Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013. Είναι ο απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δίνεται από τα Ευρωπαϊκά Σχολεία στο τέλος της 7 ης τάξης. Για την.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013. Είναι ο απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δίνεται από τα Ευρωπαϊκά Σχολεία στο τέλος της 7 ης τάξης. Για την."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2 Είναι ο απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δίνεται από τα Ευρωπαϊκά Σχολεία στο τέλος της 7 ης τάξης. Για την απόκτησή του προσμετρούνται οι επιδόσεις των μαθητών συνολικά στην 7 η τάξη και η βαθμολογία τους στις γραπτές και προφορικές δοκιμασίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στο τέλος της 7 ης τάξης. Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις και λήψης του Baccalaureate έχουν οι υποψήφιοι που έχουν φοιτήσει με επιτυχία τουλάχιστον στα δύο τελευταία χρόνια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Σχολείου (6 η – 7 η τάξη). ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ – EUROPEAN BACCALAUREATE

3 Οι μαθητές «φτιάχνουν» στις αρχές της 6 ης τάξης το δικό τους Baccalaureate, δηλαδή επιλέγουν τα μαθήματα, τα οποία θα παρακολουθήσουν τα επόμενα δύο χρόνια. Οι επιλογές αυτές συνδέονται με τις επιλογές στην 3η αλλά κυρίως στην 4η τάξη, καθώς αρκετά μαθήματα δεν μπορούν να επιλεγούν αν ο μαθητής δεν τα έχει παρακολουθήσει στην 4η και την 5η. Ωστόσο, προβλέπονται εξετάσεις εισαγωγής. Σε κάποια από αυτά θα εξεταστούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γραπτά (5) και προφορικά (3) στο τέλος της 7 ης τάξης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εξετάσεις του Baccalaureate επικεντρώνονται στη διδαχθείσα ύλη της 7ης τάξης, ωστόσο εξετάζουν και την αποκτηθείσα γνώση κατά τη διάρκεια προηγούμενων ετών, ιδίως της 6ης τάξης. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ – EUROPEAN BACCALAUREATE

4 Το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο μπορεί να έχει θεωρητική, θετική, καλλιτεχνική ή και μεικτή κατεύθυνση. Τα μαθήματα διακρίνονται σε: Υποχρεωτικά: ΓΛΩΣΣΑ Ι, ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ (ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) ΘΕΤΙΚΕΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ*) ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΗΘΙΚΗ ή ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Επιλογής 4 περιόδων Εμβάθυνσης ΓΛΩΣΣΑ Ι, ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Συμπληρωματικά 2 περιόδων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ – EUROPEAN BACCALAUREATE

5 2Άλλα...4Μουσική (a) 2Αθλητισμός4Καλλιτεχνικά (a) 2Κοινωνιολογία4Αρχαία Ελληνικά (a) 2 Μουσική (c) 4Οικονομικά (a) 2Καλλιτεχνικά (c)4Λατινικά (a)2Φυσική Αγωγή 2Οικονομικά (c)4Τέταρτη Γλώσσα (L4) (a) / ΑΕΓ 1Θρησκευτικά ή Ηθική 2Πληροφορική4 Τρίτη Γλώσσα (L3) 5Μαθηματικά(a) 4Φιλοσοφία2 ή 2Εργαστηριακή Βιολογία (b) 3Μαθηματικά Εμβάθυνσης (b) 4Γεωγραφία2 3Μαθηματικά 3Γλώσσα Εργασίας Εμβάθυνσης (L2) 4Ιστορία2 3Γλώσσα Εργασίας (L2) 2Εργαστηριακή Χημεία (b) 4Χημεία 4Φυσική 2Εργαστηριακή Φυσική (b) 3Μητρική Γλώσσα Εμβάθυνσης (L1) 4Βιολογία2Βιολογία (c) 4Μητρική Γλώσσα L1 ΣΤΗΛΗ 5ΣΤΗΛΗ 4ΣΤΗΛΗ 3ΣΤΗΛΗ 2ΣΤΗΛΗ 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ a: ο μαθητής πρέπει να έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα στην 4η και 5η. Προβλέπονται εξετάσεις εισαγωγής μετά από εισήγηση του καθηγητή b: τα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν μόνο αν έχουν επιλεγεί τα αντίστοιχα Μαθηματικά (5π) ή τα αντίστοιχα Επιλογής 4π. 13- 15 π. 0-8 π. 2-4 επιλογές 4 π. Τουλάχιστον 29 π. από στήλες 1-4 31-35 π. σε σύνολο Εξαιρέσεις με σύμφωνη γνώμη διευθυντή υπάρχει δυνατότητα αλλαγής από L3 σε L4 ή L4 σε L3 ή/και αλλαγή γλώσσας με τεστ κατάταξης και υπό προϋποθέσεις c: τα μαθήματα αυτά δεν μπορούν να επιλεγούν αν επιλεγούν ως Επιλογής (4π)

6 Γραπτές Εξετάσεις 6 ης τάξης (S6): Δύο κύκλοι εξετάσεων: 1. Μία εξεταστική τέλη Ιανουαρίου. 2. Μία εξεταστική στο τέλος του σχολικού έτους. Βαθμολογία: Α βαθμός (προφορική συμμετοχή) Β βαθμός (γραπτές εξετάσεις στις εξεταστικές ή κατά τη διάρκεια των εξαμήνων) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ – EUROPEAN BACCALAUREATE

7 Από την 6 η στην 7 η ελάχιστες αλλαγές προβλέπονται: Μαθηματικά 5 ---> Μαθηματικά 3 4-ωρο επιλεγόμενο ---> υποχρεωτικό 2-ωρο (ίδιο αντικείμενο) Η αντίστροφη αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο μετά από τεστ εισαγωγής και σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου της τάξης Η αλλαγή ενός επιλεγόμενου μαθήματος για άλλο ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Αν καλύπτονται οι ελάχιστες ώρες, ο μαθητής μπορεί να αφήσει κάποιο μάθημα ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ – EUROPEAN BACCALAUREATE ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 7ης: δήλωση μαθημάτων για γραπτή (5) και προφορική (3) εξέταση δήλωση για επιπλέον εξέταση σε μάθημα που δεν έχει διδαχθεί ο μαθητής, αν και μόνο αν απαιτείται για την εισαγωγή του σε κάποιο πανεπιστήμιο: εξετάζεται πανευρωπαϊκά, δε μετράει στο βαθμό του απολυτηρίου αλλά δίνεται πιστοποιητικό ξεχωριστά

8 ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ – EUROPEAN BACCALAUREATE 1.ΓΛΩΣΣΑ 1 ή ΓΛΩΣΣΑ 1 ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (υποχρεωτικά στην εμβάθυνσης ) 2. ΓΛΩΣΣΑ 2 ή ΓΛΩΣΣΑ 2 ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (υποχρεωτικά στην εμβάθυνσης) 3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3π. ή 5π. 4. ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4π. 5. ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4π. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1.ΓΛΩΣΣΑ 1 ή ΓΛΩΣΣΑ 1 ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (υποχρεωτικά στην εμβάθυνσης) 2. ΓΛΩΣΣΑ 2 ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ή ΓΛΩΣΣΑ 2/ ΙΣΤΟΡΙΑ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (2 ή 4π) 3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ή ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4π./ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2π./ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2π. ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΓΛΩΣΣΑ 3, ΓΛΩΣΣΑ 4 ή ΑΕΓ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ, ΛΑΤΙΝΙΚΑ, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. ΓΛΩΣΣΑ 3, ΓΛΩΣΣΑ 4 ή ΑΕΓ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ (2 ή 4), ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (2 ή 4) ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ – EUROPEAN BACCALAUREATE

10

11

12

13 Επιτυχής θεωρείται η εξέταση, όταν ο υποψήφιος έχει συγκεντρώσει ή υπερβεί το 60% της βαθμολογίας, έπειτα από την προσμέτρηση όλων των βαθμών: Ο Προκαταρκτικός βαθμός, ο μέσος όρος των Γραπτών και ο μέσος όρος των Προφορικών εξετάσεων είναι σε κλίμακα του 100 με ένα δεκαδικό ψηφίο (ΠΒ) x 0,50 + (Γ) x 0,35 + (Π) x 0,15 = [(Α) x 0,20+ (Β) x 0,30] x 0,50 + (Γ) x 0,35 + (Π) x 0,15 = Τελικός Βαθμός Baccalaureate είναι ένας αριθμός σε κλίμακα του 100 με δύο δεκαδικά ψηφία

14 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ – EUROPEAN BACCALAUREATE ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (PRELIMINARY MARK) αριθμός σε κλίμακα του 100 με ένα δεκαδικό ψηφίο Συνίσταται από: o ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ Α ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΞΑΜΗΝΩΝ (20%) αριθμός σε κλίμακα του 100 με δύο δεκαδικά ψηφία βαθμολογούνται όλα τα μαθήματα πλην της ηθικής/θρησκευτικών o ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ Β (30%) αριθμός σε κλίμακα του 100 με δύο δεκαδικά ψηφία o στα εξεταζόμενα στο Bac μαθήματα (long): εξετάσεις Ιανουαρίου (PREBAC) o στα υπόλοιπα μαθήματα (short): εξετάσεις το Δεκέμβριο και μέχρι μέσα Μαΐου o στη Φυσική Αγωγή ένας βαθμός στο τέλος κάθε ενότητας- μόνο πρακτικά

15 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ – EUROPEAN BACCALAUREATE ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PREBAC: Αρχίζουν δύο βδομάδες μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων Διαρκούν 10 μέρες και δεν επιτρέπεται εξέταση πάνω από 6 περιόδους την ίδια μέρα (με ελάχιστο διάλειμμα 1 ώρα) Πρέπει να είναι «εναρμονισμένες» μέσα στα πλαίσια του σχολείου Διάρκεια εξετάσεων (όπως στο BAC) LI: 4 ώρες LI Εμβάθυνσης: 4 ώρες Μαθηματικά (5): 4 ώρες Καλλιτεχνικά:5 ώρες -συν 4 ώρες για μια βδομάδα προετοιμασίας- Όλα τα 3 ώρες άλλα μαθήματα: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β: Διεξάγονται το Δεκέμβριο και μέχρι τα μέσα Μαΐου Ο Αριθμός και η διάρκεια ποικίλλουν ανάλογα με το μάθημα Φιλοσοφία 2π, Μαθηματικά Εμβάθυνσης: 1x1.5 ώρες ανά εξάμηνο Βιολογία 2π, Γεωγραφία 2π, Ιστορία 2π: 2x45 λεπτά ανά εξάμηνο Συμπληρωματικό μαθήματα: 1x 45 λεπτά ανά εξάμηνο Στους ελέγχους Νοεμβρίου, Απριλίου (mid-terms) δίνονται μόνο σχόλια Στα μέσα Μαΐου εξάγεται ο Προκαταρκτικός βαθμός, στέλνεται στις Βρυξέλλες και εισάγεται στο σύστημα υπολογισμού του τελικού βαθμού

16 Εναρμόνιση των γραπτών εξετάσεων Όλες οι γραπτές εξετάσεις θα είναι οι ίδιες για όλους τους υποψήφιους, άσχετα από το γλωσσικό τμήμα στο οποίο ανήκουν, με την εξαίρεση των εξετάσεων στις Γλώσσες 1,2,3,4. Στη Γλώσσα 1, βασικό ή εμβάθυνσης, θα γίνει μια ενιαία εξέταση για όλους τους μαθητές των ίδιων γλωσσικών τμημάτων. Στις ξένες γλώσσες, θα γίνει μια ενιαία εξέταση σε κάθε γλώσσα και επίπεδο για τους υποψήφιους όλων των γλωσσικών τμημάτων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ – EUROPEAN BACCALAUREATE

17 Βαθμολογούνται από δύο εξεταστές : Από τον καθηγητή του μαθήματος στο σχολείο Από άλλον στο εξεταστικό κέντρο Βρυξελλών -για διαφορά >2, ο βαθμός δίνεται από τρίτο εξεταστή στις Βρυξέλλες- υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τη μορφή της εξέτασης, θέματα καθώς και σαφείς οδηγίες για τη βαθμολόγηση στην κλίμακα του 0-10, με ένα δεκαδικό ψηφίο τα θέματα προτείνονται το Νοέμβριο μόνο από τα σχολεία τύπου Ι ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ – EUROPEAN BACCALAUREATE ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Διάρκεια γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων: LI: 4 ώρες LI Εμβάθυνσης: 4 ώρες Μαθηματικά (5): 4 ώρες Καλλιτεχνικά:5 ώρες Όλα τα 3 ώρες άλλα μαθήματα:

18 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ – EUROPEAN BACCALAUREATE Διάρκεια προετοιμασίας: 20 λεπτά. Διάρκεια προφορικής εξέτασης: 20 λεπτά. Εξετάζονται από δύο εξεταστές: από τον καθηγητή του μαθήματος από εξωτερικό εξεταστή, στέλνεται από τις Βρυξέλλες στην κλίμακα του 0-10, επιτρέπονται οι μισοί βαθμοί και η βαθμολόγηση γίνεται μετά από συζήτηση Όλοι οι καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα προτείνουν θέματα που στέλνονται στις Βρυξέλλες το Μάρτιο. Οι μαθητές επιλέγουν τα θέματα με κλήρωση (νούμερο μαθητών +5). σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να εξεταστούν στο θέμα που τράβηξαν, έχουν και άλλη ευκαιρία αλλά χάνουν 20% του βαθμού Υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τον τρόπο βαθμολόγησης. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

19 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ – EUROPEAN BACCALAUREATE Επιτυχής θεωρείται η εξέταση, όταν ο υποψήφιος έχει συγκεντρώσει ή υπερβεί το 60% της βαθμολογίας, έπειτα από την προσμέτρηση όλων των βαθμών: Ο Προκαταρκτικός βαθμός, ο μέσος όρος των Γραπτών και ο μέσος όρος των Προφορικών εξετάσεων είναι σε κλίμακα του 100 με ένα δεκαδικό ψηφίο (ΠΒ) x 0,50 + (Γ) x 0,35 + (Π) x 0,15 = [(Α) x 0,20+ (Β) x 0,30] x 0,50 + (Γ) x 0,35 + (Π) x 0,15 = Τελικός Βαθμός Baccalaureate είναι ένας αριθμός σε κλίμακα του 100 με δύο δεκαδικά ψηφία ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

20 Ο βαθμός για το κάθε μάθημα θα υπολογίζεται ως εξής (ανάλογα με την περίπτωση): Γραπτά και προφορικά εξεταζόμενα (Γλώσσα 1 ή/και 2- βασικό/εμβάθυνσης): ΠΒ x 0.5 + Γ x 0.35 + Π x 0.15 Γραπτά εξεταζόμενα: (ΠΒ x 0.5 + Γ x 0.35) / 0.85 Προφορικά εξεταζόμενα: (ΠΒ x 0.5 + Π x 0.15) / 0.65 Μαθήματα που δεν δόθηκαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο: ΠΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ – EUROPEAN BACCALAUREATE ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

21 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ – EUROPEAN BACCALAUREATE

22 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ Results of the BAC 2013  All students have succeeded in the Bac 2013  Best ESF results  Average ES Frankfurt  Overall 7 students over 90% (out of 68) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 96,04 94,12 91,48 80,86 ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2013 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 7.500 ΓΡΑΠΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΑΝ ΣΕ 4 ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ – EUROPEAN BACCALAUREATE 2012 EB – participants All Schools Luxembourg I Number of candidates 1489 269 Passed 1450 263 Failed 39 6 Pass rate 97.4% 97.8% Fail rate 2.6% 2.2% 2012 EB– averages All Schools Luxembourg I Overall average for Final Mark: 77.2 76.7 Overall average for Preliminary Mark: 78.3 77.2 Overall average for written examinations: 74.3 74.5 Overall average for oral examinations: 79.8 78.3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

24 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ


Κατέβασμα ppt "ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013. Είναι ο απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δίνεται από τα Ευρωπαϊκά Σχολεία στο τέλος της 7 ης τάξης. Για την."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google