Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων” 10ο Εξάμηνο – Κωδικός Μαθήματος 245 Δρ Γεώργιος Σκόδρας Επίκουρος Καθηγητής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων” 10ο Εξάμηνο – Κωδικός Μαθήματος 245 Δρ Γεώργιος Σκόδρας Επίκουρος Καθηγητής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων” 10ο Εξάμηνο – Κωδικός Μαθήματος 245 Δρ Γεώργιος Σκόδρας Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Οργάνωση της Ενεργειακής Διαχείρισης

2 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης Οδηγία 2002/91/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων εντός της Κοινότητας λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές κλιματολογικές και τις τοπικές συνθήκες, καθώς και τις κλιματικές απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων και τη σχέση κόστους/οφέλους.

3 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης Η παρούσα οδηγία θεσπίζει απαιτήσεις που αφορούν:  το γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία υπολογισμού της ολοκληρωμένης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων  την εφαρμογή ελαχίστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων  την εφαρμογή ελαχίστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση μεγάλων υφισταμένων κτιρίων στα οποία γίνεται μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση  την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων και  την τακτική επιθεώρηση των λεβήτων και των εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων και, επιπλέον, μια αξιολόγηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης των οποίων οι λέβητες είναι παλαιότεροι των 15 ετών.

4 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Γενικό πλαίσιο για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (άρθρο 3) Η μέθοδος υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει τους ακόλουθους παράγοντες: 1. Θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (κέλυφος και εσωτερικά χωρίσματα, κ.λπ.). Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν και την αεροστεγανότητα. 2. Εγκατάσταση θέρμανσης και τροφοδοσία θερμού νερού, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών των μονώσεων τους 3. Εγκατάσταση κλιματισμού 4. Αερισμό 5. Ενσωματωμένη εγκατάσταση φωτισμού (κυρίως στον τομέα που δεν αφορά την κατοικία) Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

5 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Γενικό πλαίσιο για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (άρθρο 3) Η μέθοδος υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει τους ακόλουθους παράγοντες: 6. Θέση και προσανατολισμό των κτιρίων, περιλαμβανομένων των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών 7. Παθητικά ηλιακά συστήματα και ηλιακή προστασία 8. Φυσικό αερισμό 9. Εσωτερικές κλιματικές συνθήκες στις οποίες περιλαμβάνονται οι επιδιωκόμενες εσωτερικές κλιματικές συνθήκες. Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

6 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Γενικό πλαίσιο για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (άρθρο 3) Στον υπολογισμό αυτόν θα συνεκτιμάται, κατά περίπτωση, η θετική επίδραση των ακολούθων παραγόντων:  ενεργά ηλιακά συστήματα και άλλα συστήματα θέρμανσης και ηλεκτρικά συστήματα βασιζόμενα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη με ΣΠΗΘ  συστήματα κεντρικής θέρμανσης και ψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου  φυσικός φωτισμός Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

7 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Γενικό πλαίσιο για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (άρθρο 3) Για το σκοπό αυτού του υπολογισμού, τα κτίρια θα κατατάσσονται σε κατηγορίες:  οικογενειακές κατοικίες διαφόρων τύπων  συγκροτήματα διαμερισμάτων  γραφεία  εκπαιδευτικά κτίρια  νοσοκομεία  ξενοδοχεία και εστιατόρια  αθλητικές εγκαταστάσεις  κτίρια υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου  άλλα είδη κτιρίων που καταναλώνουν ενέργεια. Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

8 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 7) Κατά την κατασκευή, την πώληση ή την εκμίσθωση κτιρίων θα διατίθεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στον ιδιοκτήτη ή από τον ιδιοκτήτη στον υποψήφιο αγοραστή ή μισθωτή. Το πιστοποιητικό θα είναι δεκαετούς ισχύος κατ' ανώτατο όριο. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων περιλαμβάνει τιμές αναφοράς, όπως ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Το πιστοποιητικό συνοδεύεται από συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με το κόστος. Επιθεώρηση λεβήτων (άρθρο 8) Επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού (άρθρο 9) Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

9 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Επιθεώρηση λεβήτων (άρθρο 8) Όσον αφορά τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα κράτη μέλη είτε: 1. καθιερώνουν την τακτική επιθεώρηση των λεβήτων ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος 20 έως 100 kW οι οποίοι θερμαίνονται με μη ανανεώσιμα υγρά ή στερεά καύσιμα. Η επιθεώρηση αυτή μπορεί να γίνει και σε λέβητες που χρησιμοποιούν άλλο καύσιμο. Οι λέβητες ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 100 kW επιθεωρούνται τουλάχιστον ανά δύο έτη. Για τους λέβητες αερίου, η περίοδος δύναται να επεκταθεί σε τέσσερα έτη. Για εγκαταστάσεις θέρμανσης με λέβητες ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 20 kW οι οποίοι είναι παλαιότεροι των 15 ετών, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα για την καθιέρωση μιας και μοναδικής επιθεώρησης ολόκληρης της εγκατάστασης. Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

10 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Επιθεώρηση λεβήτων (άρθρο 8) 2. Είτε, εξασφαλίζουν την παροχή συμβουλών στους χρήστες σχετικά με την αντικατάσταση λεβήτων, άλλες τροποποιήσεις στο σύστημα θέρμανσης και εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις για την αξιολόγηση της απόδοσης και των διαστάσεων του λέβητα. Το συνολικό αποτέλεσμα της προσέγγισης αυτής θα πρέπει σε γενικές γραμμές να είναι ισοδύναμο με εκείνο των διατάξεων του στοιχείου 1. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν τη δυνατότητα αυτή, υποβάλλουν ανά διετία έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την ισοδυναμία της προσέγγισής τους. Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης Επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού (άρθρο 9) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τακτική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 12 kW. Η επιθεώρηση αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του κλιματισμού και των διαστάσεών του σε σύγκριση με τις ανάγκες του κτιρίου.

11 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία (άρθρο 14) Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2006. Τα κράτη μέλη, όταν δεν είναι διαθέσιμοι ειδικευμένοι ή/και διαπιστευμένοι εμπειρογνώμονες, μπορούν να κάνουν χρήση πρόσθετης περιόδου τριών ετών για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7, 8 και 9. Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

12 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης ΚΥΑ 21475/4707 (ΦΕΚ 880 / 19 Αυγούστου 1998) Περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τον καθορισμό μέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων Εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία SAVE (93/76/EOK) του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13ης Σεπτεμβρίου 1993 για περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

13 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης ΚΥΑ 21475/4707 (ΦΕΚ 880 / 19 Αυγούστου 1998) – Άρθρο 1 H βελτίωση αυτή σημαίνει μείωση στην κατανάλωση συμβατικής ενέργειας - πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος - τόσο για τη θέρμανση όσο και για την ψύξη, τον αερισμό, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και το φωτισμό χωρίς να διαταράσσονται οι συνθήκες άνεσης στα κτίρια. Για την επιλογή των ενδεδειγμένων μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες, το κλίμα, οι τοπικές ιδιομορφίες, οι ιδιαιτερότητες στην παραγωγή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθώς και στόχοι επίτευξης συνθηκών θερμικής άνεσης, υγιεινής διαβίωσης, ποιότητας εσωτερικού αέρα, κλπ.

14 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης ΚΥΑ 21475/4707 (ΦΕΚ 880 / 19 Αυγούστου 1998) – Άρθρο 1 H επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιείται με την εκπόνηση και εφαρμογή μέτρων και προγραμμάτων στους ακόλουθους τομείς:  Ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων.  Τιμολόγηση των δαπανών θέρμανσης, κλιματισμού και ζεστού νερού χρήσης, με βάση την πραγματική κατανάλωση.  Χρηματοδότηση εκ μέρους τρίτων των επενδύσεων για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο τομέα.  Ικανοποιητική θερμομόνωση των νέων κτιρίων.  Περιοδική επιθεώρηση των λεβήτων.  Ενεργειακές επιθεωρήσεις των πολύ ενεργειοβόρων επιχειρήσεων.

15 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης ΚΥΑ 21475/4707 (ΦΕΚ 880 / 19 Αυγούστου 1998) – Άρθρο 1 Τα μέτρα και προγράμματα αποβλέπουν:  Στη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα των ενεργειακών.  Στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την υποκατάσταση αντίστοιχης ποσότητας συμβατικής ενέργειας.  Στην αξιοποίηση των θετικών παραμέτρων του κλίματος, όπως της ηλιακής ενέργειας για θέρμανση και των δροσερών ανέμων για τη φυσική ψύξη των κτιρίων, που συμβάλλουν στην υποκατάσταση συμβατικής ενέργειας.

16 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης ΚΥΑ 21475/4707 (ΦΕΚ 880 / 19 Αυγούστου 1998) – Άρθρο 1 Τα μέτρα και προγράμματα αποβλέπουν:  Στη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, μέσω τεχνικών και συστημάτων στο κέλυφός τους και στις H/M εγκαταταστάσεις τους.  Στη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση του ελέγχου εφαρμογής και την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τα ενεργειακά - περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των κτιρίων, μέσω της πιστοποίησης του βαθμού ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής βαθμονόμησης των κτιρίων.

17 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης ΚΥΑ 21475/4707 (ΦΕΚ 880 / 19 Αυγούστου 1998) – Άρθρο 4 Κανονισμός Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (K.O.X.E.E.) Αντικαθιστά τον ισχύοντα κανονισμό θερμομόνωσης και έχει εφαρμογή σε όλα τα νεοανεγειρόμενα κτίρια για τη μελέτη και κατασκευή τους, καθώς και σε υφιστάμενα κτίρια για τη μελέτη των αναγκαίων επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης. O KOXEE επιβάλλει την εκπόνηση μελετών, όπως ενεργειακή μελέτη, για τη διαπίστωση του βαθμού ενεργειακής απόδοσης, την κατάταξη των κτιρίων στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία (βαθμονόμηση), στοιχεία που αναγράφονται στο ειδικό έντυπο (Δελτίο Ενεργειακής Ταυτότητας). Το ΔΕΤΑ αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της οικοδομικής άδειας του κτιρίου και είναι απαραίτητο σε όλες τις δικαιοπραξίες που καταρτίζονται για το ακίνητο.

18 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης ΚΥΑ 21475/4707 (ΦΕΚ 880 / 19 Αυγούστου 1998) – Άρθρο 5 Ενεργειακή πιστοποίηση και ενεργειακή βαθμονόμηση κτιρίων Καθιερώνονται υποχρεωτικές ενεργειακές επιθεωρήσεις ή έλεγχοι που διενεργούνται από ενεργειακούς επιθεωρητές ή ελεγκτές με στόχο την πιστοποίηση του πραγματοποιουμένου βαθμού, ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την ορθότητα της ενεργειακής βαθμονόμησής τους σε σχέση με τα αναγραφόμενα στο ΔΕΤΑ των κτιρίων. Τα αποτελέσματα της πιστοποίησης αναγράφονται επί του ΔΕΤΑ του κτιρίου και σφραγίζονται συνοδευόμενα με την ημερομηνία διενέργειας του σχετικού ελέγχου.

19 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης ΚΥΑ 21475/4707 (ΦΕΚ 880 / 19 Αυγούστου 1998) – Άρθρο 7 Ενεργειακές επιθεωρήσεις κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, παραγωγής ζεστού νερού χρήσης ΚΥΑ 21475/4707 (ΦΕΚ 880 / 19 Αυγούστου 1998) – Άρθρο 8 Κτίρια δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ΚΥΑ 21475/4707 (ΦΕΚ 880 / 19 Αυγούστου 1998) – Άρθρο 6 Περιοδική ενεργειακή επιθεώρηση ενεργειοβόρων επιχειρήσεων

20 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κανονισμός (ΦΕΚ 1526 / 27 Ιουλίου 1999) Διατάξεις, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων Ο Κανονισμός ορίζει τις διαδικασίες, τις απαιτήσεις και τις κατευθύνσεις (ΔΑΚ) της ενεργειακής επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις και τους χώρους ενός βιομηχανικού ή κτιριακού συγκροτήματος, αλλά και γενικότερα ενός ενεργειακού συστήματος. Οι διαδικασίες της ενεργειακής επιθεώρησης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των διαδικασιών και απαιτήσεων γα την ενεργειακή διαχείριση και τις μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας (τεχνικοοικονομικές μελέτες επενδύσεων).

21 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Στόχος του Κανονισμού Στόχος του Κανονισμού είναι η παροχή βασικών μεθοδολογικών εργαλείων και κατευθύνσεων στους ενεργειακούς επιθεωρητές για την διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (ή ελέγχων) σε βιομηχανικά και κτιριακά συγκροτήματα προκειμένου  Να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη και ακριβή εικόνα για την ενεργειακή κατάσταση, τις δυνατότητες και τα περιθώρια της εξοικονόμησης ενέργειας στο συγκρότημα  Να σχεδιάσουν και να προωθήσουν προγράμματα και επενδύσει εξοικονόμησης ενέργειας  Να ελέγξουν τις επιπτώσεις των παραπάνω προγραμμάτων στο ενεργειακό κόστος λειτουργίας και γενικότερα στην ενεργειακή κατάσταση του συγκροτήματος. Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

22 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης Είδη Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Συνοπτική Ενεργειακή Επιθεώρηση. Εκτιμώνται τα έξοδα και η απόδοση της ενέργειας, με βάση τα τιμολόγια ενέργειας και τα αποτελέσματα μίας σύντομης αυτοψίας. Προσδιορίζονται τα μέτρα και οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας οι οποίες είναι άμεσης οικονομικής απόδοσης και απαιτούν ελάχιστα ή μηδενικά κεφάλαια. Επίσης παρέχεται ένα κατάλογος υποηφίων επεμβάσεων ή επενδύσεων οι οποίες χρειάζονται περαιτέρω εξέταση μαζί με κατ’ αρχήν εκτιμήσεις για τις ενδεχόμενες δαπάνες και το αντίστοιχο όφελος.

23 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Είδη Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Εκτενής Ενεργειακή Επιθεώρηση. Απαιτείται λεπτομερής καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων. Η καταναλισκόμενη ενέργεια επιμερίζεται στους διάφορους τομείς τελικής χρήσης. Αναλύονται και τεκμηριώνονται οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας στους επιμέρους τομείς, π.χ. ο όγκος της παραγωγής ή των παρεχομένων υπηρεσιών, οι κλιματικές συνθήκες ή η ποιότητα των πρώτων υλών. Προσδιορίζεται η δαπάνη και το όφελος όλων των επεμβάσεων που ικανοποιούν τα οικονομικά κριτήρια και απαιτήσεις της διοίκησης του συγκροτήματος. Επίσης, παρέχεται κατάλογος κεφαλαιουχικών επενδύσεων για τις οποίες απαιτείται λεπτομερέστερη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, μαζί με εκτίμηση και το ύψος των δαπανών και το μέγεθος του οφέλους. Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

24 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση Η συνοπτική επιθεώρηση είναι απαραίτητη σε κάθε αρχική προσπάθεια ενεργειακού ελέγχου και συλλογής των σχετικών στοιχείων. Διαρκεί 1 έως 2 μέρες για ένα μικρό χρονικό σχετικά συγκρότημα και μπορεί να φθάσει τις 5 έως 10 μέρες για τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Στηρίζεται σε διαθέσιμα στοιχεία και δεν απαιτεί πολύπλοκες μετρήσεις. Εξαρτάται περισσότερο από την εμπειρία και την ικανότητα του επιθεωρητή να εντοπίζει τις κυριότερες δυαντότητες για «νοικοκύρεμα» και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό. Τα τυπικά βήματα περιλαμβάνουν:  Συνεντεύξεις και συλλογή πληροφοριών  Σύντομη αυτοξία στο χώρο του συγκροτήματος  Ανάλυση των ενεργειακών μεγεθών  Αξιολόγηση επεμβάσεων και συγγραφή έκθεσης Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

25 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Εκτενής ενεργειακή επιθεώρηση Εκτός από τα υπάρχοντα στοιχεία, συλλέγονται νέα μετρητικά δεδομένα προκειμένου να προσδιοριστούν τα ενεργειακά ισοζύγια στις ενεργοβόρες μονάδες ή εγκαταστάσεις. Οι μετρήσεις αφορούν τόσο την παρεχόμενη ενέργεια τελικής χρήσης όσο και το βαθμό απόδοσης μίας συγκεκριμένης μονάδας ή εγκατάστασης (π.χ. μετράται η κατανάλωση ατμού σε μια μονάδα, ο βαθμός απόδοσης ενός λέβητα ή η θερμοκρασία των τοιχωμάτων ενός φούρνου). Ο πρώτος αντικειμενικός στόχος είναι η ακριβής εκτίμηση των μηνιαίων ή ετήσιων καταναλώσεων ενέργειας σε κάθε ενεργοβόρα εγκατάσταση και η συσχέτιση τους με τα αντίστοιχα μεγέθη της παραγωγής ή την παραγόμενη ωφέλιμη ενέργεια ή με άλλους παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά τις καταναλώσεις (ποιότητα υλικών, κλιματικές συνθήκες κ.ά). Ο δεύτερος στόχος είναι ο εντοπισμός, η ιεράρχηση και η τεκμηρίωση των επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

26 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Εκτενής ενεργειακή επιθεώρηση Τα βήματα της εκτεταμένης ενεργειακής επιθεώρησης είναι:  Σχεδιασμός της επιθεώρησης  Συλλογή διαθέσιμων στοιχείων παραγωγής και ενεργειακών καταναλώσεων  Αυτοψία συγκροτήματος  Διεξαγωγή μετρήσεων για την συλλογή πρόσθετων στοιχείων  Υπολογισμός ισοζυγίων μάζας και ενέργειας  Εντοπισμός επεμβάσεων διαχειριστικού εκσυγχρονισμού  Εντοπισμός επεμβάσεων βραχυπρόθεσμης απόδοσης  Εντοπισμός επεμβάσεων μεσοπρόθεσμης απόδοσης  Εντοπισμός επεμβάσεων μακροπρόθεσμης απόδοσης  Συγγραφή έκθεσης (ιεράρχηση επεμβάσεων, σχέδιο δράσης) Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

27 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Προκαταρκτική ενεργειακή επιθεώρηση Στο πρώτο στάδιο της Ενεργειακής Επιθεώρησης ενός κτιρίου-µονάδας, είναι απαραίτητη η συλλογή προκαταρκτικών δεδοµένων που σχετίζονται µε την ενεργειακή συµπεριφορά του.  Γενικές πληροφορίες για το κτίριο (τύπος κτιρίου, έτος κατασκευής, είδος χρήσης και παρεχόµενων υπηρεσιών, ιδιοκτησιακό καθεστώς, υπεύθυνος εκπρόσωπος, πιθανές προσθήκες-ανακαινίσεις στο κέλυφος και τις εγκαταστάσεις του, όγκοι και επιφάνειες χώρων, πλήθος ατόµων, προϊόντων και σχετικού εξοπλισµού υποστήριξης υπηρεσιών, καθεστώς λειτουργίας, σκαρίφηµα τυπικού ορόφου).  Στοιχεία κατανάλωσης και κόστους ενέργειας των τελευταίων πέντε (5) ετών (ετήσια εξέλιξη κατανάλωσης καυσίµων και ηλεκτρισµού, µηνιαία διακύµανση καταναλώσεων έτους ελέγχου).  Καθεστώς Ενεργειακής Διαχείρισης και τυχόν υπάρχοντα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας. Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

28 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Προκαταρκτική ενεργειακή επιθεώρηση Επιπλέον, πρέπει να συλλεχθούν τα ακόλουθα υποστηρικτικά στοιχεία :  Λογαριασµοί και τιµολόγια αγοράς ενέργειας (ηλεκτρικού, καυσίµων) για την περίοδο ελέγχου και για τα 4 προηγούµενα (ή/και επόµενα) έτη.  Σχέδια και µελέτες για το κτίριο και τις Η/Μ ενεργειακές εγκαταστάσεις του.  Κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του βασικού εξοπλισµού.  Κλιµατικά δεδοµένα περιόδων ενεργειακής ανάλυσης για την περιοχή.  Τυχόν υπάρχοντα έγγραφα αρχείου µε καταγραφές από υπάρχοντες µετρητές ή θεωρητικές εκτιµήσεις της ενεργειακής κατανάλωσης στο κτίριο. Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

29 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ερωτηματολόγιο Συνοπτικής Ενεργειακής Επιθεώρησης Ερωτηματολόγιο Εκτενούς Ενεργειακής Επιθεώρησης Κωδικοποίηση των προτεινόμενων επεμβάσεων Α. Διαχείριση ενέργειας στο σύνολο των εγκαταστάσεων Β. Χρήση ενέργειας στις κύριες μονάδες παραγωγής Γ. Χρήση ενέργειας στα κτίρια Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

30 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας – Γενικές αρχές μιας ενεργειακής επιθεώρησης Κατά το σχεδιασµό για εξοικονόµηση ενέργειας σε νέα έργα ή µετασκευές, πρέπει να ενθαρρύνονται οι καινοτοµίες. Πάντως, οποιαδήποτε καινοτοµία, ανεξαρτήτως του οφέλους που µπορεί να επιφέρει στην εξοικονόµηση ενέργειας, θα αποτύχει εάν δεν µπορεί να ενσωµατωθεί εύκολα στις συµβατικές κατασκευαστικές πρακτικές και εάν δεν είναι σύµφωνη µε τις προτιµήσεις των ιδιοκτητών.χρηστών, τις µεθόδους χρηµατοδότησης και τους σχετικούς µε τα κτίρια κώδικες και πρότυπα. Αν και ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες και χρησιµοποιούνται οι ίδιες πληροφορίες ανεξάρτητα του εάν η σχεδίαση γίνεται µε κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας ή µη, απαιτείται σηµαντικά µεγαλύτερη προσοχή και προσπάθεια για τα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας. Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

31 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας – Γενικές αρχές μιας ενεργειακής επιθεώρησης Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα ακόλουθα:  Στις ολικές τιµές των συντελεστών µεταφοράς θερµότητας U των τοίχων, των πατωµάτων, των οροφών και των υαλοπινάκων.  Στο µέγιστο ποσοστό της επιφάνειας των παραθύρων (υαλοπινάκων).  Στον προσανατολισµό του κτιρίου σε σχέση µε την έκθεση των παραθύρων.  Στις ώρες λειτουργίας για κάθε χώρο και επιφάνεια κατά τις εργάσιµες ηµέρες, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.  Στην απόδοση των συστηµάτων υπό πλήρες ή/και µερικό φορτίο.  Στη δυνατότητα ελέγχου, επαναρύθµισης, εκκίνησης/διακοπής και ελάττωσης των φορτίων.  Στην ανάκτηση και αποθήκευση της θερµότητας.  Στην απόδοση των ηλεκτρικών κινητήρων. Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

32 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας – Γενικές αρχές μιας ενεργειακής επιθεώρησης Είτε πρόκειται για νέο έργο είτε για µετασκευή παλαιού, απαιτείται η µείωση µίας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες παραµέτρους ώστε να µειωθεί η κατανάλωση ενέργειας: των ωρών λειτουργίας του συστήµατος, των φορτίων του κλιµατισµού, των φορτίων του φωτισµού, των εκτός αιχµής φορτίων. Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

33 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας – Γενικές αρχές μιας ενεργειακής επιθεώρησης Η µείωση των αναγκών και η µετατόπιση των φορτίων σε περιόδους εκτός αιχµής δεν µειώνει την συνολική ζήτηση ενέργειας της εγκατάστασης. Στην ουσία, µειώνεται η µέγιστη ζήτηση του ηλεκτρικού φορτίου, εποµένως και η απαιτούµενη ισχύς της εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγής-συµπαραγωγής. Από τις παραπάνω δυνατότητες µείωσης της κατανάλωσης, οι ώρες λειτουργίας συνήθως έχουν τη µεγαλύτερη επίπτωση στην εξοικονόµηση ενέργειας. Με άλλα λόγια, η κατανάλωση ενέργειας ενός µη αποδοτικού µηχανολογικού, αντλητικού ή ηλεκτρικού συστήµατος που διακόπτεται η λειτουργία του όταν δεν χρησιµοποιείται θα είναι γενικά χαµηλότερη από αυτή των περισσότερο αποδοτικών συστηµάτων που λειτουργούν όταν δεν υπάρχει ανάγκη. Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

34 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας – Γενικές αρχές μιας ενεργειακής επιθεώρησης Ο κυριότερος από όλους τους παράγοντες εξοικονόµησης ενέργειας, που καθορίζει την ετήσια κατανάλωση ενέργειας µιας εγκατάστασης, είναι ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιείται η εγκατάσταση. Αυτό είναι περισσότερο σηµαντικό από τον τύπο ή τη δυναµικότητα των ψυκτικών συστηµάτων, των διεργασιών και της ποσότητας της µόνωσης, των υαλοπινάκων ή του φωτισµού. Είναι πάντως σηµαντικό, εάν όχι καθοριστικό, για τον επιθεωρητή να έχει ένα συγκεκριµένο διάγραµµα λειτουργίας για κάθε ενέργεια που λαµβάνει χώρα στην εγκατάσταση, πριν γίνει η αξιολόγηση των δυνατοτήτων εξοικονόµησης ενέργειας. Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

35 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας – Γενικές αρχές μιας ενεργειακής επιθεώρησης Αυτό το διάγραµµα αποτελεί µέρος του σχεδιαστικού προγράµµατος του έργου και πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία για κάθε χώρο και περιοχή:  Μια λεπτοµερή περιγραφή των εργασιών που εκτελούνται.  Τον τύπο του εξοπλισµού δροσισµού.  Τον αριθµό των εργατών ή του προσωπικού ανά βάρδια για τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες.  Το ποσοστό του εξοπλισµού που λειτουργεί µια δεδοµένη χρονική στιγµή και το µέσο ποσοστό της πλήρους ισχύος για όλο τον εξοπλισµό ανά βάρδια για τις εργάσιµες ηµέρες, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Εάν δεν είναι διαθέσιµη αυτή η πληροφορία, τότε είναι απαραίτητο το ποσοστό της πλήρους ισχύος κάθε τµήµατος του εξοπλισµού που λειτουργεί για κάθε ώρα σε κάθε βάρδια για τις εργάσιµες ηµέρες, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

36 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας – Γενικές αρχές μιας ενεργειακής επιθεώρησης Είναι γενική πρακτική να τίθενται προτεραιότητες στις συστάσεις της ενεργειακής επιθεώρησης, ξεκινώντας µε τις περισσότερο οικονοµικά αποδοτικές επιλογές και προχωρώντας προς τις λιγότερο αποδοτικές. Πριν προταθεί ή γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση σε ένα συγκεκριµένο σύστηµα, ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να µελετήσει προσεκτικά όλες τις πιθανές επιπτώσεις που αυτές οι τροποποιήσεις θα έχουν στο σύνολο της εγκατάστασης. Πράγµατι, η µείωση της ενεργειακής χρήσης σε ένα ή περισσότερα υποσυστήµατα µπορεί τελικά να επιφέρει αύξηση στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση της εγκατάστασης. Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

37 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οδηγοί ενεργειακής επιθεώρησης του ΚΑΠΕ (www.cres.gr/kape) Οι τρεις Οδηγοί εκδόθηκαν από το ΚΑΠΕ στα πλαίσια του έργου 124/375 της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ADAPT µε τίτλο: «Εξειδίκευση Μηχανικών και άλλων Επιστηµόνων στις Δράσεις της Ενεργειακής Επιθεώρησης». Το έργο συγχρηµατοδοτήθηκε, βάσει του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταµείου (ΕΚΤ), από τη Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκτελέστηκε υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινοτικών Πρωτοβουλιών του Υπουργείου Εργασίας. Το έργο υλοποιήθηκε την περίοδο 1998-2000. Στόχος των εκδόσεων αυτών είναι να αποτελέσουν ένα χρήσιµο και πρακτικό βοήθηµα για τους Μηχανικούς και τους άλλους επιστήµονες που πρόκειται να ασχοληθούν µε τον θεσµό των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων. Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

38 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης Ενεργειακή Καταγραφή σε Ξενοδοχειακή Μονάδα στην Κρήτη Η δυναµικότητά του είναι 140 δωµάτια και 280 κλίνες. Λειτουργεί 8 µήνες περίπου, από τα µέσα Μαρτίου έως το τέλος Οκτωβρίου, και βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιοµέτρων από την πόλη του Ρεθύµνου. Αποτελείται από το κεντρικό κτίριο και από τέσσερα µικρότερα συγκροτήµατα, ανεξάρτητα µεταξύ τους.

39 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης Η ηλεκτροδότηση του ξενοδοχείου γίνεται από το δίκτυο µέσης τάσης της ΔΕΗ. Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι, κατά µέσο όρο, 300.000 kWh το χρόνο. Η οροφή του κτιρίου αποτελείται από τσιµεντένια πλάκα, χωρίς την απαιτούµενη µόνωση. Τα δωµάτια έχουν πλαίσια αλουµινίου και ξύλινες πόρτες εισόδου. Τα περισσότερα έχουν κακή στεγανότητα και πολλά ανοίγµατα, λόγω παλαιότητας και έκθεσης στην αλµύρα της θάλασσας. Στην οροφή του κτιρίου είναι εγκατεστηµένο ένα κεντρικό ηλιακό σύστηµα, του οποίου η δυναµικότητα είναι µικρότερη από την απαιτούµενη, κάνοντας αναγκαία τη συµπληρωµατική λειτουργία ενός λέβητα. Τέλος, χρησιµοποιείται και υγραέριο για τη λειτουργία του εξοπλισµού της κουζίνας.

40 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρισμού ανά τμήμα (τυπική ημέρα λειτουργίας) Κατανομή ημερήσιας κατανάλωσης ηλεκτρισμού για φωτισμό Μηχανολογικός εξοπλισμός Φωτισμός

41 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης Ο κλιµατισµός των κτιριακών εγκαταστάσεων καλύπτεται από µια υδρόψυκτη κεντρική κλιµατιστική µονάδα ισχύος 84 kW. Η ψύξη γίνεται µέσω fan-coils, µε ισχύ περίπου 7.000 Btu/h. Ακόµη, χρησιµοποιείται ένας λέβητας για την παραγωγή ζεστού νερού και ένας για την κεντρική θέρµανση των χώρων του κτιρίου. Ο πρώτος λέβητας είναι ονοµαστικής ισχύος 160.000 kcal/h και λειτουργεί περίπου 8 ώρες την ηµέρα, καλύπτοντας τις ανάγκες σε ζεστό νερό χρήσης του κεντρικού κτιρίου και των υπόλοιπων κτιριακών συγκροτηµάτων. Ο δεύτερος λέβητας, ονοµαστικής ισχύος 410.000 kcal/h, καλύπτει τις ανάγκες κεντρικής θέρµανσης του κεντρικού κτιρίου και των υπόλοιπων συγκροτηµάτων, στην αρχή και το τέλος της περιόδου λειτουργίας του ξενοδοχείου. Θέρμανση – Ψύξη – Ζεστό νερό χρήσης

42 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης Καταναλώσεις ηλεκτρισμού και καυσίμων

43 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης Καταναλώσεις ηλεκτρισμού και καυσίμων Στη συνέχεια υπολογίζεται η διακύµανση του συντελεστή ισχύος (συνφ), που επηρεάζει το κόστος της ισχύος, της Καταγραφείσας Μεγίστης Ζήτησης (ΚΜΖ) και της Χρεωστέας Μεγίστης Ζήτησης (ΧΜΖ) για τα έτη 1995 έως 1997. Η ισχύς που πληρώνει η εταιρεία δεν είναι η ΚΜΖ αλλά η ΧΜΖ, η οποία για το τιµολόγιο που έχει το ξενοδοχείο κοστολογείται µε 965 δρχ/kW. Η ΧΜΖ είναι το γινόµενο της ΚΜΖ και ενός συντελεστή που εξαρτάται από το συνφ, ο οποίος είναι:  µικρότερος από 1 (<1), εάν το συνφ είναι µεγαλύτερο από 0,85 (ΧΜΖ = ΚΜΖ x 0,85/συνφ), οπότε υπάρχει έκπτωση ισχύος ανάλογα µε την τιµή του συνφ,  µεγαλύτερος από 1 (>1), εάν το συνφ είναι µικρότερο από 0,80 (ΧΜΖ = ΚΜΖ x 0,80/συνφ), οπότε υπάρχει επιβάρυνση ισχύος ανάλογα µε την τιµή του συνφ,  ίσος µε 1 (=1), εάν το συνφ είναι µεταξύ 0,80 και 0,85 (ΧΜΖ = ΚΜΖ).

44 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης

45 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης Ετήσια κατανάλωση και κατανομή ενέργειας

46 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης Ετήσια κατανάλωση και κατανομή ενέργειας

47 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης Ενεργειακό ισοζύγιο Το σημαντικότερο τμήμα αποτελεί ο κλιματισμός, ακολουθεί το τμήμα των πλυντηρίων και τέλος η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

48 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης Ενεργειακοί δείκτες Στο ξενοδοχείο, η αναλογία τετραγωνικών µέτρων ανά κρεβάτι είναι 13,6 m 2 /κρεβάτι. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τετραγωνικό µέτρο και ανά κρεβάτι για το έτος 1997 ήταν: 84,8 kWh/m 2 /έτος ή 1.157 kWh/ κρεβάτι/ έτος Η κατανάλωση θερµικής ενέργειας (από την καύση πετρελαίου και υγραέριου που έχουν µετατραπεί σε kWh) ανά τετραγωνικό µέτρο, για το ίδιο έτος, ήταν: 38,2 kWh/m 2 / έτος ή 520,7 kWh/ κρεβάτι/ έτος Η συνολική κατανάλωση ενέργειας του ξενοδοχείου (ηλεκτρική και θερµική) για το έτος 1997 ήταν: 123 kWh/m 2 /ετος ή 1.678 kWh/ κρεβάτι/ έτος

49 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μέτρηση της απόδοσης της καύσης και των καυσαερίων H μέτρηση της απόδοσης καύσης από την ανάλυση των καυσαερίων γίνεται με τη χρήση του αναλυτή καυσαερίων. Μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών Η µέτρηση των ηλεκτρικών µεγεθών έγινε µε τον αναλυτή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτός συνδέθηκε στον κεντρικό πίνακα διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος για ένα 24-ωρο, έτσι ώστε να καταγραφούν οι διακυµάνσεις της απορρόφησης ηλεκτρικής ισχύος κατά τη διάρκεια της ηµέρας.

50 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Αποτελέσματα ανάλυσης καυσαερίων για τους δυο λέβητες-καυστήρες

51 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

52 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Από την ενεργειακή καταγραφή διαπιστώθηκε ότι ο συντελεστής ισχύος κυµαίνεται σε πολύ χαµηλές τιµές (0,6 έως 0,8), µε αποτέλεσµα να υπάρχει επιβάρυνση και υψηλή χρέωση στο τιµολόγιο της ΔΕΗ. Προτείνεται η τοποθέτηση κατάλληλων πυκνωτών αντιστάθµισης, προκειµένου να επιτευχθεί βελτίωση του συνφ (συνφ.1). Ο χρόνος απόσβεσης των συστηµάτων αντιστάθµισης είναι σχετικά µικρός. 2. Σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας προβλέπεται να προκύψει µε τη θερµοµόνωση της οροφής των κτιρίων του ξενοδοχείου. Από τη θερµογραφική εξέταση αυτών διαπιστώθηκε η έλλειψη µόνωσης στις οροφές τους, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν σηµαντικές απώλειες ενέργειας για ψύξη ή θέρµανση. Προτείνεται η θερµοµόνωση της οροφής των κτιρίων, κυρίως προκειµένου να αυξηθεί η αποδοτικότητά τους. Σε γενικές γραµµές, έχει υπολογιστεί ότι µονώνοντας σωστά την οροφή µε µόνωση πάχους 5cm εξοικονοµείται ενέργεια ίση µε 7 λίτρα πετρελαίου/m 2 /έτος.

53 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης 3. Από την ενεργειακή καταγραφή διαπιστώθηκε ότι υπάρχει µεγάλος αριθµός λαµπτήρων πυρακτώσεως. Σε κάθε δωµάτιο από τα 140 του ξενοδοχείου υπάρχουν κατά µέσο όρο 5 λαµπτήρες πυρακτώσεως, ισχύος 40 Watt ο καθένας, των οποίων οι ώρες λειτουργίας είναι 3 ηµερησίως. Επίσης, στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν 100 λαµπτήρες (40 Watt ο καθένας) που λειτουργούν 12 ώρες ηµερησίως. Η ενδεικτική ηµερήσια κατανάλωση ενέργειας για φωτισµό των χώρων αυτών µε τους λαµπτήρες πυρακτώσεως είναι 180kWh. Προτείνεται η αντικατάσταση των λαµπτήρων πυρακτώσεως µε λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης, ονοµαστικής ισχύος 7 ή 11 Watt (η οποία αντιστοιχεί σε λαµπτήρα πυρακτώσεως 40 Watt). Αυτό σηµαίνει ότι η ενδεικτική ηµερήσια κατανάλωση ενέργειας για φωτισµό στους χώρους αυτούς θα µειωθεί στις 50 kWh.

54 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης Αριθµός λαµπτήρων δωµατίων: 680, Αριθµός λαµπτήρων περιβάλλοντος χώρου: 100. Σύνολο 780 Κόστος αγοράς λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης: 780 x 2.000=1.560.000 δρχ. Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τους λαµπτήρες πυρακτώσεως : 680 λαµπ. x 40 Watt x 3 ώρες x 30 ηµέρες x 7 µήνες =17.136kWh 100 λαµπ. x 40 Watt x 12 ώρες x 30 ηµέρες x 7 µήνες =10.080kWh Σύνολο = 27.216 kWh, και µε τιµή 21δρχ./kWh: Ετήσιο κόστος=571.536 δρχ. Με τους λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης προκύπτει, αντίστοιχα: 680 λαµπ. x 7 Watt x 3 ώρες x 30 ηµέρες x 7 µήνες = 3.000kWh 100 λαµπ. x 11 Watt x 12 ώρες x 30 ηµέρες x 7 µήνες = 2.772kWh Σύνολο = 5.772 kWh, και µε τιµή 21 δρχ./kWh: Ετήσιο κόστος=121.212 δρχ. Η ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας ισούται µε: 21.444kWh/έτος ή 450.324δρχ./έτος Χρόνος απόσβεσης: 1.560.000δρχ / 450.324δρχ/έτος = 3,5 έτη.

55 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης 4. Τα περισσότερα παραθυρόφυλλα του ξενοδοχείου, όπως διαπιστώθηκε από την θερµογραφική εξέτασή του, έχουν κακή στεγανότητα, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν µεγάλες απώλειες ενέργειας από αυτά. Σηµαντικό πρόβληµα διαπιστώθηκε στα παραθυρόφυλλα των δωµατίων του κεντρικού κτιρίου (38 δωµάτια) που βρίσκονται στη βορειοανατολική πλευρά του. Λόγω ελαφριάς κατασκευής και έκθεσης στην αλµύρα της θάλασσας, έχουν πολύ κακή στεγανότητα και αυξηµένες διαρροές, που επαυξάνουν τις απώλειες ενέργειας ψύξης ή θέρµανσης κατά 15% περίπου. Προτείνεται η αντικατάσταση των πλαισίων αλουµινίου και των υαλοπινάκων µε νέου τύπου πλαίσια και µε διπλά κρύσταλλα. 5. Ο κεντρικός κλιµατισµός το καλοκαίρι λειτουργεί τουλάχιστο επί 12 ώρες ηµερησίως και οι απώλειες ενέργειας από τα ανοιγµένα παράθυρα είναι σηµαντικές. Προτείνεται η εγκατάσταση αυτοµατισµών για τη διακοπή λειτουργίας του κλιµατισµού σε όλα τα δωµάτια. Με αυτούς θα αποφευχθούν οι απώλειες ενέργειας ψύξης ή θέρµανσης εξαιτίας των ανοιγµένων παραθύρων των δωµατίων.

56 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης 6. Το ξενοδοχείο χρησιµοποιεί για ύδρευση το δίκτυο της πόλης του Ρεθύµνου. Το νερό είναι ιδιαίτερα σκληρό µε αποτέλεσµα να υπάρχουν σηµαντικές επικαθίσεις αλάτων στις σερπαντίνες των θερµαντήρων του ζεστού νερού χρήσης και των λεβήτων θέρµανσης. Οι επικαθίσεις αυτές µειώνουν την ικανότητα απορρόφησης της θερµικής ενέργειας του κυκλοφορούντος νερού, δηλαδή µειώνεται ο βαθµός απόδοσης των θερµαντήρων, µε αποτέλεσµα να υπάρχει υπερκατανάλωση καυσίµου. Προτείνεται η εγκατάσταση αποσκληρυντών νερού, έτσι ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση αλάτων στις σερπαντίνες και να αυξηθεί ο βαθµός απόδοσης των θερµαντήρων.

57 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης 7. Από τις µετρήσεις στους ατµολέβητες διαπιστώθηκε ότι η απόδοση καύσης είναι κανονική, µε αποτέλεσµα να γίνεται επαρκής αξιοποίηση της θερµικής ενέργειας του πετρελαίου (η απόδοση καύσης των λεβήτων είναι πάνω από 85%). Η τακτική συντήρηση των λεβήτων και των καυστήρων τους (εσωτερικό καθάρισµα, σωστή ρύθµιση, έλεγχος των µπεκ κ.ά.), µε σκοπό τη διατήρηση του βαθµού απόδοσης άνω του 85%, θα έχει ως αποτέλεσµα την εξοικονόµηση ενέργειας, γιατί έτσι µειώνονται οι απώλειες θερµότητας και αξιοποιείται καλύτερα η θερµική ενέργεια του πετρελαίου.

58 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων Οργάνωση Ενεργειακής Διαχείρισης


Κατέβασμα ppt "“Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων” 10ο Εξάμηνο – Κωδικός Μαθήματος 245 Δρ Γεώργιος Σκόδρας Επίκουρος Καθηγητής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google