Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΑΘΗΜΑ 3ο. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΑΘΗΜΑ 3ο

2 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

3 Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

4 Ιατρικό ιστορικό Για την πρώτη του επίσκεψη σ’ έναν ασθενή, ο λογοθεραπευτής έχει τις εξής πληροφορίες : Για την πρώτη του επίσκεψη σ’ έναν ασθενή, ο λογοθεραπευτής έχει τις εξής πληροφορίες :  1 η ημερομηνία του εγκεφαλικού συμβάντος  Ιατρικό ιστορικό (συμπεριλαμβανομένων  Και κάποιων ενδεχόμενων περίπλοκών καταστάσεων)  Τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή  Οικογένεια ή πιθανούς φροντίζοντες

5  Η πρώτη συνάντηση κρατά 5 με 15 λεπτά ανάλογα με την ιατρική κατάσταση του ασθενούς  Ο λογοθεραπευτής επιστρέφει αργότερα για μια πιο πλήρη αξιολόγηση στο δωμάτιο του ασθενούς, ακολουθώντας το πλαίσιο της αξιολόγησης της αφασίας που παρουσιάζεται στον πίνακα

6

7  Το μόνο που απαιτείται είναι τα κοινά αντικείμενα ενός νοσοκομειακού δωματίου, ένα χαρτί και ένα στυλό.  Ο ασθενής απαντά κάποιες απλές ερωτήσεις με ναι/όχι, δείχνει αντικείμενα ονοματίζει ή περιγράφει κάποια άλλα.

8 Διαγνωστικές αποφάσεις Οι κλινικοί απαντούν στα ακόλουθα θεμελιώδη ερωτήματα: Οι κλινικοί απαντούν στα ακόλουθα θεμελιώδη ερωτήματα:  Ο ασθενής έχει επικοινωνιακή διαταραχή;  Αν ναι, η διαταραχή αυτή είναι αφασία;  Αν ναι, ποιο είδος αφασικής διαταραχής έχει ο ασθενής;  Ο ασθενής έχει άλλες διαταραχές πέραν της αφασίας;

9 Η επικοινωνιακή διαταραχή προσδιορίζεται με δυο τρόπους:  Ο ένας αφορά στη σύγκριση της επίδοσης του ασθενούς στη δοκιμασία με τα καθορισμένα φυσιολογικά πρότυπα.  Η άλλη βάση για τη διάγνωση του ελλείμματος είναι η σύγκριση της μετά το εγκεφαλικό επίδοσης του ασθενούς σε σχέση με κάποια στοιχεία της πρό εγκεφαλικού επίδοσης του.

10  Για να αυξηθούν οι πιθανότητες μια ελλειμματική επίδοση να υποδηλώνει γλωσσική διαταραχή, τα τεστ είναι έτσι δομημένα ώστε να ελαχιστοποιούν την επιρροή εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι το μορφωτικό επίπεδο.  Πέρα από τον προσδιορισμό ύπαρξης ή μη ενός γλωσσικού ελλείμματος, πρέπει να προσδιορίσουμε και αν το έλλειμμα είναι αφασία.

11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΕΣΤ  Η ανακολουθία των αντιδράσεων είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα που παράγονται από την αλλοίωση του εγκεφαλικού φλοιού.  Ένας ασθενής ονοματίζει ένα αντικείμενο τη μια στιγμή και αδυνατεί να το ονοματίσει την επόμενη.  Αν εξετάζαμε την ικανότητα κατονομασίας μόνο μια φορά, ενδεχομένως να διαγιγνώσκαμε λανθασμένα ότι ο ασθενής έχει σοβαρή βλάβη ή δεν έχει καθόλου βλάβη.

12  Ο Heand ένας Βρετανός ιατρός θεώρησε ότι μια αντίδραση πρέπει να παρατηρηθεί τουλάχιστον τρεις ή τέσσερεις φορές με αυτά που ονόμασε σειριακά τεστ.  Έθετε μια σειρά κοινών αντικειμένων (π. χ μαχαίρι, κλειδί, σπίρτα) σ’ ένα τραπέζι και ζητούσε από τον ασθενή να τα υποδείξει, καθώς άκουγε το όνομά τους και μετά να προσπαθήσει να τα ονοματίσει.

13  Στη δεκαετία του 30 οι γιατροί ανέπτυξαν διάφορα τεστ.  Ηalstead-Wepman-Reitan Apfasia Screening Test = βοηθά στην ταχεία αξιολόγηση των κλινήρων ασθενών.  Εxamining for Aphasia 1954  Language Modalities Test for Aphasia 1961

14  To MTDDA Minnesota Test for Differential Diagnosis of Aphasia της Schuell ήταν το ποιο διαδεδομένο τεστ στις Η Π Α και τη Μεγάλη Βρετανία στις δεκαετίες του 60 και του 70.  Υπέστη 7 αναθεωρήσεις μέσα σε 16 χρόνια.  Το πλήρες τεστ είναι αρκετά μακροσκελές.  Καλύπτει τα 4 γλωσσικά επίπεδα με 46 δοκιμασίες.  Διαρκούσε από 2 ως 6 ώρες.  Για να μειώσει το χρόνο του τεστ πρότεινε την καθιέρωση βάσης και ορoφής στο πλαίσιο κάθε τμήματος του πλήρους MTDDA.

15  Για κάθε επίπεδο ο γιατρός ορίζει ένα σημείο εκκίνησης, ξεκινώντας με ένα τεστ στο οποίο ο ασθενής πρέπει να κάνει το μέγιστο ένα λάθος.  Για τον ορισμό της οροφής, ο γιατρός σταματά να εξετάζει τον ασθενή που έχει 90% αποτυχία, ώστε να μη δαπανά χρόνο σε υπό-τεστ τα οποία πιθανόν να υποδείκνυαν πιο σοβαρή βλάβη.  Οι Thompson και Enderby 1979 αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια σύντομη μορφή περιορίζοντας τα τεστ που είναι πολύ εύκολα ή πολύ δύσκολα.  Η εκδοχή τους είχε μόνο 5 αντικείμενα ελέγχου ανά υπό-τεστ, σε αντίθεση με τα 30 ή 32 των αρχικών.

16  Κάποια νομικά ζητήματα απαιτούν μια τυποποιημένη βάση για την αναγνώριση και μέτρηση της βλάβης.  Τα θέματα της ικανότητας εξετάζουν αν οι ασθενείς είναι ικανοί να λειτουργήσουν προς το συμφέρον τους ή το συμφέρον αυτών, των οποίων φέρουν την ευθύνη.  Ένα δεύτερο ζήτημα αφορά στην αποζημίωση που συνεπάγεται τον προσδιορισμό της βλάβης που έχει συντελεσθεί.

17  Στην περίπτωση αυτή καλούμαστε να προσφέρουμε την ειδίκευση και τη γνώση μας ώστε να προσδιορισθεί αν κάποιος προσποιείται τον ασθενή.  Οι άνθρωποι που προσποιούνται ότι έχουν αφασία κάνουν τον ίδιο αριθμό λαθών σε εύκολες και δύσκολες εργασίες, αντί του αφασικού μοντέλου σφαλμάτων που ακολουθεί μια ιεραρχία στη δυσκολία των εργασιών.

18  Οι ψευτοάρρωστοι μπορεί να επιδείξουν υπερβολή σε ένα συγκεκριμένο σύμπτωμα, όπως η λάθος κατονομασία.

19  Ψυχομετρικοί περιορισμοί.  PICA Porch Index of Communicative Ability  Το τεστ αυτό είναι σημαντικό εργαλείο για τη μελέτη της ανάρρωσης.  Το τεστ έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά.  Σχετικά μικρό αριθμό υπό-τεστ  Έμφαση στην αξιοπιστία με πολύ αυστηρούς κανόνες για τη διαχείριση τους.  Πολύπλοκο και πολυδιάστατο σύστημα βαθμολόγησης που απαιτού  σε εντατική εκπαίδευση.  Το τεστ έχει εξέχουσα θέση στη βιβλιογραφία της κλινικής έρευνας και παρέχει πληροφορίες σχετικές με την εκτίμηση της αφασίας.

20 Περιγραφή και εφαρμογή του  Το PICA περιλαμβάνει 18 υπό-τεστ των τεσσάρων γλωσσικών επιπέδων και άλλων λειτουργιών.  Κάθε υπό-τεστ χρησιμοποιεί 10 κοινά αντικείμενα, τοποθετημένα τακτικά σ ’ένα τραπέζι.  Η σειρά των υπό-τεστ είναι ασυνήθιστη. Πηγαίνει από τα δύσκολα στα εύκολα, αντίθετα με άλλες δοκιμασίες που ξεκινούν με τις ευκολότερές εργασίες σε κάθε επίπεδο.  Αυτή η οργάνωση είναι προϊόν της χρήσης των ίδιων 10 αντικειμένων σε όλα τα υπό-τεστ ώστε οι λειτουργίες να μπορούν να συγκριθούν χωρίς αλλαγές στο περιεχόμενο.

21  Οι εργασίες είναι σχεδιασμένες ώστε να ελαχιστοποιούν την περίπτωση της μάθησης μέσω της επαναλαμβανόμενης χρήσης των ίδιων αντικειμένων.  Αυτό σημαίνει ότι, αν η κατανόηση των λέξεων προηγείτο της κατονομασίας, όπως σε άλλες δοκιμασίες, ένας ασθενής θα μπορούσε να έχει ακούσει τη λέξη πριν το τεστ κατονομασίας.

22  Έτσι, αρχικά δίνονται ελάχιστες γλωσσολογικές πληροφορίες για τα αντικείμενα και οι περισσότερες πληροφορίες δίνονται προς το τέλος.  Κατά συνέπεια η σειρά δεν ακολουθεί μια αυστηρή ιεραρχία δυσκολίας.  Το τεστ διαρκεί περίπου 60-90 λεπτά.  Κάθε μία από τις 180 απαντήσεις αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη βαθμολογία, με βάση το πολυδιάστατο σύστημα βαθμολόγησης που φαίνεται στο παρακάτω πίνακα

23

24 Τυποποίηση και ερμηνεία  Ενώ κατά μέσο όρο απαιτείται μια ώρα για να ολοκληρώσουν οι ασθενείς με την πιο βαριά αφασία το τεστ νευρολογικά άθικτοι ενήλικές το ολοκλήρωσαν με άνεση μέσα σε μισή ώρα.  Οι φυσιολογικοί ενήλικες είχαν κάποια δυσκολία σε πεδία που επηρεάζονται από την εκπαίδευση.  το τεστ έχει ισχυρή αξιοπιστία σε ότι αφορά τα κριτήρια, αλλά υστερεί στην απεικόνιση φυσικών επικοινωνιακών ικανοτήτων της καθημερινής ζωής.

25  Ο μέσος όρος των βαθμολογιών χρησιμοποιείται για την καταγραφή και ερμηνεία της επίδοσης.  ένας μέσος όρος π.χ. 12,25 καλείται επίπεδο ανταπόκρισης.  Ο μέσος όρος των 180 βαθμών καλείται συνολική βαθμολογία.  Για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων επικοινωνίας, η βαθμολογία του επιπέδου αντίδρασης μπορεί να μετατραπεί σε ποσοστά επί τοις εκατό, σε σχέση με ένα μεγάλο δείγμα αφασικών ασθενών.  Η συνολική βαθμολογία είναι πιο αξιόπιστη από τη βαθμολογία των υπό-τεστ.

26  Η βαθμολογία στις 95 εκατοστιαίες θέσεις είναι παρόμοια με τις φυσιολογικές και αφήνουν τη διάγνωση της ήπιας αφασίας στη κρίση των κλινικών.  Οι παθήσεις που αφορούν κάποιο επίπεδο όπως τα νευροκινητικά ελλείμματα λόγου ή ο αναλφαβητισμός αποκαλύπτονται από την έκπτωση των επιπέδων λόγου ή ανάγνωσης, πέρα από τι θα ήταν αναμενόμενο σε σχέση με το πρότυπο της τυπικής αφασίας.  Μια αύξηση 10% στη συνολική βαθμολογία θεωρείται ένας λογικός στόχος θεραπείας, ενώ μια αλλαγή 5% έχει περιορισμένη επίδραση στην επικοινωνιακή ικανότητα.

27

28 Συντομευμένο PICA  10 υπό-τεστ και 4 αντικείμενα ελέγχου παράγουν ισοδύναμη συνολική βαθμολογία.  Το συντομευμένο τεστ μπορεί να είναι καλό για μια μόνο αξιολόγηση, αλλά δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για τη μέτρηση της αλλαγής.

29 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

30 Το BOSTON EXAM  Το BOSTON EXAM –εξέταση της Βοστόνης.  Είναι σε μάκρος κάπου ανάμεσα από το PICA και το Minnesota τεστ και ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να φτάσει και τις τρείς ώρες.  Έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 1.Ταξινόμηση των αφασιών σε σύνδρομα ανάλογα με τον τύπο των συμπτωμάτων. 2.Ανάλυση της αυθόρμητης ρηματοποίησης. 3.Τη σύντομη μορφή 4.Την εκτεταμένη δοκιμασία

31 Περιγραφή και βαθμολόγηση  Το BE αποτελείται από 4 κύριους τομείς, από τους οποίους ο καθένας εστιάζει σε ένα γλωσσικό παράγοντα.  Οι παράγοντες ακοής και ομιλίας παρουσιάζονται πριν από αυτές της ανάγνωσης και της γραφής

32  Η αξιολόγηση της συζητητικής και της εξηγηματικής έκφρασης προηγείται της συστηματικής δοκιμασίας.  Η συζητητική ικανότητα συμπεραίνεται από συνέντευξη και συζήτηση για οικεία θέματα.  Η ανάλυση των δειγμάτων συζήτησης συνίσταται στην καταγραφή χωρίς περιεχόμενο εκφράσεων, την ικανότητα ολοκλήρωσης των φράσεων και την περιπλοκότητα των προτάσεων.

33

34 Η εκτεταμένη εξέταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  Αφηγηματική έκφραση που εκμαιεύεται με τη βοήθεια των σκίτσων  Κατανόηση λέξεων μέσω σημασιολογικών κατηγοριών όπως τρόφιμα και ζώα  Κατανόηση της σύνταξης  Ανάγνωση λέξεων

35 Τυποποίηση και ερμηνεία  Η διάγνωση του συνδρόμου διευκολύνεται από την εξέταση του προτύπου των αποτελεσμάτων με κατάταξη των χαρακτηριστικών του λόγου και το συνολικό προφίλ των δοκιμασιών.  Το εγχειρίδιο προσφέρει παραδείγματα και εύρος απόδοσης που συνήθως απαντούν στις περιπτώσεις της αφασίας του Βroca, του Wernicke, της κατονομαστικής αφασίας και της αφασίας αγωγής.  Το προφίλ των χαρακτηριστικών λόγου είναι πρόσφορoς οδηγός για την ταξινόμηση.

36  Το προφίλ περιγράφει την έκφραση σύμφωνα με τα ενδεικτικά σημεία των συνδρόμων.  Εφτά διαστάσεις των εκτεταμένων φράσεων συγκρίνονται με το έλλειμμα ακουστικής κατανόησης, το οποίο προσδιορίζεται κατά τη διάρκεια της επίσημης δοκιμασίας

37

38 Σύντομη μορφή του BDAE  H σύντομη μορφή προσφέρει μια σύντομη, χωρίς περιττά στοιχεία αξιολόγηση, αλλά ωστόσο τεκμηριώνει τις επιδόσεις που είναι σημαντικές για τη διαγνωστική ταξινόμηση και την ποσοτική αξιολόγηση.  περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών υπό-τεστ αλλά μόνο μερικά από τα αντικείμενα ελέγχου κάθε υπό-τεστ.

39 Τα ακόλουθα είναι μια λίστα κάποιων από τις μειώσεις των υπό- τεστ  Διάκριση λέξεων από 37 σε 16 αντικείμενα ελέγχου  Εκτέλεση εντολών από 5 σε 3 εντολές  Επανάληψη προτάσεων από 10 σε 2  Αποκριτική κατονομασία από 10 σε 5 αντικείμενα  Η δοκιμασία κατονομασίας της Βοστόνης από 60 σε 15 αντικείμενα ελέγχου  Κατανόηση κειμένου από 10 σε 4 αντικείμενα ελέγχου

40  Αριθμητική ταξινόμηση το WAB  Tο Western συγκεκριμενοποιεί το εύρος των βαθμολογιών της δοκιμασίας για τις θεμελιώδης γλωσσικές λειτουργίες ως τη βάση της ταξινόμησης των αφασιών.  Το τεστ έχει τα παρακάτω κύρια χαρακτηριστικά  Περιεχόμενο και εφαρμογή, παρόμοια με αυτά της δοκιμασίας της Βοστόνης  Συνοπτικές βαθμολογίες, συμπεριλαμβανομένης και της συνολικής  Εύρος των βαθμολογιών για την ταξινόμηση των αφασιών σε σύνδρομα

41 Περιγραφή και βαθμολόγηση  Η βασική δοκιμασία εξετάζει τις προφορικές γλωσσικές ικανότητες που περιλαμβάνουν την ακουστική κατανόηση και την προφορική έκφραση  Η οπτική γλώσσα και οι άλλες υποδοκιμασίες αποτελούν ένα πρόσθετο τμήμα που αποτελείται από ανάγνωση, γραφή, συντακτικές και υπολογιστικές εργασίες.

42

43  Οι βαθμολογίες λαμβάνονται για τα 4 τμήματα της δοκιμασίας προφορικής γλώσσας.  Το τμήμα του αυθόρμητου λόγου βαθμολογείται με δυο κλίμακες 10 πόντων, μια για το περιεχόμενο των πληροφοριών και μια για τη ροή.  Για παράδειγμα, το 0-4 απεικονίζει δυσχέρεια στη ροή, και το 5-10 αφορά τα επίπεδα της ροής.

44  Ο δείκτης της αφασίας AQ  Αποτελεί το συνοπτικό δείκτη της ακουστικής- λεκτικής γλώσσας. 40% του δείκτη προέρχεται από τις κλίμακες του αυθόρμητου λόγου  Ο δείκτης γλώσσας LQ  Είναι μια σύνθεση όλων των γλωσσικών τμημάτων (και της ανάγνωσης και της γραφής)  Ο δείκτης απόδοσης PQ  Για ένα σύντομο διάστημα,οι εργασίες ανάγνωσης,γραφής,και σύνταξης συνδυάζονταν σε αυτή τη βαθμολογία  Ο δείκτης φλοιού CQ  Αφορά στην απόδοση σε όλες τις υποδοκιμασίες, λεκτικές και μη

45

46  Τυποποίηση και ερμηνεία  Οι φυσιολογικοί ασθενείς έχουν ένα μέσο AQ της τάξης του 99,6  Η τάση της κατονομαστικής αφασίας και της αφασίας αγωγής να είναι να είναι μέτριες και ήπιες βλάβες αποδεικνύεται από ένα μέσο AQ 83,3 και 60,5 αντίστοιχα.  Οι αφασίες του Broca και του Wernicke είχαν δείκτες του 31,7 και 39 αντίστοιχα  Τα άτομα με σφαιρική αφασία είχαν ένα μέσο AQ 10,5

47  Οι μελέτες υπέδειξαν ότι το WAB αξιολογεί την αφασία όπως άλλες δοκιμασίες  Σε σχέση με τη διάγνωση,παρουσία μιας γλωσσικής διαταραχής ή αφασία αναγνωρίζεται με μια βαθμολογία βάσης του 93,8  Σε μια μελέτη προγνωστικών δεικτών τα αφασικά άτομα που ξεπέρασαν τη βάση του 93,8 θεωρήθηκαν ότι ανάρρωσαν  Τα σύνδρομα αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα επίδοσης σε σχέση με την κλίμακα ροής και τις βαθμολογίες από τα υπό-τεστ ακουστικής κατανόησης, επανάληψης και κατονομασίας

48

49  Η αφασία αγωγής, για παράδειγμα, αναγνωρίζεται από χαμηλές βαθμολογίες στην επανάληψη σε σχέση με τις υψηλότερες στη ροή αυθόρμητου λόγου και την ακουστική κατανόηση.  Μια οπτική για τη διάγνωση σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα.

50

51  Το πρόβλημα είναι ότι η τυφλή χρήση αυτών των βαθμολογιών για τη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση ενός ήπια αφασικού ατόμου ως φυσιολογικό και αντίστροφα.  Άρα είναι πιθανόν να γίνει διαγνωστικό σφάλμα, βασισμένο αποκλειστικά σ’ αυτές τις συνοπτικές βαθμολογίες.

52  PALPA  To τεστ αυτό είναι η Ψυχογλωσσολογική Εκτίμηση της Γλωσσικής Επεξεργασίας στην Αφασία.  Έχει ως κύριο στόχο την αποσαφήνιση της υποκείμενης φύσης μιας γλωσσικής διαταραχής.

53  Το PALPA έχει τα παρακάτω ξεχωριστά χαρακτηριστικά  Έμφαση στο επίπεδο των λέξεων  Ευέλικτη διαχείριση των υπό-δοκιμασιών  Αναγνώριση των εξασθενημένων γνωστικών μορφολογιών

54  Περιγραφή  Αποτελείται από 60 υπό-τεστ με οργάνωση όπως αυτή στον παρακάτω πίνακα.

55

56  Οι τομείς ακοής και ανάγνωσης έως το υπό-τεστ 46 κυρίως ασχολούνται με τις μεταβλητές των λεκτικών μορφών, όπως η φωνολογία και το μήκος των συλλαβών, ή τις γραμματικές μεταβλητές όπως η μορφολογία και η γραμματική τάξη.  Π.χ. στο υπό-τεστ 38,ζητείται από τον ασθενή να δώσει ορισμό για μια ομόηχη λέξη( κλίμα,κλήμα).  Η ορθή σημασία πρέπει να συνδέεται περισσότερο με την ορθογραφία παρά τον ήχο.

57  Η εξέταση της χρήσης των λέξεων με νόημα ξεκινά ουσιαστικά με την υπό- δοκιμασία 47, που είναι η κλασική δοκιμασία κατανόησης λέξεων με την επίδειξη εικονογραφημένων επιλογών.

58 Σύντομες δοκιμασίες και παρά την κλίνη εξέταση  Σε πολλά κέντρα αποκατάστασης οι λογοθεραπευτές προτιμούν τα υπό-τεστ από μια εκτενή δοκιμασία.  Για τη σοβαρή αφασία μπορούμε να επιλέξουμε τα ευκολότερα υπό-τεστ σε κάθε επίπεδο για να διαπιστώσουμε τις γλωσσικές ικανότητες.  Για την ήπια αφασία μπορούμε να παραλείψουμε τα ευκολότερα υπό-τεστ ή να επιλέξουμε μερικά από τα πιο δύσκολα για να διαπιστώσουμε τα ελλείμματα.

59  ΑLPS κλίμακα γλωσσικής απόδοσης της αφασίας.  Διαρκεί 25-30 λεπτά  Ο εξεταστής μπορεί να χρησιμοποιήσει αντικείμενα από τις τσέπες και το δωμάτιο του ασθενούς για να αξιολογήσει την κατανόηση και την έκφραση.  Τα επίπεδα εξετάζονται σε 4 κλίμακες η κάθε μία εκ των οποίων περιλαμβάνει μια σειρά αντικειμένων αυξανόμενης δυσκολίας

60  ΑΑSP Πρωτόκολλο εξέτασης οξείας αφασίας  χρησιμοποιούνται αντικείμενα που συνήθως βρίσκονται στο δωμάτιο του ασθενούς,όπως μαξιλάρι παράθυρο και τηλεόραση.  Διαρκεί συνήθως 10 λεπτά  Ξεκινά με ένα ταχύ έλεγχο της προσοχής και του προσανατολισμού και κατόπιν αξιολογεί την ακουστική κατανόηση και τις βασικές εκφραστικές ικανότητες

61 MAST Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 10 με 15 λεπτά Ο κλινικός βάζει αντικείμενα μπροστά στον ασθενή για να τα υποδείξει και να τα ονοματίσει.


Κατέβασμα ppt "ΜΑΘΗΜΑ 3ο. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google