Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχεδιασμός Επιτελεστικότητας Eπιφανειακών Θεμελιώσεων σε Ρευστοποιήσιμα Εδάφη Γ. Μπουκοβάλας Β. Δημητριάδη Ι. Χαλούλος Νοέμβριος 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχεδιασμός Επιτελεστικότητας Eπιφανειακών Θεμελιώσεων σε Ρευστοποιήσιμα Εδάφη Γ. Μπουκοβάλας Β. Δημητριάδη Ι. Χαλούλος Νοέμβριος 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχεδιασμός Επιτελεστικότητας Eπιφανειακών Θεμελιώσεων σε Ρευστοποιήσιμα Εδάφη Γ. Μπουκοβάλας Β. Δημητριάδη Ι. Χαλούλος Νοέμβριος 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

2 Τεχνητή μη-ρευστοποιήσιμη ζώνη… Ρευστοποιήσιμη Άμμος: D ro (%), k sand (m/sec) r u,max = 1 L imp (m) ? Ανάπτυξη μιας αναλυτικής μεθοδολογίας σχεδιασμού επιφανειακών θεμελιώσεων επί κατάλληλα βελτιωμένου ρευστοποιήσιμου εδάφους… H imp, L imp = ? ρ dyn = ? F.S. deg = ? H imp (m) ? r u,max = 0.3 – 0.5 q(kPa) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Βελτιωμένη Ζώνη: D r,imp (%), k eq. (m/sec)

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Περίπτωση Θεμελιο-λωρίδας (2-D) (174 αναλύσεις) Περίπτωση Ορθογωνικών Θεμελίων (3-D)(83 αναλύσεις)

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Εκτέλεση κάθε ανάλυσης σε 3 στάδια: Αρχική στατική φόρτιση Σεισμική φόρτιση – συσσώρευση δυναμικών καθιζήσεων Μετα-σεισμική φόρτιση έως την εκδήλωση αστοχίας … επαλήθευση της αριθμητικής μεθοδολογίας έναντι αποτελεσμάτων από πειράματα φυγοκεντριστή (Liu & Dobry, 1997)…

5 ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ (Δίστρωτος εδαφικός σχηματισμός) … κατά την έννοια του μηχανισμού ολισθαίνοντος στερεού κατά Newmark… Θεμελιολωρίδα (2D) Ορθογωνικά θεμέλια (3D) H imp (m) q(kPa) Μη-ρευστοποιήσιμη μη-συνεκτική Ζώνη Ρευστοποιήσιμη Άμμος

6 ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ (επίδραση πλάτους εδαφικής βελτίωσης) Επίδραση L imp στο λόγο των δυναμικών καθιζήσεων ρ dyn /ρ dyn inf … Θεμελιολωρίδα (2D) Ορθογωνικά θεμέλια (3D) L imp (m) H imp (m) q(kPa) Βελτιωμένη Ζώνη Ρευστοποιήσιμη Άμμος

7 q ult B H Meyerhof & Hanna (1978) ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (Δίστρωτος εδαφικός σχηματισμός) Τροποποίηση αναλυτικής σχέσης Meyerhof & Hanna (1978)… Cascone & Bouckovalas (1998) φ → φ deg

8 ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (Δίστρωτος εδαφικός σχηματισμός) Θεμελιολωρίδα (2D)… Ορθογωνικά θεμέλια (3D)… Συντελεστές Σχήματος (De Beer,1970)…

9 FS deg inf = 1.5 – 2.5: Επίδραση L imp στο λόγο των απομειωμένων συντελεστών ασφαλείας FS deg /FS deg inf  υπολογίζεται επαναληπτικά μέσω μιας μη-γραμμικής αναλυτικής σχέσης, αλλά προτείνονται απλοποιητικές σχέσεις… L imp (m) H imp (m) q(kPa) Βελτιωμένη Ζώνη Ρευστοποιήσιμη Άμμος ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (επίδραση πλάτους εδαφικής βελτίωσης) Θεμελιολωρίδα (2D) Ορθογωνικά θεμέλια (3D)

10 Διαγράμματα Σχεδιασμού… H imp /B = 0.5  V imp /B 2 = 1.0 L imp /B = 2.0 H imp /B = 2.0  V imp /B 2 = 7.0 L imp /B = 3.5 L imp /B = 2.0 ÷ 3.5 H imp /B = 0.5 ÷ 2.0

11 Στροφές Yasuda et al. (2014)

12 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΞΩΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ… q Ρευστοποιήσιμη Άμμος L imp (m) H imp (m) Z liq (m) Βελτιωμένη Ζώνη B Δεδομένα q o = 181kPa B = 6.7m L = 17.7m H imp = 3.2m L imp = 10m Αποτελέσματα ρ dyn = 0.08m F.S. deg = 1.10 δ = 0.054m θ = 0.262

13 Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Σας Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Σχεδιασμός Επιτελεστικότητας Eπιφανειακών Θεμελιώσεων σε Ρευστοποιήσιμα Εδάφη Γ. Μπουκοβάλας Β. Δημητριάδη Ι. Χαλούλος Νοέμβριος 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google