Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κληρονομικές διαταραχές πηκτικού μηχανισμού Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κληρονομικές διαταραχές πηκτικού μηχανισμού Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κληρονομικές διαταραχές πηκτικού μηχανισμού Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

2 Οδηγούν σε: Αιμορραγική διάθεση είναι η αποτυχία των φυσιολογικών μηχανισμών της αιμόστασης να ελέγξουν την αιμορραγία Ο όρος όμως αιμορροφιλία αναφέρεται κυρίως σε κληρονομική διαταραχή του μηχανισμού πήξης

3 Διαταραχές πηκτικού μηχανισμού Κληρονομικές διαταραχές πρωτογενούς αιμόστασης 1) Νόσος von Willebrand (vWD) 2) Θρομβασθένειες Κληρονομικές διαταραχές πηκτικού μηχανισμού 1) Αιμορροφιλία Α 2) Αιμορροφιλία Β

4 Νόσος von Willebrand (vWD) Γενετικός έλεγχος: αυτοσωματικός (χρ. 12) Κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα και σπανιότερα υπολειπόμενο χαρακτήρα Είναι η πιο συχνή κληρονομική αιμορραγική διαταραχή 1:100 ασυμπτωματική νόσος 1:800-1:1000 νοσούν Οφείλεται σε ποσοτική ή ποιοτική διαταραχή του παράγοντα von Willebrand

5 Παράγοντας von Willebrand (vWF) Ο von Willebrand συντίθεται στα α-κοκκία των αιμοπεταλίων και στα ενδοθηλιακά κύτταρα Συμμετέχει στην πρωτογενή αιμόσταση και σταθεροποιεί το μόριο του παράγοντα VIII

6 Παράγoντας von Willebrand Ρόλος in vivo: στην πρωτοπαθή αιμόσταση (προσκόλληση των αιμοπεταλίων στο υπενδοθήλιο με τη Gp-Iβ) και στη δευτερογενή αιμόσταση, γιατί μεταφέρει τον FVIII (ο οποίος παρουσιάζει μειωμένο χρόνο ημίσειας ζωής αν δε συνδεθεί με τον vWF)

7 H ανεπάρκεια του von Willebrand προκαλεί: A. Ελάττωση της βιολογικής δραστηριότητάς του: Εκτιμάται με 1)με την παράταση του χρόνου ροής και 2)με την παθολογική συσσώρευση των αιμοπεταλίων στη ριστοσετίνη

8 H ανεπάρκεια του von Willebrand προκαλεί: B. Ελάττωση της αντιγονικής δραστηριότητας του vWF Γ. Ελάττωση της αντιαιμορροφιλικής Α δραστηριότητας που είναι υπεύθυνη για την παράταση του χρόνου aPTT

9 Ταξινόμηση vWD Τύπος Ι (ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ, 75-80%): Ταυτόχρονη μείωση στο αντιγόνο του vWF, στη δράση του συνεργικού παράγοντα ριστοσετίνης και στον FVIII. Υπάρχουν όλα τα πολυμερή αλλά σε μειωμένη ποσότητα Τύπος ΙΙ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ, 20%): Ποιοτικές αλλαγές του παράγοντα. Η δράση του συνεργικού παράγοντα ριστοσετίνης είναι συχνά ελαττωμένη, δυσανάλογα με τα επίπεδα του vWF Τύπος ΙΙΙ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ, σπάνιος): Εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα του vWF, FVIII και του συμπαράγοντα της ριστοσετίνης

10

11 Κλινική εικόνα Αιμορραγικές διαταραχές: από δέρμα και βλεννογόνους Η βαρύτητα της αιμορραγίας ποικίλλει στην ίδια οικογένεια και σε διαφορετικά επεισόδια στον ίδιο ασθενή Ο χρόνος εκδήλωσης σχετίζεται με τη βαρύτητα της νόσου

12 Διαφορετική βαρύτητα κατά τη διάρκεια της ζωής!! Stress Ορμόνες κατά τη διάρκεια της ήβης Κύηση Αντισυλληπτικά δισκία : διορθώνουν εν μέρει την ανεπάρκεια

13 Κλινική εικόνα Εκχυμώσεις και αιμορραγία από τους βλεννογόνους Παρατεταμένη αιμορραγία μετά από τραυματισμό ή επεμβατικές διαδικασίες (π.χ εξαγωγή οδόντος, αμυγδαλεκτομή) Γυναίκες: μηνο-μητρορραγία

14 Κλινική εικόνα Οι ομόζυγοι ασθενείς (τύπος ΙΙΙ) προσβάλλονται βαρύτερα επειδή έχουν διαταραχή και στη δευτερογενή αιμόσταση (έλλειμμα στη δημιουργία πήγματος ινικής) λόγω της μείωσης του FVIII: +αιμορραγία στις αρθρώσεις και στους μαλακούς ιστούς Βαριά προσβολή: 1: 1.000.000

15 Υποψία νόσου Willebrand Νέος άνθρωπος με αιμορραγικές εκδηλώσεις από δέρμα και βλεννογόνους και φυσιολογικό αριθμό αιμοπεταλίων: 1η εξέταση: Χρόνος ροής 2η εξέταση: Ανιχνευτικές εξετάσεις πήξης

16 Διάγνωση vWD Παράταση χρόνου ροής Τα αιμοπετάλια ποσοτικά και ποιοτικά είναι υγιή Παράταση του χρόνου μερικής θρομβοπλαστίνης (PTT) με φυσιολογικό χρόνο προθρομβίνης (PT) !! Μερικές φορές το PTT: φυσιολογικό ή ελαφρά παρατεταμένο

17 Διάγνωση vWD Μειωμένα επίπεδα του παράγοντα vWF. Φυσιολογικά επίπεδα αν η διαταραχή είναι ποιοτική!! Παθολογική συσσώρευση αιμοπεταλίων παρουσία ριστοσετίνης Διαφόρου βαθμού μείωση του FVIII Ηλεκτροφόρηση πολυμερών vWF (βοηθά στη Δχ του τύπου ΙΙ)

18 Διαφορική διάγνωση 1)Από άλλες διαταραχές που εμφανίζουν παράταση του χρόνου ροής με φυσιολογικό αριθμό αιμοπεταλίων (θρομβοπάθειες, αγγειίτιδες) 2)Από άλλες διαταραχές που προκαλούν παράταση PTT Από διαταραχές του ενδογενούς μηχανισμού πήξης και κυρίως από την αιμορροφιλία Α Επίκτητη νόσο Willebrand (αυτοάνοσα νοσήματα, λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα, κακοήθεια) Παρουσία αντιπηκτικού λύκου

19 Θεραπεία νόσου Willebrand Δεσμοπρεσσίνη (DDAVP) κυρίως στον τύπο Ι Τχ υποκατάστασης με FVIII Αντιινωδολυτικοί παράγοντες (ε- αμινοκαπροϊκό οξύ, τρανεξαμικό οξύ) Η ασπιρίνη απαγορεύεται

20 Δεσμοπρεσσίνη ή DDAVP Συνθετικό ανάλογο της βαζοπρεσσίνης Προκαλεί απελευθέρωση των FVIII και von Willebrand από τις θέσεις αποθήκευσής τους 3-5πλάσια αύξηση τους 30΄- 45΄, μετά την IV έγχυση που παραμένει για 4 περίπου ώρες Δοκιμαστική δοκιμασία πριν τη χορήγηση για την εκτίμηση της ανταπόκρισης SC, IV, ρινικό spray

21 Νόσος Willebrand και αντιινωδολυτικοί παράγοντες Κυρίως στον έλεγχο αιμορραγίας από τους βλεννογόνους ή μόνοι τους είτε συμπληρωματικά με άλλη θεραπεία Ε-αμινοκαπροϊκό οξύ και τρανεξαμικό οξύ, απροτινίνη Αποτελεσματικοί στην αιμορραγία του στοματοφάρυγγα και στη μητρορραγία

22 Κληρονομικές διαταραχές αιμοπεταλίων (Θρομβοπάθειες) Διαταραχές συγκόλλησης Σύνδρομο Bernard-Soulier Διαταραχή συγκόλλησης παρουσία κολλαγόνου Διαταραχές πρωτογενούς συσσώρευσης Θρομβασθένεια Glanzmann Ιδιοπαθής αθρομβία Διαταραχές δευτερογενούς συσσώρευσης Διαταραχές κατανομής, διαταραχές παρόμοιες ασπιρίνης, διαταραχές της αντίδρασης έκλυσης Μεμονωμένη ένδεια αιμοπεταλιακού παράγοντα 3

23 Κλινικά ευρήματα διαταραχών αιμοπεταλίων Πετέχειες Πορφύρα Ήπια ως μέτρια αιμορραγία βλεννογόνων (ΓΕΣ, ουρογεννητικό, πνεύμονες, επίσταξη) Ιστορικό αυτόματων εκχυμώσεων Ουλορραγία μετά από βούρτσισμα δοντιών

24 Εργαστηριακή εκτίμηση διαταραχών αιμοπεταλίων Ποσοτικός προσδιορισμός αιμοπεταλίων Εξέταση περιφερικού επιχρίσματος (αριθμός, μέγεθος, κοκκίωση) Χρόνος ροής Συσσώρευση αιμοπεταλίων Φαινότυπος αιμοπεταλίων

25 Επίχρισμα περιφερικού αίματος στη θρομβοπάθεια

26 Σύνδρομο Bernard-Soulier Αυτοσωματικός υπολειπόμενος χαρακτήρας Απουσία GP Ib, V, IX Γιγάντια αιμοπετάλια Ήπια ή μέτρια θρομβοπενία Παθολογικός χρόνος ροής αίματος Παθολογική συσσώρευση με ριστοσετίνη Συσσώρευση με άλλους παράγοντες: κφ

27 Θρομβασθένεια Glanzmann Αυτοσωματικός υπολειπόμενος χαρακτήρας Απουσία GP IΙb/IIIa Παθολογικός χρόνος ροής αίματος Παθολογική ή απούσα πρωτογενής συσσώρευση παρουσία διφωσφωρικής αδενοσίνης, αδρεναλίνης, θρομβίνης κολλαγόνου

28 Θεραπεία θρομβοπάθειας Αιμοπετάλια Κορτικοειδή Ανασυνδυασμένος ενεργοποιημένος FVII

29 Αιμορροφιλία Κληρονομική διαταραχή της πήξης Φυλοσύνδετη υπολειπόμενη μεταβίβαση (άνδρες: νοσούν, γυναίκες: φορείς) Σπάνια, μπορεί να εμφανισθεί και σποραδικά (μετάλλαξη)

30 Αιμορροφιλία Ανεπάρκεια της ενδογενούς οδού πήξης λόγω απουσίας ή ανωμαλίας του: FVIII (αιμορροφιλία Α) FIX (αιμορροφιλία Β): 5 φορές πιο σπάνια FXI (αιμορροφιλία C): πολύ σπάνια

31 Αιμορροφιλία Η διάγνωση της νόσου είναι τόσο πιο πρώιμη, όσο πιο βαριά είναι η βαρύτητα της νόσου Η κλινική εικόνα είναι ίδια στον τύπο Α και Β ΒΑΡΙΑ: παράγοντας<1% ΜΕΤΡΙΑ: παράγοντας 1-5% ΗΠΙΑ: παράγοντας 5-15% ΠΟΛΎ ΗΠΙΑ: παράγων 25-50% του φυσιολογικού Ίδια βαρύτητα στα μέλη της οικογένειας και σταθερή κατά τη διάρκεια της ζωής

32 Κλινική εικόνα βαριάς αιμορροφιλίας Πρώτες εκδηλώσεις μέχρι το 1ο έτος ζωής Πρόκληση αιμορραγίας με ή χωρίς τραυματισμό, που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή ΑΙΜΑΡΘΡΑ: επώδυνη διόγκωση αρθρώσεων με συνοδά σημεία φλεγμονής. Συχνές υποτροπές οδηγούν σε χρόνια αιμορροφιλική αρθροπάθεια Αιμορραγίες στους μύες, στα σπλάχνα, στο ΚΝΣ

33 Κλινική εικόνα μέτριας-ήπιας μορφής Οι αιμορραγίες είναι κυρίως προκλητές Διάγνωση αργά στη ζωή Συνήθως μετά από διερεύνηση παράδοξης αιμορραγίας μετά από μικρή ή μεγάλη χειρουργική επέμβαση

34 Διάγνωση Στην οικογένεια της μητέρας περιγράφονται αιμορραγικά συμβάματα στους άνδρες Η πρωτογενής αιμόσταση (χρόνος ροής, αριθμός αιμοπεταλίων) είναι φυσιολογική Έλεγχος πήξης: PT και ινωδογόνο είναι φυσιολογικά αλλά PTT=ΠΑΡΕΤΕΤΑΜΕΝΟ

35 Διάγνωση Μέτρηση του FVIII εάν είναι φυσιολογική μετράμε τον FIX ή ελέγχουμε για ποιοτική ανεπάρκεια του FVIII

36 Διαφορική διάγνωση Νόσος von Willebrand Παρουσία επίκτητου ανασταλτή (παράταση του PTT του πλάσματος φυσιολογικού μάρτυρα μετά από ανάμιξη με το πλάσμα του αρρώστου) Κληρονομική ανεπάρκεια των παραγόντων XI, XII

37 Αιμορροφιλία Α και vWD Αιμορροφιλία Α Αίμαρθρα Προσβολή μόνο των ανδρών Χρόνος ροής: κφ Χαμηλός FVIII vWF : κφ Συσσώρευση με ριστοσετίνη: κφ vWD Σπάνια τα αίμαρθρα Προσβολή και των δύο φύλων Παρατεταμένος χρόνος ροής vWF: ελαττωμένος FVIII: κφ ή ελαττωμένος Συσσώρευση με ριστοσετίνη: παθολογική

38 Αιμορροφιλία-Βασικοί κανόνες Χρειάζεται παρακολούθηση σε εξειδικευμένα κέντρα Το οικογενειακό περιβάλλον πρέπει να είναι ενημερωμένο και ευαισθητοποιημένο Ο ασθενής πρέπει να φέρει ειδική κάρτα με τον τύπο αιμορροφιλίας, το ποσοστό του παράγοντα, την ύπαρξη αναστολέα, την ομάδα αίματος και το νοσοκομείο στο οποίο παρακολουθείται Εκπαίδευση για αυτοχορήγηση παράγοντα Φαρμακείο αιμορροφιλικού

39 Αιμορροφιλία-Βασικοί κανόνες Αποφυγή ενδομυϊκών ενέσεων, παρακεντήσεων, ξύρισμα με ξυραφάκι Αποφυγή λήψης φαρμάκων που προκαλούν αιμοστατικές διαταραχές (π.χ ασπιρίνη) Αποφυγή τραυματικών έξεων και τρόπων ζωής (ήρεμη ζωή, αποφυγή επικίνδυνων sports, κατάλληλος επαγγελματικός προσανατολισμός)

40 Η θεραπεία είναι ειδική…και χρειάζεται άμεση επικοινωνία με τα Κέντρα Αιμόστασης Οι συμπυκνωμένοι παράγοντες επιβάρυναν 2 γενιές αιμορροφιλικών με τη μετάδοση HBV, HCV, HIV (απαραίτητος ο εμβολιασμός για ηπατίτιδα Β) Δεν είναι πια η θεραπεία ρουτίνας. Χορήγηση ανασυνδυασμένων παραγόντων (τεχνική ανασυνδυασμένου DNA)!!! Θεραπεία υποκατάστασης με ανασυνδυασμένο παράγοντα VIII ή IX Ανασυνδυασμένος VIIa επί ύπαρξης ανασταλτή Αντιινωδολυτικά σε μεγάλου βαθμού αιμορραγία Ειδικοί χειρισμοί στο αίμαρθρο

41 Αιμορροφιλία - Αντιμετώπιση αιμορραγικού επεισοδίου Χορηγείται ο παράγοντας που λείπει, με στόχο τα επίπεδα του να φτάσουν στο 30% της φυσιολογικής τιμής Η δόση εξαρτάται από το βάρος του αρρώστου, τη βαρύτητα και τη θέση της αιμορραγίας και από την περιεκτικότητα στο προϊόν που χρησιμοποιείται Ο αριθμός των καθημερινών ενέσεων εξαρτάται από το χρόνο ημίσειας ζωής του παράγοντα (FVIII: t1/2=8 ώρες, FIX: t1/2=12 ώρες)

42 Αιμορροφιλία-προφυλακτική θεραπεία υποκατάστασης Η θεραπεία υποκατάστασης γίνεται με τη χορήγηση του παράγοντα που ανεπαρκεί Από το 1960 διάφορες κλινικές μελέτες απέδειξαν την αναγκαιότητα προφυλακτικής θεραπείας στην βαριά αιμορροφιλία (FVIII ή FIX≤1%) Ο στόχος της προφυλακτικής χορήγησης παράγοντα είναι η αποφυγή των συχνών αίμαρθρων και της αιμορροφιλικής αρθροπάθειας

43 Επιπλοκές της θεραπείας υποκατάστασης Μετάδοση ιών από τους συμπυκνωμένους παράγοντες (κυρίως τη δεκαετία του ΄80) Παρουσία αναστολέα (στο 5-10% των αιμορροφιλικών και στο 10- 15% των ασθενών με βαριά αιμορροφιλία) Συχνότητα ανάπτυξης ανασταλτού: >50% σε ηλικία<10 ετών, 20% μεταξύ 10-20 ετών και το 30% στους ενήλικες ασθενείς Αδρανοποιούν την προπηκτική δράση του FVIII και FIX (FVIII:C, FIX:C) Ύπαρξη μη αναμενόμενης παράτασης του aPTT, ενός φυσιολογικού πλάσματος από το πλάσμα του ασθενούς

44 Κλινικά χαρακτηριστικά ανασταλτών στην Αιμορροφιλία Αίμαρθρα που χρειάζονται επανειλημμένες μεταγγίσεις είναι η πρώτη ένδειξη της παρουσίας ανασταλτή Επιδείνωση των αιμορραγιών Οι αιμορραγίες αφορούν τους μαλακούς ιστούς και τις αρθρώσεις αλλά και αιμορραγίες από το ΓΕΣ ή το ουροποιητικό δεν είναι σπάνιες Θεραπεία ανασταλτή Ανασυνδυασμένος aFVII: αποτελεσματικός αλλά θρομβογόνος Μεγάλες δόσεις παράγοντα Ανοσοκατασταλτικά Σύμπλεγμα ανθρώπινων ενεργοποιημένων παραγόντων (παρενέργειες: θρόμβωση, ΔΕΠ) Λύση ανάγκης η πλασμαφαίρεση

45 Δυνατότητα προγεννητικής διάγνωσης της νόσου 1)Γάμος ενός αιμορροφιλικού και μιας υγιούς γυναίκας: όλα τα αγόρια είναι υγιή και όλα τα κορίτσια είναι φορείς της νόσου 2) Γάμος ενός υγιούς άνδρα και μιας γυναίκας που είναι φορέας: Πιθανότητα 50% τα αγόρια να πάσχουν και 50% τα κορίτσια να είναι φορείς της νόσου


Κατέβασμα ppt "Κληρονομικές διαταραχές πηκτικού μηχανισμού Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google