Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση eContentplus programme.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση eContentplus programme."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση eContentplus programme

2 http://www.organic-edunet.eu 2/43 http://www.organic-edunet.eu ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΕΜΕΝΤ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Συγγραφέας: Δρ. Σπυρίδων Καλούδης (kaloudis@teilam.gr) (kaloudis@teilam.gr)kaloudis@teilam.gr Καθηγητής Εφαρμογών Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Διαχειριστικής και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Εργαστήριο Διαχειριστικής και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας Ημερομηνία: 25/06/2009 Ημερομηνία: 25/06/2009 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3 http://www.organic-edunet.eu 3/43 http://www.organic-edunet.eu Σκοπός της διάλεξης Η γεωργικές επιχειρήσεις, και ειδικά αυτές που ασχολούνται με τη βιολογική γεωργία, κατά κανόνα, ανήκουν στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτού του είδους αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων, μεταξύ των οποίων σημαντική θέση κατέχουν τα θέματα οργάνωσης και διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό σκοπός της ενότητας αυτής είναι να εισάγει τις βασικές έννοιες της διοίκησης (μάνατζμεντ). …….. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

4 Περιεχόμενα Βασικές αρχές της διοίκησηςΒασικές αρχές της διοίκησης Διαδικασία επίλυσης προβλημάτωνΔιαδικασία επίλυσης προβλημάτων Μεθοδολογίες σχεδιασμού και ανάλυσηςΜεθοδολογίες σχεδιασμού και ανάλυσης http://www.organic-edunet.eu Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

5 http://www.organic-edunet.eu 5/43 Η διοίκηση περιγράφεται ως, η εκλογικευμένη σύλληψη μιας κατάστασης και μιας συνειδητής επιλογής στόχων, η συστηματική επεξεργασία των στρατηγικών μελετών για την επίτευξη αυτών των στόχων, η κατανομή των αναγκαίων πόρων, ο λογικός σχεδιασμός, η οργάνωση, ο καθορισμός της κατεύθυνσης και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων, και τελικά, η δραστηριοποίηση των ανθρώπων που θα αναλάβουν τις επιμέρους ευθύνες. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση

6 http://www.organic-edunet.eu 6/43 Περιεχόμενο της Διοίκησης Οι βάσεις της διοίκησης σύμφωνα με τον Taylor είναι οι ακόλουθες : Η αναζήτηση των καταλληλότερων τρόπων για την επίτευξη των στόχωνΗ αναζήτηση των καταλληλότερων τρόπων για την επίτευξη των στόχων Η εκπαίδευση των ανθρώπων για να εργάζονται αποδοτικάΗ εκπαίδευση των ανθρώπων για να εργάζονται αποδοτικά Η Εφαρμογή της συνεργασίαςΗ Εφαρμογή της συνεργασίας Η αντιπροσώπευση της εξουσίας και της υπευθυνότηταςΗ αντιπροσώπευση της εξουσίας και της υπευθυνότητας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

7 http://www.organic-edunet.eu 7/43 Λειτουργίες της Διοίκησης Οι λειτουργίες της διοίκησης είναι: Ο σχεδιασμός Ο σχεδιασμός Η οργάνωση Η οργάνωση Η διεύθυνση Η διεύθυνση Ο συντονισμός Ο συντονισμός Ο έλεγχος Ο έλεγχος Η στελέχωση Η στελέχωση Η επικοινωνία Η επικοινωνία Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

8 http://www.organic-edunet.eu 8/43 Σχολές της Διοίκησης Οι κύριες θεμελιωτές της διοίκησης είναι: Ο Taylor ο οποίος διατύπωσε δεκατέσσερεις αρχές σχετικά με τη διοίκησηΟ Taylor ο οποίος διατύπωσε δεκατέσσερεις αρχές σχετικά με τη διοίκηση Ο Fayol.Ο Fayol. Άλλες σχολές σχετική με τη διοίκηση είναι: Οι νεοκλασικές σχολές που στον άνθρωποΟι νεοκλασικές σχολές που στον άνθρωπο Οι προσανατολισμένες στα ανοιχτά συστήματα.Οι προσανατολισμένες στα ανοιχτά συστήματα. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

9 http://www.organic-edunet.eu 9/43 Ο ρόλος των Διοικητών Ο κύριος ρόλος των στελεχών είναι να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες και να κάνουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού που διοικούν. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

10 http://www.organic-edunet.eu 10/43 Σχεδιασμός Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την επιλογή των στόχων, της πολιτικής και τις ενέργειες με τις οποίες θα επιτευχθούν οι στόχοι.Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την επιλογή των στόχων, της πολιτικής και τις ενέργειες με τις οποίες θα επιτευχθούν οι στόχοι. Σκοπός του σχεδιασμού είναι να επιτύχει στόχους ο οποίοι δεν μπορούν να επιτευχθούν ευκαιριακά.Σκοπός του σχεδιασμού είναι να επιτύχει στόχους ο οποίοι δεν μπορούν να επιτευχθούν ευκαιριακά. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

11 http://www.organic-edunet.eu 11/43 Αρχές του σχεδιασμού Όλα τα σχέδια πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού – επιχείρησης.Όλα τα σχέδια πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού – επιχείρησης. Ο σχεδιασμός είναι βασική λειτουργία της διοίκησης.Ο σχεδιασμός είναι βασική λειτουργία της διοίκησης. Η αποδοτικότητα του σχεδιασμού μετριέται με τη σύγκριση των επιτευγμάτων και του κόστους καθώς και των άλλων υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του.Η αποδοτικότητα του σχεδιασμού μετριέται με τη σύγκριση των επιτευγμάτων και του κόστους καθώς και των άλλων υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

12 http://www.organic-edunet.eu 12/43 Περιεχόμενο του σχεδιασμού στόχοιστόχοι πολιτικήπολιτική ενέργειεςενέργειες κανόνεςκανόνες προγράμματαπρογράμματα προϋπολογισμοί.προϋπολογισμοί. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

13 http://www.organic-edunet.eu 13/43 Κύριες ιδέες του σχεδιασμού Οι βασικές αρχές του σχεδιασμού είναι οι ακόλουθες: η κύρια στρατηγική είναι η βάση για όλο το σχεδιασμό, η κύρια στρατηγική είναι η βάση για όλο το σχεδιασμό, η στρατηγική του ανταγωνισμού η στρατηγική του ανταγωνισμού η τακτική, είναι η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη σχεδίαση για την επίτευξη των στόχων η τακτική, είναι η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη σχεδίαση για την επίτευξη των στόχων χειρισμοί, είναι σχέδια τακτικής περισσότερο λεπτομερειακά. χειρισμοί, είναι σχέδια τακτικής περισσότερο λεπτομερειακά. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

14 http://www.organic-edunet.eu 14/43 Σπουδαιότητα του σχεδιασμού Η σπουδαιότητα του σχεδιασμού βρίσκεται στους ακόλουθους παράγοντες: δίνει προσοχή στους στόχους δίνει προσοχή στους στόχους μειώνει τις αντιθέσεις μειώνει τις αντιθέσεις προάγει την οικονομικότητα της επιχείρησης προάγει την οικονομικότητα της επιχείρησης δημιουργεί τις προϋποθέσεις αποτελεσματικού ελέγχου. δημιουργεί τις προϋποθέσεις αποτελεσματικού ελέγχου. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

15 http://www.organic-edunet.eu 15/43 Το περιεχόμενο του σχεδιασμού Το περιεχόμενο του σχεδιασμού αποτελείται από: Τους στόχους οι οποίοι διαμορφώνουν και το βασικό σχέδιο Τους στόχους οι οποίοι διαμορφώνουν και το βασικό σχέδιο Την πολιτική, η οποία θέτει τα όρια μέσα στα οποία κινούνται οι αποφάσεις Την πολιτική, η οποία θέτει τα όρια μέσα στα οποία κινούνται οι αποφάσεις Τις ενέργειες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του έργου. Τις ενέργειες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του έργου. Τους κανόνες που περιγράφουν καθορισμένες πράξεις Τους κανόνες που περιγράφουν καθορισμένες πράξεις Τα προγράμματα που είναι συνδυασμοί πολιτικής, ενεργειών, κανόνων κλπ. Τα προγράμματα που είναι συνδυασμοί πολιτικής, ενεργειών, κανόνων κλπ. Τους προϋπολογισμούς που εκφράζουν αριθμητικά το σχεδιασμό. Τους προϋπολογισμούς που εκφράζουν αριθμητικά το σχεδιασμό. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

16 http://www.organic-edunet.eu 16/43 Φάσεις του σχεδιασμού Οι φάσεις του σχεδιασμού διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες, και συγκεκριμένα: Στις προκαταρτικές φάσεις: η αξιολόγηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δρα η επιχείρηση η αξιολόγηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δρα η επιχείρηση ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων και αδυναμιών. ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων και αδυναμιών. Στις κύριες φάσεις: καθορισμός των στόχων καθορισμός των στόχων λήψη αποφάσεων λήψη αποφάσεων επιλογή πολιτικής επιλογή πολιτικής κατάρτιση των επί μέρους προγραμμάτων. κατάρτιση των επί μέρους προγραμμάτων. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

17 http://www.organic-edunet.eu 17/43 Οργάνωση Η οργάνωση αναφέρεται στην δημιουργία μιας δομής κατάλληλης να υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης. Η οργάνωση χαρακτηρίζεται από τον επιμερισμό της διοικητικής εξουσίας στα όργανα τις επιχείρησης. Σημαντικές για τη διοίκηση είναι οι ακόλουθες λειτουργίες: εξουσία και υπευθυνότητα των διοικητών εξουσία και υπευθυνότητα των διοικητών αντιπροσώπευση της εξουσίας αντιπροσώπευση της εξουσίας  ακριβής ορισμός των στόχων  σαφής διαχωρισμός των εξουσιών  τα άτομα να είναι υπεύθυνα μόνο σε ένα προϊστάμενο  Επάρκεια της μεταβιβαζόμενης εξουσίας  η υπευθυνότητα δεν μεταβιβάζεται. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

18 http://www.organic-edunet.eu 18/43 Στελέχωση Η στελέχωση περιλαμβάνει τον καθορισμό των αναγκών της επιχείρησης σε προσωπικό και τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων σχετικών με: Το είδος προσωπικού Το είδος προσωπικού Τον καθορισμό των γνωστικών αντικειμένων Τον καθορισμό των γνωστικών αντικειμένων Τον καθορισμό του τρόπου επιλογής Τον καθορισμό του τρόπου επιλογής Τις προαγωγές, συνταξιοδοτήσεις Τις προαγωγές, συνταξιοδοτήσεις Την εκπαίδευση. Την εκπαίδευση. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

19 http://www.organic-edunet.eu 19/43 Διεύθυνση Διεύθυνση είναι ή ενθάρρυνση των υφισταμένων να εργάζονται αποτελεσματικά για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης – οργανισμού. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

20 http://www.organic-edunet.eu 20/43 Επικοινωνία με τους εργαζόμενους Αρχές επικοινωνίας: οι εντολές πρέπει να είναι καθαρές και καταληπτές στους αποδέκτες οι εντολές πρέπει να είναι καθαρές και καταληπτές στους αποδέκτες οι εντολές πρέπει να μεταφέρονται με ακρίβεια από τα ενδιάμεσα πρόσωπα οι εντολές πρέπει να μεταφέρονται με ακρίβεια από τα ενδιάμεσα πρόσωπα η επικοινωνία πρέπει να εξυπηρετεί τους σκοπούς της επιχείρησης η επικοινωνία πρέπει να εξυπηρετεί τους σκοπούς της επιχείρησης ανεπίσημη επικοινωνία πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της επιχείρησης. ανεπίσημη επικοινωνία πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της επιχείρησης. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

21 http://www.organic-edunet.eu 21/43 Έλεγχος Έλεγχος είναι η σύγκριση της πραγματικότητας με την επιθυμητή κατάσταση. Διακρίνεται σε: περιοδικό και περιοδικό και απολογιστικό. απολογιστικό. Σκοποί του ελέγχου είναι: προετοιμασία μέτρων προσαρμογής, προετοιμασία μέτρων προσαρμογής, πρόληψη αποκλίσεων, πρόληψη αποκλίσεων, βελτίωση του μελλοντικού προγραμματισμού. βελτίωση του μελλοντικού προγραμματισμού. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

22 http://www.organic-edunet.eu 22/43 Βασικές αρχές του ελέγχου Οι κύριοι στόχοι του ελέγχου είναι: να αντιμετωπίζει τα τρέχοντα προβλήματα να αντιμετωπίζει τα τρέχοντα προβλήματα να παράγει στοιχεία σχετικά με τους αντικειμενικούς σκοπούς να παράγει στοιχεία σχετικά με τους αντικειμενικούς σκοπούς να επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις αποκλίσεις και στους αντικειμενικούς σκοπούς να επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις αποκλίσεις και στους αντικειμενικούς σκοπούς να κάνει γνωστές τις αποκλίσεις κατευθείαν στον αρμόδιο να κάνει γνωστές τις αποκλίσεις κατευθείαν στον αρμόδιο να αντανακλά τις ευθύνες των προσώπων και τα συνολικά αποτελέσματα. να αντανακλά τις ευθύνες των προσώπων και τα συνολικά αποτελέσματα. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

23 http://www.organic-edunet.eu 23/43 Άσκηση του ελέγχου Βασικά βήματα στην άσκηση του ελέγχου: καθιέρωση αντικειμενικών σκοπών καθιέρωση αντικειμενικών σκοπών αναφορά αποτελεσμάτων ή δυσχερειών αναφορά αποτελεσμάτων ή δυσχερειών αξιολόγηση πληροφοριών αξιολόγηση πληροφοριών ανάληψη διορθωτικών ενεργειών. ανάληψη διορθωτικών ενεργειών. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

24 http://www.organic-edunet.eu 24/43 Αδυναμίες του ελέγχου δίνει έμφαση στο παρελθόν δίνει έμφαση στο παρελθόν αποβλέπει στη διόρθωση των λαθών και όχι στην εξακρίβωση των αιτίων που προκαλούν τα λάθη αποβλέπει στη διόρθωση των λαθών και όχι στην εξακρίβωση των αιτίων που προκαλούν τα λάθη είναι γενικός χωρίς σημαντικό βαθμό εξειδίκευσης είναι γενικός χωρίς σημαντικό βαθμό εξειδίκευσης βασίζεται σε επιφανειακούς παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση των αποτελεσμάτων. βασίζεται σε επιφανειακούς παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση των αποτελεσμάτων. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

25 http://www.organic-edunet.eu 25/43 Λήψη απόφασης Λήψη απόφασης είναι η εκλογή μιας, μεταξύ περισσοτέρων, εναλλακτικής λύσης. Διακρίνονται τα ακόλουθα στάδια στη διαδικασία της λήψης απόφασης: στάδιο πληροφοριακής δραστηριότητας στο οποίο διαπιστώνεται πότε και πού πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις. στάδιο πληροφοριακής δραστηριότητας στο οποίο διαπιστώνεται πότε και πού πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις. στάδιο σχεδιασμού δράσεως στο οποίο βρίσκονται και αναπτύσσονται οι δράσεις. στάδιο σχεδιασμού δράσεως στο οποίο βρίσκονται και αναπτύσσονται οι δράσεις. στάδιο επιλογής δράσεως στο οποίο γίνεται η επιλογή της δράσεως από τις διαθέσιμες. στάδιο επιλογής δράσεως στο οποίο γίνεται η επιλογή της δράσεως από τις διαθέσιμες. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

26 http://www.organic-edunet.eu 26/43 Σχεδιασμός του προτεινόμενου έργου καθορισμός των στόχων καθορισμός των στόχων αναγνώριση των κύριων ερωτήσεων αναγνώριση των κύριων ερωτήσεων ενέργειες που θα γίνουν ενέργειες που θα γίνουν προϋπολογισμοί. προϋπολογισμοί. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

27 http://www.organic-edunet.eu 27/43 Συγκέντρωση στοιχείων κοινή γνώμη, συνεντεύξεις κ.λ.π. κοινή γνώμη, συνεντεύξεις κ.λ.π. παρατήρηση δραστηριοτήτων σχετικών με το θέμα παρατήρηση δραστηριοτήτων σχετικών με το θέμα δοκιμή μεθόδων δοκιμή μεθόδων δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα στοιχεία. δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα στοιχεία. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

28 http://www.organic-edunet.eu 28/43 Ανάλυση των στοιχείων ταξινόμηση στοιχείων ή πληροφοριών ταξινόμηση στοιχείων ή πληροφοριών διερεύνηση της κατάστασης. διερεύνηση της κατάστασης. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

29 http://www.organic-edunet.eu 29/43 Ανάπτυξη των εναλλακτικών λύσεων διαμόρφωση εναλλακτικών λύσεων διαμόρφωση εναλλακτικών λύσεων επιλογή της καλύτερης επιλογή της καλύτερης συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο για λήψη απόφασης συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο για λήψη απόφασης προετοιμασία του σχεδίου εφαρμογής. προετοιμασία του σχεδίου εφαρμογής. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

30 http://www.organic-edunet.eu 30/43 Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων Για την επίλυση προβλημάτων γίνεται χρήση των ακόλουθων μεθόδων: παρελθούσης εμπειρίας παρελθούσης εμπειρίας βιβλίων οδηγών βιβλίων οδηγών υπολογιστικών πινάκων υπολογιστικών πινάκων επιχειρησιακή έρευνα - ανάλυση δραστηριοτήτων και πιθανών επιδράσεων επιχειρησιακή έρευνα - ανάλυση δραστηριοτήτων και πιθανών επιδράσεων μελέτη όλων των εφικτών σειρών δραστηριοτήτων και των προβλεπόμενων επακόλουθων. μελέτη όλων των εφικτών σειρών δραστηριοτήτων και των προβλεπόμενων επακόλουθων. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

31 http://www.organic-edunet.eu 31/43 Μέθοδοι συγκέντρωσης πληροφοριών συγκέντρωση απαντήσεων του κοινού συγκέντρωση απαντήσεων του κοινού συγκέντρωση πληροφοριών από δημοσιευμένα στοιχεία συγκέντρωση πληροφοριών από δημοσιευμένα στοιχεία παρατήρηση δραστηριοτήτων παρατήρηση δραστηριοτήτων μελέτη μιας διαδικασίας ή συστήματος. μελέτη μιας διαδικασίας ή συστήματος. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

32 http://www.organic-edunet.eu 32/43 Συγκέντρωση απαντήσεων του κοινού προσωπική συνέντευξη με συμπλήρωση ερωτηματολογίων προσωπική συνέντευξη με συμπλήρωση ερωτηματολογίων τηλεφωνική συνέντευξη και συμπλήρωση ερωτηματολογίων τηλεφωνική συνέντευξη και συμπλήρωση ερωτηματολογίων ταχυδρομούμενα ερωτηματολόγια ταχυδρομούμενα ερωτηματολόγια συνδυασμός των δύο τελευταίων. συνδυασμός των δύο τελευταίων. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

33 http://www.organic-edunet.eu 33/43 Απογραφή με παρατήρηση δραστηριοτήτων Διαδικασία: προετοιμασία φύλλων καταγραφής προετοιμασία φύλλων καταγραφής επιλογή του τρόπου παρατήρησης και συντονισμός επιλογή του τρόπου παρατήρησης και συντονισμός εξήγηση στους παρατηρούμενους του σκοπού της εργασίας εάν χρειάζεται εξήγηση στους παρατηρούμενους του σκοπού της εργασίας εάν χρειάζεται παρατήρηση των δραστηριοτήτων παρατήρηση των δραστηριοτήτων συμπλήρωση του φύλλου καταγραφής. συμπλήρωση του φύλλου καταγραφής. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

34 http://www.organic-edunet.eu 34/43 Συγκέντρωση πληροφοριών από δημοσιευμένα στοιχεία Διαδικασία: διαμόρφωση φύλλου καταγραφής διαμόρφωση φύλλου καταγραφής έρευνα βιβλιογραφίας έρευνα βιβλιογραφίας λήψη πληροφοριών λήψη πληροφοριών μελέτη δεδομένων μελέτη δεδομένων συμπλήρωση φύλλου καταγραφής. συμπλήρωση φύλλου καταγραφής. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

35 http://www.organic-edunet.eu 35/43 Μελέτη μιας διαδικασίας ή συστήματος Διαδικασία: διαμόρφωση φύλλων δοκιμής, διαμόρφωση φύλλων δοκιμής, επιλογή των μερών του συστήματος που θα δοκιμαστεί, επιλογή των μερών του συστήματος που θα δοκιμαστεί, συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του συστήματος, συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του συστήματος, λήψη λεπτομερειών του συστήματος, λήψη λεπτομερειών του συστήματος, διαμόρφωση τρόπου ελέγχου της δοκιμής, διαμόρφωση τρόπου ελέγχου της δοκιμής, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, συμπλήρωση των φύλλων δοκιμής. συμπλήρωση των φύλλων δοκιμής. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

36 http://www.organic-edunet.eu 36/43 Τεχνικές και βοηθήματα ανάλυσης και σχεδιασμού Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

37 http://www.organic-edunet.eu 37/43 Είναι ένα είδος ανάλυσης με περιγραφικούς όρους και αναφέρεται σε εκείνες τις οντότητες που δεν μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια. Συνήθως εκφράζεται με ποιοτικούς όρους, όπως είναι οι, λίγος, μέτριος, πολύς. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ποιοτική ανάλυση

38 http://www.organic-edunet.eu 38/43 ποια η σημασία, ποια η σημασία, ποια τα κύρια στοιχεία, ποια τα κύρια στοιχεία, πως κατασκευάστηκε, πως κατασκευάστηκε, από πόσα μέρη αποτελείται, από πόσα μέρη αποτελείται, πόσο κόστισε. πόσο κόστισε. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Η τεχνική των βασικών ερωτήσεων

39 http://www.organic-edunet.eu 39/43 Η τεχνική της έρευνας του προτύπου Η τεχνική αυτή βασίζεται στην αναζήτηση κάποιου προτύπου που μπορεί να ισχύει μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν ένα σύστημα. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

40 http://www.organic-edunet.eu 40/43 Η τεχνική του καταλόγου ιδιοτήτων φυσικές ιδιότητες (σχήμα, βάρος, κλπ.), φυσικές ιδιότητες (σχήμα, βάρος, κλπ.), οικονομική (κόστος, έσοδα), οικονομική (κόστος, έσοδα), κοινωνικές (αποδεκτό, μη αποδεκτό). κοινωνικές (αποδεκτό, μη αποδεκτό). Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

41 http://www.organic-edunet.eu 41/43 Η τεχνική διαμόρφωσης σχέσεων Η τεχνική αυτή αναφέρεται στην ανάπτυξη συγκρίσεων μεταξύ δύο διαφορετικών στοιχείων μιας κατάστασης που μελετούμε ώστε να διαμορφώσουμε απαντήσεις που αφορούν ομοιότητες και διαφορές στα επιμέρους χαρακτηριστικά ενός προβλήματος. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

42 http://www.organic-edunet.eu 42/43 συνίσταται στην ανάπτυξη μιας ομάδας μεταβλητών απέναντι σε κάποια άλλη ομάδα μεταβλητών του ίδιου προβλήματος. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ κατάλληλη για τη δόμηση και έκθεση της συμπεριφοράς των εναλλακτικών λύσεων. Εναλλακτικές λύσεις Ιδιότητα1Ιδιότητα2Ιδιότητα3Ιδιότητα4 Λύση 1 Μέτρια ή (αριθ.) κακήκαλήΠολύ καλή Λύση 2 ….. Λύση 3 ….. Λύση 4 ….. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Η μέθοδος της μήτρας (matrix)

43 http://www.organic-edunet.eu 43/43 Η τεχνική του τι θα έκαναν οι άλλοι Η τεχνική αυτή συνίσταται στο να αναρωτηθούμε με ποιο τρόπο κάποιος άλλος θα αντιμετώπιζε ένα αντίστοιχο πρόβλημα. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

44 http://www.organic-edunet.eu 44/43 Η τεχνική του να ρωτάμε τη γνώμη των άλλων Η τεχνική αυτή συνίσταται στο να ρωτάμε τη γνώμη προσώπων που δεν συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας. Οι ερωτώμενοι δεν είναι απαραίτητο να προέρχονται από σχετικό επιστημονικό-επαγγελματικό χώρο με αυτόν που ανήκει το προς επίλυση πρόβλημα. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

45 http://www.organic-edunet.eu 45/43 Ποσοτική ανάλυση Τεχνικές της ανάλυσης κόστους: ανάλυση του « νεκρού σημείου » ανάλυση του « νεκρού σημείου » ανάλυση του διαφορικού κόστους ανάλυση του διαφορικού κόστους ανάλυση του κόστους ευκαιρίας ανάλυση του κόστους ευκαιρίας οικονομική διάρκεια οικονομική διάρκεια το εσωτερικό επιτόκιο το εσωτερικό επιτόκιο η παρούσα αξία η παρούσα αξία η τεχνική κόστος – όφελος. η τεχνική κόστος – όφελος. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

46 http://www.organic-edunet.eu 46/43 Τεχνικές των προτύπων (μοντέλων) περιγραφικά – απογραφικά, περιγραφικά – απογραφικά, εμπειρικά – θεωρητικά, εμπειρικά – θεωρητικά, γραμμικά – μη γραμμικά, γραμμικά – μη γραμμικά, καθοριστικά – στοχαστικά, καθοριστικά – στοχαστικά, στατικά – δυναμικά. στατικά – δυναμικά../. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

47 http://www.organic-edunet.eu 47/43 Τεχνικές και βοηθήματα ανάλυσης και σχεδιασμού καθοριστικά μοντέλα: γραφικές παραστάσεις, διάγραμμα του Gantt, γραμμικός προγραμματισμός, δίκτυα, κα., καθοριστικά μοντέλα: γραφικές παραστάσεις, διάγραμμα του Gantt, γραμμικός προγραμματισμός, δίκτυα, κα., στοχαστικά μοντέλα: θεωρία της χρησιμότητας, δυναμικός προγραμματισμός, θεωρία των παιγνίων, προσομοίωση κλπ. στοχαστικά μοντέλα: θεωρία της χρησιμότητας, δυναμικός προγραμματισμός, θεωρία των παιγνίων, προσομοίωση κλπ. παλινδρομική ανάλυση: απλή και πολλαπλή παλινδρομική ανάλυση, οικονομετρικά μοντέλα. παλινδρομική ανάλυση: απλή και πολλαπλή παλινδρομική ανάλυση, οικονομετρικά μοντέλα. ανάλυση χρονοσειρών: ομαλοποίηση και ανάλυση σε μέρη. ανάλυση χρονοσειρών: ομαλοποίηση και ανάλυση σε μέρη. στατιστικές τεχνικές: περιγραφικές, τεχνικές σχέσεων (συσχέτιση, παλινδρόμηση). στατιστικές τεχνικές: περιγραφικές, τεχνικές σχέσεων (συσχέτιση, παλινδρόμηση). Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

48 http://www.organic-edunet.eu 48/43 Διάγραμμα του Gantt Πρόκειται για ένα ημερολόγιο που εκφράζεται με γραφικό τρόπο και περιγράφει την έναρξη, την πορεία υλοποίησης και την ολοκλήρωση ενός έργου και των υποέργων του. Είναι πολύ χρήσιμο στην παρακολούθηση της εκτέλεσης έργων. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

49 http://www.organic-edunet.eu 49/43 Γραμμικός προγραμματισμός Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να βρεθεί πότε μια γραμμική σχέση πολλών παραγόντων αριστοποιείται. Η γραμμική σχέση για την αριστοποίηση ονομάζεται αντικειμενική συνάρτηση και υπόκειται σε περιορισμούς που εκφράζονται με γραμμικές ισότητες ή ανισότητες. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

50 http://www.organic-edunet.eu 50/43 Βιβλιογραφία  Ελευθεριάδης, Ν., 2003. Διαχείριση Φυσικών Χερσαίων Οικοσυστημάτων. Εκδόσεις Art of Text, Θεσσαλονίκη, σελ.435.  Παντελής Γ., Υψηλάντης (1998). Επιχειρησιακή έρευνα. Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, σελ.498.  Hillier, F. and Lieberman, G.J. (1996). Introduction to Operations Research, 6th Ed. p. 1199.  Render, B. and Stair, Jr. R.M. (1997). Quantitative analysis for management, 7th ed. Prentice-Hall, Inc. p. 766.


Κατέβασμα ppt "Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση eContentplus programme."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google