Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ «ΝΟΤΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ» ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Υπουργείο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ «ΝΟΤΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ» ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Υπουργείο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ «ΝΟΤΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ» ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Αθήνα 2011

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – Τύποι αποθήκευσης Φ.Α. Ωφέλιμο Αέριο Αέριο βάσης Κόστος Αποληψιμότητα Εξαντλημένα κοιτάσματα υδρογ/κων Τεχνικά κατασκευασμένες κοιλότητες σε δόμους άλατος Υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες σε σχετικά μεγάλο βάθος

3 ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Φ.Α.- Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Διεθνώς : 642 υπόγειες αποθήκες φ.α. ενεργούς δυναμικότητας 333 δισ. κ.μ., (11% της παγκόσμιας κατανάλωσης) Υψηλή δυναμικότητα Μεσαία δυναμικότητα Χαμηλή δυναμικότητα Υπό εξέταση έργα ΗΠΑ: 393 υπόγ. Αποθήκες: 1/3 της συνολικής αποθηκευμένης ποσότητας φ.α. παγκοσμίως Ρωσία: 24 υπόγειες αποθήκες υπερυψηλής δυναμικότητας : 20% της συνολικής αποθηκευμένης ποσότητας φ.α. παγκοσμίως

4 ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Φ.Α.- Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ε.Ε: 126 υπόγειες αποθήκες φ.α. ενεργούς δυναμικότητας 82,5 δισ. κ.μ., (18% της ετήσιας ζήτησης) Γερμανία: 45 Γαλλία: 15 Ιταλία: 10 55% της συνολικής αποθηκευμένης ποσότητας σε Ε.Ε Νέα έργα άνω των 50 δισ κ.μ

5 Μεγαλύτερη ανάγκη για αποθήκευση Φ.Α; Αυξανόμενη απόσταση μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών φ.α. Αυξανόμενη ζήτηση στη διευρυμένη Ε.Ε Μειούμενη παραγωγή στην Ευρώπη

6 ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Φ.Α.- Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Οι περισσότερες αποθήκες φ.α κατασκευάσθηκαν πριν την εισαγωγή κοινών κανόνων για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Λόγω της έλλειψης ενιαίας Κοινοτικής ρύθμισης, κάθε Κράτος Μέλος εφήρμοζε την εθνική νομοθεσία του (κυρίως τη γενική νομοθεσία για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων ή εκείνη περί εκμετάλλευσης μεταλλευμάτων και λοιπών φυσικών πόρων ) Η κατασκευή και λειτουργία τους (είτε σε υποθαλάσσιους, είτε σε υπόγειους γεωλογικούς σχηματισμούς) διενεργούνταν μέσω παραχωρήσεων σχετικών αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της κεντρικής δημόσιας διοίκησης κάθε κράτους (συνήθως αρμόδια Υπουργεία) κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων ή κατόπιν διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας. Άλλες είναι ενταγμένες στο εθνικό σύστημα φ.α. της χώρας και άλλες ανήκουν σε ιδιωτικές εταιρίες εμπορίας φυσικού αερίου, οι οποίες, αναλόγως της εθνικής νομοθεσίας, καταβάλουν οικονομικό αντάλλαγμα στους αρμόδιους φορείς του δημοσίου για τη χρήση των χώρων (π.χ. υποθαλάσσιοι γεωλογικοί σχηματισμοί) Η λειτουργία τους διέπεται από κανόνες πρόσβασης τρίτων στις εγκαταστάσεις, επί τη βάσει αντικειμενικών, διαφανών και αμερόληπτων κριτηρίων η εφαρμογή των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των ανεξάρτητων εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Όπως προβλέπεται και από τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες, κάθε κράτος μέλος δύναται να επιλέξει μεταξύ της ρυθμιζόμενης και διαπραγματεύσιμης πρόσβασης τρίτων στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης

7 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εξέδρα ΚΑΠΑ Εγκαταστάσεις ΣΙΓΜΑ Αέριο βάσης: 360 εκατ. m 3 Εισπίεση Αέριο βάσης Άντληση Περίοδος χαμηλής ζήτησης -χαμηλών τιμών Περίοδος υψηλής ζήτησης - υψηλών τιμών ή κρίσεων 5 εκατ. m 3 /ημέρα (3 μήνες)4 εκατ. m 3 /ημέρα (3 μήνες) Ωφέλιμο αέριο: 360 εκατ. m 3 2 κύκλοι /έτος Υπόλοιπο:148 εκατ. κ.μ Παραγωγή: 847 εκατ. κ.μ


Κατέβασμα ppt "ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ «ΝΟΤΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ» ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Υπουργείο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google