Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2009 Αθήνα, 12/12/2008.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2009 Αθήνα, 12/12/2008."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2009 Αθήνα, 12/12/2008

2 info-days Athens 12/2008 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης συμβουλεύεστε: Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης συμβουλεύεστε: την Ευρωπαϊκή Πρόκληση Υποβολής Προτάσεων την Ευρωπαϊκή Πρόκληση Υποβολής Προτάσεων την Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων την Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Τον Οδηγό προς τους Αιτούντες (LLP Guide 2009) Τον Οδηγό προς τους Αιτούντες (LLP Guide 2009) Τις ιστοσελίδες http://www.iky.gr, http://ec.europa.eu/education/llp/doc84 8_en.htm Τις ιστοσελίδες http://www.iky.gr, http://ec.europa.eu/education/llp/doc84 8_en.htmhttp://www.iky.gr http://ec.europa.eu/education/llp/doc84 8_en.htmhttp://www.iky.gr http://ec.europa.eu/education/llp/doc84 8_en.htm

3 info-days Athens 12/2008 Υποβολή αιτήσεων Υποβολή των σωστών εντύπων ανά δράση Υποβολή των σωστών εντύπων ανά δράση Οι αιτήσεις είναι συμπληρωμένες ηλεκτρονικά στην ολότητά τους και όχι χειρόγραφα. Οι αιτήσεις είναι συμπληρωμένες ηλεκτρονικά στην ολότητά τους και όχι χειρόγραφα. Η υπεύθυνη δήλωση (μέρος της αίτησης) θα υποβάλλεται με πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και την πρωτότυπη σφραγίδα του αιτούντος οργανισμού. Η υπεύθυνη δήλωση (μέρος της αίτησης) θα υποβάλλεται με πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και την πρωτότυπη σφραγίδα του αιτούντος οργανισμού. Προσοχή στις καταληκτικές ημερομηνίες-αποστολή με συστημένη επιστολή ταχυδρομικώς ή με courier Προσοχή στις καταληκτικές ημερομηνίες-αποστολή με συστημένη επιστολή ταχυδρομικώς ή με courier Κάθε αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ( σε CD-ROM) Κάθε αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ( σε CD-ROM) Οι αριθμοί πρωτοκόλλου παραλαβής των αιτήσεων θα είναι δημοσιευμένοι μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες στην ιστοσελίδα ΙΚΥ Οι αριθμοί πρωτοκόλλου παραλαβής των αιτήσεων θα είναι δημοσιευμένοι μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες στην ιστοσελίδα ΙΚΥ

4 info-days Athens 12/2008 Καταληκτικές ημερομηνίες Κινητικότητα: 6 Φεβρουαρίου 2009 Κινητικότητα: 6 Φεβρουαρίου 2009 Εταιρικές Σχέσεις: 20 Φεβρουαρίου 2009 Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας: 27 Φεβρουαρίου 2009

5 info-days Athens 12/2008 Εθνικές Προτεραιότητες Κινητικότητα Σχέδια από φορείς που υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση Σχέδια από φορείς που υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση Σχέδια που αφορούν κατάρτιση σε επιχειρήσεις Σχέδια που αφορούν κατάρτιση σε επιχειρήσεις Σχέδια από μικρομεσαίες επιχειρήσεις Σχέδια από μικρομεσαίες επιχειρήσεις Σχέδια που στοχεύουν στην ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων εργαζομένων χαμηλού επιπέδου ειδίκευσης Σχέδια που στοχεύουν στην ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων εργαζομένων χαμηλού επιπέδου ειδίκευσης Πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων (Europass, EQF, ECVET) Πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων (Europass, EQF, ECVET)

6 info-days Athens 12/2008 Κριτήρια επιλεξιμότητας - χρηματοδότησης Υποβολή τριών αιτήσεων κατ’ ανώτατο όριο ανά φορέα με διαφορετικά προγράμματα κατάρτισης Υποβολή τριών αιτήσεων κατ’ ανώτατο όριο ανά φορέα με διαφορετικά προγράμματα κατάρτισης Έγκριση ενός συνοδού ανά 20 άτομα με το ρόλο του καθοδηγητή Έγκριση ενός συνοδού ανά 20 άτομα με το ρόλο του καθοδηγητή Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά ροή: 20 Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά ροή: 20 Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά σχέδιο: 40 Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά σχέδιο: 40 Συμμετοχή ενός μόνο καταρτιζομένου ανά τύπο κινητικότητας Συμμετοχή ενός μόνο καταρτιζομένου ανά τύπο κινητικότητας Ο συντονιστής δεν συμμετέχει ως καταρτιζόμενος Ο συντονιστής δεν συμμετέχει ως καταρτιζόμενος

7 info-days Athens 12/2008 Κριτήρια αποκλεισμού Υποβολή τεσσάρων αιτήσεων και άνω από τον ίδιο φορέα Υποβολή τεσσάρων αιτήσεων και άνω από τον ίδιο φορέα Αιτήσεις φορέων που δεν ανήκουν θεσμικά και επιχειρησιακά στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, γενικά λύκεια, γυμναστήρια, ενώσεις άλλου «προφίλ», Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μη κερδοσκοπικές εταιρίες άλλου «προφίλ», κ.α.) Αιτήσεις φορέων που δεν ανήκουν θεσμικά και επιχειρησιακά στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, γενικά λύκεια, γυμναστήρια, ενώσεις άλλου «προφίλ», Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μη κερδοσκοπικές εταιρίες άλλου «προφίλ», κ.α.) Αναντιστοιχία του προγράμματος κατάρτισης με το προφίλ του φορέα υποδοχής Αναντιστοιχία του προγράμματος κατάρτισης με το προφίλ του φορέα υποδοχής Μη επιλέξιμο target-group, π.χ. φοιτητές Μη επιλέξιμο target-group, π.χ. φοιτητές

8 info-days Athens 12/2008 Εθνικές προτεραιότητες Μεταφορά Καινοτομίας Εταιρική σχέση σε διακρατικό επίπεδο με επαγγελματίες της κατάρτισης και φορείς από την αγορά εργασίας Εταιρική σχέση σε διακρατικό επίπεδο με επαγγελματίες της κατάρτισης και φορείς από την αγορά εργασίας Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Προώθηση της θεσμοθέτησης συστημάτων αναγνώρισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων Προώθηση της θεσμοθέτησης συστημάτων αναγνώρισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων Έμφαση στις ΜΜΕ Έμφαση στις ΜΜΕ Αντιμετώπιση διαρθρωτικών οικονομικών προβλημάτων Αντιμετώπιση διαρθρωτικών οικονομικών προβλημάτων

9 info-days Athens 12/2008 Εθνικά κριτήρια επιλεξιμότητας Εταιρικές Σχέσεις Συμμετοχή έως δύο ελληνικών φορέων στην ίδια εταιρική σχέση Συμμετοχή έως δύο ελληνικών φορέων στην ίδια εταιρική σχέση Υποβολή μίας αίτησης ανά ελληνικό ίδρυμα είτε είναι συντονιστής είτε εταίρος Υποβολή μίας αίτησης ανά ελληνικό ίδρυμα είτε είναι συντονιστής είτε εταίρος Υποβολή αίτησης από φορέα που δεν χρηματοδοτείται από άλλη εταιρική σχέση Leonardo da Vinci Υποβολή αίτησης από φορέα που δεν χρηματοδοτείται από άλλη εταιρική σχέση Leonardo da Vinci Υποβολή των ενοτήτων 4 και 5 και στην ελληνική γλώσσα Υποβολή των ενοτήτων 4 και 5 και στην ελληνική γλώσσα


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2009 Αθήνα, 12/12/2008."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google