Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Π ΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A SPERGILLUS NIGER ΚΑΙ A SPERGILLUS CARBONARIUS ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΠΑ ΜΠΕΡΤΟΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α.Μ. Α17240 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Π ΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A SPERGILLUS NIGER ΚΑΙ A SPERGILLUS CARBONARIUS ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΠΑ ΜΠΕΡΤΟΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α.Μ. Α17240 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Π ΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A SPERGILLUS NIGER ΚΑΙ A SPERGILLUS CARBONARIUS ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΠΑ ΜΠΕΡΤΟΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α.Μ. Α17240 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δ.Ι. ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα γένη Aspergillus όπως το Aspergillus niger (Aspergillus section Nigri ) αποτελούν σημαντικά μοντέλα για τη μελέτη της έκκρισης ευκαρυωτικών πρωτεϊνών, τις επιδράσεις των διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων στην καταστολή ή στην ενεργοποίηση της εξαγωγής των διαφόρων ενζύμων αποδόμησης βιομάζας, των μοριακών μηχανισμών κρίσιμ ω ν για την ανάπτυξη της διαδικασίας ζυμώσεως, και των μηχανισμών που εμπλέκονται στον έλεγχο των μυκητoλογικών μορφολογιών. Υψηλής ποιότητας γονιδιωματική αλληλουχία του Α. carbonarius θα επιτρέψει την εφαρμογή των παγκοσμίως υψηλής απόδοσης πρωτεομικής, καθώς και μια ποικιλία από βιοπληροφορικές αναλύσεις σε αυτόν τον σημαντικό ασκομύκητα. Επιπλέον, η σύγκριση της αλληλουχίας του Α. carbonarius με Α. niger θα χρησιμοποιηθούν για 1) τη βελτίωση της γονιδιακής πρόβλεψης του μοντέλου και σχολιασμό, 2) την ανακάλυψη διατήρησης ρυθμιστικών περιοχών, 3) να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις σχετικά με την ταξινόμηση του Aspergillus τμήμα Nigri, και 4) τη διαλεύκανση της γενετικής βάσης για μεταβολική ποικιλότητα μεταξύ συγγενικών ειδών.

3 A SPERGILLUS CARBONARIUS Ο Α. carbonarius χαρακτηρίζεται από κεφαλές με δύο σειρές στηρίγματα τα οποία διακρίνονται σε πρωτεύοντα μήκους 30- 80μ και σε δευτερεύοντα, μήκους 8-15μ. Ο Aspergillus carbonarius είναι ένα από τα παθογόνα που συμμετέχουν στην ασθένεια της όξινης σήψης. Παράγει μια μυκοτοξίνη την ωχροτοξίνη Α η οποία έχει χαρακτηριστεί ως καρκινογόνος και νεφροτοξική, και έχει συνδεθεί με όγκους στο ανθρώπινο ουροποιητικό σύστημα

4 A SPERGILLUS NIGER Ο Aspergillus niger είναι ένα από τα πιο κοινά είδη του γένους Aspergillus. Είναι παντού στο έδαφος αλλά και σε εσωτερικούς χώρους. Ο μύκητας Aspergillus niger χαρακτηρίζεται από πλούσιο μυκήλιο αποτελούμενο από υφές με σαφή εγκάρσια χωρίσματα και είναι υαλώδους ή λευκού χρώματος. Έχει κονιδιοφόρους υαλώδεις οι οποίοι προς το επάνω τους μέρος γίνονται πιο σκούρου χρώματος και καταλήγουν σε μία σφαιρική κεφαλή διαμέτρου 30-75

5 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ASPERGILLUS Οι απομονώσεις αρχικά αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό υπόστρωμα, φτωχό σε θρεπτικά συστατικά (άγαρ και νερό) και αφού αναπτύχθηκαν μετά από 3 ημέρες, σε επωαστικό θάλαμο με σταθερή θ=27°C, μικρό κομμάτι από την περιφέρεια της αποικίας μεταφέρθηκε υπό ασηπτικές συνθήκες σε τρυβλία με θρεπτικό υπόστρωμα Czapek (CDA) όπου προστέθηκαν διάφορες μυκητοκτόνες ουσίες. Τρυβλία χωρίς μυκητοκτόνο χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες.

6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ CDA Czapek- Dox agar 2gr NaNO 3, 1gr K 2 HPO 4 0,5gr MgSO 4 *7H 2 O 0,5gr KCl, 0,01gr FeSO 4 *7H 2 O 30gr sucrose 20gr agar/1L διπλά απεσταγμένου νερού

7 Ανάδευση ανόργανων αλάτων και οργανικών ουσιών ώστε να ομογενοποιηθεί το διάλυμα Προσθήκη 100mL διαλύματος και 2gr άγαρ σε κωνική φυάλη των 250mL Αποστείρωση στον κλίβανο για 20λεπτά σε θ=120°C

8 Ακολουθεί μεταφορά σε τριβλία, υπό ασηπτικές συνθήκες, είτε με προσθήκη δραστικής ουσίας σε διάφορες συγκεντρώσεις είτε χωρίς για τη διεξαγωγή των πειραμάτων.

9 ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ fludioxonil 0,01ppm, 0,05 ppm, 0,1ppm και 0,5ppm cyprodinil 0,01ppm, 0,05 ppm, 0,1ppm και 0,5ppm azoxystrobin 0,01ppm, 0,1ppm, 1ppm και 10ppm και για το SHAM 100ppm

10 MΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΜΥΚΗΛΙΟΥ ΣΕ CDA

11 AΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ ΣΕ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΓΙΑ 6 ΜΕΡΕΣ ΣΕ Θ=27°c ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 3 Η -6 Η ΜΕΡΑ Η μέτρηση που γίνεται αφορά στην ανάπτυξη του μυκηλίου στους μάρτυρες(CDA χωρίς δραστική ουσία) και στα τριβλία με τις δραστικές ουσίες. Στα τριβλία αυτά μετριέται η διάμετρος της αποικίας του μύκητα και υπολογίζεται η αντίστοιχη παρεμπόδιση.

12 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ FLUDIOXONIL 6 Η ΜΕΡΑ

13 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ CYPRODINIL 6 Η ΜΕΡΑ

14 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ AZOXYSTROBIN 6 Η ΜΕΡΑ

15 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ AZOXYSTROBIN+SHAM 6 Η ΜΕΡΑ

16 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Οι δραστικές ουσίες fludioxonil και cyprodinil σύμφωνα με τα αποτελέσματα έδειξαν σχεδόν τα ίδια ποσοστά παρεμπόδισης ανάπτυξης του μυκηλίου σε σχέση με το μάρτυρα. Το fludioxonil παρεμπόδισε την ανάπτυξη μυκηλίου στη μεγαλύτερη συγκέντρωση στο πείραμα (0,5ppm) από 61-93%, ενώ το cyprodinil από 55-100% στην ίδια συγκέντρωση. Αυτό σημαίνει πως το cyprodinil μπορεί να καταπολεμήσει αποτελεσματικότερα την ανάπτυξη του μύκητα. Το azoxystrobin δεν έδειξε υψηλά ποσοστά παρεμπόδισης ανάπτυξης του μύκητα στο CDA, δηλαδή από 9-30%, ενώ μετά την προσθήκη του SHAM η παρεμπόδιση κυμαίνεται από 76% έως και 100% κατά την 6 η μέρα των μετρήσεων στη μεγαλύτερη εδώ συγκέντρωση (10ppm) σχεδόν σε όλες τις επιλεχθέντες απομονώσεις. Εξαίρεση αποτέλεσε η απομόνωση 315(A.carbonarius)(Τρίκαλα Κορινθίας-Κορινθιακή Σταφίδα), η οποία σημείωσε μικρή παρεμπόδιση και στις τέσσερις επεμβάσεις fludioxonil, cyprodinil, azoxystrobin και azoxystrobin+SHAM.

17 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΣΕ ΣΤΑΦΥΛΙ ΑΠΟ ASPERGILLUS sp.


Κατέβασμα ppt "Π ΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A SPERGILLUS NIGER ΚΑΙ A SPERGILLUS CARBONARIUS ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΠΑ ΜΠΕΡΤΟΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α.Μ. Α17240 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google