Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικοί ορισμοί ποιότητας Δρ. Καρκαλούσου Πέτρου Καθηγητή Εφαρμογών Κλινικής Χημείας ΤΕΙ Αθηνών Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικοί ορισμοί ποιότητας Δρ. Καρκαλούσου Πέτρου Καθηγητή Εφαρμογών Κλινικής Χημείας ΤΕΙ Αθηνών Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικοί ορισμοί ποιότητας Δρ. Καρκαλούσου Πέτρου Καθηγητή Εφαρμογών Κλινικής Χημείας ΤΕΙ Αθηνών Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

2 Διαπίστευση - Πιστοποίηση Και τα δύο έχουν να κάνουν με την τήρηση προτύπων αλλά με διαφορετική έννοια.

3 Γιατί χρειάζονται; Για να υπάρχει συνάφεια αποτελεσμάτων δοκιμών και διαδικασιών μεταξύ διαφορετικών εργαστηρίων και παγκόσμιο επίπεδο. Παγκοσμιοποίηση

4 Ορισμός πιστοποίησης Η επάρκεια πραγματοποίησης μιας οποιασδήποτε διαδικασίας ή δοκιμής Π.χ. ISO 9001:2008

5 Ορισμός διαπίστευσης Η τεχνική ικανότητα πραγματοποίησης μιας δοκιμής ή διαδικασίας με τρόπο επιστημονικά ορθό και αμερόληπτο

6 Ανάλογα την χώρα και την υπηρεσία η διαπίστευση και η πιστοποίηση μπορεί να υποχρεωτικές ή προαιρετικές. Η διαπίστευση εμπεριέχει και την πιστοποίηση. Η διαπίστευση παρέχεται από ένα μόνο κρατικό φορέα σε κάθε χώρα. Η πιστοποίηση μπορεί να παρέχεται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Βασικές διευκρινήσεις

7 Διακρίβωση - ιχνηλασιμότητα Και τα δύο έχουν να κάνουν με την βαθμονόμηση αλλά με διαφορετική έννοια.

8 Διακρίβωση Ορισμός: Η συνάφεια των αποτελεσμάτων με ένα πρότυπο βασισμένο στο σύστημα SI. Πρόκειται για την βαθμονόμηση ή Calibration των μετρητικών οργάνων π.χ. ζυγοί, θερμόμετρα. Διακριβώνονται όργανα που παραπέμπουν στο σύστημα SI

9 Ιχνηλασιμότητα Η συσχέτιση μιας μέτρησης με ένα σταθερό πρότυπο Εθνικό ή διεθνές μέσω μιας αδιάσπαστης αλυσίδας μετρήσεων με συγκεκριμένες αβεβαιότητες. Αναφέρεται σε ποσοτικές ή ποιοτικές μετρήσεις δειγμάτων Πρόκειται για την βαθμονόμηση των αναλυτικών μεθόδων.

10 Έλεγχος ποιότητας - Αβεβαιότητα Και τα δύο σχετίζονται με την στατιστική ανάλυση

11 Ο έλεγχος ποιότητας είναι η διαδικασία που μειώνει την αβεβαιότητα και εντοπίζει σφάλματα μετρήσεων Έλεγχος ποιότητας Συντελείται με διαγράμματα ελέγχου και στατιστικές αναλύσεις, συχνά σε Η/Υ.

12 Είναι μια παράμετρος που συνδέεται με το αποτέλεσμα της μετρήσεως, η οποία χαρακτηρίζει τη διασπορά των τιμών που λογικά μπορούν να αποδοθούν στο προσδιοριζόμενο χαρακτηριστικό. Αβεβαιότητα

13 Ιχνηλασιμότητα και διακρίβωση μειώνουν την αβεβαιότητα

14


Κατέβασμα ppt "Βασικοί ορισμοί ποιότητας Δρ. Καρκαλούσου Πέτρου Καθηγητή Εφαρμογών Κλινικής Χημείας ΤΕΙ Αθηνών Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google