Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωτεχνικός Χαρακτηρισμός Θέσης Πιλοτικού Σχεδιασμού Γεφυρών Γ. Χαλούλος Γ. Μπουκοβάλας Νοέμβριος 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωτεχνικός Χαρακτηρισμός Θέσης Πιλοτικού Σχεδιασμού Γεφυρών Γ. Χαλούλος Γ. Μπουκοβάλας Νοέμβριος 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεωτεχνικός Χαρακτηρισμός Θέσης Πιλοτικού Σχεδιασμού Γεφυρών Γ. Χαλούλος Γ. Μπουκοβάλας Νοέμβριος 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

2 Θέση Θεμελίωσης Γέφυρας... Σαλονίκη Σέρρες Ποταμός Στρυμόνας Εγνατία Οδός Θέση Θεμελίωσης

3 Γεωτεχνική Έρευνα... SM (F=21-37%) CL (PI=9%) CL (PI=12%) SM (F=40%) Ιλύες (ML) SM: Ιλυώδης Άμμος CL: Άργιλος

4 Έλεγχος έναντι ρευστοποίησης... T ret = 225yrs M w = 6.2 PGA = 0.22g T ret = 1000yrs M w = 7.2 PGA = 0.32g Αναδυόμενο υπόβαθρο

5 Έλεγχος έναντι ρευστοποίησης... SM (F=21-37%) CL (PI=9%) CL (PI=12%) SM (F=40%) Ιλύες (ML) SM: Ιλυώδης Άμμος CL: Άργιλος «Ασθενής» Σεισμός (T ret =225yrs) «Ισχυρός» Σεισμός T ret =1000yrs

6 Γεωτεχνική Έρευνα... Κάνναβος χαλικοπασσάλων για αποφυγή ρευστοποίησης Μηχανικά Χαρακτηριστικά βελτιωμένου εδάφους (D r, E s, φ, s u ) Διαστασιολόγηση Πασσάλων ( Φ.Ι. & Εδαφικά ελατήρια) Ελαστικά Φάσματα Σχεδιασμού στην επιφάνεια του βελτιωμένου εδάφους Μηχανικά Χαρακτηριστικά φυσικού εδάφους (D r, E s, φ, s u ) Διαστασιολόγηση επιφανειακής θεμελίωσης και βελτιωμένης ζώνης Ελαστικά Φάσματα Σχεδιασμού στην επιφάνεια του φυσικού εδάφους Καινοτόμος Λύση Συμβατική Λύση

7 Βελτίωση εδάφους για αποφυγή ρευστοποίησης... SM (F=21-37%) CL (PI=9%) CL (PI=12%) SM (F=40%) Ιλύες (ML) SM: Ιλυώδης Άμμος CL: Άργιλος Συμβατική Λύση Καινοτόμος Λύση L = 24m S = 1.60m D = 0.80m 4-γωνικός κάνναβος

8 Μηχανικά χαρακτηριστικά εδάφους... Βάθος (m) Σχετική Πυκνότητα D r (%) Γωνία Τριβής φ ( o ) Αστράγγιστη διατμητική αντοχή s u (kPa) Μέτρο Μονοδιάστατης Συμπίεσης E s (MPa) 0 -2485 / 6034 / 31-20 / 6 24 -289540-25 28 - 31--12030 31 – 349540-30 34 – 43--25055 43 -509542-38 SM (F=21-37%) CL (PI=9%) CL (PI=12%) SM (F=40%) Ιλύες (ML) SM: Ιλυώδης Άμμος CL: Άργιλος Συμβατική Λύση Καινοτόμος Λύση

9 Διαστασιολόγηση Πασσάλων (Συμβατική Λύση)... D=1.20m D=1.0m k h = 25 – 30 MPa/m Οριζόντια εδαφικά ελατήρια: k h = 25 – 30 MPa/m K v = 115 – 170 MN/m Κατακόρυφα εδαφικά ελατήρια: K v = 115 – 170 MN/m k h = 25 – 30 MPa/m Οριζόντια εδαφικά ελατήρια: k h = 25 – 30 MPa/m K v = 115 – 170 MN/m Κατακόρυφα εδαφικά ελατήρια: K v = 115 – 170 MN/m SM (F=21-37%) CL (PI=9%) CL (PI=12%) SM (F=40%) Ιλύες (ML) SM: Ιλυώδης Άμμος CL: Άργιλος

10 Ελαστικά Φάσματα Σχεδιασμού... Μη ρευστοποιημένα εδάφη (Συμβατική Λύση, Καινοτόμος Λύση - Τ ret =225yrs) FLAC Ρευστοποιημένα εδάφη (Καινοτόμος Λύση - Τ ret =1000yrs) NTUA-Sand

11 Ελαστικά Φάσματα Σχεδιασμού... «Ασθενής» Σεισμός (T ret = 225yrs) «Ισχυρός» Σεισμός (T ret = 1000yrs) Συμβατική Λύση Καινοτόμος Λύση Type C, S=1.0 Type D, S=0.8 Type D, S=0.96 Type C, S=0.50

12 Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου....ευχαριστώ...


Κατέβασμα ppt "Γεωτεχνικός Χαρακτηρισμός Θέσης Πιλοτικού Σχεδιασμού Γεφυρών Γ. Χαλούλος Γ. Μπουκοβάλας Νοέμβριος 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google