Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πνεύμων - βρογχικό δένδρο βρόγχοςβρογχιόλιοκυψελίδα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πνεύμων - βρογχικό δένδρο βρόγχοςβρογχιόλιοκυψελίδα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πνεύμων - βρογχικό δένδρο βρόγχοςβρογχιόλιοκυψελίδα

2 Καρκινώματα πνεύμονα Εξορμώνται από το επιθήλιο των βρόγχων, συνήθως γύρω στην πύλη Σχετίζονται συχνά με το κάπνισμα, κυρίως καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου και μικροκυτταρικό καρκίνωμα (MK)

3 Ιστολογικοί τύποι Ι. Μη-μικροκυτταρικό (70-75%) Καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου (25-30%) Αδενοκαρκίνωμα (βρογχοκυψελιδικό) (30-35%) Αδιαφοροποίητο εκ μεγάλων κυττάρων (10-15%) ΙΙ. Μικροκυτταρικό καρκίνωμα (20-25%) ΙΙΙ. Μικτοί τύποι (5-10%) Εκ πλακώδους επιθηλίου + Αδενοκαρκίνωμα Εκ πλακώδους επιθηλίου + Μικροκυτταρικό

4 Κλινικές εκδηλώσεις  Βήχας (75%)  Απώλεια βάρους (40%)  Θωρακικό άλγος (40%)  Δύσπνοια (20%)  Παρανεοπλασματικά σύνδρομα

5 Βήχας……….. ερεθισμός αεραγωγών, περιφερική λοίμωξη, απόφραξη αεραγωγών από όγκο ή λεμφαδένες Αιμόπτυση ………….. εξέλκωση αεραγωγών, διάβρωση μικρών αγγείων από τον όγκο Δύσπνοια ………………. πλευριτική συλλογή Βράγχος φωνής …. παράλυση, λόγω διήθησης παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου Αδυναμία των μικρών μυών … διήθηση βραχιονίου πλέγματος Σύνδρ. Horner… προσβολή συμπαθητικού πλέγματος τραχήλου Παράλυση διαφράγματος …………Διήθηση φρενικού νεύρου σ. Άνω κοίλης φλέβας Κλινικές εκδηλώσεις

6  Επιθετικά νεοπλάσματα (κυρίως ΜΚ), διηθούν τους γύρω ιστούς και μεθίστανται σε  ήπαρ  επινεφρίδια  εγκέφαλο  οστά  Συνθέτουν βιοδραστικές αμίνες (κυρίως το ΜΚ) και δίνουν παρανεοπλασματικά σύνδρομα

7  Υπονατριαιμία (απρόσφορη έκκριση ADH) – ΜΚ  σ. Cushing (ACTH) – ΜΚ  Υπερασβεστιαιμία (παραθορμόνη-like) - καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου  Υπασβεστιαιμία (καλσιτονίνη) – ΜΚ  Γυναικομαστία (γοναδοτροπίνες) – ΜΚ  Αιματολογικές εκδηλώσεις (μεταναστευτική θρομβοφλεβίτις, DIC) – αδενοκαρκίνωμα  Πληκτροδακτυλία, υπερτροφική πνευμονική οστεοαρθροπάθεια Παρανεοπλασματικά σύνδρομα

8 Ιστολογικοί τύποι Ι. Μη-μικροκυτταρικό (~80) Καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου Αδενοκαρκίνωμα (βρογχιολοκυψελιδικό) Αδιαφοροποίητο εκ μεγάλων κυττάρων ΙΙ. Μικροκυτταρικό καρκίνωμα (~20%) Μικτοί τύποι Εκ πλακώδους επιθηλίου + Αδενοκαρκίνωμα Εκ πλακώδους επιθηλίου + Μικροκυτταρικό

9 Καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου  Συχνότερο σε άνδρες  Σχέση με κάπνισμα (>98%)  Κεντρική εντόπιση  Ταχεία ανάπτυξη / Τοπική επέκταση / Μχ σε προχωρημένο στάδιο  Συμπτώματα λόγω απόφραξης  5/ετης:  15%

10 Καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου 75%: κεντρικά σε κύριους, λοβαίους ή τμηματικούς βρόγχους Κλινικά: απόφραξη, ατελεκτασία, νέκρωση πνευμονικού παρεγχύματος Λευκή ή λευκόφαιη χροιά Θέσεις ανθράκωσης Δυνητικά μεγάλο μέγεθος, κεντρική σπηλαιοποίηση Διασπορά σε πυλαίους επιχώριους λεμφαδένες καθυστερημένη εξωθωρακική διασπορά

11 Βρογχικό επιθήλιοΠλακώδης μετ α πλασ ία δυσπλασίαIn situ καρκίνωμα πρόδρομες αλλοιώσεις: Πλακώδης μεταπλασία δυσπλασία πλακώδους επιθηλίου καρκίνωμα in situ (ασυμπτωματικές βλάβες),

12 Καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου Ιστολογικά χαρακτηριστικά: παρουσία κερατινοποίησης 1.σε μεμονωμένα κύτταρα 2.μεσοκυττάριες γέφυρες 3.πέρλες κερατίνης

13 Αδενοκαρκίνωμα  Συχνότερα σε γυναίκες, μη καπνιστές  Αναπτύσσεται  περιφερικά  σε ουλές  βραδέως  Μεθίσταται πρώϊμα  5/ετης:  19%

14 Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα Πρόδρομες αλλοιώσεις: άτυπη αδενωματώδης υπερπλασία, αδενοκαρκίνωμα in situ Περιφερικές βλάβες –προσβολή υπεζωκότα ή θωρακικού τοιχώματος Συνυπάρχουσα ουλή πνευμονικού παρεγχύματος

15 Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα Ιστολογικά χαρακτηριστικά: σχηματισμός αδένων ή παραγωγή βλέννης από κυλινδρικά ή κυβοειδή κύτταρα (Clara, Πν/κύτταρα τύπου ΙΙ) με ποικίλου βαθμού ατυπία, συχνά πολυεστιακή βλάβη

16 Βρογχιολοκυψελιδικό καρκίνωμα  μονήρης μάζα ή πολυεστιακό  Παραγωγή βλέννης (80%)  Είναι μη διηθητικό (in situ) αδενοκαρκίνωμα

17 Αδιαφοροποίητο καρκίνωμα εκ μεγάλων κυττάρων  Στερείται διαφοροποίησης  Μεγάλο μέγεθος  Περιφερική εντόπιση  Κακή πρόγνωση  Μεταστάσεις πρώιμα (κατά τη Δχ >50% σε ΚΝΣ)  5/ετης: 2-3%

18 Μικροκυτταρικό αδιαφοροποίητο καρκίνωμα (oat cell)  Ιδιαίτερα επιθετικό (ταχεία ανάπτυξη)  Σχέση με κάπνισμα (~ 1% μη καπνιστές)  Άνδρες:Γυναίκες 2:1  Κεντρική εντόπιση  Νευροεκκριτικά κοκκία

19 Μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα Από μικρά κύτταρα με ελάχιστο κυτταρόπλασμα, ασαφή κυτταρικά όρια, λεπτοκοκκώδη χρωματίνη, απουσία ή σπάνια παρουσία πυρηνίου. άφθονες μιτώσεις Νέκρωση Κύτταρα σε συμπαγείς ομάδες, χορδές ή ροζέττες

20 Μεταστατικά νεοπλάσματα

21 Περίπτωση 1η Άνδρας 56 ετών με ιστορικό ΧΑΠ Κατάχρηση αλκοόλ και τσιγάρων (3 πακέτα/ημέρα για 37 χρόνια) Παραπονείται για βραχύτητα αναπνοής από διμήνου, απώλεια βάρους (18 κιλά το τελευταίο εξάμηνο), και αίμα στα πτύελα (από 4ημέρου) Φ.Ε: ελαττωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα και αμβλύτητα κατά την επίκρουση δεξιά

22 Α/α θώρακος: μάζα 3,5 εκ στη δεξιά πύλη CT: περιπυλαία λεμφαδενοπάθεια Βρογχοσκόπηση και βιοψία

23 Πέρλα κερατίνης Μεσοκυττάριες γέφυρες

24 Πλακώδες καρκίνωμα πνεύμονα

25 Περίπτωση 2 η Άνδρας 60 ετών με βήχα από 10μήνου και δύσπνοια επιδεινούμενη το τελευταίο 15ήμερο Καπνιστής (1.5 πακ/μέρα Χ35 έτη) ΦΕ: πληκτροδακτυλία ΕΕ: σιδηροπενία, υπερασβεστιαιμία

26

27

28

29

30 Μικροκυτταρικό καρκίνωμα

31 Περίπτωση Γυναίκα 42 ετών εργάτρια σε εργοστάσιο Χαμηλή πυρετική κίνηση από 2μήνου Α/α: μικρή νομισματοειδής σκίαση δε άνω λοβού Βιοψία αλλοίωσης

32

33

34 Διάγνωση Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα υψηλής βαθμίδος διαφοροποίησης

35 Περίπτωση 4 η Γυναίκα 49 ετών με πόνο στη ράχη και ιστορικό χρόνιας παγκρεατίτιδας Παραπονείται για βήχα και πόνο στο θώρακα από 15μέρου Α/α θώρακος:

36

37

38 Διάγνωση Μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος

39


Κατέβασμα ppt "Πνεύμων - βρογχικό δένδρο βρόγχοςβρογχιόλιοκυψελίδα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google