Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Arduino Mini howto Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Ανδριτσάκης Δημήτρης Θερινό Σχολείο «Ανάπτυξη wearable συστήματος βασισμένου σε Arduino για χρήση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Arduino Mini howto Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Ανδριτσάκης Δημήτρης Θερινό Σχολείο «Ανάπτυξη wearable συστήματος βασισμένου σε Arduino για χρήση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Arduino Mini howto Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Ανδριτσάκης Δημήτρης Θερινό Σχολείο «Ανάπτυξη wearable συστήματος βασισμένου σε Arduino για χρήση σε αθλητικές δραστηριότητες»

2 Στόχος  Να μάθουμε για το arduino  Να εξοικιωθούμε με τον τρόπο λειτουργίας και προγραμματισμού του.  Να φτιάξουμε το πρώτο μας sketch και να ελέγξουμε τον πρώτο μας sensor  Να συνδέσουμε το arduino με τους sensors  Να προετοιμαστούμε για τη σύνδεση του με το Raspberry/TP Link 2

3 Τι είναι το arduino  To arduino είναι μία ανοιχτού κώδικα και ανοιχτού υλικού πλατφόρμα ανάπτυξης hardware  Βασίζεται στην ιδέα της χρήσης ενός microcontroller της σειράς megaAVR (ATmega8, ATmega168, ATmega328, ATmega1280, and ATmega2560) ανάλογα το Arduino (πχ Arduino Uno-Atmega328) 3

4 Τι δυνατότητες μου δίνει  Το arduino (official και μη) καθώς και οι megaAVR general purpose controllers από μόνοι τους μας δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου ψηφιακών ή και αναλογικών κυκλωμάτων στα οποία συνδέονται,ανάλογα με τον προγραμματισμό τους  Ο προγραμματισμός γίνεται μέσω software και όχι hardware χάρη στον bootloader που επιτρέπει το software προγραμματισμό 4

5 Πώς συνδέω το arduino  Το arduino χρησιμοποιεί κάποια lanes από τον controller τα οποία και (είτε απ ευθείας είτε μετά από ενδιάμεσα κυκλώματα(πχ clock) καταλήγουν σε υποδοχές της πλακέτας (Pins)  Στα pins μπορούμε να συνδέσουμε είτε ολοκληρωμένα κυκλώματα, είτε διάφορα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά (αναλογικά ή και ψηφιακά) κυκλώματα τα οποία θα χειριστούμε μέσω του arduino. 5

6 Παράδειγμα Πηγή:http://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/09/10/23/46/integrated- circuit-441292_640.jpg 6

7 Τι είναι αυτό;  Το hello world του arduino :P  Το κύκλωμα:  Συνδέω ένα led (την άνοδο(+)) με μία αντίσταση (από 220Ω) και την αντίσταση με το arduino (πχ pin 13)  Συνδέω την κάθοδο (-) με ένα από τα GND pins του arduino  Συνδέω το arduino με pc και το πργραμματίζω.... 7

8 Πώς προγραμματίζω το arduino  Το arduino χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους για να συνδέεται με pc και να το προγραμματίζουμε,πχ μέσω usb θύρας  Χρησιμοποιούμε περιβάλλοντα όπως το adruino ide (γραφικό) ή σε γραμμή εντολών (avrdude,arduino-gcc) για να περάσουμε των κώδικα (C++ like) στον controller 8

9 Πώς προγραμματίζω το arduino 2 /* Blink Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly. This example code is in the public domain. */ // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards. // give it a name: int led = 13; // the setup routine runs once when you press reset: void setup() { // initialize the digital pin as an output. pinMode(led, OUTPUT); } // the loop routine runs over and over again forever: void loop() { digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second } 9

10 Σας ευχαριστώ πολύ Ερωτήσεις; Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Θερινό Σχολείο «Ανάπτυξη wearable συστήματος βασισμένου σε Arduino για χρήση σε αθλητικές δραστηριότητες»


Κατέβασμα ppt "Arduino Mini howto Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Ανδριτσάκης Δημήτρης Θερινό Σχολείο «Ανάπτυξη wearable συστήματος βασισμένου σε Arduino για χρήση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google