαιο 2 ο : γίνεται η παρουσίαση του υδατικού διαμερίσματος στο οποίο ανήκει η περιοχή μελέτης με αναφορές στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του συγκεκριμένου υδατικού διαμερίσματος. Κεφάλαιο 3 ο : περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή της περιοχής μελέτης (οικισμοί, διοικητική δομή, γεωγραφικά στοιχεία, πληθυσμιακά στοιχεία, εκτίμηση πληθυσμιακής εξέλιξης, τεχνικά στοιχεία ύδρευσης, γεωτρήσεις, τιμολογιακή πολιτική, προγραμματιζόμενα έργα) και την περιγραφή των βασικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τον υδρολογικό κύκλο του νερού (γεωμορφολογία, γεωλογία, έδαφος, βλάστηση, χρήσεις γης). Κεφάλαιο 4 ο : παρουσιάζονται τα κλιματικά και μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής μελέτης με αναφορές στους μετεωρολογικούς σταθμούς από τους οποίους προέρχονται. Γίνεται στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων για την εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών παραμέτρων. Κεφάλαιο 5 ο : γίνεται προσέγγιση του υδατικού ισοζυγίου της περιοχής μελέτης λαμβάνοντας υπόψη, τις εισροές, εκροές και απώλειες νερού. Ταυτόχρονα στο ίδιο κεφάλαιο εντοπίζονται πιθανά προβλήματα ποιότητας του νερού και γίνεται προσομοίωση των πιθανών ρυπασμένων υπόγειων υδροφορέων. 2

3 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ Κεφάλαιο 6 ο : περιλαμβάνει τη στοχαστική προσομοίωση των υδρολογικών χρονοσειρών με μεθόδους στοχαστικής υδρολογίας με σκοπό τη γέννηση συνθετικών χρονοσειρών. Κεφάλαιο 7 ο : πραγματοποιείται εκτίμηση των υδατικών αναγκών (ύδρευση, άρδευση, κτηνοτροφία, βιομηχανία, πιθανές λοιπές ανάγκες), στηριζόμενη σε παραδοχές και αποτελέσματα της πληθυσμιακής εξέλιξης των οικισμών αλλά και βάση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που εντοπίζονται στη λεκάνη απορροής. Κεφάλαιο 8 ο : παρουσιάζεται η προσομοίωση του υδατικού ισοζυγίου της λεκάνης απορροής και εξάγονται τα τελικά συμπεράσματα σχετικά με τα διαθέσιμα υδατικά αποθέματα. Το ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ, συγκροτείται από τα : Κεφάλαιο 1 ο : αφορά την ανάπτυξη των στρατηγικών διαχείρισης σε κάθε πυρήνα ύδρευσης. Κεφάλαιο 2 ο : αναφέρεται σε ορισμένα γενικά στοιχεία για το σύνολο της περιοχής μελέτης και την συγκρότηση των πυρήνων ύδρευσης στα πλαίσια της ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων, καθώς και στα κριτήρια ομαδοποίησης των οικισμών. Κεφάλαιο 3 ο : αποτελεί την ανάλυση του εκάστοτε πυρήνα με αναφορές στην θέση του τον πληθυσμό του, τον τρόπο υδροδότησής του, τις εναλλακτικές λύσεις υδροδότησής του, τα προτεινόμενα μέτρα, την μοντελοποίηση της λύσης, τις στρατηγικές διαχείρισης, την επιλογή των λύσεων και την προ – κοστολόγηση των απαραίτητων έργων. 3

4 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Η άμεση περιοχή μελέτης συνίσταται από τις τέσσερεις Τοπικές Κοινότητες Προβατά, Μονοκκλησιάς, Άνω Καμήλας και Μητρουσίου που συγκροτούνται από τους ομώνυμους οικισμούς με εξαίρεση την τελευταία που αποτελείται από δύο οικισμούς: Μητρουσίου και Κάτω Μητρουσίου.  Γεωγραφικά οι παραπάνω οικισμοί και γενικά η περιοχή μελέτης χωροθετούνται στο κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και διοικητικά υπάγονται στη Δημοτική Ενότητα Καπετάν Μητρουσίου και στο διευρυμένο (Καλλικρατικό) Δήμο Σερρών.  Η μορφή της περιοχής μελέτης είναι πεδινή και η κυρίαρχη χρήση γης είναι η αγροτικές καλλιέργειες. Αντίστοιχα οι οικισμοί είναι μικροί σε πληθυσμό και η τοπική οικονομία στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην πρωτογενή παραγωγή και κυρίως στην αγροτική παραγωγή. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται μία εποπτική μορφή της περιοχής μελέτης. 4

5 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στην παρούσα κατάσταση η ύδρευση των οικισμών της περιοχής μελέτης γίνεται από γεωτρήσεις από τις οποίες αντλείται νερό, οδηγείται σε υδατόπυργους και στη συνέχεια διανέμεται στο δίκτυο ύδρευσης. Μόνο στην Τ.Κ. Μητρουσίου διαφοροποιείται ο τρόπος ύδρευσης, καθώς επιπλέον υπάρχει και μονάδα επεξεργασίας νερού. Επισημαίνεται ότι ο τρόπος ύδρευσης των οικισμών είναι αυτόνομος, δηλαδή κάθε οικισμός διαθέτει τη δική του γεώτρηση (ή γεωτρήσεις ) και υδατόπυργο (ή υδατόπυργους / δεξαμενές) και δεν συνδέονται μεταξύ τους. Αναλυτικότερα για κάθε οικισμό της άμεσης περιοχής μελέτης ισχύουν :  Τ.Κ. Προβατά: υπάρχουν δύο γεωτρήσεις εκ των οποίων μία βασική και μία εφεδρική και δύο υδατόπυργοι. Στην παρούσα κατάσταση αντλείται νερό μόνον από τη βασική γεώτρηση και αξιοποιείται ο ένας υδατόπυργος.  Τ.Κ. Μονοκκλησιάς: υπάρχει μία γεώτρηση και ένας υδατόπυργος για την ύδρευση του οικισμού.  Τ.Κ. Άνω Καμήλας: υπάρχει μία γεώτρηση και ένας υδατόπυργος για την ύδρευση του οικισμού.  Τ.Κ. Μητρουσίου (αποτελείται από τους οικισμούς Μητρουσίου και Κάτω Μητρουσίου: υπάρχουν τρεις γεωτρήσεις εκ των οποίων η μία είναι βασική και οι άλλες δύο εφεδρικές, μία μονάδα επεξεργασίας νερού με φίλτρα για αρσενικό (As), σίδηρο (Fe) και μαγγάνιο (Mn), μία δεξαμενή καθαρού νερού στη μονάδα επεξεργασίας και ένας υδατόπυργος. Στην παρούσα κατάσταση αντλείται νερό μόνον από τη βασική γεώτρηση το οποίο οδηγείται στο διυλιστήριο για να υποστεί κατάλληλη επεξεργασία. Στη συνέχεια διοχετεύεται στη δεξαμενή καθαρού νερού και από εκεί μεταφέρεται στον υδατόπυργο για να διανεμηθεί τελικά στο δίκτυο ύδρευσης των οικισμών. 5

6 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης μελέτης διαχείρισης υδατικών πόρων, υλοποιήθηκε ενδελεχής ανάλυση και πρόβλεψη της εξέλιξης του πληθυσμού για όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του διευρυμένου Δήμου Σερρών. Ειδικότερα εφαρμόστηκε η μέθοδος ανάλυσης κύριων συνιστωσών των προβολών του πληθυσμού, σύμφωνα με την οποία το μέγεθος του πληθυσμού κάποιας χρονικής στιγμής t (P t ) μπορεί να υπολογιστεί από το μέγεθος κάποιας προηγούμενης χρονικής στιγμής 0 (P 0 ) (συνήθως της τελευταίας απογραφής) λαμβάνοντας υπόψη τις συνιστώσες της πληθυσμιακής ανάπτυξης για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε δηλαδή, τις γεννήσεις (B), τους θανάτους (D) και τη μετανάστευση από (E) ή προς (I) τον πληθυσμό. Η μαθηματική εξίσωση που το περιγράφει είναι : Pt = Po + B – D + I – E Για τις ανάγκες μακροχρόνιων προβλέψεων του μεγέθους του πληθυσμού (πληθυσμιακών προβολών) η μόνη μέθοδος η οποία θεωρείται ότι παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα είναι η σύνθεση κύριων συνιστωσών. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε σε κατά φύλο και 5ετείς ομάδες ηλικιών δεδομένα και κατά συνέπεια παρείχε προβλέψεις για κάθε πληθυσμιακό κατά φύλο και 5ετή ομάδα ηλικιών υποσύνολο. Η βασική σκέψη στην οποία στηρίζεται η ανάπτυξη αυτής της μεθόδου είναι ότι τα άτομα συγκεκριμένης ηλικίας στον πληθυσμό κάποιου έτους είναι όσα τα νεότερα κατά ένα χρόνο άτομα στον πληθυσμό του προηγούμενου έτους αφού αφαιρεθούν όσοι από αυτούς πέθαναν και όσοι μετανάστευσαν από τον πληθυσμό και προστεθούν όσοι μετανάστευσαν προς τον πληθυσμό, στην αντίστοιχη ηλικία κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε. 6

7 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στα διαγράμματα των παρακάτω σχημάτων παρουσιάζονται οι πυραμίδες ηλικιών για άνδρες και γυναίκες των οικισμών που συγκροτούν τον πυρήνα. Διακρίνεται η στενή βάση, δηλαδή ο μικρός πληθυσμός στις ομάδες ηλικιών από 0 έως 39 και αντίθετα το ευρύ άνω τμήμα, δηλαδή ο μεγάλος πληθυσμός στις ομάδες ηλικιών από 40 έως 74. Τέλος η κορυφή αναμενόμενα στενεύει στις ομάδες ηλικιών από 74 έως 85+, λόγω της μεγάλης θνησιμότητας σε αυτές τις ηλικίες. 7

8 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στον πίνακα και το αντίστοιχο διάγραμμα που διακρίνεται παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της μεθόδου των προβολών του πληθυσμού, όπου επιβεβαιώνεται η σταδιακή μείωση των πληθυσμών των οικισμών. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα μεθόδου προβολών (2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036). 8

9 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Με σκοπό να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα μίας μικρής και σταδιακής αύξησης του πληθυσμού και ουσιαστικά να προσομοιωθεί το δυσμενέστερο σενάριο χρησιμοποιήθηκε ο τύπος του ανατοκισμού για την πρόβλεψη της εξέλιξης του πληθυσμού στο μέλλον. Η κάλυψη του δυσμενέστερου σεναρίου θεωρείται απαραίτητη, καθώς η εξέλιξη του πληθυσμού θα καθορίσει τις παρούσες και μελλοντικές υδρευτικές ανάγκες. Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της μεθόδου κύριων συνιστωσών για τις προβολές πληθυσμού που έδειξαν σταδιακή μείωση του πληθυσμού και την επιθυμία για κάλυψη του δυσμενέστερου σεναρίου εκτιμάται ένα ετήσιο ποσοστό αύξησης της τάξης του +0.5%. Εν = Εο * ( 1 + ρ ) ν Ε ν : ο προβλεπόμενος πληθυσμός Ε ο : ο πληθυσμός κατά το έτος απογραφής ρ: η ετήσια αύξηση του πληθυσμού ν: τα έτη για τα οποία θα γίνει η πρόβλεψη 9

10 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Επισημαίνεται ότι για τη Δημοτική Ενότητα Καπετάν Μητρούσι, στην οποία ανήκουν οι οικισμοί που συγκροτούν το συγκεκριμένο πυρήνα υπάρχει εγκεκριμένη αξιολόγηση φακέλου υδρευτικής κατάστασης (Υπ’ αριθμ. 4931/09-02-2011) του πρώην (Καποδιστριακού) Δήμου Καπετάν Μητρούσι – Π.Ε. Σερρών, από τη Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας. Πίνακας 2 : Ημερήσιες και ετήσιες υδρευτικές ανάγκες (Φάκελος Υδρευτικής Κατάστασης). 10

11 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Πίνακας 3 : Ανάγκες σε πόσιμο νερό – σύνολο οικισμών βάσει ΚΥΑ. Διακρίνεται η αισθητά μεγαλύτερη τιμή πραγματικής κατανάλωσης νερού σε σχέση με τις υπολογιζόμενες, γεγονός που αποδίδεται συνδυαστικά :  Στα παλαιωμένα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού που παρουσιάζουν μεγάλες απώλειες  Στη χρήση νερού ύδρευσης και για άρδευση. Πίνακας 4 : Σύγκριση ετήσιων καταναλώσεων νερού (ΦΥΚ-ΚΥΑ-Μετρήσεις). 11

12 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Πίνακας 5 : Επιπλέον ώρες λειτουργίας και άντλησης νερού από τις γεωτρήσεις. Παρουσιάζονται οι απαιτούμενες ώρες λειτουργίας των γεωτρήσεων ύδρευσης, για την κάλυψη των αναγκών των οικισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές παροχές των γεωτρήσεων :  Γεώτρηση Μητρουσίου→ 70 m 3 /hr  Γεώτρηση Προβατά→ 63 m 3 /hr  Γεώτρηση Μονοκκλησιάς→ 53 m 3 /hr  Γεώτρηση Άνω Καμήλας→ 50 m 3 /hr Προκύπτει ένα πλεόνασμα νερού της τάξης των 2453.1 m 3 την ημέρα για την κανονική περίοδο (χειμερινή), όταν οι μέγιστες καταμετρημένες ανάγκες της Τ.Κ. Μητρουσίου για την ίδια περίοδο ανέρχονται σε 963.4 m 3 την ημέρα. Για την περίοδο αιχμής (θερινή) προκύπτει πλεόνασμα 1863.2 m 3 την ημέρα, όταν οι ανάγκες της Τ.Κ. Μητρουσίου φτάνουν τα 1387.0 m 3 την ημέρα (για την ίδια περίοδο). Ετσι, οι εφεδρείες των γεωτρήσεων των υπολοίπων οικισμών υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των οικισμών Μητρουσίου τόσο την χειμερινή όσο και τη θερινή περίοδο. 12

13 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Για την επίλυση του προβλήματος ύδρευσης της Τ.Κ. Μητρουσίου αναπτύχθηκε μία σειρά στρατηγικών διαχείρισης με βάση τις δυνατές εναλλακτικές λύσεις. Περιγράφηκαν συνοπτικά οι προτεινόμενες λύσεις, παρουσιάζονται σε διαγραμματική μορφή και έγινε ενδελεχής ανάλυση κάθε μίας, με παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, καθώς και ανάλυση κόστους οφέλους. Οι προτεινόμενες στρατηγικές διαχείρισης ή εναλλακτικές λύσεις είναι οι παρακάτω:  ΕΛ Ι+Α: Δημιουργία ενός πυρήνα ύδρευσης των τοπικών οικισμών με γεωγραφικά, υδραυλικά και κοινωνικά κριτήρια και αξιοποίηση των εφεδρειών υπαρχόντων γεωτρήσεων.  ΕΛ Ι+Α+Β1: Προσθήκη μίας γεώτρησης, στον πυρήνα ύδρευσης με αντίστοιχο αγωγό μεταφοράς νερού για την κάλυψη του ελλείμματος από την αδρανοποίηση της γεώτρησης της Τ.Κ. Μητρουσίου.  ΕΛ Ι+Α+Β1+Β2: Επιπλέον προσθήκη μίας κεντροβαρικής δεξαμενής με τους απαραίτητους αγωγούς για τη βέλτιστη κεντρική διαχείριση του νερού.  ΕΛ IΙ: Επέκταση του υφιστάμενου διυλιστηρίου της Τ.Κ. Μητρουσίου.  ΕΛ ΙΙΙ: Εκσυγχρονισμός και αλλαγή τεχνολογίας του διυλιστηρίου της Τ.Κ. Μητρουσίου. ΕΛ Ι Α+Β1 ΕΛ ΙΙ ΕΛ ΙV Ύδρευση Τ.Κ. Μητρουσίου ΕΛ ΙΙΙ ΕΛ Ι Α+Β1+Β2 ΕΛ Ι Α  ΕΛ ΙV: Μεταφορά νερού από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης των Σερρών. 13

14 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛ Ι+Α Η πρώτη εναλλακτική λύση αφορά τη συνένωση οικισμών σε ένα πυρήνα ύδρευσης.  Βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή και οι μεταξύ τους αποστάσεις είναι πολύ μικρές.  Η μορφολογία του εδάφους είναι πεδινή και οι κλίσεις μικρές.  Δεν υπάρχουν γεωλογικές ή γεωτεχνικές παράμετροι που να αποκλείουν την λύση.  Τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των οικισμών παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες. Οι οικισμοί είναι κατά βάση αγροτικοί και η τοπική οικονομία στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην αγροτική παραγωγή.  Οι πληθυσμοί των οικισμών είναι μικροί και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή τα ποσοστά των κατοίκων στις αντίστοιχες ομάδες ηλικιών είναι περίπου τα ίδια, όπως επίσης και τα ποσοστά των κατοίκων που συμμετέχουν στους επιμέρους τομείς της οικονομίας και στις μορφές απασχόλησης. Κατά συνέπεια οι οικισμοί αυτοί πληρούν τα γεωγραφικά, κοινωνικά, οικονομικά και τεχνικά ( υδραυλικά ) κριτήρια για τη συνένωση τους σε ένα πυρήνα ύδρευσης.  Είναι εύκολη η εύρεση ενός κεντροβαρικού σημείου για τη συγκέντρωση του νερού, καθώς και για την κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης νερού.  Δεν υπάρχουν φυσικά ή τεχνητά εμπόδια, που να εμποδίζουν την πορεία κατασκευής αγωγών και εν γένει νέων απαιτούμενων έργων. 14

15 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛ Ι+Α+Β1+Β2 Προβλέπεται η κατασκευή μίας δεξαμενής συγκέντρωσης νερού σε ένα κεντροβαρικό σημείο του πυρήνα και στη συνέχεια κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού από τη συγκεκριμένη δεξαμενή προς τους υδατόπυργους ή δεξαμενές των οικισμών για την περαιτέρω διανομή του νερού στα δίκτυα των οικισμών. Ο αγωγός που θα έχει κατασκευαστεί στην πρώτη φάση της προτεινόμενης λύσης θα αξιοποιηθεί για τη μεταφορά του νερού από τις γεωτρήσεις (υφιστάμενες και νέα Β1 φάσης) προς την κεντρική δεξαμενή. 15

16 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΥΣΗΣ 1 : το κριτήριο της οριζόντιας γραμμής θεωρείται πιο σημαντικό από της κατακόρυφης στήλης 0 : το κριτήριο της οριζόντιας γραμμής θεωρείται λιγότερο σημαντικό από της κατακόρυφης στήλης Πραγματοποιείται συγκριτική αξιολόγηση των στρατηγικών διαχείρισης, προκειμένου να αναδειχθεί η βέλτιστη, με πολυκριτηριακή ανάλυση στηριζόμενη σε περιβαλλοντικά, λειτουργικά, τεχνικά, οικονομικά, αισθητικά και χρονικά κριτήρια. Κριτήρια 1: Λειτουργικά Χαρακτηριστικ ά 2: Αισθητική αξία 3: Ευκολία κατασκευής 4: Δαπάνη Έργου 5: Προβλεπόμεν ος χρόνος υλοποίησης 6: Περιβαλλο ντικές επιπτώσεις 7: Κοινωνικ ή αποδοχή Σύνολο βαθμολογί ας 1: Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 1111116 2: Αισθητική αξία0 000000 3: Ευκολία κατασκευής01 00012 4: Δαπάνη Έργου011 0114 5: Ο προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης0111 115 6: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις01100 13 7: Κοινωνική αποδοχή010000 1 16

17 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΥΣΗΣ α/αΚριτήρια Βαθμολογία εναλλακτικών λύσεων ΕΛ Ι Α ΕΛ Ι Α+Β1 ΕΛ Ι Α+Β1+Β2 ΕΛ ΙΙΕΛ ΙΙΙΕΛ ΙV 1 Λειτουργικά χαρακτηριστικά 7085100263436 Συνολική βαθμολογία σύμφωνα με το βάρος του κριτηρίου 25%17.5021.2525.006.568.449.06 2Αισθητική αξία1008060 100 3Ευκολία κατασκευής8773 635335 Συνολική βαθμολογία σύμφωνα με το βάρος του κριτηρίου 11%9.538.07 6.975.873.85 4Δαπάνες Έργων907053581565 5 Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης 1008060 4530 Συνολική βαθμολογία σύμφωνα με το βάρος του κριτηρίου 21%21.0016.8012.60 9.456.30 6 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 608010080 15 Συνολική βαθμολογία σύμφωνα με το βάρος του κριτηρίου 14%8.4011.2014.0011.20 2.10 7Κοινωνική αποδοχή3080 100 30 Συνολική βαθμολογία σύμφωνα με το βάρος του κριτηρίου 7%2.105.60 7.00 2.10 Συνολική βαθμολογία100%78.7378.7277.1257.0847.0539.11 17

18 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Για την αντιμετώπιση απόκλισης μεταξύ των καταναλώσεων που καταγράφονται από τα υδρόμετρα και των αντίστοιχων ποσοτήτων από την παραγωγή των γεωτρήσεων, προτείνονται, τα παρακάτω: 1.Αξιολόγηση εξωτερικού υδραγωγείου, με :  Έλεγχο των υδρομέτρων των γεωτρήσεων και των υδρομέτρων στην είσοδο και έξοδο κάθε υδατόπυργου.  Αντικατάσταση των παλαιών και μη λειτουργούντων.  Τοποθέτηση υδρομέτρων όπου δεν υπάρχουν.  Συστηματικές μετρήσεις και καταγραφές του νερού που αντλείται από τις γεωτρήσεις και εισέρχεται–εξέρχεται στους υδατόπυργους.  Δημιουργία αξιόπιστης βάσης δεδομένων. 18

19 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2. Εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού. Με το σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και τους κατάλληλους σταθμούς, θα είναι εφικτός ο έλεγχος της ροής νερού σε επιλεγμένους κόμβους του δικτύου. Έτσι θα διαπιστωθούν πιθανά σημεία διαρροής νερού ή δυσλειτουργιών και θα εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα για το ποσοστό του νερού που πιθανόν χάνεται από διαρροές του δικτύου. Αν από τον παραπάνω έλεγχο διαπιστωθεί ότι το δίκτυο έχει απώλειες τότε πρέπει να ληφθούν μέτρα για την επιδιόρθωση του στα προβληματικά σημεία ή αντικατάσταση επιμέρους γραμμών και τμημάτων του ή ακόμα και την πλήρη αντικατάσταση του αν είναι παλαιωμένο και μη λειτουργικό. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το δίκτυο δεν έχει απώλειες νερού, τότε μεθοδεύεται ο έλεγχος στο επόμενο στάδιο που είναι η καταγραφή των καταναλώσεων από τα υδρόμετρα των κατοικιών. Κλείνοντας σημειώνεται ότι η εγκατάσταση του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού με τους κατάλληλους σταθμούς θα επιφέρει καλύτερο έλεγχο του δικτύου και επίλυση ζητημάτων κατανομής νερού, ταυτοχρονισμού της ζήτησης και διαχείρισης αιχμών. 19

20 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 3. Αλλαγή υδρομέτρων κατοικιών. Η αντικατάσταση των υδρομέτρων των κατοικιών με τοποθέτηση νέων αξιόπιστων και βελτιωμένης τεχνολογίας, θα συντελέσει στη μέγιστη δυνατή ακρίβεια μέτρησης της κατανάλωση νερού. Η χωροθέτησή τους, δηλαδή η επιλογή του σημείου τοποθέτησης, ώστε να είναι προστατευμένα από πιθανή καταστροφή (π.χ. σπάσιμο) ή από την κατασκευή κάποιας παράκαμψης με σωληνώσεις με σκοπό την κλοπή νερού, αποτελεί βασικό στοιχείο εξασφαλισμένης λειτουργίας του. Η εύκολη ανάγνωση και καταγραφή των καταναλώσεων από τον παρατηρητή, αποτελεί ζητούμενο της χρήσης του. Η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων με τις καταναλώσεις νερού από τα υδρόμετρα των κατοικιών αποσκοπεί :  Στην πραγματοποίηση συγκρίσεων με τις αντίστοιχες ποσότητες νερού που εισέρχονται στο δίκτυο.  Εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις καταναλώσεις νερού και του μη τιμολογημένου νερού. 20

21 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στρατηγική Διαχείρισης Ι:  Λειτουργία ενοποίησης εξωτερικών υδραγωγείων με δεξαμενή, με μείωση των απωλειών σε επίπεδο εξωτερικού υδραγωγείου της τάξης του 5%.  Προσθήκη νέας γεώτρησης λόγω της αδρανοποίησης της γεώτρησης Μητρουσίου που παρουσιάζει πρόβλημα ρύπανσης με αρσενικό.  Μείωση των παροχών των γεωτρήσεων ανά πενταετία λόγω παλαιότητας.  Παύση λειτουργίας εφεδρικής γεώτρησης Προβατά μετά την πρώτης 5ετία λόγω παλαιότητας και χαμηλής δυναμικότητας.  Σταδιακή αύξηση (ανά πενταετία) των ωρών λειτουργίας των γεωτρήσεων για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών. ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ. Στρατηγική Διαχείρισης ΙΙ:  Ενοποίησης εξωτερικών υδραγωγείων, δεξαμενή, μείωση των απωλειών κατά 5%.  Προσθήκη νέας γεώτρησης λόγω της αδρανοποίησης της γεώτρησης με αρσενικό.  Μείωση των παροχών των γεωτρήσεων ανά πενταετία λόγω παλαιότητας.  Παύση λειτουργίας εφεδρικής γεώτρησης Προβατά μετά την πρώτη 5ετία λόγω παλαιότητας.  Αλλαγή υδρομέτρων, εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, με μείωση των απωλειών και της αλόγιστης κατανάλωσης (μη τιμολογημένο νερό) της τάξης του 20%.  Κατάλληλη ρύθμιση (ανά πενταετία) των ωρών λειτουργίας των γεωτρήσεων για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ, ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ. 21

22 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στρατηγική Διαχείρισης ΙΙΙ:  Λειτουργία ενοποίησης εξωτερικών υδραγωγείων με δεξαμενή, με μείωση των απωλειών κατά 5%.  Προσθήκη νέας γεώτρησης λόγω της αδρανοποίησης της γεώτρησης Μητρουσίου που παρουσιάζει πρόβλημα ρύπανσης με αρσενικό.  Μείωση των παροχών των γεωτρήσεων ανά πενταετία λόγω παλαιότητας.  Παύση λειτουργίας εφεδρικής γεώτρησης Προβατά μετά την παρέλευση της πρώτης πενταετίας λόγω παλαιότητας.  Αλλαγή υδρομέτρων κατοικιών και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού που συνολικά επιφέρουν μία μείωση των απωλειών και της αλόγιστης κατανάλωσης (μη τιμολογημένο νερό) της τάξης του 20%.  Αντικατάσταση μερικού ή ολικού δικτύου ύδρευσης σε επίπεδο εσωτερικού υδραγωγείου με μείωση απωλειών ή αλόγιστης κατανάλωσης της τάξης του 10%.  Κατάλληλη ρύθμιση (ανά πενταετία) των ωρών λειτουργίας των γεωτρήσεων για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ. 22

23 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στρατηγική Διαχείρισης ΙV:  Λειτουργία ενοποίησης εξωτερικών υδραγωγείων με δεξαμενή και μείωση των απωλειών κατά 5%.  Προσθήκη νέας γεώτρησης λόγω της αδρανοποίησης της γεώτρησης Μητρουσίου που παρουσιάζει πρόβλημα ρύπανσης με αρσενικό.  Μείωση των παροχών των γεωτρήσεων ανά πενταετία λόγω παλαιότητας.  Παύση λειτουργίας εφεδρικής γεώτρησης Προβατά μετά την πρώτη 5ετία λόγω παλαιότητας.  Αλλαγή υδρομέτρων, εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, με μείωση των απωλειών και της αλόγιστης κατανάλωσης (μη τιμολογημένο νερό) της τάξης του 20%.  Αντικατάσταση μερικού ή ολικού δικτύου ύδρευσης σε επίπεδο εσωτερικού υδραγωγείου που επιφέρει μείωση απωλειών ή αλόγιστης κατανάλωσης της τάξης του 10%.  Παύση λειτουργίας της παλαιότερης σε ηλικία γεώτρησης από την τρίτη πενταετία και μετά.  Κατάλληλη ρύθμιση (ανά πενταετία) των ωρών λειτουργίας των γεωτρήσεων για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών. ΑΠΟΛΥΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΤΗΣΕΩΝ. 23

24 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Τα προτεινόμενα έργα εσωτερικού υδραγωγείου στα πλαίσια των στρατηγικών διαχείρισης εφαρμογής της λύσης που υιοθετήθηκε για την επίτευξη της ενιαίας διαχείρισης υδραγωγείων είναι:  Η αλλαγή υδρομέτρων στις κατοικίες των οικισμών.  Η εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού.  Η αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης που μπορεί να είναι μερική ή ολική ή ορισμένα τμήματα αγωγών. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα κόστη των συγκεκριμένων έργων, που προέκυψαν μετά από μία αδρομερή προσέγγιση στα πλαίσια της παρούσας μελέτης διαχείρισης υδατικών πόρων, πριν τις τελικές μελέτες εφαρμογής. 24

25 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΛΚΙΔΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2016


Κατέβασμα ppt "ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΩΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google