Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Ι Ενότητα 1: Εισαγωγικό μάθημα: Η Πρακτική Άσκηση μέσα από τον Οδηγό Σπουδών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Ι Ενότητα 1: Εισαγωγικό μάθημα: Η Πρακτική Άσκηση μέσα από τον Οδηγό Σπουδών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Ι Ενότητα 1: Εισαγωγικό μάθημα: Η Πρακτική Άσκηση μέσα από τον Οδηγό Σπουδών ΤΕΕΑΠΗ (2014-2015) – Οργάνωση, Δομή και Λειτουργία του Νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Βασιλική Φωτοπούλου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

2 Περιεχόμενα ενότητας Περιγραφή: Γνωριμία των φοιτητών με το μάθημα τους στόχους του μαθήματος και τις υποχρεώσεις τους. Λέξεις κλειδιά: Πρακτική άσκηση, νηπιαγωγείο, ωρολόγιο πρόγραμμα

3 Η Πρακτική άσκηση μέσα από τον Οδηγό Σπουδών Υποχρεωτική πρακτική άσκηση 40 ECTS – Οριζόντια Πρακτική Άσκηση (15 ECTS) Προσχολική Παιδαγωγική (2 ο έτος) Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Ι (3 ο έτος) Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων IΙ (4 ο έτος) -Κάθετη Πρακτική Άσκηση (25 ECTS) Πέντε κατ’ επιλογή μαθήματα κύκλου Πρακτικής Άσκησης

4 Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Ι Οριζόντια Πρακτική Άσκηση Το μάθημα συνοδεύεται από εργαστηριακή διδασκαλία στο: 5o εξάμηνο (Πρακτική Άσκηση 3) και στο 6o εξάμηνο (Πρακτική Άσκηση 4). Σκοπός, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δραστηριοτήτων στα νηπιαγωγεία που συμμετέχουν στο Δίκτυο Νηπιαγωγείων Πρακτικής Άσκησης. 5 ECTS Οδηγός Σπουδών (σσ. 14-17)

5 Πρακτική Άσκηση 3 ου έτους

6 Μέσα από το μάθημα αναμένεται οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση: Να επιλέγουν στόχους και περιεχόμενα Να εφαρμόζουν δραστηριότητες από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα Να σχεδιάζουν με βάση σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις Να παρουσιάζουν και να σχολιάζουν κριτικά τις δραστηριότητες που υλοποίησαν. (Οδηγός Σπουδών ΤΕΕΑΠΗ σσ. 83-84).

7 Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος Αναγκαιότητα σχεδιασμού - προγραμματισμού των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. ΔΕΠΠΣ: Χαρακτηριστικά του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος. Βασικά στοιχεία της οργανωμένης δραστηριότητας. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Μεθοδολογικές προτάσεις για την υλοποίηση οργανωμένων δραστηριοτήτων (Οδηγός Σπουδών ΤΕΕΑΠΗ σσ. 83-84).

8 Ηλικία Νηπίων Στο νηπιαγωγείο φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων: Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών. Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών. (ΦΕΚ 161, τ.Α’)

9 Ωρολόγιο πρόγραμμα νηπιαγωγείου Πρωινή λειτουργία

10 8:00-8:15 Προσέλευση νηπίων 8:00-9:00 Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων / Προσευχή 9:00-9:30 Συζήτηση – Ημερήσιος προγραμματισμός δραστηριοτήτων 9:30-10:30 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 10:30-11:15 Πρόγευμα – Διάλειμμα 11:15-11:45 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 11:45-12:15 Συζήτηση, Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων, Προγραμματισμός της επόμενης μέρας, Προετοιμασία για αποχώρηση

11 Ωρολόγιο πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

12 7:00-8:00 Πρωινή Προαιρετική Ζώνη (Προσέλευση νηπίων) 8:00-8:15 Προσέλευση νηπίων 8:00-9:00 Αυθόρμητες Δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων / Προσευχή 9:00-9:30 Συζήτηση – Ημερήσιος προγραμματισμός δραστηριοτήτων 9:30-10:30 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 10:30-11:15 Πρόγευμα – Διάλειμμα 11:15-12:00 Αυθόρμητες Δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων – Παιδαγωγικά Παιχνίδια 12:00-12:30 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 12:30-13:00 Διάλειμμα 13:00-13:45 Προετοιμασία γεύματος – Γεύμα 13:45-14:30 Χαλάρωση – Ύπνος 14:30-15:15 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 15:15-15:45 Συζήτηση, Αξιολόγηση των Ημερήσιων Δραστηριοτήτων, Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας, Προετοιμασία για αποχώρηση 15:45-16:00 Αποχώρηση των νηπίων

13 Διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις Τα νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν: Τα Σάββατα και τις Κυριακές Την 28 η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή) Τη 17 η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου μέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδ. Προσωπικό. Όταν η 17 η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή.

14 Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων). Την 30 η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή το διδακτικό προσωπικό παίρνει μέρος στον εκκλησιασμό και στις σχετικές εκδηλώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής. Την Καθαρή Δευτέρα Την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή)

15 Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα) Την 1η Μαΐου Την εορτή του Αγίου Πνεύματος Από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές) Την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του νηπιαγωγείου και της τοπικής εθνικής εορτής.

16 Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28 ης Οκτωβρίου πραγματοποιούνται στις 27 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται και η ελληνική σημαία και για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25 ης Μαρτίου στις 24 του ίδιου μήνα. Σε περίπτωση που η 28 η Οκτωβρίου και η 25 η Μαρτίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή.

17 Σχετικοί Νόμοι και ΦΕΚ ΦΕΚ 1420/8-8-2007 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΦΕΚ 161/τ. Α΄ Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων

18 Βιβλιογραφία Οδηγός Νηπιαγωγού. ∆ιαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ). Οδηγός Σπουδών ΤΕΕΑΠΗ (2014-2015). Χριστόγερου, Κ., Ανδριώτη, Ε. και Αρμενιάκου, Κ. (2007). Δημιουργικές διαθεματικές δραστηριότητες. Με αφορμή ένα ποίημα. Κέδρος-Εκπαίδευση. ΦΕΚ 1420/8-8-2007 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. ΦΕΚ 161/τ. Α΄ Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων.

19 Τέλος Ενότητας

20 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

21 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Βασιλική Φωτοπούλου, «Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Ι. Εισαγωγικό μάθημα: Η Πρακτική Άσκηση μέσα από τον Οδηγό Σπουδών ΤΕΕΑΠΗ – Οργάνωση, Δομή και Λειτουργία του Νηπιαγωγείου». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/PN1566/https://eclass.upatras.gr/courses/PN1566/

22 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.


Κατέβασμα ppt "Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Ι Ενότητα 1: Εισαγωγικό μάθημα: Η Πρακτική Άσκηση μέσα από τον Οδηγό Σπουδών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google