Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Πρακτική εφαρμογή εγγενώς ασφαλέστερου σχεδιασμού διαδικασίας– χρησιμοποιώντας τους Dow δείκτες Richard Gowland.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Πρακτική εφαρμογή εγγενώς ασφαλέστερου σχεδιασμού διαδικασίας– χρησιμοποιώντας τους Dow δείκτες Richard Gowland."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Πρακτική εφαρμογή εγγενώς ασφαλέστερου σχεδιασμού διαδικασίας– χρησιμοποιώντας τους Dow δείκτες Richard Gowland

2 2 Ο αντίκτυπος της εγγενούς ασφάλειας Κοινή Λογική Παρατηρήθηκε και πραγματοποιήθηκε από τον Trevor Kletz Μη πλήρως αξιοποιήσιμη από τη βιομηχανία

3 3 Τι έχει ήδη γίνει για την υποστήριξη εγγενώς ασφαλέστερου σχεδιασμού διαδικασίας; (σημάδια ανάκαμψης) Εσωτερική καθοδήγηση μηχανικών διεργασίας Διεργασία διαχείρισης κινδύνων Και τώρα… ή

4 4 Αποτελεσματικότερη Τεχνολογία Τυποποιημένα σχέδια Όλα υπόκεινται σε αναθεώρηση από τον E.H.&S. Εγγενώς ασφαλέστερη προσέγγιση R-3

5 5 Αλλά χρειαζόμασταν κάτι που να μας εμπνέει Οι μηχανικοί και σχεδιαστές εγκατάστασης: –Δεν έχουν πολύ υπομονή –Δεν έχουν πολύ χρόνο –Δεν επιθυμούν περισσότερα εμπόδια Η έννοια S.M.A.R.T. αποτελεί το νέο σλόγκαν

6 6 S.M.A.R.T. Specific: Ξεκάθαροι Measurable: Μετρήσιμοι Appropriate: Εφικτοί Reproducable: Αναπαραγώγιμοι Trackable: Εντοπίσιμοι

7 7 Μέτρηση «Εγγενούς ασφάλειας» Ανακάλυψη για την οποία υπάρχει ήδη μία μέθοδος Δείκτης για πυρκαγιά και έκρηξη Απλή, φθηνή και γρήγορη

8 8 Τι προσφέρουν οι δείκτες πυρκαγιάς και έκρηξης (ΔΠΕ); Συγκρίσεις μεταξύ επιλογών διεργασίας Σχέσεις μεταξύ παθητικών και ενεργητικών παραγόντων σχεδιασμού Τάσεις- χαμηλότερος δείκτης =ασφαλέστερη εγκατάσταση C-6 R-3 ή

9 9 Σε τι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε; Βελτίωση της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας διεργασιών Ανάπτυξη σχεδιασμού διεργασιών Κάτι άλλο; 2005 Στόχος: ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ EH&S Συμβάντα διαρροής χημικών (> 50 Kg) 90% Μείωση

10 10 Λόγοι μείωσης ΔΠΕ Higher Indexes require Hazop studies, LOPA etc. plus other more taxing work - designers responded by reducing risk and the consequent work load Εξετάστηκαν νέα έργα εγκαταστάσεων για την ελαχιστοποίηση του ΔΠΕ Πρόοδος τεχνολογίας σε hardware και λογισμικό

11 11 Επίδραση διεργασίας διαχείρισης κινδύνων Τάση ΔΠΕ κατά τη διάρκεια εφαρμογής σχεδιασμού εγγενούς ασφάλειας Υψηλότεροι ΔΠΕ= Περισσότερη δουλειά για τους εργαζομένους στην εγκατάσταση!

12 12 Σχέση μεταξύ ΔΠΕ και εγγενούς ασφάλειας Εμφάνιση της εν λόγω τάσης Συσχετισμός με διεργασία διαχείρισης κινδύνων Άμεση ή έμμεση επίδραση; Οι εγκαταστάσεις καθίστανται εγγενώς ασφαλείς;

13 13 Είναι σχεδόν βέβαιο - ΝΑΙ

14 14 Πώς λειτουργεί ο δείκτης; Ανακρίνει το σχεδιαστή σχετικά με τη διεργασία που ακολούθησε, τις λειτουργίες της μονάδας, τις συνθήκες της διεργασίας και τα μέτρα ασφαλείας Υπολογίζει ένα δείκτη Προτείνει τρόπους μείωσης του δείκτη

15 15 Επίδειξη του ΔΠΕ Με τη μέθοδο φύλλου εργασίας EXCEL απαιτούνται 5 λεπτά για τον υπολογισμό του δείκτη (παράδειγμα και εκπαίδευση στο PROMIS) Για τον χειροκίνητο υπολογισμό του δείκτη απαιτούνται 10 λεπτά Διαθέσιμο σύστημα από την ιστοσελίδα του PROMIS

16 16 Σύγκριση μεταξύ ασυνεχών και συνεχών διεργασιών (βελτίωση εγγενούς ασφάλειας) Δείκτης ασυνεχούς πολυμερισμού Αντιδραστήρας Λάτεξ= 92 Συνεχής προσθήκη έκδοση της ίδιας διεργασίας, μείωση δείκτη στο 76

17 17 Επίδραση εγγενούς ασφάλειας στο ΔΠΕ ΥΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ(ΥΠ): προέρχεται από τον ενδογενή ρυθμό μίας πιθανούς απελευθέρωσης ενέργειας σε περίπτωση πυρκαγιά ή έκρηξης ή κάποιας χημικής αντίδρασης. Χρήση δεικτών NFPA για ευφλεκτότητα, αντιδραστικότητα. «Εγγενώς ασφαλή» υλικά- χαμηλότερος ΥΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Υποκατάστατο;

18 18 Υλικός Παράγοντας τολουολίου= 16 Υλικός Παράγοντας Ακρυλικού οξέως= 24 Υλικός Παράγοντας Βουταδιενίου= 24 Υλικός Παράγοντας Στυρενίου = 24 Υλικός Παράγοντας Αιθυλενοξειδίου = 29 Περισσότερη ευφλεκτότητα/Αντιδραστικότητα……. Υψηλότερος ΥΠ

19 19 Επίδραση εγγενούς ασφάλειας στο ΔΠΕ Τύπος αντίδρασης Εξώθερμη, Υδρόλυση, νίτρωση κτλ Ενδόθερμη Επιβάλλονται διάφορες ποινές Μπορείτε να μετριάσετε τον είδος της αντίδρασης ή τις συνθήκες τους;

20 20 Επίδραση εγγενούς ασφάλειας στο ΔΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Π.χ. μάνικες, τύμπανα, βυτιοφόρα, Σύνδεση – Αποσύνδεση - Διαρροές

21 21 Επίδραση εγγενούς ασφάλειας στο ΔΠΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Προσέλκυση υψηλότερων ποινών – συλλογή και περιορισμός εύφλεκτων αερίων

22 22 Επίδραση εγγενούς ασφάλειας στο ΔΠΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης

23 23 Επίδραση εγγενούς ασφάλειας στο ΔΠΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Τι συμβαίνει στην περίπτωση που μία διαρροή ή το νερό που προέρχεται από κατάσβεση πυρκαγιάς δεν αποστραγγίζονται με ασφάλεια;

24 24 Επίδραση εγγενούς ασφάλειας στο ΔΠΕ ΤΟΞΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Επίδραση στους διαχειριστές Επίδραση στους περίοικους Επίδραση στο περιβάλλον Επίδραση στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δηλ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ?

25 25 Επίδραση εγγενούς ασφάλειας στο ΔΠΕ Χρήση κενού -Ποινή κενού (πιθανή διαρροή αέρα στη διεργασία) Μπορείτε να μετριάσετε τις συνθήκες διεργασίας;

26 26 Επίδραση εγγενούς ασφάλειας στο ΔΠΕ Λειτουργία κοντά σε εύρος θερμοκρασιών ανάφλεξης -Μέτριες συνθήκες διεργασιών και μείωση της ποινής!!

27 27 Επίδραση εγγενούς ασφάλειας στο ΔΠΕ Έκρηξη σκόνης: Μείωση της ποινής με: Αύξηση του μέγεθος των σωματιδίων ή χειρισμός με κάποιο διαφορετικό τρόπο ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ;

28 28 Επίδραση εγγενούς ασφάλειας στο ΔΠΕ Πίεση εκτόνωσης Μετριασμός της πίεσης της διεργασίας και μείωση της ποινής

29 29 Επίδραση εγγενούς ασφάλειας στο ΔΠΕ Αποθέματα επικίνδυνων υλικών στη διεργασία ή σε αποθήκευση Μείωση ποινής Ελαχιστοποιώντας την Ποσότητα επικίνδυνων υλικών Το κόστος της εν λόγω αλλαγής συνήθως χρηματοδοτείται από τη μείωση του κεφαλαίου κίνησης!

30 30 Γιατί τα εν λόγω αποθέματα είναι αδικαιολόγητα υψηλά; Ανάγκη για συνέχεια της παραγωγής, ζητήματα σε θέματα αλυσίδας προμηθειών Αξιοπιστία Έλλειψη πειθαρχίας Ιστορική δυσπιστία των οργάνων

31 31 Επίδραση εγγενούς ασφάλειας στο ΔΠΕ Επιλογή Hardware : Αντλίες χωρίς στεγάνωση και αναδευτήρες Αντλίες διπλού τοιχώματος Βελτιωμένη τεχνολογία Αποφυγή παράπλευρων επιπτώσεων χρησιμοποιώντας τον εν λόγω δείκτη προκειμένου να παρουσιαστεί η διαρρύθμιση της εγκατάστασης.

32 32 Εφαρμογή των κανόνων σε τοξικές ουσίες Δείκτης Έκθεσης σε χημικές ουσίες Γρήγορη και εύκολη εκτίμηση της αερομεταφερόμενης ποσότητας που απελευθερώνεται από ένα συγκεκριμένο συμβάν Διάθεση λογισμικού σε φύλλο εργασίας του Excel Δωρεάν διάθεση έντυπης μορφής από το PROMIS Εκπαίδευση από το PROMIS


Κατέβασμα ppt "1 Πρακτική εφαρμογή εγγενώς ασφαλέστερου σχεδιασμού διαδικασίας– χρησιμοποιώντας τους Dow δείκτες Richard Gowland."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google