Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTSMINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Athens, 30 April 2013 Υλοποίηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTSMINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Athens, 30 April 2013 Υλοποίηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTSMINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Athens, 30 April 2013 Υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-20 Ενημέρωση Μάρτιος 2016 Δρ. Αγνή Σπηλιώτη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ Δίκτυο RIS3 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2 Έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 Η Εθνική RIS3 εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 82193/ΕΥΣΣΑ 1810/4-8-2015 ΚΥΑ του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και του αν. Υπ. Έρευνας. Προηγήθηκε η θετική εισήγηση του Συμβουλίου RIS3 που συνεδρίασε στις 29-7-2015. Με την από 22-10-2015 επιστολή της Γενικής Δ/νσης Περιφερειών της Ε. Επιτροπής αναγνωρίζεται η εκπλήρωση της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 1.1. 2

3 Οι πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 3 Επένδυση στην δημιουργία και διάχυση της νέας γνώσης Επένδυση στην καινοτομία Ανάπτυξη καινοτομικής νοοτροπίας και θεσμών, διασύνδεση έρευνας και κοινωνίας 981.444.092 € 2.374.600.000 € 292.800.000 € Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία

4 Θεματικές Προτεραιότητες Έξυπνης Εξειδίκευσης 4  Αγροδιατροφή  Βιο-επιστήμες – Υγεία & Φάρμακα  Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών  Ενέργεια  Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη  Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (logistics)  Υλικά - Κατασκευές  Πολιτισμός - Τουρισμός – Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες Και ως KET

5 Επιχειρήσεις Ερευνητικοί Φορείς Υπουργεία Οργανισμοί Περιφέρειες Τεχνολογικοί φορείς Πολιτισμός- Τουρισμός και Δημιουργική Βιομηχανία Μεταφορές Logistics ΠεριβάλλονΕνέργεια Υλικά - Κατασκευές Βιοεπιστήμες Υγεία και Φάρμακα Αγροδιατροφή Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Πλατφόρμες Καινοτομίας 1 ος Γύρος Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (2013-15) Ερωτηματολόγια Συναντήσεις Μελέτες Δεδομένα

6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΔΒ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- LOGISTICS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΥΛΙΚΑ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΘΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟ ΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΡΗΤΗ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α.Μ.Θ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΜΘ (Αναδυόμενος) ΑΤΤΙΚΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δ.ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΜΘ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δ.ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΜΘ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΕΟΛΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δ.ΕΛΛΑΔΑ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΘ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Εθνική RIS3 Περιφερειακή Διάσταση

7 2 ος Γύρος Επιχειρηματικής Ανακάλυψης 2015 - 2016 Σχέδιο Δράσης Επιχειρηματικής Ανακάλυψης Ορισμός Συντονιστή για κάθε Τομέα (ΓΓΕΤ, εποπτευόμενοι ερευνητικοί φορείς) Συγκρότηση ολιγομελούς Συμβουλευτικής Ομάδας για κάθε Πλατφόρμα Επεξεργασία Προγράμματος Δράσης διετίας 2016-17 (δράσεις, εργαλεία εφαρμογής, προϋπολογισμός) Σχεδιασμός Πιλοτικών Δράσεων σε κάθε Τομέα 7

8 Χρονοδιάγραμμα 8 Ενέργεια 07/201509/201511/201512/201501/2016 02/201603/201604/201605/201606/2016 Έγκριση της Εθνικής RIS3 από ελληνική κυβέρνηση √ Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Εφαρμογή της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης √ Ορισμός Ε.Υ. των Πλατφορμών ICT, ENV √ MAT √ TRANS √ AGROFOO D ENERGY CULT √ HEALTH √ Σύσταση Συμβουλευτικών Ομάδων για κάθε πλατφόρμα MAT √ ICT ENV AGROFOOD TRANS √ CULT HEALTH ENERGY Συναντήσεις Πλατφορμών MAT AGROFOOD ENERGY HEALTH ICT TRANS ENV CULT Σύνταξη εκθέσεων επιχειρηματικής ανακάλυψης για κάθε τομέα - Εξειδίκευση δράσεων και παρεμβάσεων Υδατοκαλ λιέργεια MAT Βιομηχανικά Υλικά TRANS ENV AGROFOOD ΜΑΤ HEALTH CULT ENERGY ICT Ενημέρωση των Περιφερειών √ Ανάλυση περιφερειακών δράσεων και συσχέτιση αυτών με το εθνικό επίπεδο √

9 Εξειδίκευση Δράσεων Ώριμες Πιλοτικές δράσεις : Υδατοκαλλιέργεια Βιομηχανικά Υλικά (ολομέλεια πλατφόρμας 23/03/16, Crown Plaza 16:00-18:00) Συγγραφή Οδηγών Εφαρμογής Εξειδίκευση δράσεων ΕΠΑΝΕΚ συνολικής δημόσιας δαπάνης 467,05 εκ. € ( ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας επιχειρήσεων, συνεργασίες ερευνητικών φορέων – επιχειρήσεων, ενσωμάτωση ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγική διαδικασία, υποστήριξη ερευνητικών φορέων, διεθνής & ευρωπαϊκή συνεργασία ) 9

10 Ερευνητικές Υποδομές – Εκπλήρωση Αιρεσιμότητας 1.2 Η ΓΓΕΤ το 2014 εκπόνησε Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών που περιλαμβάνει 26 ερευνητικές υποδομές. Η εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 1.2 προϋποθέτει την επιλογή και ιεράρχηση των ερευνητικών υποδομών που υποστηρίζουν την RIS3. Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αποφασίσθηκαν τα Κριτήρια επιλογής όσων από τις 26 υποδομές του Οδικού Χάρτη εναρμονίζονται με την RIS3. Ορίσθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής στις 21-22 Μαρτίου 2016 10

11 Διαδικασίες / Χρηματοδοτικό Σχήμα 1 η Φάση: Επιλογή από τον Οδικό Χάρτη των Ε.Υ. που υποστηρίζουν την RIS3. 2 η Φάση: Έκδοση κλειστής προκήρυξης για τις Ε.Υ. που θα επιλεγούν κατά την 1 η Φάση. Αξιολόγηση, επιλογή των προς χρηματοδότηση Ε.Υ. Δημόσια δαπάνη : 71 εκ. € 3 η Φάση: Έκδοση νέας προκήρυξης στους τομείς της RIS3 που δεν καλύφθηκαν κατά την 1 η Φάση. Δυνατότητα συμμετοχής όσων Ε.Υ. απορρίφθηκαν κατά την 1 η Φάση με αναμορφωμένη πρόταση. Αξιολόγηση, επιλογή των προς χρηματοδότηση Ε.Υ. Δημόσια δαπάνη : 71 εκ. € Ολοκλήρωση των διαδικασιών/ αναμόρφωση του πολυετούς σχεδίου χρηματοδότησης των Ε.Υ.: 31 Δεκεμβρίου 2016. 11

12 Κριτήρια Επιλογής των Ερευνητικών Υποδομών 12 Συνολική βαθμολογία >=5/9 Επιπρόσθετα, κριτήρια σχετικά με τη διακυβέρνηση θα εξετασθούν κατά την αξιολόγηση της Φάσης 2 Ένταξη - Αποκλεισ μός

13 Εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 1.2: τέλος Μαρτίου 2016 “Since completion of Step 1 marks the start for the calls for proposals for investment priority 1.a, we consider that at the same time we could start also the calls for investment priority 1.b for the same part of the budget (50%).” Συμφωνήθηκε από τις 2 πλευρές Ε.Ε. – Ελλάδα (ΕΑΣ/ΓΓΕΤ) στην μεταξύ τους αλληλογραφία 13

14 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Πληροφορίες: www.gsrt.gr www.gsrt.gr /Προγραμματική Περίοδος 2104 -20 14


Κατέβασμα ppt "MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTSMINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Athens, 30 April 2013 Υλοποίηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google