Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στρατηγική Επιχειρήσεων Ενότητα 8: Το υπόδειγμα Ansoff Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στρατηγική Επιχειρήσεων Ενότητα 8: Το υπόδειγμα Ansoff Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στρατηγική Επιχειρήσεων Ενότητα 8: Το υπόδειγμα Ansoff Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

2 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2 Άδειες Χρήσης

3 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 3 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3 Χρηματοδότηση

4 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 4 Το υπόδειγμα του Igor Ansoff Σύστημα υποβοήθησης στη λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων

5 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 5 1. Παρουσίαση Ansoff 2.Αποφασίζοντας 3.Στρατηγική Πορεία 4.Τα πρώτα βήματα 5.Πίνακας Ansoff 6.Ανάμιξη Στελεχών 7.Αμυντικοί 8.Αντιδραστικοί 9.Αναλυτές 10.Καιροσκόποι Περιεχόμενα ενότητας

6 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 6 11. PEST 12.Πολιτικό 13.Οικονομικό 14.Κοινωνικό 15.Τεχνολογικό Περιεχόμενα ενότητας -2

7 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 7 Ansoff ακόμη σύγχρονος στη Στρατηγική Η Στρατηγική Θέτει: Τις επιδιώξεις / Σκοπούς Τους στόχους Αξιλογεί: Το Εσωτερικό Περιβάλλον Τις εξωτερικές Εκδοχές

8 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 8 Αποφασίζοντας για... Τη συνέχιση της επιχειρηματικής δράσης χωρίς μεταβολές Τη Διαφοροποίηση: Στις αγορές (επέκταση, συρρίκνωση κλπ) Προϊόντα (αλλαγή τομέα, τρόπου κλπ) Κανόνες έρευνας και αξιολόγησης

9 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 9 Η στρατηγική πορεία Επιδιώξεις: Οικονομικές επιδιώξεις Αυξανόμενη επιστροφή των απασχολούμενων πόρων Μεγιστοποίηση της κερδοφορίας Οι επιδιώξεις των μετόχων είναι διαφορετικές και συχνά συγκρουόμενες Μη οικονομικές επιδιώξεις Κοινωνική Αποδοχή Κοινωνική Συμμετοχή

10 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 10 Επιχειρηματική Στρατηγική στα πρώτα της βήματα Στρατηγική και Marketing επικαλύπτονται Συγχέεται η επένδυση με τη Διαχείριση Διαφανής η διαδικασία Στρατηγικού Σχεδιασμού Συμμετοχή Στελεχών στο Στρατηγικό Σχεδιασμό Ως Αγορά θεωρούνται μόνο τα προϊόντα Αναγνωρίζονται Εμπόδια στο Σχεδιασμό

11 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 11 Πίνακας Στρατηγικών Επιλογών Igor Ansoff Προστασία / οικοδόμηση Ανάπτυξη Προϊόντων ΔιαφοροποίησηΑνάπτυξη Αγορών Νέα Τμήματα Νέες Περιοχές Νέοι Χρήστες Με νέες δυνατότητες Απροσδόκητα Σταθεροποίηση Διείσδυση στην Αγορά Με υπάρχουσες δυνατότητες Προώθηση Απροσδόκητη Των τρεχουσών δυνατοτήτων Των χαρακτηριστικών Των μεθόδων Υπάρχοντα Νέα Προϊόντα Τρέχουσες Νέες Αγορές Ansoff matrix

12 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 12 Ανάμιξη των Στελεχών Defenders / Αμυντικοί Reactors / Αντιδραστικοί Analyzers / Αναλυτές Prospectors / Καιροσκόποι

13 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 13 Defenders / Αμυντικοί 1) Πρώτα Σχεδιάζουν 2) Κατόπιν Ενεργούν / Εφαρμόζουν 3) Τέλος Αξιολογούν

14 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 14 Reactors / Αντιδραστικοί Δεν σκπονούν Στρατηγικά Σχέδια Αντιδρούν σε: Κινήσεις των Ανταγωνιστών Εμφανείς Ευκαιρίες Μεταβοές της Αγοράς

15 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 15 Analyzers / Αναλυτές 1) Σχεδιάζουν 2) Εφαρμόζουν δοκιμαστικά 3) Αξιολογούν 4) Επανασχεδιάζουν 5) Υλοποιούν τα Σχέδια

16 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 16 Prospectors / Καιροσκόποι 1) Αξιολογούν 2) Ενεργούν 3) Σχεδιάζουν

17 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 17 Η Ανάλυση PEST με βάση “Τις Εξωτερικές Εκδοχές” του Ansoff Political / Πολιτικό Economic / Οικονομικό Socio-Cultural / Κοινωνικο-πολιτισμικό Technological / Τεχνολογικό

18 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 18 Political / πολιτικό Βαθμός σταθερότητας του πολιτικού συστήματος (όχι της κυβέρνησης) Σταθερότητα των συνόρων και πιθανότητα πολέμου Πιθανότητα δραστικής μεταβολής στο “Δικαιακό Σύστημα” Πιθανότητα ανατροπής του Δικαστικού Συστήματος

19 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 19 Economic / Οικονομικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) Στατιστική διασπορά του ΑΕΠ Απασχόληση / Ανεργια Στατιστική του μεγέθους των επιχειρήσεων Φορολογία / Κοινωνική Ασφάλιση Ρευστότητα

20 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 20 Socio-Cultural / Κοινωνικό-πολιτιστικό Τάση προς Επιχειρηματικότητα Ανάγκης Ευκαιρίας Μορφωτικό Επίπεδο Κοινωνικοί / Πολιστισμικοί Φραγμοί Δημογραφικά Δεδομένα

21 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 21 Τεχνολογικό Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) Στατιστική Ευρεσιτεχνιών Ρυθμός Καινοτμίας Ηλικία του Παραγωγτικού Εξοπλισμού Τσχύτητα Μεταφοράς Τεχνολογίας Έκταση Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών

22 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 22 Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Θεσσαλονίκη,


Κατέβασμα ppt "ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στρατηγική Επιχειρήσεων Ενότητα 8: Το υπόδειγμα Ansoff Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google