Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ » A.XA ΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΚΥΠΡΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ » A.XA ΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΚΥΠΡΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 « ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ » A.XA ΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΚΥΠΡΟΥ

2 To Έργο « Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Διασπορά »  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους ( πρόγραμμα ΕΣΠΑ )  υλοποιείται από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών ( Ε. ΔΙΑ. Μ. ΜΕ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ. Ε. του Παν / μίου Κρήτης

3 Επιστημονικά Υπεύθυνοι : Μ. Δαμανάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν / μίου Κρήτης Α. Χατζηδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παν / μίου Κρήτης 2011- Μάρτιος 2012 Μάρτιος 2012- Ιούνιος 2014

4 Το Έργο αυτό … συνεχίζει τις δράσεις του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ( Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ ) « Παιδεία Ομογενών » (1997- 2008). Και τα δύο προγράμματα αφορούν :  την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού από μαθητές 4-18 ετών στο εξωτερικό  την υποστήριξη των διδασκόντων τους, μέσω παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και προγραμμάτων επιμόρφωσης.

5 Σκοπός του συγκεκριμένου έργου  Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος κατάλληλου για ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)  το οποίο θα συμβάλλει στην εξ αποστάσεως μάθηση / διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ 2/ ΞΓ και  στην επικοινωνία μεταξύ των φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά αλλά και μεταξύ Κέντρου και των φορέων αυτών.

6 Φορείς & μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης / Ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικό υλικό / Εκπαιδευτικοί 1. Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά : συνθήκες και προϋποθέσεις

7 Φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης (1/2) ( Δαμανάκης, 2007:79-88).  Οργανωμένη εκπαίδευση στη Διασπορά : 65 χώρες στις πέντε ηπείρους  Ποικίλες μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης  Μαθητές ελληνικής και μη καταγωγής.  Ποικίλουν οι φορείς που έχουν την ευθύνη διοργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

8 Φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης (2/2) ελληνικό κράτος χώρες διαμ ονής Εκκλη - σία π αροι - κιακές οργα - νώσεις

9 Μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης (1/5) Α. Αμιγή Ελληνικά σχολεία  για ελληνικής καταγωγής μαθητές,  με εφαρμογή του ελλαδικού κυρίως Α. Π.,  αποκομμένα από το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας διαμονής  εντοπίζονται στη Γερμανία

10 Μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης (2/5) Β. Ημερήσια σχολεία Δίγλωσσα - η ελληνική διδάσκεται για μέρος του προγράμματος με μαθητικό πληθυσμό είτε εθνοτικά ομοιογενή είτε ανοιομογενή υπό την ευθύνη  άλλοτε κάποιας παροικιακής οργάνωσης,  άλλοτε της Εκκλησίας,  άλλοτε και των ίδιων των εκπαιδευτικών αρχών της χώρας διαμονής

11 Μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης (3/5) Γ. Δίγλωσσα κρατικά σχολεία  δίγλωσσα  με διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας για μέρος του ωρολογίου προγράμματος  με μαθητικό πληθυσμό εθνοτικά ανομοιογενή  οργανωμένα από τη χώρα διαμονής

12 Μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης (4/5) Δ. Τμήματα ελληνικής γλώσσας ( ΤΕΓ ) Απογευματινά και Σαββατιανά  για μαθητές ελληνικής καταγωγής,  αποκομμένα από το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας διαμονής  υπό την ευθύνη άλλοτε κάποιας παροικιακής οργάνωσης, άλλοτε της Εκκλησίας, συχνά του ελληνικού κράτους

13 Μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης (5/5) Ε. Τμήματα ελληνικής γλώσσας ενταγμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας διαμονής  για μαθητές ελληνικής καταγωγής  λειτουργούν υπ ’ ευθύνη των οικείων αρχών.  ΣΧΟΛΕΙΑ αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών  ΤΜΗΜΑΤΑ έλλειψη αναγνώρισης

14 Ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικό υλικό ( Δαμανάκης, 2007:216-22):  Στις τέσσερεις από τις πέντε αυτές μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ( πλην των ‘ αμιγών σχολείων ’)  οι μαθητές προσεγγίζουν την ελληνική γλώσσα ως Δεύτερη ή ως Ξένη γλώσσα ( βλ. Δαμανάκης, 2007, K ατσιμαλή, 1999, Χατζηδάκη 2009).

15 Ομάδες - στόχος 1η1η Ομοεθνείς ελληνόγλωσσοι 2η2η Ομοεθνείς χωρίς γνώση της Ελληνικής 3η3η Αλλοεθνείς αλλόγλωσσοι

16 Ομάδες - στόχος και εκπαιδευτικό υλικό  Η πρώτη ομάδα διδάσκεται την Ελληνική ως Γ 2, ενώ οι άλλες ως Ξένη γλώσσα.  Έχει παραχθεί ( από το ‘’ Παιδεία Ομογενών ’’) εκπαιδευτικό υλικό για όλους τους μαθητές ανάλογα με  το γλωσσικό τους υπόβαθρο και  το πότε ξεκινούν την εκμάθηση της Ελληνικής www.uoc.gr/diaspora

17 Ενδεικτικοί τίτλοι εγχειριδίων  Πράγματα και Γράμματα (6-12 ετών )  Βήματα Μπροστά (13-18 ετών )  Μαργαρίτα (6-12 ετών ) ----------------------  Ελληνικά με την παρέα μου (13-18 ετών ) Ελληνικά ως Γ 2 Ελληνικά ως ΞΓ

18 Εκπαιδευτικοί : μία ετερόκλητη ομάδα  Πιθανόν καταρτισμένοι στη διδασκαλία μιας Γ 2/ ΞΓ ή  είναι απλώς ομιλητές της Ελληνικής.  Έχουν ελλείψεις στα ελληνικά.  Δεν είναι καταρτισμένοι στη διδακτικής της ελληνικής ως Γ 2 ΞΓ  Αγνοούν τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές συνθήκες στη Διασπορά ομογενείςαποσπασμένοι

19 Διαφοροποιημένες επιμορφωτικές ανάγκες για τις δύο ομάδες  ( πιθανή ) Ανάγκη για επιμόρφωση σε θέματα διδακτικής μιας Γ 2/ ΞΓ  Ανάγκη μεγαλύτερης εξοικείωσης για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό  Ανάγκη για επιμόρφωση σε θέματα διδακτικής μιας Γ 2/ ΞΓ  Ανάγκη εξοικείωσης με τις γλώσσες και τους πολιτισμούς των μαθητών ομογενείςαποσπασμένοι

20 « Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Διασπορά » 3. Παρουσίαση του Έργου

21 Στοχοθεσία του Έργου (1/2) Το προς ανάπτυξη σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης οργανώνεται έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους :  α ) να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά προς τη συμβατική δια ζώσης διδασκαλία - μάθηση σε οργανωμένες μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, δηλαδή σε σχολεία και σε ΤΕΓ

22 Στοχοθεσία του Έργου (2/2)  β ) να χρησιμοποιηθεί από έναν εκπαιδευτικό που θα βρίσκεται σε ένα σημείο Α για σύγχρονη ( και ασύγχρονη ) διδασκαλία μαθητών σε απομακρυσμένες περιοχές  γ ) να χρησιμοποιηθεί από μεμονωμένους χρήστες / μαθητές για ατομική μελέτη και ενασχόληση με την ελληνική γλώσσα

23 Δράσεις του Έργου / Τέσσερεις άξονες (1/6) Άξονας Α ’. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και Προγράμματα Σπουδών  η ανάπτυξη ( παραγωγή ) νέου εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και ( Μαργαρίτα 7, Αλφαβητάρι, γραπτές δοκιμασίες ( τεστ ), Υλικό για την προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση, Ιστορία του τρίτου χώρου, Φωτοϊστορίες, κλπ )  η αναθεώρηση του ήδη παραχθέντος

24 Δράσεις του Έργου / Τέσσερεις άξονες (2/6)  η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ( ελληνική γλώσσα και στοιχεία Ιστορίας - πολιτισμού )  με βάση το εκπαιδευτικό υλικό και τα Προγράμματα Σπουδών που έχουν ήδη εκπονηθεί από το Ε. ΔΙΑ. Μ. ΜΕ.

25 Δράσεις του Έργου / Τέσσερεις άξονες (3/6) Άξονας Β ’: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών - συμβατική και εξ αποστάσεως [1] δια ζώσης επιμόρφωση στην Ελλάδα - δεκαπενθήμερες επισκέψεις από ομογενείς εκπαιδευτικούς ( δυο φορές το χρόνο ) με στόχο  να επιμορφωθούν πάνω στο εκπαιδευτικό υλικό του « Παιδεία Ομογενών » και  να εντρυφήσουν στην ελληνική γλώσσα και κουλτούρα στο πλαίσιο μιας βιωματικής εμπειρίας.

26 Δράσεις του Έργου / Τέσσερεις άξονες (4/6) Άξονας Β ’: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών - συμβατική και εξ αποστάσεως  Τηλεπιμόρφωση : χρήση τηλεδιάσκεψης  Θεματικές ενότητες / 15 σεμινάρια  Επιμόρφωση πάνω στην παιδαγωγική αξιοποίηση του Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης ( ενδοσχολικές επιμορφώσεις )

27 Δράσεις του Έργου / Τέσσερεις άξονες (5/6) Άξονας Γ ’: Υποδομές και μεθοδολογία ηλεκτρονικής μάθησης  Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για την ελληνόγλωσση διαπολιτισμική εκπαίδευση στη διασπορά  Συγκρότηση και λειτουργία Κοινοτήτων Μάθησης  Πλαίσιο σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης / επιμόρφωσης ( Περιβάλλον εκπαιδευτικού και μαθητή, Βάση δεδομένων του υλικού )  Τηλεκπαίδευση εκπαιδευτικών (‘ συνδέσμων ’)

28 Δράσεις του Έργου / Τέσσερεις άξονες (6/6)  Άξονας Δ ’: Δημοσιότητα και αξιολόγηση του έργου  H μερίδες, συμπόσια, συνέδρια  Διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης

29 Το Έργο έχει συνταχθεί στη βάση της συνεργασίας διαφόρων τύπων δικτύων 4. Δίκτυα συνεργατών:

30 Δίκτυα συνεργασίας (1/2) α ) Δίκτυα συνεργατών του Ε. ΔΙΑ. Μ. ΜΕ.  Πανεπιστημιακοί, ερευνητές και στελέχη της εκπαίδευσης εντός και εκτός Ελλάδας,  με πλούσια προηγούμενη εμπειρία σε θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Επίσης, συμμετέχουν - σε συγκεκριμένα υποέργα - τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων.

31 Δίκτυα συνεργασίας (2/2) β ) Δίκτυα σχολείων ( ημερησίων και κρατικών, λ. χ. Charter schools στις ΗΠΑ ) γ ) Δίκτυα Τμημάτων ελληνικής γλώσσας δ ) Δίκτυα Συντονιστών εκπαίδευσης ε ) Δίκτυα γονέων στ ) Δίκτυα Εκπαιδευτικών ( δίκτυα πρακτικής ) ζ ) Δίκτυα μαθητών ( που οργανώνονται σε Κοινότητες Μάθησης )

32 Σχέσεις αμφίδρομες και συμπληρωματικές  Αναγκαία η συνεργασία μεταξύ του ελλαδικού Κέντρου και των διαφόρων δικτύων στη διασπορά  Βιωσιμότητα της παρέμβασης και επιτυχία του Έργου


Κατέβασμα ppt "« ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ » A.XA ΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΚΥΠΡΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google