Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Α’ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β’ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ EXPLORATORY MATERIALS Mystery/Lost series English QuestsGenre-based.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Α’ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β’ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ EXPLORATORY MATERIALS Mystery/Lost series English QuestsGenre-based."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Α’ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β’ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ EXPLORATORY MATERIALS Mystery/Lost series English QuestsGenre-based Writing Apps

2 Informative Inform learners about language Audio extracts Glossaries Picture dictionaries Reading Comics/ Grammar Comics Instructional Guide learners in practising the language Edugames Self-assessment tests Listening apps Reading apps Experiential Provide exposure to language use, facilitate personal engagement Digital stories Virtual tours Interactive maps Songs Exploratory Help learners make discoveries about language Mystery/Lost Series (scenario based) Webquests Writing apps Ψηφιακός εμπλουτισμός Δημοτικού - Γυμνασίου

3 Mystery and Lost series

4 Εφαρμογές διερευνητικού χαρακτήρα Αυτόνομα μαθησιακά αντικείμενα που συνήθως περιλαμβάνουν ένα μυστήριο ή κάποιου είδους αναζήτηση Στηρίζονται στο βιβλίο (πχ. σε κάποια δραστηριότητα ή ένα κείμενο) αλλά εξελίσσονται με βάση κάποιο σενάριο που έχει αναπτυχθεί ειδικά για την κάθε εφαρμογή Μystery, Lost, Sherlock Holmes series

5 Mystery and Lost series Α΄ Γυμνασίου Προχωρημένοι Sherlock Holmes – Break the Code (U8L2) Food Pyramid (U3L1) Lost in the Museum (U5L1) Time Capsule (U7L3) Β΄ Γυμνασίου Αρχάριοι Food Pyramid (U1L1) Mystery Quest (U10L3) Β΄ Γυμνασίου Προχωρημένοι Guess Who (U1L1) Mystery Quest (U2L4) Lost in the Museum (U2L6) Food Pyramid (U4L11) Sherlock Holmes – Break the code (U5L13) Guess Where (U8L23) Γ΄ Γυμνασίου Guess Where (U1L1) Guess Who (U1L3) Time Capsule(U4L1)

6 Γ΄ Δημοτικού Sherlock and the Mystery of the Lost Alphabet (preunit) Sherlock and the Mystery of the Magic Key (U1) Sherlock and the Mystery of the Lost Treasure (U2) Sherlock and the Mystery of the Lost Guitar (U3) Sherlock and the Mystery of the Lost Salami (U4) Sherlock and the Mystery of the Lost Schoolbag (U5) Sherlock and the Mystery of the Emperor’s Lost Suit (U6) Sherlock is Looking for Arthur (U7) Sherlock and the Mystery of the Lost Monster (U8) Sherlock and the Mystery of the Lost Planet (U9) Δ΄ Δημοτικού Guess what: My timetable (U1) Guess who: Olympic athletes (U2) Guess where: Where are you from? (U3) They mystery of the lost paintings (U4) Guess where: which animal is it? (U6) The mystery of the missing jewellery (U7) Guess what: Getting to the park (U8) Guess who: Our Yearbook (U10) E΄ Δημοτικού Guess who: My internet friends (U1L2) Time Capsule: My famous Greek friends (U1L3) Sherlock: The missing jewellery (U7L2) Guess what: The food pyramid (U10L2) Στ΄ Δημοτικού Guess where (U1L1) Sherlock (U4L2) Guess what (U6L1)

7 Mystery Series – Sherlock Holmes (Γ΄ Δημοτικού)

8 Lost series: Lost in the Museum (1)

9 Lost series: Lost in the Museum (2)

10 Mystery series: Time Capsule

11 (2)

12 English Quests

13 Μετατροπή της περιγραφής των projects των βιβλίων του Γυμνασίου σε αυτόνομα μαθησιακά αντικείμενα, στη λογική των webquests Διαδραστικές εφαρμογές με τη δομή: Introduction, Task, Process, Evaluation, Conclusion, Teacher’s Page IntroductionTaskProcessEvaluationConclusionTeachers' Page

14 English Quests για το Γυμνάσιο A΄ Beginners My neibourhood Professions Recycling leaflet Zoo-guidebook The story of a masterpiece A΄ Advanced Books for teenagers Natural disasters Treasure Hunt B΄ Beginners The Antikythera Mechanism Save the tribes This was his life Advertisements Famous Women Environmental campaign Bikes for the world B΄ Advanced Stage it Nature Greener school eTwinning project Multicultural fair More about sports Γ΄ Γυμνασίου Catastrophes Produce your show Amusement Park Media habits Tourist destination Easter celebration Visualizing colour Food pyramid Electricity bills

15 Παράδειγμα Project του βιβλίου της Γ΄ Γυμνασίου (κεφ. 3)

16 Παράδειγμα Project του βιβλίου (συν.)

17 Μετατροπή σε English Quest

18 Εσωτερικά το μενού του English Quest

19 This is my school The Olympic Games Let us talk about Greece Weather around the world Customs around the world Habits and customs Animals in danger Tell me about your job Walking in the street Recipes from around the world Your yearbook English Quest themes (4 th grade)

20 English Quest: Animals in Danger (για το Δημοτικό)

21 Writing apps

22 Genre-based writing apps

23 Δημιουργία εφαρμογών οι οποίες αναλύουν τις δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου για το Γυμνάσιο και καθοδηγούν τους μαθητές σε όλα τα στάδια της παραγωγής κειμένου.

24 Genre-based writing apps

25 Introduction: students are introduced to the genre they are asked to produce and the general theme

26 Genre-based writing apps Writing task: presentation of the writing task

27 Genre-based writing apps Writing task: the communicative context (who writes, what to whom and for what purpose)

28 Genre-based writing apps Model text: analysis of a model text (in the case of mediation – analysis of the Greek text)

29 Genre-based writing apps Scaffolding: a step-by-step guide to help students construct their own text

30 Genre-based writing apps Language Bank: lexicogrammatical resources that might be useful for the specific task

31 Τα Μαθησιακά Αντικείμενα αναπτύχθηκαν από την Ομάδα Αγγλικής στο πλαίσιο του Έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του Ψηφιακού Σχολείου που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιήθηκε από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Τα Μαθησιακά Αντικείμενα για τα Αγγλικά

32 Η Ομάδα Αγγλικής του Ψηφιακού Σχολείου ΕΙΔΙΚΟΙ e-learning Σοφία Μυσιρλάκη ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Γιάννης Μπήτρος Μπέσσυ Μητσικοπούλου ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ EXPERIENCED MATERIALS DEVELOPERS Ελένη Αργυρίου Susan Moutsouroufis Λίνος Βίγκλας Μαίρη Φρέτζου Γιούλη Γύφτουλα Χρυσάνθη ΣωτηρίουΚατερ. Νικολάκη Βασ. Χαρτζουλάκης Αντιγ. Μπρατσόλη Δημήτρης ΠαράςΚατερίνα Μακρή ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ


Κατέβασμα ppt "ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Α’ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β’ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ EXPLORATORY MATERIALS Mystery/Lost series English QuestsGenre-based."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google