Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΑΔΑ (1) Όλες οι κλινικές & τα νοσοκομεία της Ελλάδος, πλην εκείνων στο λεκανοπέδιο Αττικής ΕΛΛΑΔΑ (2) Όλες οι κλινικές & τα Νοσοκομεία της Ελλάδας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΑΔΑ (1) Όλες οι κλινικές & τα νοσοκομεία της Ελλάδος, πλην εκείνων στο λεκανοπέδιο Αττικής ΕΛΛΑΔΑ (2) Όλες οι κλινικές & τα Νοσοκομεία της Ελλάδας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 ΕΛΛΑΔΑ (1) Όλες οι κλινικές & τα νοσοκομεία της Ελλάδος, πλην εκείνων στο λεκανοπέδιο Αττικής ΕΛΛΑΔΑ (2) Όλες οι κλινικές & τα Νοσοκομεία της Ελλάδας ΕΥΡΩΠΗ Όλες οι κλινικές & τα Νοσοκομεία των κρατών –μελών της ΕΕ & κάποιων ακόμα γειτονικών κρατών ΚΟΣΜΟΣ (1) Όλες οι κλινικές & τα Νοσοκομεία των κρατών –μελών του ΟΗΕ πλην Η.Π.Α. - Καναδά ΚΟΣΜΟΣ (2) Όλες οι κλινικές & τα Νοσοκομεία των κρατών –μελών του ΟΗΕ

4 (1) ΣΟΥΙΤΑ (2) LUX (3) ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ (4) ΔΙΚΛΙΝΟ (5) ΤΡΙΚΛΙΝΟ

5 1.000.000€ 2.000.000€ 3.000.000€ 4.000.000€ Το αντίστοιχο όριο Εξόδων Νοσηλείας για καθεμία Νοσηλεία είναι ίσο με το ήμισυ (½) του ορίου ανά Ασφαλιστικό Έτος

6 Έξοδα νοσηλείας θεωρούνται:  Έξοδα για «δωμάτιο & τροφή» και Μ.Ε.Θ.  Αμοιβές ιατρών, χειρουργών, αναισθησιολόγων  Έξοδα χορήγησης ορών, φαρμάκων, αίματος, πλάσματος αίματος & οξυγόνου  Έξοδα διαγνωστικών & εργαστηριακών εξετάσεων, φυσικοθεραπειών, ακτινοθεραπειών & χημειοθεραπειών  Έξοδα χρήσης χειρουργείου καθώς και χρήσης ιατρικών συσκευών & μηχανημάτων του Νοσοκομείου  Υγειονομικό υλικό, φάρμακα εντός νοσηλεία και υλικά οστεοσύνθεσης.  Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης «ειδικών υλικών» που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων  Tα έξοδα διαγνωστικών & εργαστηριακών εξετάσεων εκτός Νοσοκομείου που έλαβε χώρα η νοσηλεία, λόγω αδυναμίας πραγματοποίησής της εκεί  Οι αμοιβές νοσοκόμων κατά τη νοσηλεία κατόπιν αιτιολογημένου παραπεμπτικού,συνοδού (έως 14 ετών)  Έξοδα Διαγνωστικών & Εργαστηριακών Εξετάσεων προ και μετά νοσηλείας  Έξοδα Νοσοκόμας στο σπίτι,  Έξοδα χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας ή μικροχειρουργικών επεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε Νοσοκομείο αλλά δεν απαιτούν Νοσηλεία αλλά ολιγόωρη παραμονή του ασφαλισμένου στο νοσοκομείο (ODC).

7 ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ  90  180  365 ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

8 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  0%  5% (min 1.000€ - max 10.000€)  10% (min 2.000€ - max 20.000€)  15% (min 3.000€ - max 30.000€)  20% (min 4.000€ - max 40.000€) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 0€, 1.500€, 2.000€, 2.500€, 3.000€, 3.500€, 4.000€, 4.500€, 5.000€, 7.500€, 10.000€, 15.000€, 20.000€, 25.000€, 30.000€ Δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης επιλογής ποσοστιαίας συμμετοχής του ασφαλισμένου και απαλλαγής της Εταιρίας

9 (αμοιβές χειρουργών, αναισθησιολόγων, βοηθών)  5.000€  7.500€  10.000€  12.500€  ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ Σε περίπτωση πολλαπλών επεμβάσεων κατά την ίδια διαδικασία χειρουργείου, οι αμοιβές δεν μπορούν να ξεπερνούν το διπλάσιο του επιλεχθέντος ανώτατου ορίου εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα % βαρύτητας από τη 2η επέμβαση και πάνω

10 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ο ασφαλισμένος, μπορεί:  Να μη το επιλέξει ως παροχή ή να επιλέξει ένα από τα παρακάτω ποσά για κάλυψη ανά νοσηλεία μέχρι:  1.500€  2.000€  2.500€  3.000€ Η νοσηλεία πρέπει να είναι τουλάχιστον 24ωρη και τα παραπάνω δίδονται για ότι σχετιζόμενο με τη νοσηλεία έχει γίνει 60 ημέρες πριν και 90 ημέρες μετά την ημερομηνία εισόδου. Οι ιατρικές επισκέψεις δε μπορούν να ξεπερνούν το 10% του επιλεγμένου ποσού.

11 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ Οι ενήλικες (18 ετών – και 43 ετών) κυρίως ασφαλισμένες ή σύζυγοι κυρίως ασφαλισμένων, μπορούν:  Να μη το επιλέξουν ως παροχή ή να επιλέξουν να λάβουν ένα από τα παρακάτω επιδόματα:  ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ * 1  ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ * 1,5  ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ * 2 Εφόσον η γέννα λάβει χώρα μετά τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης και 11 μήνες μετά την ένταξη της ασφαλισμένης/ επαναφορά σε ισχύ του συμβολαίου και εφόσον αφαιρεθούν τυχόν απαλλαγές Εταιρίας και ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου

12 ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  Ο ασφαλισμένος, μπορεί: Να μη το επιλέξει ως παροχή ή να επιλέξει ένα από τα παρακάτω ποσά για κάλυψη ανά 24ωρο μέχρι:  50€  100€  150€  200€  250€  300€ Η νοσηλεία πρέπει να είναι τουλάχιστον 24ωρη, η χρήση νοσοκόμας να γίνει στη μόνιμη κατοικία του ασφαλισμένου, άμεσα μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο, κατόπιν αιτιολογημένου παραπεμπτικού ιατρού και max μέχρι 90 ημέρες.

13 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ  150€ / ημέρα (για τις πρώτες 4)  100€ / ημέρα (5η έως και 60η)  70€ / ημέρα (από 61η και μέχρι επιλεχθέντος ορίου ημερών) Για να δοθεί η παροχή: Πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον 24ωρη νοσηλεία Ο ασφαλισμένος να μην έχει προσκομίσει παραστατικά για εκκαθάριση Να μην έχει λάβει κάλυψη από Ιnter-partner Assistance Να αφαιρεθούν τυχόν απαλλαγές Εταιρίας και ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου

14 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (συνέχεια)  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Δίδεται το 70% του % βαρύτητας της επέμβασης * του ορίου που έχει επιλεχθεί ως όριο αμοιβών ιατρών (ή * 5.000€ αν το όριο αμοιβών είναι απεριόριστο) Για να δοθεί η παροχή: Πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον 24ωρη νοσηλεία Ο ασφαλισμένος να μην έχει προσκομίσει για εκκαθάριση αποδείξεις χειρουργών / βοηθών / αναισθησιολόγων Να μην έχει λάβει κάλυψη από Ιnter-partner Assistance Να αφαιρεθούν τυχόν απαλλαγές Εταιρίας και ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου

15 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (συνέχεια)  ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αν το "Ταμείο" Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλη Ασφαλιστική Εταιρία καλύψει τουλάχιστον το 50% των Εξόδων Νοσηλείας που θα κάλυπτε η Εταιρία εφαρμόζοντας όλα τα προεπιλεγμένα όρια του συμβολαίου, τότε η Εταιρία θα καλύψει όλη τη διαφορά μέχρι το ανώτατο όριο που έχει προεπιλεγεί χωρίς να λάβει υπόψη τα προεπιλεχθέντα όρια. (δηλ. γεωγραφική περιοχή, θέση νοσηλείας, υποχρεωτική / προαιρετική χρήση ταμείου, συμμετοχή ασφαλισμένου, απαλλαγή εταιρίας, ανώτατα όρια ιατρών)

16 ΠΡΟΣΦΟΡΑ  Σε περίπτωση που ασφαλισμένος νοσηλευτεί σε Νοσοκομείο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τουλάχιστον 24ωρη νοσηλεία, η LA VIE θα πιστώσει το λογαριασμό ασφαλίστρων του 15 ημέρες μετά το εξιτήριο για max μέχρι τις πρώτες 30 ημέρες νοσηλείας με:  100€/ημέρα (Κλινική Π. Φαλήρου, Ψυχικού, Περιστερίου, Δάφνης)  50€/ημέρα (Κλινική Αμαρουσίου, Παιδιατρική Κλινική Μαρούσι, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσ/κης) Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθούν τα παραπάνω, είναι η ενημέρωση του Συντονιστικού Κέντρου πριν την εισαγωγή και το συμβόλαιο την ημέρα της πίστωσης να είναι σε ισχύ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

17 ΠΡΟΣΦΟΡΑ  Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού που ο ασφαλισμένος χρησιμοποιήσει ασθενοφόρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών (εντός Λεκανοπεδίου Αττικής ή Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης) για τη μεταφορά του σε Νοσοκομείο του Ομίλου και η διακομιδή οδηγήσει σε τουλάχιστον 24ωρη νοσηλεία, η χρήση του ασθενοφόρου, δίδεται δωρεάν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθούν τα παραπάνω, είναι η ενημέρωση του Συντονιστικού Κέντρου πριν τη διακομιδή ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

18  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ: 24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ, 365 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

19  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΝΑΜΟΝΕΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Άρθρο 10  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Άρθρο 3  ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Άρθρο 4

20

21

22  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Καλύπτεται απεριόριστος αριθμός ιατρικών επισκέψεων 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό (μόνο Μαρούσι), χωρίς οικονομική συμμετοχή του ασφαλισμένου.  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Καλύπτεται απεριόριστος αριθμός επισκέψεων στους εφημερεύοντες ιατρούς των τακτικών εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τις ειδικότητες του Γυναικολόγου, Οφθαλμίατρου, Πνευμονολόγου, Ωτορυνολάρυγγολόγου και Παιδοχειρουργού (Διαβαλκανικό), κατόπιν ραντεβού, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Καλύπτεται απεριόριστος αριθμός επισκέψεων στους εφημερεύοντες ιατρούς των τακτικών εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών για τις ειδικότητες του Γαστρεντερολόγου, Διαβητολόγου, Ενδοκρινολόγου, Νευρολόγου, Ρευματολόγου, Ογκολόγου και Ουρολόγου κατόπιν ραντεβού, με συμμετοχή του ασφαλισμένου ανά επίσκεψη 49€.

23  ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Καλύπτονται διαγνωστικές εξετάσεις και μη επεμβατικές ιατρικές πράξεις στα Νοσοκομεία του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών κατόπιν αιτιολογημένου παραπεμπτικού εφημερεύοντος ιατρού των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων αυτών με βάση ειδικό προνομιακό τιμοκατάλογο.  ΔΩΡΕΑΝ CHECK UP ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Παρέχεται δωρεάν ένα check up μια φορά το χρόνο εφόσον το συμβόλαιο είναι εξοφλημένο, με τις παρακάτω εξετάσεις: Έως και 14 ετών: Γενική αίματος, Σίδηρος Ορού, Σάκχαρο, Ουρία, Γενική Ούρων 15 ετών και άνω: Γενική αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Ουρία, Κρεατινίνη  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ CHECK UP ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δίνεται η δυνατότητα στον ασφ/νο να πραγματοποιήσει πέραν του δωρεάν check up και συγκεκριμένα check up που παρέχει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, με εξετάσεις σύμφωνα με την ηλικία και το φύλο του σε πραγματικά προνομιακές Τιμές.  ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σε περίπτωση Νοσηλείας ασφαλιζόμενου σε Νοσοκομείου του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών και εφόσον η νοσηλεία δεν καλυφθεί από ασφαλιστική Εταιρεία ή Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχεται έκπτωση 12% σε όλα τα έξοδα νοσηλείας εκτός: Υγειονομικού Υλικού, Ειδικών Yλικών, Φαρμάκων και αμοιβών ιατρών  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σε περίπτωση διακομιδής σε Κλινική του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών λόγω επείγοντος περιστατικού που θα οδηγήσει σε εισαγωγή, καλύπτεται η μεταφορά του ασφαλισμένου προς το Νοσοκομείο (η παροχή δίδεται αποκλειστικά για μετακίνηση εντός Λεκανοπεδίου Αττικής και Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης).

24 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΑΡΟΥΣΙ  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΛΙΝΙΚΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΑΦΝΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

25


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΑΔΑ (1) Όλες οι κλινικές & τα νοσοκομεία της Ελλάδος, πλην εκείνων στο λεκανοπέδιο Αττικής ΕΛΛΑΔΑ (2) Όλες οι κλινικές & τα Νοσοκομεία της Ελλάδας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google