Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το πρόγραμμα σπουδών στην Ελληνική εκπαίδευση. Σκοπός Σκοπός της διάλεξης είναι η περιγραφή και ανάλυση της θέσης της Πληροφορικής και των ΤΠΕ στην ελληνική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το πρόγραμμα σπουδών στην Ελληνική εκπαίδευση. Σκοπός Σκοπός της διάλεξης είναι η περιγραφή και ανάλυση της θέσης της Πληροφορικής και των ΤΠΕ στην ελληνική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το πρόγραμμα σπουδών στην Ελληνική εκπαίδευση

2 Σκοπός Σκοπός της διάλεξης είναι η περιγραφή και ανάλυση της θέσης της Πληροφορικής και των ΤΠΕ στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Οι ΤΠΕ αντιμετωπίζονται κυρίως ως αντικείμενο εκπαίδευσης και δευτερευόντως ως μέσο γνώσης, έρευνας και μάθησης Δίνουμε έμφαση στα προγράμματα σπουδών της τελευταίας 20 ετίας

3 Έννοιες κλειδιά Πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση Αναλυτικά προγράμματα Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών Εποικοδομιστική διδακτική προσέγγιση Μέθοδος συνθετικών εργασιών ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση

4 Το πλαίσιο ένταξης της Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση (1/6)

5 Το πλαίσιο ένταξης της Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση (2/6) Χρονολογίες – Σταθμοί Στο τέλος της δεκαετίας του 1990 το ΥΠΕΠΘ διατυπώνει ενιαία εκπαιδευτική πολιτική Ανακοινώνεται το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα (Οδύσσεια) που αφορά την ένταξη των ΤΠΕ (υλοποιείται το 2004) Η αρχή έγινε με τα ΤΕΕ και τα πολυκλαδικά λύκεια (1983-1985) Επέκταση στο γυμνάσιο (1992) Επέκταση στο γενικό λύκειο (1998) Η πληροφορική ως αντικείμενο σπουδών ξεκινά νωρίτερα (1985) Η πληροφορική ως μέσο ξεκινά αργότερα (1997) Κοινωνία της πληροφορίας (1999)  πληροφοριοποίηση

6 Το πλαίσιο ένταξης της Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση (3/6) Γεγονότα Δεν υιοθετήθηκε η διεθνής πρακτική (πρώτα πειραματική φάση και στη συνέχεια γενίκευση)  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Δημιουργήθηκε ένα defacto μοντέλο/μάθημα γενικών γνώσεων με σκοπό τον αλφαβητισμό στους υπολογιστές Έπρεπε, τελειώνοντας το λύκειο οι μαθητές να μπορούν να αξιοποιούν τις ΤΠΕ επιλύοντας προβλήματα επεξεργασίας πληροφορίας Το 1997 – 1998 υλοποιείται το πρώτο ενιαίο πρόγραμμα σπουδών Το ΕΠΣ τροποποιείται την περίοδο 2001-2003 με την εφαρμογή του Διαθεματικού ΕΠΣ. Η πληροφορική επεκτείνεται και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

7 Το πλαίσιο ένταξης της Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση (4/6) Πρότυπα ένταξης της Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση

8 Το πλαίσιο ένταξης της Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση (5/6) Πρότυπα ένταξης της Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση Για την πρωτοβάθμια η ένταξη των ΤΠΕ εμπνέεται από το ολοκληρωμένο πρότυπο ένταξης ενώ δανείζεται στοιχεία από το πραγματολογικό πρότυπο. Ο λόγος είναι οικονομικός (έλλειψη εξοπλισμού) Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η προσέγγιση εμπνέεται κυρίως από το πραγματολογικό πρότυπο με εμφανή στοιχεία του τεχνοκεντρικού προτύπου Η ένταξη της πληροφορικής σε πιλοτικό επίπεδο – Έργο ΟΔΥΣΣΕΙΑ http://odysseia.cti.gr

9 Το πλαίσιο ένταξης της Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση (6/6)

10 Αρχές Σχεδιασμού ενός Προγράμματος Σπουδών στην Πληροφορική (1/2) Το ακολουθούμενο παιδαγωγικό πλαίσιο να διαπνέεται από τη διαθεματική προσέγγιση: δηλαδή ανάπτυξη κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο και άλλων συχνών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η διδακτέα ύλη να είναι προσαρμοσμένη στις γνωστικές δυνατότητες και στο επίπεδο των μαθητών. (ανισότητες επιπέδων) Η διδασκαλία να μη στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων λεπτομερειών αλλά να προδιαγράφει ένα διαχρονικό πυρήνα γνώσεων και δεξιοτήτων και να έχει ευελιξία ώστε να προσαρμόζεται στη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας

11 Αρχές Σχεδιασμού ενός Προγράμματος Σπουδών στην Πληροφορική (2/2) Η εργαστηριακή πρακτική να λαμβάνει υπόψη τη μεγάλη ποικιλία υλικού και λογισμικού. Να χρησιμοποιούνται λογισμικά open source, shareware και trial Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών από το internet να αποτελεί τον άξονα επαφής των μαθητών με τις τεχνολογίες Η επαφή των μαθητών με τον υπολογιστή και τις τεχνολογίες να δίνει έμφαση στην καλλιέργεια κριτικής στάσης απέναντι στις τεχνολογικές εξελίξεις

12 Το πρόγραμμα ΓΛΩΣΣΑ Εξήγηση του προγράμματος Από πού το κατεβάζουμε Τι άλλο περιέχει αυτή η ιστοσελίδα Πως πως δουλεύει η γλώσσα? Παραδείγματα

13 Το πρόγραμμα ΔΕΛΥΣ ΔΕΛΥΣ = Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό για Υπολογιστικά Συστήματα Μικρόκοσμος διερεύνησης των τμημάτων του υπολογιστή και των λειτουργιών τους Μικρόκοσμος για τη λειτουργία του υπολογιστή όπου παρουσιάζονται οι λειτουργίες ενός υπολογιστικού συστήματος με τη χρήση προσομοιώσεων Μικρόκοσμος για την κωδικοποίηση των φυσικών αριθμών και τις πράξεις δυαδικών αριθμών Μικρόκοσμος προγραμματισμού (editor, interpreter, execute)

14 Το έργο Οδύσσεια Το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα ένταξης των ΤΠΕ στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( Έτρεξε από το 1997 – 2002) http://odysseia.cti.gr Φορέας υλοποίησης το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) http://www.cti.grhttp://www.cti.gr Στόχοι : http://odysseia.cti.gr/about.htmhttp://odysseia.cti.gr/about.htm Επιμόρφωση και στήριξη εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων: ενδοσχολική, συνεχής και προσανατολισμένη στην εκπαιδευτική πράξη από ειδικευμένους επιμορφωτές. Επιμόρφωση και στήριξη εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων Δημιουργία κατάλληλης υποδομής: πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια συνδεδεμένα σε Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τεχνική υποστήριξη για το σύνολο των σχολείων. Δημιουργία κατάλληλης υποδομής Δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού: ανάπτυξη νέου και προσαρμογή υπάρχοντος διεθνούς διερευνητικού και διαθεματικού εκπαιδευτικού λογισμικού. Δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού

15 Υποέργα της Οδύσσειας (1/2) Οδυσσέας: Δημιουργία 64 εργαστηρίων Τηλέμαχος ΙΙ : ανάπτυξη και λειτουργία υποδομής για μικρά και απομακρυσμένα σχολεία της νησιωτικής κυρίως Ελλάδας – Στα πλαίσια του έργου έγινε εκπαίδευση εκπαιδευτικών για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κίρκη : Προσαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού λογισμικού για τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση Interactive Physics Modellus Cabri Geometre Cell City

16 Υποέργα της Οδύσσειας (2/2) Μνηστήρες: αφορά στην προμήθεια, την εγκατάσταση και την υποστήριξη λειτουργίας εξοπλισμού εργαστηρίων με υπολογιστές σε ευρεία κλίμακα Οι ασκοί του Αιόλου : αφορά στην προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού Ε42 : πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις τεχνολογικές και παιδαγωγικές χρήσεις των υπολογιστών Νησί των Φαιάκων (Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση) Σειρήνες: πιλοτικές μελέτες ένταξης, αξιολόγησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση


Κατέβασμα ppt "Το πρόγραμμα σπουδών στην Ελληνική εκπαίδευση. Σκοπός Σκοπός της διάλεξης είναι η περιγραφή και ανάλυση της θέσης της Πληροφορικής και των ΤΠΕ στην ελληνική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google