Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Αικατερίνη Χαριοπολίτου Προϊσταμένη Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Αικατερίνη Χαριοπολίτου Προϊσταμένη Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Αικατερίνη Χαριοπολίτου Προϊσταμένη Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 31/10/2015

2 Περιεχόμενα 31/10/2015  Ορισμοί και αποσαφήνιση εννοιών  Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική  Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση: η ψηφιακή μετάβαση  Μαθητικοί διαγωνισμοί βίντεο  Επιμορφώσεις, διαδικτυακά σεμινάρια

3 MEDIA LITERACY Γραμματισμός/ Εγγραμματισμός/ Παιδεία στα μέσα επικοινωνίας

4  Μέσα Επικοινωνίας εννοούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα με τα οποία μπορεί να ενημερωθεί για προηγούμενα και τρέχοντα συμβάντα ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων  Κανάλια ή εργαλεία αποθήκευσης και διάδοσης πληροφοριών και δεδομένων  Ασύγχρονα και σύγχρονα μέσα

5  Εγγραμματισμός είναι η ικανότητα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης συμβόλων, καθώς και σύνθεσης και ανάλυσης μηνυμάτων

6  Εγραμματισμός στα Μέσα είναι η μιντιακή ικανότητα που περιλαμβάνει: α) την πρόσβαση στα Μέσα επικοινωνίας (τεχνικές δεξιότητες) β) την κατανόηση, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση των μηνυμάτων των Μέσων και των περιεχομένων τους (γνωστικές δεξιότητες) γ) τη δυνατότητα προσωπικής έκφρασης και δημιουργίας (επικοινωνίας, παραγωγή περιεχομένου) σε διαφορετικά περιεχόμενα (επικοινωνιακές, κοινωνικές δεξιότητες).

7 Βιβλιογραφική Επισκόπηση του όρου : Media Literacy 31/10/2015 Media literacy: ◦ Skills (Steyaert, 2000; Van Dijk, 2005; Van Deursen, 2010) ◦ “Media literacy does not attach itself to a simple technical skill …” (EAVI, 2009, p.22): ◦ Knowledge (Silverblatt, 1995; Messaris, 1998; Potter, 2004) ◦ Attitudes (Tondeur et. al., 2010; Verdegem & Verhoest, 2009) ◦ Self-efficacy (Brandtweiner et. al., 2010) “One’s capability to organize and execute the courses of action required to manage prospective situations” (Bandura, 1995, p.2)

8 Πρόσβαση  Αναγνώριση λέξεων, συμβόλων και τεχνικών επικοινωνίας  Ανάπτυξη στρατηγικών για εύρεση της πληροφορίας από ποικίλες πηγές Κατανόηση  Χρήση πρότερης γνώσης και εμπειριών  Ερμηνεία μηνύματος (σκοπός, απόψεις, περιεχόμενο) Δημιουργία  Χρήση τεχνικής καταιγισμού ιδεών, σχεδιασμός, σύνθεση και επικοινωνία  Αποτελεσματική χρήση γραπτού και προφορικού λόγου ακολουθώντας τους κανόνες επικοινωνίας  Χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας στην παραγωγή μηνυμάτων Recognize and understand a rich vocabulary of words, symbols and techniques of communication. ƒ Develop strategies for locating information from a wide variety of sources. ƒ Select an assortment of types of information relevant to the purpose of a task. Recognize and understand a rich vocabulary of words, symbols and techniques of communication. ƒ Develop strategies for locating information from a wide variety of sources. ƒ Select an assortment of types of information relevant to the purpose of a task. Recognize and understand a rich vocabulary of words, symbols and techniques of communication. ƒ Develop strategies for locating information from a wide variety of sources. ƒ Select an assortment of types of information relevant to the purpose of a task. 3 Key words

9 Πέντε βασικές έννοιες: 1. Όλα τα μιντιακά μηνύματα είναι κατασκευασμένα. 2. Στη δημιουργία των μηνυμάτων χρησιμοποιούνται οι κανόνες δημιουργικής γραφής. 3. Ο κάθε πολίτης αντιλαμβάνεται το κάθε μήνυμα διαφορετικά. 4. Υπάρχουν οικονομικά κίνητρα στη δημιουργία μηνυμάτων. 5. Τα μηνύματα έχουν τη δυνατότητα κατασκευής ή διαστρέβλωσης της πραγματικότητας.

10  Ποιος είναι ο στόχος του εγγραμματισμού στα μέσα; να δημιουργήσει ενημερωμένους καταναλωτές να δημιουργήσει ενεργούς πολίτες

11 Why use Media in education? Πολύ αποτελεσματική η χρήση ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς σκοπούς  Υποστήριξη και εμπλουτισμός μαθήματος, ενίσχυση της ελκυστικότητας του.  Ενσωμάτωση τεχνολογιών για να καλυφθούν οι μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.  Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών.  Χρήση ΤΠΕ από μαθητές.  Εκπαιδευτικά παιχνίδια, προσομοιώσεις σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

12  Να κατανοήσουν πως παράγεται περιεχόμενο στα μιντιακά μηνύματα  Να αναγνωρίζουν το δημιουργό του μηνύματος  Να αναγνωρίζουν το σκοπό του μηνύματος  Να μάθουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για πειθώ  Να αναγνωρίζουν προκαταλήψεις και παραπληροφόρηση  Να αναγνωρίζουν το κομμάτι της πληροφορίας που αποκρύπτεται  Να αξιολογούν κριτικά τα μηνύματα με βάση τις δικές τους εμπειρίες, γνώσεις και αξίες  Να δημιουργούν και να διαχέουν τα δικά τους μηνύματα

13  Στρατηγική «Ευρώπη 2020» : έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη χάρη στις ψηφιακές υποδοµές (Digital Agenda for Europe).  2012 - Rethinking Education (Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης): Αλλαγή στην παιδεία με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) σε όλα τα μαθησιακά περιβάλλοντα. Σύνδεση εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας (καλλιέργεια δεξιοτήτων, νέοι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης, νέα προσέγγιση σε πόρους και συνεργασίες) Πρωταγωνιστικός ο ρόλος των εκπαιδευτικών για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

14  2013 : Opening up Education: Ενθάρρυνση της μάθησης και διδασκαλίας μέσω των ΤΠΕ και της δημιουργίας και αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου μέσω της ανάπτυξης και της διαθεσιμότητας των ΑΕΠ Στόχοι: διαμόρφωση πιο ανοικτών πλαισίων μάθησης για παροχή εκπαίδευσης υψηλότερης ποιότητας και αποτελεσματικότητας, μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και αύξηση των ποσοστών φοίτησης στην τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση

15 Η πρωτοβουλία «Άνοιγμα της εκπαίδευσης» π ροτείνει δράσεις σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο που:  - βοηθούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους καθηγητές και τους μαθητές να αποκτούν ψηφιακές δεξιότητες και μεθόδους μάθησης  - στηρίζουν την ανάπτυξη και τη διαθεσιμότητα των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων  - συνδέουν τις αίθουσες διδασκαλίας και αναπτύσσουν ψηφιακές συσκευές και περιεχόμενο  κινητοποιούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εκπαιδευτικούς, μαθητές, οικογένειες, και κοινωνικούς εταίρους) ώστε να αλλάξει ο ρόλος των ψηφιακών τεχνολογιών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. ( http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0654&fro m=EN )

16 Ευρωπαϊκή Στρατηγική media literacy 31/10/2015  20/12/2007 (COM2007:833) : Ανακοίνωση της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Προσέγγιση σχετικά με το εγραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον (κοινή συμφωνία μεταξύ των κρατών- μελών για τον ακριβή ορισμό της Παιδεία στα Μέσα)  20/8/2009 (Ε2009:6464) : Ευρωπαϊκή «Σύσταση για την Παιδεία στα Μέσα στο Ψηφιακό Περιβάλλον»: - χαράσσονται βασικές κατευθυντήριες γραμμές για ενίσχυση και προώθηση της οπτικοακουστικής παιδείας - στόχος η προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης χωρίς αποκλεισμούς - δέσμευση των ΜΜΕ για πιο ενεργό εμπλοκή μέσω της προώθησης δράσεων αυτορύθμισης και συρρύθμισης - εισαγωγή του μαθήματος της παιδείας για τα Μέσα στη διδακτέα ύλη του σχολείου - προώθηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για νέες τεχνολογίες και διαδίκτυο - προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας των παραγόμενων έργων από τους χρήστες

17 Η εμπειρία της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 31/10/2015

18

19 30/10/2015

20 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

21 30/10/2015 i-create.gr

22  Διεθνής Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους «Ένας πλανήτης, μια ιστορία» και Κινηματογραφικές Εβδομάδες Μαθητικών Ταινιών Μικρού Μήκους  Μαθητικός διαγωνισμός «Κύπρος: 1974-2015. Δεν ξεχνώ, διεκδικώ, δημιουργώ…»  Διεθνής Διαγωνισμός μαθητικής δημιουργίας «Σχολικός Αθλητισμός-Συμμετέχω και μαθαίνω τα ολυμπιακά ιδεώδη μέσα από τα ολυμπιακά και παραολυμπιακά αθλήματα»  Μαθητικός διαγωνισμός «Η ιστορία του σχολείου μου»  Μαθητικός διαγωνισμός βίντεο School Lab  Μαθητικός διαγωνισμός “Κάντο ν’ ακουστεί!” και 2ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου

23 30/10/2015

24

25 31/10/2015

26 30/10/2015

27  Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας  Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους – Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio  Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους Κύπρου  Medea Awards  Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου

28 31/10/2015 Workshops

29 27/3/2015 Webinars

30 European Association for Viewers Interests  http://www.eavi.eu/a-journey-to-media-literacy/ http://www.eavi.eu/a-journey-to-media-literacy/


Κατέβασμα ppt "Ο ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Αικατερίνη Χαριοπολίτου Προϊσταμένη Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google