Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ομάδα Εργασίας Ιδιωτικής Ασφάλισης / Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Βλασσόπουλος Γεώργιος, Regional.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ομάδα Εργασίας Ιδιωτικής Ασφάλισης / Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Βλασσόπουλος Γεώργιος, Regional."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ομάδα Εργασίας Ιδιωτικής Ασφάλισης / Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Βλασσόπουλος Γεώργιος, Regional Head ESE A&H MetLife Alico Λυσσαίος Παναγιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος, MARSH LLC INSURANCE BROKERS Σαραντόπουλος Δημήτρης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, SARANTOPOULOS D. S.A. Κανελλόπουλος Παύλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, AIG GREECE S.A. Λυσίμαχου Τριαντάφυλλος, Γενικός Διευθυντής Τομέα Ασφαλιστικών Εργασιών, ΤΡ..ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μάνος Πηλείδης, Εταίρος, DELOITTE-HADJIPAVLOU, SOFIANOS & CAMBANIS S.A. 1

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ομάδα Εργασίας Ιδιωτικής Ασφάλισης / Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Α) ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Β) ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 1. Ενεργοποίηση της Υ4α/οικ.93320, ΦΕΚ 1842 / 19-8-2011 2. Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της Ιδιωτικής Ασφάλισης, αφού όλες οι Ασφαλιστικές Εταιρίες που ασκούν Κλάδο Υγείας, τρέχουν πολυετείς συμβάσεις με Ιδιωτικούς Παροχείς 1. Αλλαγή του Νομικού Πλαισίου (Νόμος 3029/2002 περί Προαιρετικής Επαγγελματικής Ασφάλισης) 2. Θεσμοθέτηση αυστηρού πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας των Ιδιωτικών Φορέων που θα αναλάβουν την εξυπηρέτηση ενός υποχρεωτικού Β! Πυλώνα Ασφάλισης 2

3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΥΠΕ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την ……………… Σεπτεμβρίου 2011, οι συμβαλλόμενοι, αφ΄ ενός …………….. για λογαριασμό των Νοσοκομείων ευθύνης του, και αφ΄ ετέρου δε η Ασφαλιστική Εταιρεία ……………………… που εδρεύει …………, …………………………………………….. εκπροσωπείται νόμιμα από ………………………………………………………………………………….. κατόπιν της από 16/09/2011, με αριθμό πρωτοκόλλου Υ4α/οικ. 103519 ανοιχτής πρόσκλησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την σύναψη συνεργασίας με Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αποφασίζουν την έναρξη συνεργασίας….. μεταξύ τους, υπό την έννοια ότι οι διάφοροι ασφαλισμένοι και ενταγμένοι σε ασφαλιστικές συμβάσεις και συναφή ασφαλιστικά προϊόντα της Ασφαλιστικής Εταιρείας θα απολαμβάνουν ιατρικές υπηρεσίες, στις «ειδικές θέσεις» των εγκαταστάσεων των νοσοκομείων της ως άνω Δ.Υ.Πε.(συνολικά ¬¬¬….. κλίνες, ανάλυση ανά νοσοκομείο όπως προκύπτει από την Υ4α/οικ.93320, ΦΕΚ 1842 Β’ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας συμφωνήθηκαν τα εξής…… Α) ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Καθορισμένα άτομα επικοινωνίας/εξυπηρέτησης ασφαλισμένων. Διασφάλιση της διαθεσιμότητας ειδικών κλινών/ δωματίων σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού σε εύλογο χρόνο. Διασφάλιση διαθεσιμότητας υγειονομικού, φαρμακευτικού και ειδικού υλικού. Διασφάλιση διαθεσιμότητας χειρουργικών αιθουσών. Ελεύθερη επιλογή ιατρού. 3

4 Β) ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ανυπαρξία 2 ου Συνταξιοδοτικού Πυλώνα Ο θεσμός των Επαγγελματικών Ταμείων (Ν.3029 /2002), δεν λειτούργησε Ανάγκη για παροχή επικουρικών-συμπληρωματικών συντάξεων, στο πλαίσιο του 2 ου Πυλώνα που πρέπει να συγκροτηθεί, με ρόλο για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Από το 1990 μέχρι σήμερα, 30 χώρες του ΟΟΣΑ (οι 19 είναι μέλη της ΕΕ, έχουν προχωρήσει σε μεταρρύθμιση των Ασφαλιστικών Συστημάτων τους Αύξηση Ορίων Ηλικίας – Μείωση Παροχών => Μικρότερα Ποσοστά Αναπλήρωσης Οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν περισσότερα από μόνοι τους ΓΙΑΤΙ ΕΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Περιορισμός ποσοστού αναπλήρωσης σε 48,5% από 95,7% πριν τις αλλαγές του 2010 (ν.3863-3865) Βασική Σύνταξη 360 Ε + Αναλογικό Μέρος, με βάση όλον τον Εργασιακό Βίο Δυσμενής πολυπαραγοντική συγκυρία 1.Ανεργία (1,4 εκ.) 2.Πληθυσμός Συνταξιούχων (2,7 εκ.) / Ενεργός πληθυσμός (3,3 εκ.) 3.Τρέχουσα Μηνιαία Δαπάνη για Συντάξεις => 2,3 δις (ΕΣΕΠ Ήλιος – Οκτ.2013) 4

5 Β) ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Θεσμοθέτηση 2ου Συνταξιοδοτικού Πυλώνα Επαγγελματικής Ασφάλισης Υποχρεωτική Συμμετοχή για τους νεοεισερχομένους στην Αγορά Εργασίας Μεταβατικές διατάξεις για τους ήδη εργαζομένους Εισφορές από Εργοδότη και Εργαζόμενο, με σταδιακή μείωση υποχρεωτικών εισφορών του 1 ου Πυλώνα Κεφαλαιοποιητικό Σύστημα Αυστηρό εποπτικό πλαίσιο (Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις, Επενδύσεις κλπ) Φορολογική αντιμετώπιση όπως εισφορές 1 ου Πυλώνα 5

6 6

7 ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α! ΠΥΛΩΝΑΣ Β! ΠΥΛΩΝΑΣ Γ! ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 7

8 Περισσότερα χρόνια εργασίας Αύξηση ηλικίας συνταξιοδότησης Περισσότερα χρόνια εργασίας Αύξηση ηλικίας συνταξιοδότησης Υπολογισμός συντάξιμων αποδοχών με βάση όλον τον εργασιακό βίο Μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης επί των συντάξιμων αποδοχών Διαχωρισμός του Βασικού από το Αναλογικό τμήμα της σύνταξης Η ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΨΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΡΤΩΜΡΝΟ ΑΠ’ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΨΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΡΤΩΜΡΝΟ ΑΠ’ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8

9 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2011 9


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ομάδα Εργασίας Ιδιωτικής Ασφάλισης / Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Βλασσόπουλος Γεώργιος, Regional."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google