Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Υπεύθυνη μαθήματος Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Υπεύθυνη μαθήματος Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Υπεύθυνη μαθήματος Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2 ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons  Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άδεια χρήσης άλλου τύπου, αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητώς. 2

3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 I.Εισαγωγικές Έννοιες : Η Γεωγραφική Προσέγγιση. Βασικές Έννοιες - Αρχές της Οικονομίας. Εισαγωγή στην Οικονομική Γεωγραφία. II.Απλουστευμένα Μοντέλα Ανάλυσης Χώρου : Θεωρία Κεντρικών Τόπων Christaller / Lösch. Μοντέλα Ιεράρχησης Δικτύου Αστικών Κέντρων. III.Θεωρίες Ανάλυσης Χώρου : Χωρική Διαφοροποίηση Συντελεστών Παραγωγής. Κόστος Μεταφοράς. Κόστος Παραγωγής. Ζήτηση. Οικονομίες Κλίμακας. Θεωρία Συμπεριφοράς. IV.Ανάλυση Εξέλιξης Χωρικών Δομών : Το περιφερειακό πρόβλημα. Θεωρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο Ρόλος της Τεχνολογίας. Επιχειρηματικότητα.

4 4 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  Νέες Τεχνολογίες Πληροφόρησης & Επικοινωνίας (ΤΠΕ)  Τεχνολογικές καινοτομίες  Παγκοσμιοποίηση Ανταγωνισμός Διαδικασίες παραγωγής Οργάνωση επιχειρήσεων Πρότυπα χωροθέτησης κ.ά. Επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τεχνολογία Γνώση Καινοτομία Δημιουργικότητα

5 5 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ανακατατάξεις στη δομή & λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας Αναθεώρηση προτεραιοτήτων κλασσικών συντελεστών παραγωγής έμφαση σε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΓΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ο=f(K εφ, Γ η, Ε ργ ) Γη Εργασία Κεφάλαιο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

6 6 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΝΕΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κλασσική Οικονομία / Δραστηριότητες Εντάσεως Έρευνας

7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 7

8 8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ  Δημιουργικότητα  Καινοτομία  Τεχνολογία – Τεχνολογική Καινοτομία  Επιχειρηματικότητα

9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ‘... κ οιτ ώντας ότι όλοι μπορούν να δουν και κάνοντας σκέψεις που κανείς δεν είχε κάνει πριν’ 9 Albert Scentzgeorgi, Βραβείο Νόμπελ Ικανότητα Να σκέφτεται κάποιος ‘εκτός της πεπατημένης’, ‘παράπλευρα’ Να συλλαμβάνει ιδέες και να δημιουργεί πρότυπα που υπερέχουν υπαρχόντων προτύπων, σκέψεων και αντιλήψεων Να αντιλαμβάνεται μελλοντικές προοπτικές, οι οποίες δεν είναι εμφανείς υπό τις τρέχουσες συνθήκες

10 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ  Υψηλός βαθμός αυτοπειθαρχίας σε θέματα που αφορούν στην εργασία τους  Καρτερικότητα στην ανατροπή  Ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα  Υψηλός βαθμός αυτονομίας  Διάθεση ανάληψης ρίσκου  Απουσία στερεοτύπων  Υψηλός βαθμός για ατομικό, στοχευμένο αγώνα για διάκριση  Κίνητρο ελευθερίας  Λειτουργική ελευθερία  Ευελιξία 10 (Καραγιάννης και Μπακούρος 2010, Amabile 1996, Dacey and Lennon 1998)

11 Ατομικό επίπεδο 11 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Ομαδικό επίπεδο Αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων μέσα στο περιβάλλον μιας δραστηριότητας Επαναληπτική Διαδικασία μέσα από την οποία δημιουργικά άτομα αναπτύσσουν ιδέες, αλληλεπιδρούν σε ομάδες, επιλύουν προβλήματα κ.λπ. Ατομική αλλά και συλλογική διαδικασία

12 12 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ  Freeman, 1982 ‘... η βιομηχανική καινοτομία περιλαμβάνει τις δραστηριότητες τεχνικού σχεδιασμού, παραγωγής, διοίκησης και εμπορίας που σχετίζονται με την εισαγωγή ενός νέου (βελτιωμένου) προϊόντος ή με την πρώτη εφαρμογή μιας νέας (βελτιωμένης) διαδικασίας ή εξοπλισμού’  Ε.Ε. (1990), Πράσινη Βίβλος για την Καινοτομία ”η επιτυχής δημιουργία, αφομοίωση και εκμετάλλευση του καινούργιου σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο”

13 “ως ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ορίζεται η εισαγωγή ενός νέου (βελτιωμένου) προϊόντος-υπηρεσίας ή μιας παραγωγικής διαδικασίας ή μιας μεθόδου προώθησης προϊόντος ή αλλαγών στην οργανωτική δομή, την οργάνωση της εργασίας, των σχέσεων της επιχείρησης” (OECD, 2005) Καινοτομία προϊόντος Καινοτομία διαδικασίας παραγωγής Οργανωτική καινοτομίαΚαινοτομία αγοράς ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ 13

14 ΤΥΠΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  Καινοτομία προϊόντος ή υπηρεσίας Ανάπτυξη νέου βελτιωμένου προϊόντος ή υπηρεσίας  Καινοτομία διαδικασίας παραγωγής Νέα παραγωγική διαδικασία ή βελτίωση υφιστάμενης  Καινοτομία πρώτης ύλης Υποκατάσταση υλικού από νέο ή βελτιωμένο  Καινοτομία αγοράς Εισαγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας σε νέα αγορά  Οργανωτική καινοτομία Μετασχηματισμός ή βελτίωση οργανωτικής δομής 14

15  Porter, 1990 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: εργαλείο για τις οικονομικές δραστηριότητες για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 15 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ CORPORATIVE ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΠΟΡΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Περιλαμβάνει στην ευρύτερή της έννοια: τις νέες τεχνολογίες και έναν νέο τρόπο προσέγγισης για την υλοποίηση διαφόρων δράσεων - διαδικασιών

16 16 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Κοινωνικό επίπεδο Οικονομικό επίπεδο Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι εξελίξεις στο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο γίνονται μέσα από την ανάπτυξη καινοτομιών (Καραγιάννης και Μπακούρος, 2010) Τεχνολογικό επίπεδο Η ικανότητα μιας κοινωνίας να καινοτομεί αποτελεί, ως ένα βαθμό, μηχανισμό ανανέωσης και εξέλιξης

17 17 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ μέσα από Ε&Α, τεχνολογία, επεν- δύσεις, νέες αγορές ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ μέσα από Επενδύσεις, ανέλιξη ανθρώπινου δυναμικού κ.ά. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ μέσα από φήμη, προσέλκυση νέων πελατών, εικόνα επιχείρησης, ανταγωνι- στικότητα κ.ά. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ

18 18 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Χρηματοδότηση Γέννηση νέας ιδέας Διαμόρφωση, ανάπτυξη, εξέλιξη ιδέας Μετατροπή ιδέας σε αξία Δημιουργικότητα

19 19 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  Η διαδικασία της καινοτομίας Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται, διαχέεται και υιοθετείται  Το περιεχόμενο της καινοτομίας Η τεχνική φύση της  Το περιβάλλον της καινοτομίας Το περιβάλλον μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα  Ο αντίκτυπος της καινοτομίας Η κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική αλλαγή που προκύ- πτει από την καινοτομία (προβλεπόμενες – μη προβλεπόμενες επιπτώσεις)

20 20 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ αλυσίδα προστιθέμενης αξίας Εφεύρεση Αρχική καινοτομία Τελική καινοτομία Παραγωγικότητα ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ατομική γνώση-έμπνευση Κοινωνική και οικονομική επίδραση (Carayannis et al., 2003, p. 117) Μικρο-μεσο επίπεδο Μικρο-μεσο επίπεδο: καινοτόμες, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις - τομείς Μακρο-επίπεδο Μακρο-επίπεδο: ρυθμός ανάπτυξης οικονομίας, απασχόληση, βιοτικό επίπεδο Συλλογική οργάνωση ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

21 … η κατανόηση των παραγόντων μιας χώρας ή μιας περιοχής που προωθούν την καινοτομία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 21

22 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Περιφερειακό Σύστημα Καινοτομίας - ΠΣΚ... το θεσμικό, οικονομικό και τεχνολογικό πλαίσιο μίας περιφέρειας που επιτρέπει και διευκολύνει την ανάπτυξη και συγκέντρωση τοπικών καινοτόμων δραστηριοτήτων 22 Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας ΕΣΚ... το σύνολο των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, οργανωτικών, θεσμικών και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη, διάχυση και χρήση των καινοτομιών (Εdquist, 1997) Οριοθετούνται σαφώς από: τα εθνικά σύνορα την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας Δεν μπορούν να οριοθετηθούν με σαφήνεια Μπορεί να είναι πόλεις, περιφέρειες, διοικητικές μονάδες ή βιομηχανικές ζώνες

23 ΕΣΚ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ  Κυβερνητικοί - κρατικοί οργανισμοί: συμβάλλουν στη διαμόρφωση και διατήρηση συνθηκών που ευνοούν την ανάπτυξη της καινοτομίας αξιοποίηση χρηματοδότηση Ε&Α  Επιχειρήσεις - ιδιωτικοί ερευνητικοί οργανισμοί: αξιοποίηση αποτελεσμά- των Ε&Α για την ανάπτυξη εμπορικά εκμεταλλεύσιμων καινοτομιών – χρηματοδότηση Ε&Α  Μηχανισμοί διασύνδεσης: «ενδιάμεσοι φορείς» που στοχεύουν στη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας (π.χ. κέντρα αναδιανομής καινοτομίας, τεχνολογικά πάρκα, Business Innovation Centers - BIC)  Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς: πηγή βασικής Ε&Α, τροφοδότηση ΕΣΚ με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό  Χρηματοδοτικοί οργανισμοί: τράπεζες, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, κεφάλαια εκκίνησης, κ.λπ. - οικονομική υποστήριξη  Φορείς ζήτησης αποτελεσμάτων Ε&Α: τελικοί καταναλωτές βελτίωση βιοτικού επιπέδου, επιχειρήσεις βελτίωση όρων παραγωγής 23

24 ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  η εθνική «υποδομή» ενίσχυσης της καινοτομικής δραστηριότητας (π.χ. επενδύσεις σε βασική έρευνα)  η ανάπτυξη δικτύων επιχειρήσεων (networks / clusters) (π.χ. επιχειρήσεις και κλάδοι που σχετίζονται με την πληροφορική)  η ένταση των σχέσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς (π.χ. η ικανότητα σύνδεσης της βασικής έρευνας με την παραγωγή) 24 βασικές κατηγορίες παραγόντων που την επηρεάζουν

25 25 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  Έλλειψη φαντασίας: αποτυχία οραματισμού του μέλλοντος – εστίαση στο παρόν  Φόβος ανάληψης ρίσκου  Φόβος αποτυχίας: έλλειψη συνείδησης ότι ο κίνδυνος δεν μπορεί να αποφευχθεί, μπορεί όμως κανείς να τον διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο  Βραχυπρόθεσμη εστίαση στα κέρδη: έμφαση στη εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων προτεραιοτήτων-στόχων και όχι μεσο- μακροπρόθεσμων  Έλλειψη στρατηγικής

26 Η Τεχνολογική Γνώση συσσωρεύεται μέσα από τις διαδικασίες των:  Εφευρέσεων : εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνικών παραγωγής στο υπάρχον απόθεμα γνώσης  Καινοτομιών: υιοθέτηση των παραπάνω στη διαδικασία παραγωγής 26 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ Τεχνολογία: εργαλείο για την ανάπτυξη του ‘καινούργιου’... η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς, οδηγώντας στη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της παραγωγικότητας

27 Η εισαγωγή στην αγορά ενός τεχνολογικά νέου προϊόντος ή η εφαρμογή μιας τεχνολογικά νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας που ανταποκρίνεται επαρκώς στη ζήτηση της αγοράς 27 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

28  Βασικός παράγοντας για τη στήριξη της ανταγωνιστι- κότητας των επιχειρήσεων και την εθνική ανάπτυξη καινοτομία  Βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς στην Κοινωνίας της Πληροφορίας δεν είναι η τιμή αλλά η καινοτομία  Η καινοτομία συμβάλλει: στη μείωση του κόστους παραγωγής στη μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών (διαφοροποίηση) 28 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

29 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 29... αποτελεί κατά κύριο λόγο νοοτροπία Επιχειρηματικότητα : δραστηριοποίηση και ικανότητα που έχει ένα άτομο, μεμονωμένα ή στο πλαίσιο ενός οργανισμού, να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και να τις αξιοποιεί, προκειμένου να επιτύχει προστιθέμενη αξία ή να έχει οικονομικό όφελος (Πράσινη Βίβλος Επιχειρηματικότητας, Ε.Ε., 2003)

30 30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ιδέας σε αποτέλεσμα... προσπάθεια μετατροπής μιας ιδέας σε αποτέλεσμα μέσα από την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας ΣΤΟΧΟΣ: η μετουσίωση της ΙΔΕΑΣ σε οικονομική δραστηριότητα ΒΗΜΑΤΑ  Δημιουργικότητα - Καινοτομία  Ηγεσία  Διαχείριση (δημιουργία ιδέας, αξιολόγηση, χρηματοδότηση)  Ανάπτυξη πρωτοβουλίας (επιχειρηματική δράση)

31 31 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ την αξιοποίηση της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία την ανάληψη κινδύνου τη δυνατότητα επιβίωσης στην αγορά τη δημιουργία, ιδιοκτησία και διαχείριση μιας επιχείρησης Επιχειρηματίας: Άτομο με ικανότητα να δημιουργεί νέους συνδυασμούς των συντελεστών παραγωγής νέες μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής, νέα προϊόντα, νέες αγορές, νέες οργανωτικές μορφές επιχείρησης κ.ά. να αναλαμβάνει ρίσκο ή να αξιοποιεί ευκαιρίες της αγοράς (Tyson et al., 1994) ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ:

32 32 … εστιάζει στις δυναμικές δεξιότητες του επιχειρηματία, οι οποίες: ‘ολοκληρώνουν’ πόρους ή ‘μετασχηματίζουν’ πόρους ή ακόμη ‘ανακτούν’ και ‘απελευθερώνουν’ πόρους Δυναμικές Δεξιότητες Προσανατολισμός και απόδοση μιας δραστηριότητας στην αγορά ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

33 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ  Έντονη θέληση και πίστη στον εαυτό του  Δέσμευση απέναντι σε στόχους και αποφασιστικότητα  Επιθυμία για ανάληψη ευθύνης  Επιμονή για αναζήτηση/εκμετάλλευση ευκαιριών  Αντίληψη του επιχειρηματικού κινδύνου, της αβεβαιότητας και των αμφίβολων καταστάσεων  Ικανότητα λήψης αποφάσεων  Προσήλωση 33

34  Δημιουργικότητα και ευελιξία  Συνεχής αναζήτηση πληροφοριών και γνώσεων  Προσανατολισμός προς το μέλλον  Αυτοϋποκίνηση  Αυτοπεποίθηση  Ηγετικές ικανότητες  Επικοινωνιακές δεξιότητες  Υψηλό επίπεδο ενεργητικότητας 34 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

35 ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  Το κέρδος  Η ανεξαρτησία  Η προσωπική και επαγγελματική καταξίωση - μέσα από την αξιοποίηση προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων  Εναλλακτική επιλογή απέναντι σε μια μη ικανοποιητική εργασία  Υπάρχουσα οικογενειακή επιχείρηση 35

36 36 ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ … βάση για συστηματική μελέτη επιχειρηματικών χαρακτηριστικών και χάραξη πολιτικής στήριξης της επιχειρηματικότητας π.χ. π ολιτικές Οικονομικής στήριξης Ανάπτυξης οργανωτικών δεξιοτήτων Βελτίωσης επιπέδων απόδοσης κ.λπ. 36

37 37 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ … η επιχειρηματικότητα βρίσκεται στο κέντρο της λειτουργίας της αγοράς Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες αποτελούν φορείς οικονομικής ανάπτυξης και μπορούν να επιταχύνουν τη διάδοση και εφαρμογή καινοτόμων ιδεών Διασφαλίζουν την αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων και διευρύνουν τα όρια των οικονομικών δραστη- ριοτήτων (OECD, 1998)

38 38 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ οικονομικών δραστηριοτήτων 2. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ καταναλωτών στο πλαίσιο των τεχνολογικών εξελίξεων – καινοτομιών των εξελίξεων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και των εξελίξεων στο παγκόσμιο γίγνεσθαι Επιχειρηματικότητα Τεχνολογία Γνώση Καινοτομία Δημιουργικότητα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ = παραγωγικοί πόροι + ιδέες ανθρώπων Προσφορά - Ζήτηση 38

39 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  Τοπική και εθνική οικονομική ανάπτυξη  Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας  Ενσωμάτωση μη προνομιούχων ομάδων στην αγορά εργασίας (π.χ. γυναικεία – νεανική επιχειρη- ματικότητα)  Άρση περιθωριοποίησης – ενίσχυση κοινωνικής συνοχής Επιχειρηματικότητα Τεχνολογία Γνώση Καινοτομία Δημιουργικότητα ΚοινωνίαΟικονομία 39

40 40 … δημιουργεί πρόσθετα οφέλη στην οικονομία όπως: αύξηση της ανταγωνιστικότητας δημιουργία νέων οικονομικών ευκαιριών αντιμετώπιση των προκλήσεων από τις μεγάλες αλλαγές που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση στρατηγικής... αποτελεί μέρος της στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή (OECD, 1998) Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

41 41 Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Διαθέσιμη βάση σε: πόρους, γνώση, δεξιότητες, τεχνολογία Ενδογενείς οργανωτικούς παράγοντες : επενδυτικά πρότυπα, στάση απέναντι στην αβεβαιότητα και το επιχειρηματικό ρίσκο Υπάρχοντα δίκτυα συνεργασίας Δίκτυα οργανισμών υποστήριξης : επιμελητήρια, δημόσιοι φορείς, φορείς έρευνας και ανάπτυξης Αγορές που απευθύνονται τα προϊόντα 41

42 42 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

43 43 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Τεχνολογίες Πληροφόρησης & Επικοινωνίας – ΤΠΕ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεπιχειρησιακή συνεργασία Δίκτυα επιχειρήσεων Βιομηχανικές ‘συνοικίες’ (Porter, 1990) Πρωταρχικό ρόλο για την ανάπτυξη της καινοτομίας διαδραματίζει η συνεργασία - αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρήσεων

44 44 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ n Οι Τεχνολογίες Πληροφόρησης & Επικοινωνίας επηρεάζουν σημαντικά τη δομή και τη στρατηγική μιας επιχείρησης ή ενός δικτύου επιχειρήσεων Space of ‘places’ Space of ‘flows’ (Castells, 2010)

45 45 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Μοίρασμα πόρων – Ανάπτυξη καινοτομίας – Ανταγωνιστικότητα – Βιωσιμότητα επιχειρήσεων δικτύου ΔΙΚΤΥΑ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ που δεν θα μπορούσαν να πετύχουν μεμονωμένα

46 46 στο σύνολο των συμμετεχόντων στο δίκτυο επιχειρήσεων Η διάχυση του επιχειρηματικού κινδύνου είναι ιδιαίτερα σημαντικό κίνητρο περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων για τις μικρές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο και έχουν περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων Διάχυση επιχειρηματικού κινδύνου Μείωση επιχειρηματικού κινδύνου για κάθε επιχείρηση Διάχυση της υπευθυνότητας ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

47 47 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Πρόσβαση σε πόρους  Ευελιξία πρόσβασης σε δίκτυο επιχειρήσεων  Ανάπτυξη καινοτομικής δραστηριότητας – οικονομίες κλίμακας  Αποκέντρωση στη λήψη απόφασης  Αποκέντρωση στη χωροθέτηση μειούμενα κόστη συντελεστών παραγωγής (π.χ. γη, εργασία)

48 48 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΟΡΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΜΕ  Πρόσβαση σε γνώση και άυλους πόρους για τη στήριξη της καινοτομικής δραστηριότητας  Πρόσβαση σε υλικούς πόρους (εξεύρεση επενδυτικού κεφαλαίου)  Πρόσβαση σε εξειδικεύσεις – ανθρώπινους πόρους  Πρόσβαση σε υποστηρικτικής φύσης σχέσεις – υπεργολαβίες Ολοκλήρωση επιμέρους ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων του δικτύου

49 49 Η ανάπτυξη καινοτομικής δραστηριότητας από μία επιχείρηση είναι συχνά αποτέλεσμα λήψης στρατηγικών αποφάσεων που επικεντρώνονται στην εστίαση της δράσης της επιχείρησης σε μία δραστηριότητα στην οποία εμφανίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενώ αναθέτει σε άλλες επιχειρήσεις υποστηρικτικές εργασίες ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

50 50 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Δημιουργία δικτυακών ερευνητικών συμμαχιών π.χ. στη βιοτεχνολογία μεταξύ: Μεγάλων επιχειρήσεων που παρέχουν χρηματικούς πόρους για την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας και Μικρών επιχειρήσεων βιοτεχνολογίας που αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα, αξιοποιώντας τους πόρους Πεδία εφαρμογής: βιοτεχνολογία, ανάπτυξη λογισμικού, φάρμακα, ηλεκτρονικά, νανοτεχνολογία

51 51 ιεραρχίας Δίκτυα επιχειρήσεων Κατάργηση της ιεραρχίας ελέγχου Μείωση ελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεων στην πρόσβαση νέων επιχειρήσεων ή τομέων στο δίκτυο ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Τα δίκτυα εισάγουν τη λογική των ‘ισότιμων εταίρων’ Ο κάθε ένας συμμετέχει στη βάση του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος σε ένα σχήμα «ίσου μεταξύ ίσων» στον κοινό στόχο που είναι: ‘ανάπτυξη καινοτομικής δραστηριότητας’

52 52 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ κάθετης ολοκλήρωσης Από το μοντέλο κάθετης ολοκλήρωσης μιας επιχείρησης Οριζόντιας εξειδίκευσης Οριζόντιας εξειδίκευσης που στηρίζεται στις δικτυακές σχέσεις

53 53 (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2000) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

54 ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 54 (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2000)

55 55 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Η κλίμακα των δικτύων (αριθμός επιχειρήσεων που συμμετέχουν) συμβάλλει: Στην αύξηση των διαθέσιμων πόρων Στη στήριξη της καινοτομικής δραστηριότητας Στην αύξηση των ευκαιριών για ανταλλαγή γνώσης αυξημένες αποδόσεις κλίμακας Τα δίκτυα δημιουργούν αυξημένες αποδόσεις κλίμακας τόσο για τα ίδια όσο και για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτά

56 56 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Οι αυξημένες αποδόσεις κλίμακας των δικτύων επιχειρήσεων στηρίζουν την καινοτομική ικανότητα των δικτύων και οδηγούν στην επίτευξη εφευρέσεων ή νέων προϊόντων

57 57 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τα δίκτυα επιχειρήσεων ενθαρρύνουν την αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων Οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη αυτονομία στη λήψη απόφασης και την προώθηση της καινοτομικής τους δραστηριότητας Επιλογή: Συνεργασιών Ερευνητικών εταίρων Πεδίου δραστηριοποίησης

58 58 Βελτίωση δημιουργικότητας επιχειρήσεων Λειτουργούν έξω από κατεστημένα συστήματα ελέγχου και εξουσίας Καθιερώνονται ως αυτόνομες ομάδες που λειτουργούν ανεξάρτητα Συμβάλλουν στη δημιουργία νέων τρόπων σκέψης και την ανάπτυξη καινοτομιών ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Μέσα από τη δημιουργία περιφερειακών ομάδων που συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις, οι οποίες:

59 59 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΩΝ Ε πιχειρήσεις, που δημιουργούνται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μεγάλων επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων ή πανεπιστημίων και εκμεταλλεύονται εμπορικά τα αποτελέσματα της Ε&Α ή τις καινοτομίες που παράγονται σε αυτά - ενδοεταιρική επιχειρηματικότητα Μεγαλύτερη αυτονομία για την προσέλκυση ταλέντων Προσέλκυση κεφαλαίων υψηλού κινδύνου Υψηλότερα επίπεδα τεχνολογίας και ανάπτυξης

60  Μεγαλύτερη ελευθερία στην επιχείρηση να επιλέξει τον τόπο χωροθέτησης  Δυνατότητα αποκέντρωσης  Μειωμένα κόστη (γη, εργασία κ.ά.) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 60

61 61  Στο ΧΩΡΟ : δυνατότητα για μεγαλύτερη διασπορά των επιχειρήσεων στο χώρο – μείωση της εξάρτησης από το χώρο – μείωση κόστους – νέα πρότυπα χωροθέτησης επιχειρήσεων  Στο ΧΡΟΝΟ : μείωση φραγμών στη συνεργασία σε σχέση με το χρόνο – λειτουργία σε διαφορετικές ζώνες  Στη ΔΟΜΗ : ευελιξία στη δομή τους – δικτύωση με άλλες επιχειρήσεις στη βάση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος Η ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

62 62 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

63 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πολιτικές Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 63

64 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμφαση στην προώθηση της επιχειρηματικότητας Προγράμματα και Πρωτοβουλίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  Ασταθές  Έλλειμμα επιχειρηματικής κουλτούρας και νοοτροπίας  Αρνητικές επιπτώσεις σε ανάπτυξη - απασχόληση ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 64

65 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  Ευρωπαϊκές πολιτικές  Εθνικές πολιτικές 65 ΣΤΟΧΟΙ Ενίσχυση επιχειρηματικότητας Δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξή της Αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την ίδρυση και λειτουργία των ΜΜΕ ΡΟΛΟΣ ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) – ‘ραχοκοκαλιά’ Ευρωπαϊκής οικονομίας Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση Ατόμων (ΜΜΕ) ως εργαλείο: Ανάπτυξης Ενίσχυσης οικονομικής και κοινωνικής συνοχής Δημιουργίας θέσεων εργασίας Ώθησης παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας Ικανοποίησης καταναλωτικών αναγκών

66 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 66 2003 τρεις πυλώνες δράσης 1ος ΠΥΛΩΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ Άρση των φραγμών στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων 2ος ΠΥΛΩΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ Εξισορρόπηση κινδύνων και ανταμοιβών επιχειρηματικότητας 3ος ΠΥΛΩΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ Μία κοινωνία που προκρίνει την επιχειρηματικότητα

67 67 1ος ΠΥΛΩΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ Άρση των φραγμών στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων Δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης - χρόνος & κόστος δημιουργίας μιας επιχείρησης - μείωση γραφειοκρατίας Εναλλακτικές δυνατότητες χρηματοδότησης - βελτίωση διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης Πρόσβαση ΜΜΕ σε εργαζόμενους με ειδικά προσόντα – ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού Αξιοποίηση ΤΠΕ για τη στήριξη των ΜΜΕ Προώθηση δικτύων επιχειρήσεων - συνεργασία, πρόσβαση σε νέες ιδέες, γνώση και τεχνολογία ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2003

68 2ος ΠΥΛΩΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ Εξισορρόπηση κινδύνων και ανταμοιβών σε επίπεδο επιχειρηματικότητας  Επανεξέταση φορολογικού πλαισίου  Ενθάρρυνση εξαγοράς υπάρχουσας επιχείρησης και αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων από πτωχεύσεις 68 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2003

69 3ος ΠΥΛΩΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ Μία κοινωνία που προκρίνει την επιχειρηματικότητα Ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος μέσω: Ενημερωτικών εκστρατειών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε διάφορες ομάδες πληθυσμού Διερεύνηση δυνατοτήτων και τρόπων εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας – ανάπτυξη κουλτούρας επιχειρηματικότητας Εξεύρεση άλλων τρόπων προώθησης της επιχειρηματικότητας από αρμόδιους επιχειρηματικούς και κρατικούς φορείς 69 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2003

70  Κατακερματισμός προγραμμάτων - πολιτικών που αναφέρονται στην καινοτομία - 41 φορείς  Προσπάθεια για μια ενιαία πολιτική για την καινοτομία – επιχειρηματικότητα  Πλαίσια - Προγράμματα  Επιχειρηματικότητας  Εκπαίδευσης  Έρευνας και Τεχνολογίας  Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 70

71 Ν. 3908/2011 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή  ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ στήριξης επιχειρήσεων  ΚΙΝΗΤΡΑ για επενδύσεις σε: όλους τους τομείς της οικονομίας, όλες τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα μεγέθους  ΕΜΦΑΣΗ: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις - ανερχόμενους κλάδους της οικονομίας ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 71

72 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 72 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ) Σχέδιο Δράσης ‘Μια Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις’ – άρση εμποδίων στην επιχειρηματικότητα 10 πεδία ενεργειών που αφορούν στον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης Πηγή: http://www.mindev.gov.gr/

73 Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ καινοτομίας - επιχειρηματικότητας Προσπάθεια συντονισμού μεταξύ των προγραμμάτων και της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 73 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ)

74 74 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014 - 2020 (ΣΕΣ) Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚίνηση) ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας / εξωστρέφειας επιχειρήσεων Μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, έμφαση στην καινοτομία και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξη – ενίσχυση ανταγω- νιστικότητας ελληνικής οικονομίας μόχλευση ιδιωτικών πόρων τουρισμός, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφόρησης & επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, υλικά – κατασκευές

75 ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Πράσινη επιχειρηματικότητα Περιβάλλον και επιχειρηματικότητα 75 ΤΟΜΕΙΣ Πηγή: Ernst & Young COM(2003) 27 ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη

76 76 ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Πράσινη επιχειρηματικότητα Περιβάλλον και επιχειρηματικότητα  Πρωτογενής τομέας – βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία κ.λπ.  Δευτερογενής τομέας – ενέργεια, ‘πράσινες’ κατασκευές, διαχείριση αποβλήτων-ανακύκλωση κ.λπ.  Τριτογενής τομέας – εμπόριο, τουρισμός, πράσινες μεταφορές κ.ά. ΤΟΜΕΙΣ

77 «Γαλάζια» επιχειρηματικότητα - COM(2012) 494 Θαλάσσιο περιβάλλον – τομείς δραστηριοποίησης 77 ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ  «Γαλάζια» ενέργεια - υπεράκτια αιολικά πάρκα  Υδατοκαλλιέργεια  Παράκτιος – θαλάσσιος τουρισμός  Αξιοποίηση θαλάσσιων ορυκτών πόρων  «Γαλάζια» βιοτεχνολογία

78 Κοινωνική επιχειρηματικότητα Ν. 4019/2011 - Ευάλωτες ή ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες Κοινωνική Επιχειρηματικότητα : μία νέα, εναλλακτική μορφή επιχειρηματικότητας, στηριζόμενη στην Κοινωνική Οικονομία Η καινοτομία στην εξυπηρέτηση των κοινωνικών προβλημάτων - αναγκών 78 ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ http://conference.as-prosvasis.org/genika/tieinaihkoinwnikiepixeirimatikotita/

79 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  OECD (2005), The Measurement of Scientific and Technological Activities - Oslo Manual, OECD, European Commission and EUROSTAT.  Καραγιάννης, Η. και Μπακούρος, Ι. (2010), Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα - Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις ΣΟΦΙΑ, ISBN13 9789606706332.  Amabile, T. (1996), Creativity in Context - Update to the Social Psychology of Creativity, Boulder, CO: Westview, USA.  Dacey, J. S. and Lennon, K. H. (1998), Understanding Creativity: The Interplay of Biological, Psychological and Social Factors, Jossey Bass: San Francisco, California, USA.  Carayannis, E., Gonzalez, E. and Wetter, J. (2003), The Nature and Dynamics of Discontinuous and Disruptive Innovations from a Learning and Knowledge Management Perspective, in Shavinina, L. (Ed.), International Handbook on Innovation, Elsevier, Oxford, UK, pp. 115- 138.  Εdquist,C. (Ed.) (1997), Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations, Pinter, London, UK.  COM(2003)27 final, Green Paper on Entrepreneurship in Europe, Brussels, 21.1.2003 79

80  Tyson, S. and Wikander, L. (1994), The Education and Training of Human Resource Managers in Europe, in Brewster, C. and Hegewisch, A. (Eds.), Policy and Practice in European Human Resource Management: The Price Waterhouse Cranfield Survey, Routledge, ISBN 0415065291, 9780415065290, London, UK.  OECD (1998), Fostering Entrepreneurship, OECD Publications, Paris, France.  Porter, M. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York, USA.  Castells, M. (2010), The Rise of the Network Society: The Information Age, Blackwell, Oxford, UK.  Γιαουτζή, Μ. και Στρατηγέα, Α. (2000), Πολιτικές Προώθησης της Δικτυακής Οργάνωσης στον Τουριστικό Τομέα, Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα ‘Τουρισμός, Πολιτισμός, Αιγαίο και Ανάπτυξη’, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Σ.Α.Τ.Μ., Ελληνικό Τμήμα ICOMOS, 8-10 Νοεμβρίου, Μυτιλήνη.  Freeman, C. (1982), The Economics of Industrial Innovation (2 nd edition), Frances Pinter, London, UK. 80 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

81 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα  Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΕΜΠ» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του υλικού  Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους 81


Κατέβασμα ppt "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Υπεύθυνη μαθήματος Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google