Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ενότητα 10: Στοχοθέτηση - Πλάνο - ΜΒΟ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ενότητα 10: Στοχοθέτηση - Πλάνο - ΜΒΟ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ενότητα 10: Στοχοθέτηση - Πλάνο - ΜΒΟ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών Α΄ εξάμηνο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ATEI Ιονίων Νήσων – Αργοστόλι Διδάσκων: Α. Κουμπαρέλης Σημειώσεις: Σ. Μακρίδης, Α. Κουμπαρέλης

3 Βιβλιογραφία  Robbins P. S., Decenzo A. D., Coulter M., (2012), Διοίκηση Επιχειρήσεων- Αρχές και Εφαρνογές, Εκδ. Κριτική.  Williamson K., Johnson B. (2005), Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ, Εκδ. Κριτική.  Κέφης Β., (2005), Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ – Βασικές Αρχές για τις σύγχρονες οικονομικές μονάδες. Εκδ. Κριτική.  Roger Bennet, (2001), Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μανατζμεντ), εκδ. Κλειδάριθμος.  Φλώρος Χρ., (1993), Σύγχρονη Διοικητική των Επιχειρήσεων, εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

4 Προσδιορισμός των στόχων [Η έννοια του στόχου έχει έννοια μόνο όταν μπορεί να αποδοθεί ποσοτικά – αυτή είναι και η διαφορά του από την έννοια σκοπός] Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι Να αποκτήσει μέσα στα επόμενα 2 χρόνια η επιχείρηση μερίδιο αγορά 12% Να μειώσουμε τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης κατά 10% στους επόμενους μήνες Να αυξάνεται η παραγωγικότητα του τμήματος 1% κάθε μήνα για τους επόμενους 12 μήνες Να φτάσουμε τις επιδόσεις της Ομάδας Χ Να αυξήσω τις πωλήσεις μου κατά 20% μέσα σε ένα χρόνο

5 Ακρωνύμιο SMART Οι στόχοι για να είναι πραγματικά χρήσιμοι θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Εξειδικευμένοι (Specific) Εξειδικευμένοι (Specific) Μετρήσιμοι (Measurable) Μετρήσιμοι (Measurable) Συμφωνημένοι (Agreed) Συμφωνημένοι (Agreed) Ρεαλιστικοί (Realistic) Ρεαλιστικοί (Realistic) Χρονικά προσδιορισμένοι (Time-specific) Χρονικά προσδιορισμένοι (Time-specific) Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

6 Ιεράρχηση στόχων Οι επιχειρηματικοί στόχοι βρίσκονται μεταξύ τους σε ιεραρχική διάρθρωση, ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους και με τη θέση των στελεχών, που είναι αρμόδια για τον προσδιορισμό τους. Οι επιχειρηματικοί στόχοι βρίσκονται μεταξύ τους σε ιεραρχική διάρθρωση, ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους και με τη θέση των στελεχών, που είναι αρμόδια για τον προσδιορισμό τους. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

7 Ιεραρχική διάρθρωση στόχων σε μια επιχείρηση κατασκευής εργαλείων Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

8 Πρόγραμμα Δράσης (Action Plan) Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι Ένα πρόγραμμα δράσης προβλέπει με σαφήνεια τις άναλαμβανόμενες δράσεις και απαντάει στις ερωτήσεις: ΤΙ; ΠΩΣ; ΠΟΤΕ; ΠΟΙΟΣ; Τί σκοπό και τί στόχους έχει η συγκεκριμένη δραστηριότητα; (αντικείμενο και προτεραιότητες) Τί σκοπό και τί στόχους έχει η συγκεκριμένη δραστηριότητα; (αντικείμενο και προτεραιότητες) Πώς θα επιτευχθεί ο συγκεκριμένως στόχος; (οι πόροι και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν) Πώς θα επιτευχθεί ο συγκεκριμένως στόχος; (οι πόροι και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν) Πότε πρέπει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα; (χρονοδιάγραμμα) Πότε πρέπει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα; (χρονοδιάγραμμα) Ποιός ή ποιοί είναι επιφορτισμένοι για την υλοποίηση της δράσης; (ανθρώπινο δυναμικό, πρόσωπα) Ποιός ή ποιοί είναι επιφορτισμένοι για την υλοποίηση της δράσης; (ανθρώπινο δυναμικό, πρόσωπα)

9 Διοίκηση με βάση τους στόχους Management by Objectives (ΜBO) Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι Η μέθοδος προγραμματισμού ΜΒΟ στηρίζεται στη συνεργασία στελεχών και εργαζομένων μιας επιχείρησης. Η μέθοδος προγραμματισμού ΜΒΟ στηρίζεται στη συνεργασία στελεχών και εργαζομένων μιας επιχείρησης. Η “φιλοσοφία” της διέπεται από την αρχή της συμμετοχικότητας και του σεβασμού στην διαφορετική άποψη Η “φιλοσοφία” της διέπεται από την αρχή της συμμετοχικότητας και του σεβασμού στην διαφορετική άποψη  – αλλά και την αρχή του κοινού σκοπού και στόχου. Ως τεχνική συστηματοποιεί τις διαδικασίες στοχοθεσίας. Ως τεχνική συστηματοποιεί τις διαδικασίες στοχοθεσίας. Εφαρμόζεται από το 50% των μεγαλύτέρων βιομηχανικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ – Fortune’s List Εφαρμόζεται από το 50% των μεγαλύτέρων βιομηχανικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ – Fortune’s List H εφαρμογή της MBO έχει ως εξής: H επιχείρηση θέτει ένα στρατηγικό στόχο π.χ. αύξηση των πωλήσεων για τα επόμενα τρία χρόνια κατά 40%. H εφαρμογή της MBO έχει ως εξής: H επιχείρηση θέτει ένα στρατηγικό στόχο π.χ. αύξηση των πωλήσεων για τα επόμενα τρία χρόνια κατά 40%. Τα τμήματα που εμπλέκονται στην επίτευξη του στόχου πρέπει να επιτύχουν τους δικούς τους υποστόχους από την ολοκλήρωση των οποίων εξαρτάται η επιτυχία του στρατηγικού στόχου. Τα τμήματα που εμπλέκονται στην επίτευξη του στόχου πρέπει να επιτύχουν τους δικούς τους υποστόχους από την ολοκλήρωση των οποίων εξαρτάται η επιτυχία του στρατηγικού στόχου.

10 Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι Η διαδικασία του Management by Objectives (ΜBO) Οικονομικό Τμήμα Κοστολόγηση & Οικονομικός προγραμματισμός ΤΜΗΜΑΤΑ Τμήμα Μάρκετινγκ Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Τμήμα Εκπαίδευσης Άλλα εμπλεκόμενα τμήματα Οικονομικό Τμήμα Κοστολόγηση & Οικονομικός προγραμματισμός Τμήμα Μάρκετινγκ Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Οικονομικό Τμήμα Κοστολόγηση & Οικονομικός προγραμματισμός Τμήμα Μάρκετινγκ Τμήμα Εκπαίδευσης Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Οικονομικό Τμήμα Κοστολόγηση & Οικονομικός προγραμματισμός Τμήμα Μάρκετινγκ Άλλα εμπλεκόμενα τμήματα Τμήμα Εκπαίδευσης Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Οικονομικό Τμήμα Κοστολόγηση & Οικονομικός προγραμματισμός Τμήμα Μάρκετινγκ Στρατηγικό στόχος: αύξηση πωλήσεων κατά 40% μέχρι το τέλος του έτους

11 Η διαδικασία MBO περιλαμβάνει: Τη δημιουργία και τη σύνδεση των οργανωσιακών σκοπών Τη δημιουργία και τη σύνδεση των οργανωσιακών σκοπών Τη ρύθμιση των ατομικών σκοπών που βοηθούν στην υλοποίηση των οργανωσιακών σκοπών Τη ρύθμιση των ατομικών σκοπών που βοηθούν στην υλοποίηση των οργανωσιακών σκοπών Την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για την επίτευξη των στόχων Την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για την επίτευξη των στόχων Τον περιοδικό (τακτικό) έλεγχο των επιδόσεων Τον περιοδικό (τακτικό) έλεγχο των επιδόσεων Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

12 Μειονεκτήματα MBO Μειονεκτήματα MBO  Δυσκολία κατανόησης της μεθόδου από τους εργαζόμενους  Έλλειψη διοικητικής υποστήριξης Πολλά στελέχη δεν συνεργάζονται ισότιμα με τους υφισταμένους τους Πολλά στελέχη δεν συνεργάζονται ισότιμα με τους υφισταμένους τους Πλεονεκτήματα MBO Πλεονεκτήματα MBO  Ορθολογική διαδικασία στοχοθεσίας  Βελτίωση της απόδοσης (παραγωγικότητα)  Αποτελεσματικός έλεγχος  ΑΝάθση συγκεκριμένων ρόλων  Συμμετοχικότητα  Ενσυνάμωση της επικοινωνίας  Μείωση συγκρούσεων εντός της ομάδας Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

13 Διαμόρφωση της πολιτικής Πολιτική είναι ένα σύστημα γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, οι οποίες δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται τα διοικητικά στελέχη για τη λήψη των αποφάσεών τους. Πολιτική είναι ένα σύστημα γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, οι οποίες δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται τα διοικητικά στελέχη για τη λήψη των αποφάσεών τους. Κανόνες πολιτικής εισάγονται και ισχύουν σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κανόνες πολιτικής εισάγονται και ισχύουν σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

14 Παραδείγματα Στον τομέα μάρκετινγκ Στον τομέα μάρκετινγκ  Μια επιχείρηση μπορεί να εφαρμόζει την πολιτική της πώλησης σε σταθερές τιμές ή πώληση προϊόντων σε τιμές όχι χαμηλότερες από τις τιμές των ανταγωνιστών. Στον τομέα παραγωγής Στον τομέα παραγωγής  Η επιχείρηση κατασκευάζει η ίδια όλα τα επιμέρους εξαρτήματα του προϊόντος της.  Ακολουθεί την πολιτική της ανάθεσης της κατασκευής ορισμένων εξαρτημάτων της σε άλλες επιχειρήσεις. Στον τομέα χρηματοδότηση Στον τομέα χρηματοδότηση  Εισφορά χρηματικών κεφαλαίων από τους ιδιοκτήτες (παλαιούς και νέους).  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Στον τομέα διοίκησης προσωπικού: επιλογή, εκπαίδευση, αμοιβές Στον τομέα διοίκησης προσωπικού: επιλογή, εκπαίδευση, αμοιβές  Πρόσληψη νέων προσώπων ύστερα από προσεκτική και λεπτομερειακή δοκιμασία. Πολιτική που αποσκοπεί στο μεγαλύτερο δυνατό περιορισμό των απολύσεων, λόγω ακαταλληλότητας ή ανεπάρκειας.  Πρόσληψη προσωπικού χωρίς πολλές διατυπώσεις και απόλυση των ακατάλληλων ατόμων μετά από μία σχετικά βραχυχρόνια δοκιμαστική προσπάθεια.  Πλήρωση των κενών θέσεων μίας επιχείρησης μέσω εσωτερικής μετακίνησης. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

15 Βασικοί τύποι προγραμμάτων Oι στρατηγικές Oι στρατηγικές Οι διαδικασίες Οι διαδικασίες Οι κανόνες (ή κανονισμοί) Οι κανόνες (ή κανονισμοί) Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

16 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/από-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

17 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC- ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

18 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

19 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ενότητα 10: Στοχοθέτηση - Πλάνο - ΜΒΟ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google