Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

OI ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ. ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ Κάρολος Μαρτέλλος Πιπίνος Βραχύς Καρλομάνος Πιπίνος Βραχύς Καρλομάνος  747 Μονάζει Μαγιορδόμος Νευστρασίας/Βουργουνδίας Μαγιορδόμος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "OI ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ. ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ Κάρολος Μαρτέλλος Πιπίνος Βραχύς Καρλομάνος Πιπίνος Βραχύς Καρλομάνος  747 Μονάζει Μαγιορδόμος Νευστρασίας/Βουργουνδίας Μαγιορδόμος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 OI ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ

2 ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ Κάρολος Μαρτέλλος Πιπίνος Βραχύς Καρλομάνος Πιπίνος Βραχύς Καρλομάνος  747 Μονάζει Μαγιορδόμος Νευστρασίας/Βουργουνδίας Μαγιορδόμος Αυστρσαίας παραχωρεί την Αυστρασία Θέτουν στον θρόνο τον Χιλδερίκο Γ’ (Σκιώδης Βασιλεία) Πιπίνος Βραχύς  Μαγιορδόμος 3 βασιλείων Επιδιώκει να αλλάξει την δυναστεία με τη Βοήθεια του πάπα Ζαχαρία

3 ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ Ο πάπας Ζαχαρίας έχει προβλήματα με Λομβαρδούς και Βυζαντινούς Για πρώτη φορά ο πάπας ζητά Ο Πιπίνος στέλνει αποστολή Βοήθεια από Δυτικό ηγεμόνα στον πάπα 751 : ο Πιπίνος ο Βραχύς ανακηρύσσεται Βασιλιάς των Φράγκων και Δέχεται το Χρίσμα από τον Αγ. Βονιφάτιο Αρχή της Δυναστείας Των Καρολιδών

4 ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ 754 : οι Λομβαρδοί απειλούν το Λάτιο τον ονομάζει προστάτη της ο Πάπας Στέφανος Β’ χριστιανοσύνης και της ζητά την βοήθεια του Πιπίνου παποσύνης Ο Πιπίνος εισβάλλει στην Ιταλία και εκδιώκει τους Λομβαρδούς Παραχωρεί αυτά τα εδάφη στον πάπα 756 : Δημιουργία Παπικού Κοσμικού Κράτους

5 ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ Πιπίνος Βραχύς Κάρολος Α’ Καρλομάνος  πεθαίνει το 771 Μόνος κληρονόμος των εδαφών του Πιπίνου Ο νέος βασιλιάς Κάρολος Α’ (Καρλομάγνος) Αύξηση του από το 773 ως το 811 επεκτείνει τα εδάφη κύρους και της του Βασιλείου σε κάθε κατεύθυνση δύναμης του Καρλομάγνου

6 ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ 799 : ο Πάπας Λέων Γ’ ξυλοκοπείται και φυλακίζεται Φραγκική μοναρχία i. Κατάρρευση παποσύνης εγγυήτρια του ii. Μείωση κύρους των Βυζαντινών χριστιανικού κόσμου 25/12/800 Ο Καρλομάγνος πάει στη Ρώμη 25/12/800 ελευθερώνει τον Πάπα Στέψη Καρλομάγνου από τον πάπα Λέοντα Γ’ ως Αυτοκράτορα & Αυγούστου

7 ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ 802 : 2 η Στέψη του Καρλομάγνου στο Aachen Παίρνει μόνος του το Λαμβάνει την αυτοκρατορική στέμμα από έναν κληρικό εξουσία απευθείας από τον και στέφει τον εαυτό του Θεό και όχι μέσω του Πάπα Πιπίνος  810 Καρλομάγνο ςΚάρολος  811 πεθαίνει 814 Λουδοβίκος Α’ Ευσεβής γίνεται Αυτοκράτορας μετά το 814

8 ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ 840 : θάνατος Λουδοβίκου Α’ Ευσεβούς Λοθάριος Α’ (αυτοκράτωρ)Διαφωνίες Κάρολος Β’ Φαλακρός Δολοπλοκίες Λουδοβίκος Β’ ΓερμανικόςΔιαμάχες 14/2/842 Κάρολος Β’ Φαλακρός14/2/842 Όρκοι Του Στρασβούργου Λουδοβίκος Β’ ΓερμανικόςΌρκοι Του Στρασβούργου 1 ο κείμενο γραμμένο Αμοιβαίοι όρκοι βοήθειας σε Γαλλικά & Γερμανικά και συνδρομής ενάντια του Λοθαρίου Α

9 ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ Αδυναμία του Λοθάριου Α’ να αντιμετωπίσει τη Συμμαχία Συνθήκη Του Verdun 843 Διαίρεση της Αυτοκρατορίας σε τρία κράτη Κάρολος Β’ Φαλακρός Λοθάριος Α’ Λουδοβίκος Β’ Γερμανικός Francia Occidentalis Francia Orientalis

10 ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ Οργάνωση Του Κράτους Διοίκηση Διοίκηση Συγκεντρωτικό διοικητικό σύστημα με πρωτεύουσα το Aachen ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡPALATIUM ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ + PALATIUM senescalus (πολιτικές εξουσίες) comestabulus (στρατιωτικές εξουσίες) κληρονομικός comes palatii camerarius (οικονομικές αρμοδιότητες) capellanus (διοικητής κληρικών) majordomus Το αξίωμα τον majordomus καταργείται επί Καρολιδών

11 ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ Οργάνωση Του Κράτους ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΔΟΥΚΑΤΑ : διοικεί ο Dux με κυρίως στρατιωτικές εξουσίες, ελέγχει τους comites ΚΟΜΗΤΕΙΕΣ : διοικεί ο Comes : συλλέγει φόρους δικαστικό έργο στρατολόγηση CENTENAE : διοικεί ο centenarius VICARIATI : διοικεί ο vicarius Στα σύνορα δημιουργούνται ΜΑΡΚΙΩΝΙΕΣmissi dominici ΜΑΡΚΙΩΝΙΕΣ για αμυντικούςΟ θεσμός των missi dominici λόγουςδιατηρείται

12 ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ Οργάνωση Του Κράτους H Καρολίδια Villa H Καρολίδια Villa Αποτελείται από :  Mansus Indominicatus δηλαδή την κατοικία του άρχοντα μαζί με ορισμένα βοηθητικά κτήρια(μύλοι, αποθήκες) και γαίες  Manses(Tenures) δηλαδή τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τις κατοικίες των αγροτών  Λιβάδια, ποτάμια, βουνά και δάση

13 ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ Οργάνωση Του Κράτους Παρατηρούνται 3 ων ειδών manses i. Manses ingenuiles Οι διαφορές μεταξύ τους ii. Manses serviles έγκεινται στις iii. Manses lidiles εισφορές Οι αγρότες όφειλαν : i. ετήσιο φόρο για το κτήμα τους ii. αγγαρείες (ανάλογα με το είδος mansus) iii.banalites : υποχρεωτική χρήση των Αποκτούν νέα δικαιώματαεργαστηρίων του όταν τα κτήματα γίνονται κυρίου μεταβιβάσιμα και κληρονομικά

14 ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ Οργάνωση Του Κράτους Η Χωροδεσποτεία Η Χωροδεσποτεία Μια ευρύτερη αγροτική περιοχή που ανήκει στον γαιοκτήμονα ο οποίος ασκεί μια σειρά εξουσιών στους αγρότες : Αγροτικής φύσεως Δικαστικής φύσεως Εκκλησιαστικής φύσεως Οικονομικής φύσεως : είσπραξη εγγείων φόρων και άλλων οφειλών σε είδος ή σε εργασία Σταδιακά οι αγρότες χαλάρωση της πίεσης του γαιοκτήμονα διεκδικούν περισσότερα ακόμα και απαλλαγή αγροτών από δικαιώματα ορισμένες υποχρεωτικές εισφορές

15 ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ Οργάνωση Του Κράτους Τα Πριγκιπάτα Τα Πριγκιπάτα Προκύπτουν ως αποτέλεσμα της διάλυσης της κεντρικής εξουσίας Ο Πρίγκιπας Ο Πρίγκιπας :  δεν είναι υπάλληλος της κεντρικής εξουσίας  αργότερα θα συγκροτήσει τη δική του curia  έχει δημόσιες εξουσίες στο πριγκιπάτο του:  οικονομικές εξουσίες  στρατιωτικές εξουσίες  δικαστικές εξουσίες  δικαίωμα κοπής νομίσματος DOMINIUM παράγοντες της δύναμης του πρίγκιπα REGALIA

16 Εκχρηματισμος της Καρολίδειας οικονομίας Εκχρηματισμος της Καρολίδειας οικονομίας Κόβονται νομίσματα κυρίως από άργυρο αλλά και από χρυσό Οι αγρότες πληρώνουν τις εισφορές και τις αγγαρείες με νόμισμα Το Νόμισμα κυκλοφορεί και στην ύπαιθρο Χρήση νομίσματος και για τις εμπορικές συναλλαγές ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ Οικονομία

17 Εμπόριο Εμπόριο Κλειστή αγροτική οικονομία αυτάρκειας 9 ο -10 ο αι. : εμπορικές σχέσεις μεταξύ υπαίθρου και πόλης Οι Εμπορικές συναλλαγές γίνονται : i) foires (εμποροπανηγύρεις) ii) portus 9 ο -10 ο αι.  Βρίσκονται στα σταυροδρόμια θαλάσσιων και χερσαίων εμπορικών οδών  Κατοικούνται από εμπόρους

18 ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ Καρολίδεια Αναγέννηση Πνευματική & Φιλολογική κίνηση στην Αυλή του Καρλομάγνου θαυμασμός και αντιγραφή κάθε τι αρχαίου Οι λόγιοι της Καρολίδειας Αναγέννησης δεν διαθέτουν πρωτότυπο πνεύμα Μιμούνται την Ελληνορωμαϊκή κληρονομιά

19 ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ Καρολίδεια Αναγέννηση Ο Καρλομάγνος :  Φροντίζει την παιδεία κληρικών για να υπηρετήσουν την αυτοκρατορία  Ιδρύει την Παλατινή Σχολή του Αγίου Μαρτίνου στην Tours και την Παλατινή σχολή της Aix-la-Chapelle  Δημιουργεί έναν πνευματικό κύκλο στην αυλή του Παύλος Διάκονος : Παύλος Διάκονος : κυρίως συγγραφέας παρά παιδαγωγός Αλκουίνος : Αλκουίνος : διευθυντής της Παλατινής Σχολής του Αγίου Μαρτίνου Εγινάρδος : Εγινάρδος : διευθυντής της Παλατινής σχολή της Aix-la-Chapelle


Κατέβασμα ppt "OI ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ. ΚΑΡΟΛΙΔΕΣ Κάρολος Μαρτέλλος Πιπίνος Βραχύς Καρλομάνος Πιπίνος Βραχύς Καρλομάνος  747 Μονάζει Μαγιορδόμος Νευστρασίας/Βουργουνδίας Μαγιορδόμος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google