Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχολικό έτος 2016-2017 Γ’ Λυκείου  Μαθήματα  Ομάδες προσανατολισμού  Επιστημονικά Πεδία  Συντελεστές βαρύτητας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχολικό έτος 2016-2017 Γ’ Λυκείου  Μαθήματα  Ομάδες προσανατολισμού  Επιστημονικά Πεδία  Συντελεστές βαρύτητας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχολικό έτος 2016-2017 Γ’ Λυκείου  Μαθήματα  Ομάδες προσανατολισμού  Επιστημονικά Πεδία  Συντελεστές βαρύτητας http://eclass.sch.gr

2 Στη Γ’ Λυκείου οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα α) Γενικής παιδείας, β) Προσανατολισμού και γ) Επιλογής ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 32 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 15 Θρησκευτικά 1 Νεοελληνική Γλώσσα 2 Νεοελληνική Λογοτεχνία 1 Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 1 Ιστορία 2 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 2 Βιολογία 2 Α΄ Ξένη Γλώσσα 2 Φυσική Αγωγή 2 Τα Μπλε Bold είναι τα μαθήματα που δίνονται υποχρεωτικά στις Πανελλαδικές εξετάσεις

3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 15 (α) Ανθρωπιστικές Σπουδές Αρχαία Ελληνικά 5 Ιστορία 3 Λατινικά 3 Νεοελληνική Λογοτεχνία* 2 Κοινωνιολογία* 2 * δεν δίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο

4 (β) Θετικές Σπουδές Μαθηματικά 5 Φυσική 3 Χημεία 3 Βιολογία 2 ΑΕΠΠ* 2 * δεν δίνεται σε πανελλαδικό επίπεδο

5 (γ) Σπουδές Οικονομίας και πληροφορικής Μαθηματικά 5 ΑΟΘ 3 Ιστορία* 3 ΑΕΠΠ 2 Κοινωνιολογία* 2 * δεν δίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο

6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 2 Β΄ Ξένη Γλώσσα (Αγγλ, Γαλλ, Γερμ) 2 Ελεύθερο Σχέδιο 2 Γραμμικό Σχέδιο 2 Ιστορία της Τέχνης 2 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών 2

7 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο ΤΑ 5 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 1οΑνθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες 2οΘετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες 3οΕπιστήμες Υγείας και Ζωής 4οΕπιστήμες της Εκπαίδευσης 5οΕπιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

8 Ομάδες Προσανατολισμού (ΟΠ) Ανθρωπιστικών ΣπΑνθρωπιστικών Σπ Θε τ ι κ ώ ν Σ π Οικον & Πληροφ Επιστημονικά Πεδία (ΕΠ) Βασικά Μ α θ ή μ α τ α Ν. ΓλώσσαΝ. Γλώσσα Ν. Γ λ ώ σ σ α Αρχαία (προσ)Αρχαία (προσ) Φυ σ ι κ ή Μαθηματικά (προσ) Ιστορία (προσ)Ιστορία (προσ) Χη μ ε ί α Α.Ε.Π.Π. 1οΑνθρωπιστικών Επιλογέ ς Μ α θ η μ ά τ ω ν ΛατινικάΛατινικά 2οΘετικών Μα θ η μ α τ ι κ ά ( π ρ ο σ ) 3οΕπ. Υγείας Βιολογία (γεν)*Βιολογία (γεν)* Βιο λ ο γ ί α ( π ρ ο σ ) Βιολογία (γεν)* 4οΕπ. Εκπ/σης Μαθηματικά (γεν)Μαθηματικά (γεν) Ιστ ο ρ ί α ( γ ε ν ) 5οΟικ. & Πληρ. Α.Ο.Θ Ομάδες Προσανατολισμού (ΟΠ) Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής Επιστημονικά Πεδία (ΕΠ) Βασικά Μαθή- ματα Ν. Γλώσσα Αρχαία (προσ)Φυσική Μαθηματικά (προσ) Ιστορία (προσ)ΧημείαΑ.Ε.Π.Π. 1οΑνθρωπιστικών Επιλογές Μαθημά- των Λατινικά 2οΘετικ & Τεχνολ Μαθηματικά (προσ) 3οΕπ. ΥγείαςΒιολογία (γεν)* Βιολογία (προσ) Βιολογία (γεν)* 4οΕπ. Εκπ/σηςΜαθηματικά (γεν)Ιστορία (γεν) 5οΟικον & Πληρ Α.Ο.Θ Ποια μαθήματα οδηγούν σε ποια επιστημονικά πεδία Ο μαθητής μπορεί να δηλώσει ένα ή δύο Επιστημονικά Πεδία, έχοντας δώσει πανελλαδικά: Α. τα βασικά μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού του ΚΑΙ Β. ένα ή δύο αντίστοιχα μαθήματα από τις επιλογές μαθημάτων.

9 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Γ'ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών Μάθημα1ο ΕΠ3ο ΕΠ4ο ΕΠ Αρχαία (κατ)1,3 Χ Χ Ιστορία (κατ)0,7 Βιολογία (γεν)* 0,9 Ν. Γλώσσα0,41,3 Μαθηματικά (γεν) 0,7 Ο.Π. Θετικών Σπουδών Μάθημα2ο ΕΠ3ο ΕΠ4ο ΕΠ Μαθηματικά (κατ) Χ 1,3 Χ Φυσική (κατ)0,7 Βιολογία (κατ) 1,3 Χημεία (κατ)0,7 Ν. Γλώσσα 1,3 Ιστορία (γεν)0,7 Ο.Π. Οικονομίας & Πληροφορικής Μάθημα3ο ΕΠ4ο ΕΠ5ο ΕΠ Μαθηματικά (κατ) Χ Χ 1,3 ΑΟΘ (κατ)0,7 Βιολογία (γεν)*0,9 Ν. Γλώσσα0,41,3 Ιστορία (γεν) 0,7 1ο: Ανθρωπιστικές 2ο: Θετικές-Τεχνολογ 3ο: Υγείας 4ο: Παιδαγωγικές 5ο: Οικονομ-Πληροφορ


Κατέβασμα ppt "Σχολικό έτος 2016-2017 Γ’ Λυκείου  Μαθήματα  Ομάδες προσανατολισμού  Επιστημονικά Πεδία  Συντελεστές βαρύτητας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google