Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

SOCIAL KEYS FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ H Κοινωνική Οικονομία είναι ένας πολύ σημαντικός οικονομικός τομέας στην Ευρώπη. Με βάση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "SOCIAL KEYS FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ H Κοινωνική Οικονομία είναι ένας πολύ σημαντικός οικονομικός τομέας στην Ευρώπη. Με βάση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 SOCIAL KEYS FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ H Κοινωνική Οικονομία είναι ένας πολύ σημαντικός οικονομικός τομέας στην Ευρώπη. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, εκτιμάται ότι στην κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη, δραστηριοποιούνται πάνω από 14,5 εκατομμύρια μισθωτοί, δηλαδή περίπου 6,5% του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ-27. Η σημαντική συμβολή της κοινωνικής οικονομίας στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία έχει επιβεβαιωθεί από την πρόσφατη οικονομική κρίση που έχει αναδείξει την κοινωνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Βασικές προκλήσεις για τις οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας:  Η έλλειψη εξειδικευμένης κατάρτισης και εκπαίδευσης στον τομέα  Δραστηριότητες και επαγγελματικά στοιχεία που σχετίζονται με την κοινωνική οικονομία συχνά δεν ορίζονται με σαφήνεια όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα και συχνά ρυθμίζονται κατά τρόπο που περιορίζει την κινητικότητα  Οι εργαζόμενοι στον τομέα βρίσκουν εμπόδια για την άσκηση περαιτέρω κατάρτιση, λόγω της έλλειψης των αναγνωρισμένων τίτλων κατάρτισης στον τομέα αυτό

3 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Πάροχοι Επαγγελματικής Κατάρτισης και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε θέματα κοινωνικής οικονομίας σχεδίασαν αυτό το Erasmus + με στόχο: Την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, Κοινών Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Προσόντων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία θα βασίζονται στην εργασιακή μάθηση, την κινητικότητα, τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και τα εικονικά εργαστήρια και τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, όσον αφορά στα προσόντα του τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

4 ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Δημιουργία επαγγελματικών προσόντων Αυτά τα επαγγελματικά προσόντα θα αναγνωρίζονται πέρα από τα συγκεκριμένα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης κάθε χώρας και τα εδαφικά πλαίσια πιστοποίησης προσόντων Θα αποκτούνται μέσω καινοτόμων διαδικασιών μάθησης; Το πλαίσιο προσόντων θα βασίζεται στις ικανότητες που είναι απαραίτητες σε αυτό τον τομέα της αγοράς. Αυτό το πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων το οποίο θα προσδιορίζεται από εκπαιδευτικό υλικό και προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης θα αποτελέσει την βάση για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού προτύπου εκπαίδευσης.

5 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Συντονιστής εταίρος ΕΕΔΕ, σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο δραστηροποιήται στην διάδοση και διάχυση των αρχών και των μεθόδων του Μanagement στην Ελλάδα. Εταίροι :  Scuola Nazionale Servizi Foundation- Ιταλία Η Scuola Nazionale Servizi είναι ένας Οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, της διοίκησης, της συμβουλευτικής, της επιμόρφωσης και κατάρτισης και στη διενέργεια  DIESIS COOP - Βέλγιο Η Diesis είναι ένας μη- κερδοσκοπικός ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Έρευνα και την Ανάπτυξη στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και των Συνεταιρισμών  Caritas Archidiecezji Gdanskiej - Πολωνία Η CARITAS είναι ένας φιλανθρωπικός Οργανισμός της Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1990 στον τομέα της κοινωνικής υποστήριξης.  Regione Umbria Servizio Istruzione- Iταλία Το τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της περιοχής της Umbria στην Ιταλία.

6 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Να συμβάλει στην μείωση του αριθμού των ατόμων χαμηλής επιμόρφωσης (μέσω της αναβάθμισης προσόντων) Να προάγει την απόκτηση πρακτικής επιχειρηματικής εμπειρίας στην επιμόρφωση, την κατάρτιση και την εργασία των νέων

7 ΔΡΑΣΕΙΣ Οι κύριες δράσεις του έργου συνοψίζονται ως εξής: Ανάπτυξη και εφαρμογή σε διακρατικό επίπεδο, καινοτόμων ευρωπαϊκών προσόντων και μαθησιακών διαδρομών, στον τομέα των δραστηριοτήτων της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στοχευμένα σε επαγγελματίες και άτομα στην αγορά εργασίας σε κάθε εμπλεκόμενη ευρωπαϊκή χώρα. Διασφάλιση και εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών και εργαλείων για τη διαφάνεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των προσόντων (EQF, ECVET και Europass) Αναγνώριση και επικύρωση προσόντων και δεξιοτήτων στις συμμετέχουσες χώρες.

8 ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ανάλυση και προπαρασκευαστική έρευνα σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε κάθε χώρα, και συλλογή καλών πρακτικών Δημιουργία Κοινών Ευρωπαϊκών Προφίλ για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Δημιουργία Μνημονίου Κατανόησης με άμεσα εμπλεκομένους/ ενδιαφερομένους (stakeholders) για την αποδοχή των Κοινών Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Προσόντων στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Η δημιουργία Κοινών Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Πακέτων στον εν λόγω τομέα τα οποία αντιστοιχούν στα προσόντα που δημιουργήθηκαν Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης Η δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού μοντέλου πιστωτικών μονάδων για την πιστοποίηση των νέων επαγγελματικών προσόντων στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Υιοθέτηση των νέων κοινών Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών και εκπαιδευτικών προσόντων

9 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Επαγγελματίες στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Εργαζόμενοι στον τομέα Πάροχοι Επαγγελματικής κατάρτισης

10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ανάλυση και προπαρασκευαστική έρευνα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στις συμμετέχουσες στο έργο χώρες Μνημόνιο κατανόησης για τα νέα Ευρωπαϊκά Κοινά Επαγγελματικά Προσόντα στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ευρωπαϊκές κοινές εκπαιδευτικές ενότητες για τα νέα Ευρωπαϊκά Επαγγελματικά προσόντα στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, όπως έχουν διαμορφωθεί από το Μνημόνιο Κατανόησης. Σχεδιασμός νέων Ευρωπαϊκών Κοινών Επαγγελματικών Προσόντων στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Πλάνο δράσης για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης για τα νέα Κοινά Ευρωπαϊκά Προσόντα στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, όπως έχουν διαμορφωθεί από το Μνημόνιο Κατανόησης. Έκθεση σχετική με τις δραστηριότητες υιοθέτησης και εφαρμογής από το Εθνικό και Περιφερειακό Πλαίσιο προσόντων των νέων κοινών Ευρωπαϊκών προσόντων και προγραμμάτων επιμόρφωσης στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, όπως έχουν διαμορφωθεί από το Μνημόνιο Κατανόησης Δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού μοντέλου πιστωτικών μονάδων για την πιστοποίηση των νέων επαγγελματικών προσόντων στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας όπως έχουν διαμορφωθεί από το Μνημόνιο Κατανόησης. Δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού μοντέλου για τα μαθησιακά σύμφωνα των νέων κοινών Ευρωπαϊκών προσόντων στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, όπως έχουν διαμορφωθεί από το Μνημόνιο Κατανόησης.

12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ενημερωτικά Πακέτα (ανά παραδοτέο) στα Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Πολωνικά, εστιαζόμενο στα πνευματικά προϊόντα και στις σχετικές δραστηριότητες, τα οποία θα διανεμηθούν σε όλους τους εμπλεκόμενους στις δράσεις του έργου σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Πλάνο ποιότητας του έργου και σταδιακής αναφοράς στην ποιότητα διαχείρισης, συμπ. δραστηριοτήτων αξιολόγησης αποτελεσμάτων μέσα από δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας, εκτάκτων αναγκών, διαχείριση κινδύνων, μέτρων παρακολούθησης κλπ Προτάσεις πολιτικής

13 HTTPS://WWW.SOCIALKEYS.EU/EL/ Σας ευχαριστώ!!


Κατέβασμα ppt "SOCIAL KEYS FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ H Κοινωνική Οικονομία είναι ένας πολύ σημαντικός οικονομικός τομέας στην Ευρώπη. Με βάση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google