Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΗΘΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ KEΦΑΛΑΙΟ 3. Η μελέτη της ηθικής παίζει σπουδαίο ρόλο σήμερα στην διοίκηση και μπορεί να καθορίσει τις δραστηριόητες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΗΘΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ KEΦΑΛΑΙΟ 3. Η μελέτη της ηθικής παίζει σπουδαίο ρόλο σήμερα στην διοίκηση και μπορεί να καθορίσει τις δραστηριόητες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ ΗΘΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ KEΦΑΛΑΙΟ 3

2 Η μελέτη της ηθικής παίζει σπουδαίο ρόλο σήμερα στην διοίκηση και μπορεί να καθορίσει τις δραστηριόητες της κοινωνικής ευθύνης που έχουν οι μάνατζερς. Τι πιστεύετε είναι η Ηθική;

3 Η μελέτη της ηθικής παίζει σπουδαίο ρόλο σήμερα στην διοίκηση και μπορεί να καθορίσει τις δραστηριόητες της κοινωνικής ευθύνης που έχουν οι μάνατζερς. Τι είναι η Ηθική; Η ηθική είναι ένα σύνολο από αξίες και αρχές που κατευθύνουν την συμπεριφορά ενός ατόμου ή ομάδας με βάση το τι κοινωνικά θεωρείται σωστό ή λάθος. Παράγεται από την λέξη Ήθος και δείχνει πότε η συμπεριφορά είναι αποδεκτή και πότε όχι. Η ηθική περιλαμβάνει: α) Την διάκριση ανάμεσα σε γεγονότα και πιστεύω, β) την εκτίμηση των θεμάτων με βάση ηθικούς όρους και γ) την εφαρμογή ηθικών αρχών σε μια κατάσταση. Η ηθική είναι ένα σύνολο από αξίες και αρχές που κατευθύνουν την συμπεριφορά ενός ατόμου ή ομάδας με βάση το τι κοινωνικά θεωρείται σωστό ή λάθος. Παράγεται από την λέξη Ήθος και δείχνει πότε η συμπεριφορά είναι αποδεκτή και πότε όχι. Η ηθική περιλαμβάνει: α) Την διάκριση ανάμεσα σε γεγονότα και πιστεύω, β) την εκτίμηση των θεμάτων με βάση ηθικούς όρους και γ) την εφαρμογή ηθικών αρχών σε μια κατάσταση.

4 Τι νομίζετε είναι οι Ηθικές Αρχές;

5 Τι είναι οι Ηθικές Αρχές; Οι ηθικές αρχές περιγράφουν γενικούς κανόνες αποδεκτής συμπεριφοράς. Έχουν μεγάλη σπουδαιότητα στην κοινωνία και δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα. Οι ηθικές αρχές και οι αξίες που εκπροσωπεί μια επιχείρηση είναι θεμελιώδεις για την ηθική των επιχειρήσεων. Οι ηθικές αρχές περιγράφουν γενικούς κανόνες αποδεκτής συμπεριφοράς. Έχουν μεγάλη σπουδαιότητα στην κοινωνία και δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα. Οι ηθικές αρχές και οι αξίες που εκπροσωπεί μια επιχείρηση είναι θεμελιώδεις για την ηθική των επιχειρήσεων.

6 Τι νομίζετε είναι οι ηθικοί κανόνες των επιχειρήσεων;

7 Τι είναι οι ηθικοί κανόνες των επιχειρήσεων; Οι ηθικοί κανόνες των επιχειρήσεων είναι η εξέταση της ορθότητας ή μη των συμπεριφορών, των αποφάσεων ή των ενεργειών των ατόμων που εργάζονται στις επιχειρήσεις. Είναι δηλαδή η μελέτη των ηθικών αρχών που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και περιέχει τις σχέσεις μεταξύ του οργανισμού και των ατόμων που έχουν συμφέροντα από αυτόν όπως οι υπάλληλοι, οι μέτοχοι, οι πελάτες κλπ. Οι ηθικοί κανόνες των επιχειρήσεων είναι η εξέταση της ορθότητας ή μη των συμπεριφορών, των αποφάσεων ή των ενεργειών των ατόμων που εργάζονται στις επιχειρήσεις. Είναι δηλαδή η μελέτη των ηθικών αρχών που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και περιέχει τις σχέσεις μεταξύ του οργανισμού και των ατόμων που έχουν συμφέροντα από αυτόν όπως οι υπάλληλοι, οι μέτοχοι, οι πελάτες κλπ.

8 Ηθική συμπεριφορά στη διοίκηση. Τι καταλαβαίνετε από αυτό;

9 Ηθική συμπεριφορά στη διοίκηση Η ηθική συμπεριφορά στη διοίκηση (διοικητική ηθική) καθορίζεται από πρότυπα και αρχές που καθοδηγούν τις ενέργειες και αποφάσεις των μάνατζερ και συνάμα προσδιορίζουν αν αυτές οι ενέργειες είναι ή δεν είναι ηθικά ορθές. Οι δυνάμεις που διαμορφώνουν τη διοικητική ηθική είναι: Η ηθική συμπεριφορά στη διοίκηση (διοικητική ηθική) καθορίζεται από πρότυπα και αρχές που καθοδηγούν τις ενέργειες και αποφάσεις των μάνατζερ και συνάμα προσδιορίζουν αν αυτές οι ενέργειες είναι ή δεν είναι ηθικά ορθές. Οι δυνάμεις που διαμορφώνουν τη διοικητική ηθική είναι:

10 α) Η ηθική του ατόμου η οποία περιλαμβάνει τις αξίες, τις πεποιθήσεις και γενικά την ηθική του ανάπτυξη μέσα από το δικό του πλαίσιο, β) η οργανωτική κουλτούρα η οποία περιλαμβάνει τις τυπικότητες, τις γιορτές, τα διηγήματα, τη γλώσσα, τα σύμβολα και την ιστορία και γ) το οργανωτικό σύστημα που περιλαμβάνει τη δομή, την πολιτική, τους κανόνες και τα διάφορα συστήματα αμοιβών, επιλογής και εκπαίδευσης.

11 Ο κάθε υπάλληλος έχει τους δικούς του κανόνες ηθικής και οι αποφάσεις των εταιριών επηρεάζουν πολλά άτομα. Πως πιστεύετε μπορεί να το αντιμετωπίσει μία εταιρία;

12 Ο κάθε υπάλληλος έχει τους δικούς του κανόνες ηθικής και οι αποφάσεις των εταιριών επηρεάζουν πολλά άτομα. Πως μπορεί να το αντιμετωπίσει μία εταιρία; Σήμερα οι αποφάσεις που παίρνουν οι μάνατζερς κρίνονται από διάφορες ομάδες ατόμων που επηρεάζονται, μέσα και έξω από την εταιρία. Γι αυτό και οι μάνατζερς παίρνουν αποφάσεις με βάση κάποια πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς. Επίσης, για να αντιμετωπιστεί το εμπόδιο των διαφορετικών κανόνων ηθικής που έχουν οι υπάλληλοι, Σήμερα οι αποφάσεις που παίρνουν οι μάνατζερς κρίνονται από διάφορες ομάδες ατόμων που επηρεάζονται, μέσα και έξω από την εταιρία. Γι αυτό και οι μάνατζερς παίρνουν αποφάσεις με βάση κάποια πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς. Επίσης, για να αντιμετωπιστεί το εμπόδιο των διαφορετικών κανόνων ηθικής που έχουν οι υπάλληλοι,

13 οι εταιρίες πρέπει να δημιουργούν ένα κώδικα ηθικής συμπεριφοράς τον οποίο πρέπει να ακολουθούν όλα τα άτομα που εργάζονται σε αυτόν. Αυτός ο κώδικας ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε εταιρία, περιγράφει τις αξίες και τους ηθικούς κανόνες που περιμένει η επιχείρηση να ακολουθήσουν οι υπαλλήλοι της. οι εταιρίες πρέπει να δημιουργούν ένα κώδικα ηθικής συμπεριφοράς τον οποίο πρέπει να ακολουθούν όλα τα άτομα που εργάζονται σε αυτόν. Αυτός ο κώδικας ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε εταιρία, περιγράφει τις αξίες και τους ηθικούς κανόνες που περιμένει η επιχείρηση να ακολουθήσουν οι υπαλλήλοι της.

14

15 Τι μπορεί να συμβεί αν τα άτομα της διοίκησης και γενικώς οι υπαλλήλοι δεν διέπονται από ηθικές αρχές;

16 Αν οι μάνατζερς και οι υπαλλήλοι μίας εταιρίας δεν διέπονται από ηθικές αρχές τότε η εταιρία χάνει την ανταγωνιστικότητα της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ηθική και η ανταγωνιστικότητα συμβαδίζουν. Όταν υπάρχει έλλειψη ηθικής και το ένα άτομο προσπαθεί να κλέψει το άλλο, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη κλπ τότε η εταιρία δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και πόσο μάλλον να ανταγωνιστεί άλλες οι οποίες αποτελούνται από άτομα με σημαντικές ηθικές αρχές. Αν οι μάνατζερς και οι υπαλλήλοι μίας εταιρίας δεν διέπονται από ηθικές αρχές τότε η εταιρία χάνει την ανταγωνιστικότητα της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ηθική και η ανταγωνιστικότητα συμβαδίζουν. Όταν υπάρχει έλλειψη ηθικής και το ένα άτομο προσπαθεί να κλέψει το άλλο, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη κλπ τότε η εταιρία δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και πόσο μάλλον να ανταγωνιστεί άλλες οι οποίες αποτελούνται από άτομα με σημαντικές ηθικές αρχές.

17 Γι αυτό οι μάνατζερς πρέπει να προσδιορίσουν στην αρχή τους παράγοντες που διαμορφώνουν την ηθική στον τρόπο συμπεριφοράς των υπαλλήλων τους. Μία πράξη η οποία είναι ηθική για κάποιον μπορεί να είναι ανήθικη για κάποιον άλλο. Επίσης η εφαρμογή της ηθικής στις επιχειρήσεις μπορεί να αυξήσει μέχρι και την παραγωγικότητα.

18 Αναφέρετε ορισμένα ηθικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει μία εταιρία.

19 Oρισμένα ηθικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει μία εταιρία. Ορισμένα ηθικά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να προσέξουν οι μάνατζερς σε ένα οργανισμό είναι η σεξουαλική παρενόχληση, οι διακρίσεις στις αμοιβές και προαγωγές, δικαίωμα ιδιωτικής ζωής κλπ. Ορισμένα ηθικά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να προσέξουν οι μάνατζερς σε ένα οργανισμό είναι η σεξουαλική παρενόχληση, οι διακρίσεις στις αμοιβές και προαγωγές, δικαίωμα ιδιωτικής ζωής κλπ.

20 Υπάρχουν κάποια ηθικά κριτήρια τα οποία αν ακολουθήσουν οι εταιρίες (ένα ή και περισσότερα) τότε οι ενέργειες τους θα είναι ηθικές για όλα τα εμπλεκόμενα άτομα (μέσα και έξω από τον οργανισμό) κάτι που επιδιώκουν οι μάνατζερς. Αυτά τα κριτήρια είναι: α) Ο χρυσός κανόνας ( The golden rule), β) Η κοινωφελή αρχή (Utilitarian principle), γ) Η οικουμενικότητα (Universalism), δ) Η επιμεριστική δικαιοσύνη (Distributive justice) και ε) Η προσωπική ελευθερία (Personal Liberty). Τι σημαίνει το κάθε κριτήριο; Υπάρχουν κάποια ηθικά κριτήρια τα οποία αν ακολουθήσουν οι εταιρίες (ένα ή και περισσότερα) τότε οι ενέργειες τους θα είναι ηθικές για όλα τα εμπλεκόμενα άτομα (μέσα και έξω από τον οργανισμό) κάτι που επιδιώκουν οι μάνατζερς. Αυτά τα κριτήρια είναι: α) Ο χρυσός κανόνας ( The golden rule), β) Η κοινωφελή αρχή (Utilitarian principle), γ) Η οικουμενικότητα (Universalism), δ) Η επιμεριστική δικαιοσύνη (Distributive justice) και ε) Η προσωπική ελευθερία (Personal Liberty). Τι σημαίνει το κάθε κριτήριο;

21 Ο χρυσός κανόνας (The golden rule): Ο μάνατζερ πρέπει να έχει για τους άλλους την συμπεριφορά που θα ήθελε και εκείνοι να έχουν προς αυτόν. Η κοινωφελή αρχή (Utilitarian principle): Ο μάνατζερ πρέπει να είναι ενήμερος για τα οφέλη και τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει μία ενέργεια του. Η ηθική συμπεριφορά πρέπει να προσφέρει το μεγαλύτερο καλό στα περισσότερα άτομα και ο μάνατζερ πρέπει να ενεργεί με βάση την αρχή αυτή.

22 Η οικουμενικότητα (Universalism): Δηλαδή συνεργασία στον κόσμο. Η οικουμενικότητα δέχεται ότι η ηθική σε μια απόφαση εξαρτάται από τα κίνητρα/προθέσεις του ατόμου που παίρνει την απόφαση. Αυτά τα προσωπικά κίνητρα και προθέσεις μπορούν να μεταφραστούν σε προσωπικά καθήκοντα ή υποχρεώσεις που όλοι θα έπρεπε να αναλαμβάνουν κατά τον ίδιο οικουμενικό τρόπο, εφόσον η κατάσταση παραμένει η ίδια.

23 Η επιμεριστική δικαιοσύνη (Distributive Justice): Αφορά την δικαιοσύνη και ίση μεταχείριση ανάμεσα στα άτομα ανεξαρτήτου φυλής, ηλικίας, φύλου κλπ. Τα οφέλη πρέπει να μοιράζονται από τον μάνατζερ δίκαια. Το κριτήριο αυτό είναι απαραίτητο για την κοινωνική συνεργασία. Η προσωπική ελευθερία: Βασίζεται κυρίως στην ατομική επιλογή. Όταν μια απόφαση παραβιάζει την ατομική ελευθερία τότε δεν είναι συνεπής με την προσωπική ελευθερία δηλαδή το σύστημα αμοιβών που αμείβει τα άτομα ανάλογα με την επιλογή τους για τις ώρες που θα δουλέψουν (πλήρης ή μερική) είναι συνεπές με την ιδέα της προσωπικής ελευθερίας αφού είναι δική τους επιλογή και ανταμείβονται ανάλογα.

24 Τι είναι ο κώδικας δεοντολογίας;

25 Ο κώδικας δεοντολογίας σημαίνει καθήκοντα και υποχρεώσεις του ατόμου. Περιέχει προτάσεις οι οποίες καθοδηγούν τα άτομα στη λήψη των αποφάσεων και στις δραστηριότητες που πραγματοποιούν μέσα στη επιχείρηση. Καθορίζει την ηθικότητα των πράξεων αλλά δεν καλύπτει τα πάντα έτσι οι μάνατζερς πρέπει ανά διαστήματα να αξιολογούν τους κώδικες και να τους βελτιώνουν. Όλα τα άτομα, είτε διέπονται από ηθικές αρχές είτε όχι πρέπει να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται για τις ηθικές αρχές που πρέπει να ακολουθούν. Ο κώδικας δεοντολογίας σημαίνει καθήκοντα και υποχρεώσεις του ατόμου. Περιέχει προτάσεις οι οποίες καθοδηγούν τα άτομα στη λήψη των αποφάσεων και στις δραστηριότητες που πραγματοποιούν μέσα στη επιχείρηση. Καθορίζει την ηθικότητα των πράξεων αλλά δεν καλύπτει τα πάντα έτσι οι μάνατζερς πρέπει ανά διαστήματα να αξιολογούν τους κώδικες και να τους βελτιώνουν. Όλα τα άτομα, είτε διέπονται από ηθικές αρχές είτε όχι πρέπει να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται για τις ηθικές αρχές που πρέπει να ακολουθούν.

26 Είναι σημαντικό μια επιχείρηση να έχει σαν χαρακτηριστικά της την ακεραιότητα και ηθική. Σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη αυτών των χαρακτηριστικών είναι να τα έχουν και τα άτομα της εταιρίας. Γενικώς, τι πρέπει να είναι οι υπαλλήλοι και κυρίως τα άτομα της διοίκησης μιας εταιρίας ώστε να υπάρχει σωστή λειτουργία;

27 α) Τίμιοι και αξιόπιστοι στις σχέσεις τους. β) Αξιόπιστοι στην διεκπεραίωση των καθηκόντων και υπευθυνοτήτων τους. γ) Συνεπείς, έμπιστοι και σαφείς σε αυτά που λένε, γράφουν και κάνουν. δ) Συνεργάσιμοι και επικοδομοιτικοί σε όλες τις φάσεις εργασίας. ε) Δίκαοι στη συνεργασία με υφισταμένους, συναδέλφους και πελάτες.

28 Παραδείγματα προτάσων δεοντολογίας α) Κάθε άτομο πρέπει να θεωρείται ότι είναι μια οντότητα. β) Ύπαρξη σεβασμού στη προσωπικότητα κάθε ατόμου. γ) Δίκαιες αμοιβές. δ) Οι υπάλληλοι έχουν την δυνατότητα να κάνουν προτάσεις. ε) Όλα τα άτομα που βρίσκονται στην επίχειρηση πρέπει να είναι υπέυθυνα για το περιβάλλον τους.

29 Ο σχεδιασμός ενός κώδικα δεοντολογίας πρέπει να καλύπτει τις ερώτησεις: α) Είναι ο κώδικας δημόσιο έγγραφο; β) παρέχει ο κώδικας συγκεκριμένες οδηγίες; Και γ) περιλαμβάνει ο κώδικας προτάσεις σχετικά με την ευθύνη του οργανισμού έναντι του υπαλλήλου;

30 α) Οι κώδικες δεοντολογίας πρέπει να διανέμονται στα άτομα αφού αφορούν τις ηθικές πρακτικές του οργανισμού που αφορούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη. β) Ο κώδικας πρέπει να δίνει οδηγίες που να είναι αποδεκτές και κατανοητές από όλα τα άτομα. γ) Ο κώδικας δεν πρέπει να περιλαμβάνει μόνο προτάσεις-οδηγίες αλλά και δεσμεύσεις που πρέπει να αναλάβει η επιχείρηση για τον υπάλληλο.


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΗΘΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ KEΦΑΛΑΙΟ 3. Η μελέτη της ηθικής παίζει σπουδαίο ρόλο σήμερα στην διοίκηση και μπορεί να καθορίσει τις δραστηριόητες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google