Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μηχανική Ρευστών Ι Ενότητα 3: Είδη Ροής Νίκος Πελεκάσης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μηχανική Ρευστών Ι Ενότητα 3: Είδη Ροής Νίκος Πελεκάσης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μηχανική Ρευστών Ι Ενότητα 3: Είδη Ροής Νίκος Πελεκάσης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2 Ταξινόμηση των μελετώμενων ροών αναλόγως της χωρο-χρονικής μορφολογίας του πεδίου ροής και τρόποι μελέτης των πεδίων ροής Σκοποί ενότητας 2 Είδη Ροής

3 Περιεχόμενα ενότητας Είδη Ροής Ανιξώδεις Vs Ιξώδεις Περιοχές του Πεδίου Ροής Εσωτερική Vs Εξωτερική Ροή Μόνιμη vs Μεταβατική Ροή Στρωτή Vs Τυρβώδης Ροή Μόνο- Δι- και Τρι- Διάστατη Ροή Ομοιόμορφη και Ανομοιόμορφη Ροή Συμπιεστή vs Ασυμπίεστη Ροή Τρόποι Μελέτης Πεδίων Ροής Σύστημα Vs Όγκος Ελέγχου 3 Είδη Ροής

4 Ταξινόμηση των μελετώμενων ροών αναλόγως της χωρο-χρονικής μορφολογίας του πεδίου ροής Είδη Ροής Άτριβη Ροή Ασυμπίεστη Συμπιεστή Ιξώδης ΣτρωτήΤυρβώδης ΜόνιμηΜεταβατική Ασυμπίεστη Συμπιεστή Ομοιόμορφη1d1d2d3d ΕσωτερικήΕξωτερική 4 Είδη Ροής

5 Η ταξινόμηση των πεδίων ροής μας δίνει την δυνατότητα να εισάγουμε απλουστευτικές παραδοχές στην ανάλυση του προβλήματος. Παραδείγματος χάριν, για ασυμπίεστη ροή Νευτωνικού ρευστού, η γραμμική σχέση τάσης ρυθμού παραμόρφωσης με σταθερά αναλογίας το ιξώδες, η ροή μοντελοποιείται μέσω των μερικών διαφορικών εξισώσεων Navier-Stokes –Διαφορικό ισοζύγιο μάζας –Διαφορικό ισοζύγιο ορμής Μεταβατικός Όρος Αδρανειακός Όρος Πτώση Πίεσης Βαρύτητα Ιξώδεις Δυνάμεις Για ανιξώδη ροή οι ιξώδεις όροι είναι αμελητέοι 5 Είδη Ροής

6 Ανιξώδεις Vs Ιξώδεις Περιοχές του Πεδίου Ροής Περιοχές όπου οι δυνάμεις τριβής είναι σημαντικές λέγονται ιξώδεις περιοχές. Συνήθως είναι κοντά σε στερεές επιφάνειες Τέτοιες περιοχές ροής αποτελούν το συνοριακό στρώμα Περιοχές όπου οι δυνάμεις τριβής είναι μικρές λέγονται ανιξώδεις και συνήθως βρίσκονται μακριά από στερεές επιφάνειες Σχήμα 1: Ιξώδεις και ανιξώδεις περιοχές του πεδίου ροής 6 Είδη Ροής

7 Εσωτερική Vs Εξωτερική Ροή Σχήμα 2: Αναπτυσσόμενη ροή μέσα σε αγωγό κυκλικής διατομής Στις εσωτερικές ροές η επίδραση του ιξώδους είναι σε όλο το πεδίο ροής Για εξωτερικές ροές η επίδραση του ιξώδους βρίσκεται στο συνοριακό στρώμα και στον ολκό Σχήμα 3: Ροή γύρω από κύλινδρο: (α) για 10 4 <Re D <10 5, με περιοδική ταλάντωση των δινών στροβιλότητας von Karman μέσα στον ολκό και c D =1.2, (β) για Re D πάνω από την κρίσιμη τιμή για αποκόλληση συνοριακού στρώματος, c D =0.5, (γ) ανιξώδης ροή γύρω από κύλινδρο, F D =0 και (δ) ροή γύρω από αγωγό κυκλικής διατομής 7 Είδη Ροής (α) (β) (γ) (δ)

8 Μόνιμη vs Μεταβατική Ροή Σε μόνιμη κατάσταση δεν υπάρχει χρονική μεταβολή της ροής σε ένα σημείο → Οι μεταβατικοί όροι στις εξισώσεις N-S μηδενίζονται Υπάρχουν δύο ειδών χρονομεταβαλλόμενες ροές –Μεταβατικές, που περιγράφουν ροές στο ξεκίνημα ή αναπτυσσόμενες ροές –Περιοδικές, όπου υπάρχει ταλάντωση γύρω από μία μέση τιμή Οι χρονομεταβαλλόμενες ροές εμφανίζονται ως μόνιμες λαμβάνοντας κατάλληλα μέσες τιμές, π.χ. ανά περίοδο ταλάντωσης Κρουστικά κύματα Σχήμα 4 (α) Περιοδική και (β) μόνιμη, συμπιεστή ροή γύρω από πτερύγιο 8 Είδη Ροής (α) (β)

9 Στρωτή Vs Τυρβώδης Ροή Στρωτή: Ροή κατά στρώματα με σαφώς διαχωρισμένες ροϊκές γραμμές Τυρβώδης: Ιδιαίτερα ανομοιόμορφη ροή που χαρακτηρίζεται από δίνες διαφόρων μεγεθών και τυχαιότητα. Μεταβατική: Ροή που περιέχει περιοχές στρωτής αλλά και τυρβώδους ροής – Χαρακτηρίζεται από περιορισμένο εύρος χρονικών και χωρικών κλιμάκων Ο αριθμός Reynolds, Re= ρLu/μ, είναι η παράμετρος που καθορίζει το κατά πόσον έχουμε στρωτή ή τυρβώδη ροή. - Πείραμα Reynolds: η απαρχή της προσέγγισης μέσω της αρχής δυναμικής/διαστατικής ομοιότητας Σχήμα 5: Διάκριση ροών σε: (α) στρωτή, (β) μεταβατική και (γ) τυρβώδη 9 Είδη Ροής

10 Ο Hagen (1839) παρατήρησε δύο είδη ροής με αλλαγή της μέσης ταχύτητας σωλήνα Σχήμα 6: Διάταξη πειράματος Reynolds (1883) Σχήμα 7: Χρονική μεταβολή της ταχύτητας ρευστού σε σημείο 10 Είδη Ροής

11 Μόνο- Δι- και Τρι- Διάστατη Ροή Οι εξισώσεις Navier-Stokes είναι τριδιάστατες Διάνυσμα ταχύτητας, U(x,y,z,t)= [U x (x,y,z,t),U y (x,y,z,t),U z (x,y,z,t)] Ροές μικρότερης διάστασης, μονο ή διδιάστατες, απλοποιούν σημαντικά το πρόβλημα Αλλαγή του συστήματος συντεταγμένων (κυλινδρικές σφαιρικές, κτλ) διευκολύνουν την μείωση της διάστασης του προβλήματος Για πλήρως αναπτυγμένη ροή σε σωλήνα κυκλικής διατομής η αξονική ταχύτητα είναι συνάρτηση της ακτινικής διεύθυνσης, V(r), ενώ η πίεση είναι συνάρτηση της αξονικής διεύθυνσης P(z). Σχήμα 8: Αναπτυσσόμενη ροή μέσα σε αγωγό κυκλικής διατομής 11 Είδη Ροής

12 Ένα πεδίο ροής χαρακτηρίζεται ως μόνο, δι ή τρι-διάστατο αναλόγως του κατά πόσον εξαρτάται από 1, 2 ή 3 διευθύνσεις στον χώρο, Ένα πεδίο ροής λέγεται ομοιόμορφο αν το μέτρο και η διεύθυνση του πεδίου ταχυτήτων δεν μεταβάλλονται πάνω στις ροϊκές γραμμές, όπου s το μήκος τόξου πάνω σε μία ροϊκή γραμμή 12 Είδη Ροής

13 Σχήμα 10: Ανομοιόμορφη ροή λόγω: (α) μεταβολής της διεύθυνσης, ροή σε δίνες και (β) του μέτρου της ταχύτητας κατά μήκος των ροϊκών γραμμών, συγκλίνουσα ροή Το χρονομεταβαλλόμενο πεδίο ροής γίνεται μόνιμο με αλλαγή του συστήματος συντεταγμένων Ομοιόμορφη και Ανομοιόμορφη Ροή Σχήμα 9: Ομοιόμορφη ροή Σχήμα 11: Γραμμές ροής ως προς (α) ακίνητο σύστημα και (β) σύστημα αναφοράς που κινείται με την ταχύτητα του οχήματος 13 Είδη Ροής (α) (β) (α) (β)

14 Σχήμα 12: Τρισδιάστατο πεδίο ροής Σχήμα 13: Το διδιάστατο πεδίο ροής μετατρέπεται σε μονοδιάστατο με χρήση μέσων τιμών του πεδίου ταχύτητας Ομοιόμορφη ροή σε διατομή 14 Είδη Ροής

15 Η ροή είναι ασυμπίεστη όταν η πυκνότητα είναι περίπου σταθερή Οι ροές υγρών είναι συνήθως ασυμπίεστες Οι ροές αερίων είναι συνήθως συμπιεστές ειδικά σε μεγάλες ταχύτητες Ο αριθμός Mach, M=V/c, αποτελεί ένδειξη της συμπιεστότητας μιας ροής Ο αριθμός Mach, M=V/a, καθορίζει το κατώφλι συμπιεστότητας – Για M>0.3, περίπου, η συμπιεστότητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη – Εν γένει μικρή ταχύτητα του ήχου σημαίνει μεγάλη συμπιεστότητα k καθώς και μεγάλο αριθμό Mach Για παράδειγμα, ένα επιβατικό αεροπλάνο εν πτήση αναπτύσσει ταχύτητες της τάξης των 540 mi/h~241 m/s. Σε υψόμετρο της τάξης των 30,000 ποδιών όπου πετά ένα αεροπλάνο η θερμοκρασία είναι της τάξης T~229 K και τελικά a=(c p RT/c v ) 1/2 =303 m/s για ιδανικό αέριο. Συνεπώς M~0.8 και η συμπιεστότητα πρέπει να ληφθεί υπόψη Συμπιεστή vs Ασυμπίεστη Ροή 15 Είδη Ροής Σχήμα 14: Πολεμικό αεροπλάνο

16 Ολοκληρωτική μελέτη πεδίου Ροής: Ανάλυση ολοκληρωτικών εξισώσεων διατήρησης χρησιμοποιώντας μέσες ή προσεγγιστικές τιμές των μεταβλητών. Παρέχει την δυνατότητα εκτίμηση της απαιτούμενης ισχύος για την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου καθώς και της τάξης μεγέθους των εμπλεκόμενων δυνάμεων Διαφορική μελέτη: Επιλύει διαφορικά ισοζύγια διατήρησης των θεμελιωδών μεγεθών (ορμή, μάζα, ενέργεια) για την παροχή λεπτομερειακών προβλέψεων αναφορικά με την σημειακή ανάλυση της ροής. Αναδεικνύει μηχανισμό παραγωγής ροϊκών πεδίων Διαστατική ανάλυση: Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα θεωρητικά μοντέλα σε πρώτη προσέγγιση χρησιμοποιείται η διαστατική ανάλυση. Πριν την διεξαγωγή πειραμάτων ή προσομοιώσεων χρειάζεται να γνωρίζουμε τις καθοριστικές αδιάστατες γεωμετρικές ή φυσικές παραμέτρους (π.χ. Re) ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι βαθμοί ελευθερίας του συστήματος - Στα πειράματα και στα μοντέλα προσομοίωσης επιθυμούμε να υπάρχει δυναμική ομοιότητα με την πραγματική ροή, δηλαδή να χαρακτηρίζεται το πεδίο ροής και στις τρεις περιπτώσεις από τις ίδιες τιμές των καθοριστικών αδιάστατων παραμέτρων (π.χ. Re, Ma) Τρόποι Μελέτης Πεδίων Ροής 16

17 Ως σύστημα ορίζουμε μία δεδομένη ποσότητα ύλης ή μέρος του χώρου που μελετάμε Το κλειστό σύστημα ορίζεται από δεδομένη ποσότητα μάζας Το ανοικτό σύστημα ή όγκος ελέγχου είναι μία δεδομένη περιοχή του χώρου Στην ρευστομηχανική χρησιμοποιούμε κυρίως όγκους ελέγχου διότι αλλιώς έχουμε να κάνουμε σχεδόν πάντα με χρονομεταβαλλόμενα προβλήματα Το θεώρημα μεταφοράς Reynolds μας επιτρέπει να μεταβαίνουμε από την μία θεώρηση στην άλλη Σύστημα Vs Όγκος Ελέγχου Σχήμα 16: Όγκος ελέγχου: (α) με πραγματικά και ιδεατά σύνορα και (β) με σταθερά και κινούμενα σύνορα Σχήμα 15: Εκτόνωση αερίου σε έμβολο 17 Είδη Ροής

18 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "Μηχανική Ρευστών Ι Ενότητα 3: Είδη Ροής Νίκος Πελεκάσης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google