Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

2 Τι είναι και τι εξυπηρετούν τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν.)
Στοχεύουν στη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού στους καταναλωτές. Είναι ένα χρήσιμο διαχειριστικό εργαλείο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του πόσιμου νερού. Αναπτύσσονται βάσει μεθόδων εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου ( risk assessment – risk management). Αναφέρονται σε όλο το φάσμα παραγωγής, μεταφοράς επεξεργασίας και διανομής νερού στον καταναλωτή.

3 Απλοποιημένο Πλαίσιο Αναφοράς του Π. Ο
Απλοποιημένο Πλαίσιο Αναφοράς του Π.Ο.Υ για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

4 Αναλυτικό Πλαίσιο Αναφοράς του Π. Ο
Αναλυτικό Πλαίσιο Αναφοράς του Π.Ο.Υ για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας ΣΤΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΛΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

5 Οι βάσεις της ασφάλειας νερού
ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡ- ΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ + ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

6 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

7 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Ελληνική Νομοθεσία
Φορείς που εμπλέκονται

8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Εθνική Νομοθεσία Κύρια Περιεχόμενα
Οδηγία 98/83 του Συμβουλίου της Ε.Ε. ΚΥΑ Υ2/2600/2001 για την Ποιότητα Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, με τις τροποποιήσεις της Διασφάλιση ότι το πόσιμο νερό θα είναι απαλαγμένο από επιβαρυντικούς μολυσματικούς παράγοντες Οδηγία 2000/60 του Συμβουλίου της Ε.Ε. Ν.3199/2003 για την Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων Περί προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Πολιτική δέσμευση Στάδια Σύνθεση της ομάδας εφαρμογής Χρήσεις νερού

10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Περιγραφή πηγών υδροληψίας-Χάρτες-Γεωλογική αναγνώριση Επιφανειακά Πηγαία Υπόγεια Περιγραφή επεξεργασίας Περιγραφή συστήματος διανομής Δεξαμενές Αντλιοστάσια Δίκτυο

11 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
Προσδιορισμός των κινδύνων Βιολογικοί Χημικοί Φυσικοί Ραδιενεργοί Καταστάσεις Επικινδυνότητας (περιστατικά ή καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν στην παρουσία κινδύνου) Εκτίμηση Κινδύνου Πίνακας πηγών υδροληψίας (Αντλιοστάσια, πηγές, κ.α.) Πίνακας μονάδων επεξεργασίας Πίνακας δεξαμενών Πίνακας δικτύου

12 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (ΕΥA)
Σημείων υδροληψίας (πηγές, γωτρήσεις, επιφανειακές απορροές, κ.α.) Δεξαμενών Μονάδων επεξεργασίας νερού Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Εσωτερικού δικτύου ύδρευσης

13 Εδικές Διαγνωστικές Πληροφορίες για Αξιολόγηση
ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ………… Εδικές Διαγνωστικές Πληροφορίες για Αξιολόγηση Ναι/Οχι Κίνδυνος 1. Υπάρχει βόθρος ή αγωγός αποχέτευσης σε απόσταση 100 μ από τη γεώτρηση; 2. Υπάρχει εστία μόλυνσης σε απόσταση μικρότερη των 50 μ; 3. Υπάρχουν λιμνάζοντα νερά στο σημείο της γεώτρησης; 4. ……… Συνολική Βαθμολογία Κινδύνου 6-7 = Μεγάλος, 3-5 = Μεσαίος, 0-2 Μικρός κίνδυνος ……/ 7

14 ΤΥΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Περιστατικό Κινδύνου Είδος Κινδύνου Πιθανότητα Σοβαρότητα Βαθμός Κινδύνου Υπεράντληση με αποτέλεσμα τη ρύπανση Παρουσία ουσιών από φυσική διάλυση Ρύπανση από γεωργικές δραστηριότητες Ρύπανση από αστικές περιοχές

15 ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
πηγών υδροληψίας μονάδων επεξεργασίας δεξαμενών αντλιοστασίων δικτύου

16 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Παράμετροι παρακολούθησης Λειτουργικά όρια
Σχέδιο παρακολούθησης

17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Διορθωτικές δράσεις, αντιμετώπιση περιστατικών Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Φυσικές καταστροφές Έκτακτα περιστατικά υγειονομικού χαρακτήρα

18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Εκπαίδευση προσωπικού Πρόγραμμα συντήρησης Επάρκεια αρχειοθέτησης Προδιαγραφές – ποιότητα υλικών

19 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Τεκμηρίωση Σ.Α.Ν. Διαδικασίες τήρησης τεκμηρίωσης

20 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Επικύρωση Επιβεβαίωση Μικροβιολογική ποιότητα Χημική ποιότητα Διαδικασίες ανασκόπησης- βελτίωση


Κατέβασμα ppt "ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google