Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Υλικό ονομάζουμε τα φυσικά μέρη του υπολογιστή που μπορούμε να τα δούμε και να τα πιάσουμε. Πηγή εικόνας:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Υλικό ονομάζουμε τα φυσικά μέρη του υπολογιστή που μπορούμε να τα δούμε και να τα πιάσουμε. Πηγή εικόνας:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Υλικό ονομάζουμε τα φυσικά μέρη του υπολογιστή που μπορούμε να τα δούμε και να τα πιάσουμε. Πηγή εικόνας: http://www.retro-arcade.net/hardware.htm

3  Η αρχιτεκτονική ενός υπολογιστικού είναι ένα σύνολο κανόνων που συστήματος καθορίζει τα μέρη του ΥΣ και τις σχέσεις μεταξύ τους. Έμφαση σε:  δομή και λειτουργία του επεξεργαστή  στους τρόπους προσπέλασης στη μνήμη

4

5  Μητρική Κάρτα  Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)  Κεντρική ή Κύρια Μνήμη  Περιφερειακή Μνήμη  Τροφοδοτικό  Κάρτες Επέκτασης Πηγή: http://www.maximumpc.com/ article/news/amd_intel_update _cpu_roadmaps Πηγή: http://www.thecomputercoach. net/html/ram.html Πηγή: http://www.public.gr/product/computers-and- software/anabathmisi/mitrikes/gigabyte-ga- 990fxa-d3-mitriki-karta-atx-amd- 990fx/prod2530007pp/ Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Har d_disk_drive#/media/File:Laptop -hard-drive-exposed.jpg Πηγή: https://theforevernoob.files.word press.com/2012/05/psu.jpg

6  Επικοινωνία Η/Υ - Ανθρώπου  Συσκευές Εισόδου › πληκτρολόγιο › ποντίκι › μικρόφωνο › κάμερα (webcamera) › σαρωτής (scanner)  Συσκευές Εξόδου › οθόνη › εκτυπωτής › ηχεία

7  Όλα τα εξαρτήματα του υπολογιστή συνδέονται πάνω στη μητρική κάρτα για να επικοινωνούν μεταξύ τους και να συνεργάζονται Περιλαμβάνει:  Υποδοχή επεξεργαστή  Υποδοχές για αρθρώματα μνήμης  Chipset  Flash ROM με το BIOS (Βασικό Σύστημα Εισόδου/Εξόδου)  Γεννήτρια χρονισμού  Υποδοχές για κάρτες επέκτασης  Συνδέσεις τροφοδοσίας  Συνδέσεις για περιφερειακές συσκευές  On board υλοποίηση καρτών

8 Πηγή: http://www.ixbt.com/mainboard/gigabyte/ma790xt-ud4p/board.jpg

9 Πηγή: http://www.ixbt.com/mainboard/gigabyte/ma790xt-ud4p/rear-view.jpg.jpg

10  Αρχικοποιεί και ελέγχει τα δομικά στοιχεία του υλικού του υπολογιστή μας και στη συνέχεια να φορτώνει το Λειτουργικό Σύστημα από μια μονάδα αποθήκευσης στην Κύρια Μνήμη

11  Αριθμητική και Λογική Μονάδα (ALU)  Μονάδα Ελέγχου (Control Unit)  Καταχωρητές (Registers) Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/Κεντρική_Μονάδα_Επεξεργασίας Δημιουργός: Andrew Dunn

12  Αριθμητικές Πράξεις: Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση  Λογικές Πράξεις Πράξεις που δίνουν αποτέλεσμα Α ή Ψ. Συγκρίσεις (5<2), σύζευξη, διάζευξη, άρνηση

13  Ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία του Επεξεργαστή και όλων των μερών του υπολογιστή.  Ανάκληση εντολής  Αποκωδικοποίηση εντολής  Συντονισμός εκτέλεσης εντολής  Επικοινωνία κεντρικού με περιφερειακό μέρος

14  Γρήγορες μνήμες μέσα στην ΚΜΕ για προσωρινή αποθήκευση δεδομένων  Καταχωρητές Διεύθυνσης Μνήμης  Καταχωρητές Δεδομένων Μνήμης  Ειδικοί καταχωρητές Καταχωρητής εντολών Απαριθμητής προγράμματος Συσσωρευτής Καταχωρητής κατάστασης

15  Σύνολο Εντολών  Συχνότητα ρολογιού  Μήκος Λέξης  Πλήθος Πυρήνων

16  Το σύνολο των εντολών και των τύπων δεδομένων που αναγνωρίζει ο επεξεργαστής (καταχωρητές, αρχιτεκτονική και τρόπος διευθυνσιοδότηση μνήμης)  Υπάρχουν δύο τάσεις: › RISC – Λίγες, απλές εντολές με πολύ γρήγορη εκτέλεση. › CISC – Εκτεταμένο σύνολο εντολών πολλές από τις οποίες είναι σύνθετες και άρα απαιτούν περισσότερο χρόνο

17  Στο RISC ένα πρόγραμμα υψηλού επιπέδου οδηγεί σε περισσότερες αλλά απλούστερες εντολές μηχανής.  Στο CISC οι εντολές μηχανής για το ίδιο πρόγραμμα είναι λιγότερες αλλά καθεμία από αυτές εκτελείται με μικρότερη ταχύτητα.  Η ταχύτερη εκτέλεση των εντολών μηχανής του RISC οδηγούν σε ταχύτερη εκτέλεση συνολικά του προγράμματος

18  Το ρολόι του υπολογιστή είναι ένα κύκλωμα που παράγει έναν τετραγωνικό περιοδικό παλμό. Ο παλμός αυτός χρησιμοποιείται για το συγχρονισμό των λειτουργιών του Η/Υ. Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/Κε ντρική_Μονάδα_Επεξεργασίας Δημιουργός:: SpyrosCS

19  Πόσους κύκλους ρολογιού ανά sec  Ενδεικτικό της ταχύτητας και της ισχύος του επεξεργαστή αλλά δεν αποτελεί απόλυτο μέτρο.  Πόσους κύκλους απαιτεί η εκτέλεση μίας εντολής; (RISC – CISC)  Πόσους πυρήνες έχει ο επεξεργαστής;

20  Ονομάζεται το πλήθος των bits που μπορεί να διαβάσει ή να γράψει η ΚΜΕ στη μνήμη με μία προσπέλαση (16 Bit, 32 bit, 64 bit) Επηρρεάζει:  Μέγεθος καταχωρητών  Εύρος Διαύλου

21 Καταχωρητές Μονάδα Ελέγχου Πηγή: http://homepages.ius.edu/RWISMAN/C335/HTML/Chapter2.htm

22

23 Πηγή: http://www.tomshardware.com/reviews/a8-3500m-llano-apu,2959-10.html

24  Όλα τα δεδομένα και τα προγράμματα προκειμένου να εισέλθουν στην ΚΜΕ πρέπει να βρίσκονται στην κύρια μνήμη. Στην κύρια μνήμη αποθηκεύονται:  Προγράμματα (Εντολές)  Δεδομένα προς επεξεργασία  Αποτελέσματα της εκτέλεσης των προγραμμάτων

25 Περιφερειακές Συσκευές (HDD, CD-ROM, οθόνη, ποντίκι κ.τ.λ. Κεντρική Μνήμη Κ.Μ.Ε

26

27  Χωρητικότητα: Το πλήθος των bytes (1 byte = 8 bit) που μπορεί να αποθηκεύσει η μνήμη. Μπορώ να υπολογίσω τις θέσεις.  Χρόνος προσπέλασης: Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή της εμφάνισης ενός αιτήματος για ανάγνωση ή εγγραφή μέχρι την ολοκλήρωση της λειτουργίας.  Χρόνος κύκλου: Το ελάχιστο δυνατό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών αναφορών στη μνήμη.  Εύρος ζώνης (bandwidth). Η μέγιστη δυνατή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων από η προς την μνήμη. (Mbps όπως και στα δίκτυα).

28  Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης – RAM  Ανάγνωσης και εγγραφής  Τα δεδομένα χάνονται όταν κοπεί το ρεύμα  Χρόνος προσπέλασης ανεξάρτητος από τη θέση  DRAM vs SRAM DRAM vs SRAM  Μνήμη Μόνο για Ανάγνωση – ROM  Χρησιμοποιούνται από τους κατασκευαστές  Διατηρούν το περιεχόμενό τους  Τυχαίας προσπέλασης

29  Μικρή, γρήγορη, ακριβή μνήμη που βρίσκεται πιο κοντά στην ΚΜΕ (μεταξύ RAM και Επεξεργαστή) Cache Κ.Μ.Ε. 14 Ν RAM N14 Αίτημα N CACHE Register 14

30

31

32  Αύξηση ισχύος  Μείωση μεγέθους (μεγαλύτερος βαθμός ολοκλήρωσης)  Μείωση τιμής  Η εξέλιξη είναι επιταχυνόμενη Λυχνία κενού Κρυσταλλοτρίοδος (transistor) Ολοκληρωμένο κύκλωμα (chip)

33  Tablets, Smartphones, Smart TV  Τεχνολογίες Οθονών  Virtual Reality  Augmented Reality  SSD  Εκτυπωτές 3D  Κβαντικοί υπολογιστές


Κατέβασμα ppt " Υλικό ονομάζουμε τα φυσικά μέρη του υπολογιστή που μπορούμε να τα δούμε και να τα πιάσουμε. Πηγή εικόνας:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google