Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Αθανάσιος Ν. Σαμαράς ] Ρητορική Επικοινωνία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Αθανάσιος Ν. Σαμαράς ] Ρητορική Επικοινωνία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Αθανάσιος Ν. Σαμαράς [ath.samaras@usa.net ] Ρητορική Επικοινωνία και Πειθώ – Τμήμα Δ.Ε.Σ. Πα.Πει. Διάλεξη 03 η – 14 Μαρτίου 2014

2 Περίγραμμα διάλεξης 1. Περί Ερμηνευτικών Πλαισίων 2. Χρήση Ερμηνευτικών Πλαισίων στην Ανάλυση Μηνύματος : « Όποιος Κλείνει ένα Σχολείο Αδειάζει Ένα Χωριό » 3. Παρουσίαση Έρευνας : συγκρουσιακά δίπολα στην Ευρωπαϊκή Πορεία της Τουρκιάς. Ανάλυση με Χρήση της Εμπειρικά Θεμελιωμένης Τυπολογίας 4. Παρουσίαση Έρευνας : Συγκρουσιακά Δίπολα Στην Ευρωπαϊκή Πορεία της Τουρκιάς Μέσω της Ποσοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου 5. Παρουσίαση Έρευνας : Πλαισίωση της Ευθύνης για τη Δολοφονία ενός Ελληνοκύπριου Ιδιοκτήτη Ερμηνευτικά Σχήματα και Συμβολική Διαμάχη στο Facebook

3 Ερμηνευτικά Πλαίσια - Εισαγωγικά Σχόλια Αναμένεται να ξεσπάσει μία επιδημία που πρόκειται να έχει 600 θύματα. Δύο πλάνα αντιμετώπισης. Τι αποφασίζεται ; Πλάνο Α : Θα σωθούν 200 άτομα Πλάνο Β : 33% πιθανόν να σωθούν και τα 600 και κατά 66% πιθανόν να μην σωθεί κανείς. Το 72% αυτών που συμμετείχαν στο πείραμα προτίμησαν την πρώτη πρόταση 3

4 Ερμηνευτικά Πλαίσια - Εισαγωγικά Σχόλια Αναμένεται να ξεσπάσει μία επιδημία που πρόκειται να έχει 600 θύματα. Δύο πλάνα αντιμετώπισης. Τι αποφασίζεται ; Πλάνο Α : Θα πεθάνουν 400 άτομα Πλάνο Β : 33% πιθανόν να μην πεθάνει κανείς και κατά 66% πιθανόν πεθάνουν όλοι. το 78% των συμμετεχόντων στο πείραμα είχε επιλέξει το δεύτερο πρόγραμμα 4

5 Ερμηνευτικά Πλαίσια - Ορισμός Στο πρώτο πείραμα οι ερωτώμενοι είχαν αποφύγει το δεύτερο πρόγραμμα, διότι εκείνο έμοιαζε να έχει τις μεγαλύτερες απώλειες, Ενώ στο δεύτερο πείραμα απέφυγαν το πρώτο πρόγραμμα, διότι σ ' αυτό προβάλλονταν οι σίγουρες απώλειες. Παρατηρούμε δηλαδή ότι η ‘ σωστή ’ ερώτηση μπορεί όχι μόνο να καθορίσει το νόημα ενός ζητήματος, αλλά και να καθοδηγήσει τη συμπεριφορά..

6 Πλαίσια και Σχήματα Ερμηνευτικά Πλαίσια – Ορισμός : Μία κεντρική οργανωτική ιδέα ή αφηγηματική δομή, που νοηματοδοτεί μία εκτυλισσόμενη ροή γεγονότων ’  Σταθερά μοντέλα γνώσης, ερμηνείας, παρουσίασης και επιλογής, έμφασης και αποκλεισμού με τα οποία οι κάτοχοι των συμβόλων οργανώνουν συνήθως τον λόγο, είτε λεκτικά είτε οπτικά. M έσα από αυτά η πραγματικότητα μετατρέπεται σε μία νοηματική δομή. Σχήμα – Ορισμός : μία γνωστική δομή που αποτελείται από οργανωμένη γνώση για καταστάσεις και άτομα η οποία έχει αποκτηθεί από προηγούμενες εμπειρίες. Χρησιμοποιείται για την επεξεργασία νέων πληροφοριών και για την ανάκτηση παλαιοτέρων πληροφοριών. Βοηθούν στην αξιολόγηση των πληροφοριών και στην συμπλήρωση των κενών.

7 Ερμηνευτικά Πλαίσια - Ορισμός Tα πλαίσια μετασχηματίζουν μη αναγνωρίσιμα γεγονότα ή άμορφο λόγο σε διακριτά γεγονότα. Χωρίς τα πλαίσια, τα γεγονότα δεν θα ήταν παρά μόνο απλοϊκά συμβαίνοντα του λόγου, ακατανόητοι ήχο. (Tuchman 1978) Με τη διαδικασία της πλαισίωσης κάποιες όψεις ενός ζητήματος τονίζονται εις βάρος κάποιων άλλων κι έτσι καθίστανται ικανές να νοηματοδοτήσουν το ζήτημα αυτό Λειτουργίες πλαισίου κατά Entman : (1) Καθορισμός προβλήματος (2) Διάγνωση αιτιών (3) Έκφραση ηθικών κρίσεων (4) Προσδιορισμός λύσεων..

8 Περί Σχημάτων Τα γνωστικά σχήματα είναι πακέτα πληροφοριών που αποτελούνται από ένα σταθερό πυρήνα και απο διάφορες μεταβλητές διαστάσεις. Τα σχήματα αναπαριστούν γενικές έννοιες οι οποίες ποικίλλουν ως προς τα επίπεδα αφαίρεσης. Η έννοια του σχήματος εφαρμόζεται ευρέως και μπορεί να αναφέρεται σε περίπλοκα συστήματα ή σε απλά και συγκεκριμένα αντικείμενα. Τα σχήματα είναι ενεργές συσκευές αναγνώρισης τις οποίες το υποκείμενο χρησιμοποιεί προσπαθώντας να αποδώσει νόημα σε ελλιπείς πληροφορίες. Όταν οι πληροφορίες από το περιβάλλον δεν ταιριάζουν με τα διαθέσιμα σχήματα παραποιούνται και αλλοιώνονται για να συμφωνήσουν με ότι προσδοκάται σύμφωνα με τα ενεργοποιημένα σχήματα που διαθέτει το άτομο ή προβλέπονται και αγνοούνται. ( Ντάβου 2000: 289-290)

9 Περί Σχημάτων Τα γνωστικά σχήματα έχουν παραμέτρους που σχετίζονται από διαφορετικές πτυχές του περιβάλλοντος σε διαφορετικές περιστάσεις, αλλά οι σχέσεις μεταξύ των παραμέτρων που συνθέτουν το σχήμα παραμένουν σταθερές. Η δομή ενός σχήματος καθορίζεται με βάση τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των εννοιών ( ή υπο - σχημάτων ) που το συνθέτουν.   Έτσι δημιουργούνται « σχήματα εντός σχημάτων » ή μεγαλύτερα σχήματα από μικρότερα που συνδέονται μεταξύ τους. Υπάρχουν σχήματα σε όλα τα επίπεδα της αφαίρεσης.

10 Περί Σχημάτων Χωρίς να είναι απαραίτητα γλωσσικά, τα σχήματα αφορούν αφηρημένες συμβολικές αναπαραστάσεις μία γνώσης την οποία τα υποκείμενα εκφράζουν και περιγράφουν με λόγο και την χρησιμοποιούν για την κατανόηση του λόγου.  Το γνωστικό σύστημα γίνεται αντιληπτό ως ένα « δοχείο » αμέτρητων « πακέτων » με πληροφορίες. Κάθε πακέτο παραπέμπει σε άλλα πακέτα τα οποία μπορεί ταυτόχρονα να αποτελούν και τα συστατικά του. ( Ντάβου 2000: 291-2)

11 Περί Σχημάτων Οι Snow and Benford (1991) διαχωρισμό των πλαισίων σε μέγα - πλαίσια ή κυρίαρχα πλαίσια (master) και συναγόμενα πλαίσια (related). Τα μέγα - πλαίσια εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα υπόλοιπα πλαίσια, αυτές της στίξης, της απόδοσης και της άρθρωσης, αλλά η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι το κάνουν σε μεγαλύτερη κλίμακα. Τα κυρίαρχα πλαίσια είναι τόσο βαθιά ριζωμένα μέσα στην κουλτούρα ώστε να λαμβάνονται ως δεδομένα.

12 Περί Σχημάτων Ο Wolsfeld (1997), προτείνει έναν ακόμα διαχωρισμό των πλαισίων ανάμεσα σε « βαθιά » (deep) και « ρηχά » (shallow). Τα « βαθιά » πλαίσια χαρακτηρίζονται από την αντοχή τους στον χρόνο, είναι ευρέως γενικευμένα και δεδομένα. Τα « ρηχά » πλαίσια χρησιμοποιούνται για την πλαισίωση ενός μεμονωμένου γεγονότος και δεν αποτελούν τίποτα παραπάνω από πρόσφατα κατασκευασμένα και συγκεκριμένα πλαίσια που λειτουργούν αφυπνιστικά στην συνείδηση του ακροατηρίου.

13 Περί Σχημάτων Υπάρχουν τρεις βασικές αρχές για την σταθεροποίηση - παγίωση ενός πλαισίου : Ενσυναίσθηση (empathy): τα πλαίσια δύναται να προκαλέσουν ενσυναίσθηση με τη χρήση λέξεων ή εικόνων που επιτρέπουν στο κοινό να δουν το συμβάν από την πλευρά εκείνων που βιώνουν την συγκεκριμένη προβληματική κατάσταση. Κατηγοριοποίηση (categorizing): τα πλαίσια κατηγοριοποιούν με τη χρήση λέξεων, επιθέτων, επιρρημάτων και εικόνων, οι οποίες συνδέουν ένα γεγονός με ένα παρόμοιο και οικείο με τα σχήματα του ακροατηρίου. Γενίκευση (generalizing): το πλαίσιο έχει δυνατότητες γενίκευσης οι οποίες επιτελούνται συνδέοντας το πλαισιωμένο γεγονός με μεγαλύτερες κατηγορίες αντίστοιχων γεγονότων (Entman 2004:36-42).

14 Frame-setting Επίδραση του ( α ) ερμηνευτικού πλαισίου στο  ( β ) ερμηνευτικό σχήμα. Επίδραση του ( α ) περιεχομένου της επικοινωνίας στην  ( β ) γνωστική δομή του ακροατηρίου Αρχικά η έρευνα εστιάστηκε στις επιδράσεις του μηνύματος στο ευρύτερο ακροατήριο. Αναλυτικότερα : 1. Στο βαθμό που τα ερμηνευτικά σχήματα των M ΜΕ και 2. Τα ερμηνευτικά σχήματα που παράγουν τα δρώντα πολιτικά υποκείμενα για να υποστηρίξουν μία εκστρατεία πειθούς ( στρατηγική κινητοποίηση )   3. Επηρεάζουν τη θεματολογία του ακροατηρίου. 14

15 Επεισοδιακό και Θεματικό Πλαίσιο Iyengar : δύο βασικοί τρόποι πλαισίωσης ειδήσεων : Το επεισοδιακό πλαίσιο εστιάζεται σε δεδομένα γεγονότα, παρουσιάζει μία μεμονωμένη κλοπή, μία ρατσιστική επίθεση, μία επιχείρηση που πτώχευσε. Στο θεματικό πλαίσιο τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα δεν απομονώνονται, αλλά τοποθετούνται σ ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο, εστιάζοντας στα θέματα της φτώχειας, του ρατσισμού, της οικονομίας. Η επεισοδιακή πλαισίωση οδηγεί το θεατή να αποδώσει την ευθύνη για τα κακώς κείμενα στο άτομο ενώ Η θεματική τον βοηθάει να δει την ευρύτερη εικόνα και να αποδώσει τις ευθύνες και σε κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες. 15

16 Επεισοδιακό και Θεματικό Πλαίσιο Η συστηματική ανάλυση του περιεχομένου των αμερικανικών τηλεοπτικών ειδήσεων πιστοποίησε την κυριαρχία του “ επεισοδιακού πλαισίου ”. Οι ειδήσεις παρουσιάζουν τα θέματα ως μεμονωμένα γεγονότα  εμποδίζουν το κοινό να συνειδητοποιήσει τις αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα τους. Τα οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα εμφανίζονται μπροστά στα μάτια του ως μία σειρά από ασύνδετα μεταξύ τους συμβάντα.  « ρηχότητα του πολιτικού λόγου και στη διάβρωση της δημόσιας ευθύνης ενώ προασπίζει τις κυρίαρχες ηγεσίες συνεισφέροντας στην ηγεμονική λειτουργία της ειδησεογραφίας.» 16

17 Frame - setting – Ερευνητικό Παράδειγμα Πείραμα : Οι Meyerowitz και Chaiken (1987) συνέταξαν και μοίρασαν τρία διαφορετικά φυλλάδια, που ζητούσαν από τις γυναίκες να κάνουν εξέταση του μαστού σε τακτά χρονικά διαστήματα. 1. Το πρώτο φυλλάδιο απλώς ανέφερε τη διαδικασία, 2. Το δεύτερο εκτός από τη διαδικασία περιελάμβανε τα οφέλη που έχει η εξέταση, 3. Το τρίτο εκτός από τη διαδικασία περιελάμβανε και τις συνέπειες που ενδέχεται να υποστούν αν δεν κάνουν τις εξετάσεις. Μετά από τέσσερις μήνες όσες είχαν διαβάσει το τρίτο φυλλάδιο ήταν πολύ πιθανότερο να κάνουν τις εξετάσεις. Η ενδεχόμενη απώλεια ήταν πολύ πιο εύκολο να υποκινήσει σε δράση απ ’ ό, τι η ενδεχόμενη ωφέλεια. 17

18 Νοηματική Οικολογία Νοηματική οικολογία ενός θέματος ή μίας κατάστασης. Ορισμός : Το σύνολο των ερμηνειών, πλαισίων, σχημάτων, κωδικών λέξεων και πλεγμάτων συνεκδοχών, τα ευρύτερα ‘ ερμηνευτικά πακέτα ’, που είναι διαθέσιμα σε μία κοινωνία και μπορούν να ενεργοποιηθούν για να ερμηνεύσουν το κάθε ζήτημα όποτε αυτό ξαναεμφανιστεί. Συνέπειες έννοιας Α. Το παρελθόν πλαισιώνει το παρόν. Ανακύκλωση ερμηνευτικών σχημάτων Β. Αποφασιστική αξιοποίηση Vs. Αναπλαισίωση. 18

19 Καθορισμός Νοηματικής Οικολογίας ενός Θέματος (Frame-building) Ποίοι παράγοντες επιδρούν στα ερμηνευτικά σχήματα που χρησιμοποιούνται σε μία κατάσταση και καθορίζουν την νοηματική οικολογία ενός θέματος Κεντρικές ερωτήσεις : 1. Πώς τα ερμηνευτικά σχήματα των ομάδων πίεσης μπορούν να επηρεάσουν τα ερμηνευτικά σχήματα των μέσων μαζικής επικοινωνίας. 2. Από πού προέρχονται τα ερμηνευτικά σχήματα που υπάρχουν στα μέσα επικοινωνίας ; 3. Από πού προκύπτουν τα ερμηνευτικά σχήματα που κινητοποιούνται στην κοινωνία για να ερμηνευτεί μία κατάσταση ; 19

20 Παραγωγικά Αίτια Πλαισίων 1. Η κουλτούρα παρέχει σε όλους ένα απόθεμα πλαισίων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ερμηνεύσουν τα καινούργια φαινόμενα.  Στους δημοσιογράφους η κουλτούρα υποβάλλει σενάρια εξιστόρησης, με πλαίσια που οργανώνουν την παρουσίαση των ειδήσεων.  Παρ ' ότι η λειτουργία αυτών των πλαισίων είναι σε μεγάλο βαθμό υποσυνείδητη, η λειτουργία τους στη διαμόρφωση της τελικής εικόνας είναι σημαντική. 20

21 Παραγωγικά Αίτια Πλαισίων 2. Μηχανισμός παραγωγής των ειδήσεων. Ερμηνευτικά σχήματα η παραγωγή των οποίων προκύπτει ακούσια από την διαδικασία παραγωγής των ειδήσεων. Π. Χ. Το " μελοδραματικό πλαίσιο ", το οποίο οργανώνει την αναπαράσταση της πολιτικής δράσης σύμφωνα με ένα δραματικό σενάριο. Αυτό συχνά οδηγεί σε τεχνητή μείωση του αριθμού των πολιτικών που εμφανίζονται στην ειδησεογραφία, έτσι ώστε να μην παραφορτωθεί η πλοκή του σεναρίου. επιπλέον καταλήγει και σε υπεραπλούστευση της πραγματικότητας, εφ ' όσον πληροφορίες και στοιχεία, που δεν ταιριάζουν στο σενάριο, πετάγονται ( π. χ. Wasburn 1995:80). 21

22 Παραγωγικά Αίτια Πλαισίων 3. Τα σταθερά δομικά χαρακτηριστικά ενός πολιτικοκοινωνικού συστήματος μετουσιωνόμενα σε μηνύματα, τα οποία μπορούν να παράγουν ερμηνευτικά πλαίσια με μεγάλη σταθερότητα στο χρόνο. Για παράδειγμα το υπερεκτεταμένο και δυσλειτουργικό κράτος, που εξ υπαρχής χαρακτηρίζει την Ελληνική Πολιτεία, είναι λογικό να έχει δημιουργήσει δυσαρέσκειες κι ενοχλήσεις στους πολίτες. Η ιστορική απόσταξη και κωδικοποίηση αυτής της εμπειρίας παρέχει τα " πλαίσια του αντικρατισμού ". 22

23 Παραγωγικά Αίτια Πλαισίων Τα « πλαίσια του αντικρατισμού » έχουν τροφοδοτήσει : τα ιδεολογήματα του νεοφιλελευθερισμού, και τη ρητορική του εκσυγχρονισμού ενώ αξιοποιούνται κατά την στρατηγική κινητοποίηση των ερμηνευτικών σχημάτων που νομιμοποιούν τα μέτρα για την κρίση ( μνημονιακό αφήγημα ) Είναι πλαίσια με μεγάλη ικανότητα απονομιμοποίησης. Είναι σημαντικό για τα δρώντα πολιτικά υποκείμενα να ‘ διατηρούν τις αποστάσεις τους ’ από τέτοια πλαίσια, να διατηρούν δηλαδή την αίσθηση ότι δεν αποτελούν χώρο, όπου τα πλαίσια αυτά έχουν ερμηνευτική δυνατότητα. Ο ιεροκρατικός χαρακτήρας θεσμών όπως οι ένοπλες δυνάμεις οφείλεται στο ότι τα πλαίσια του αντικρατισμού δεν εφαρμόζουν σε αυτές. Εμφανίζονται στον χώρο της παιδείας ; 23

24 Παραγωγικά Αίτια Πλαισίων 4. Συγκρουσιογόνες καταστάσεις και σχέσεις που έχουν μεγάλη συγκρουσιακή δυναμική, βάθος χρόνου και σταθερότητα χαρακτηριστικών, τείνουν να παράγουν μία δική τους ερμηνευτική οικολογία, που εκπαιδεύει τον κόσμο και την ελίτ σε ορισμένο τρόπο αντίληψης και αντιμετώπισης των πραγμάτων. Κατεξοχήν σχέση με έντονη συγκρουσιακή δυναμική και βάθος χρόνου υπήρξε η αντιπαράθεση Η. Π. Α. – Ε. Σ. Σ. Δ. Η σχέση αυτή παρήγαγε πληθώρα ερμηνευτικών πλαισίων. Η ρητορική του αντικομουνισμού, που κατασκευάστηκε από τις πρώτες μέρες του ψυχρού πολέμου, στηρίχθηκε σε μία σειρά ερμηνευτικών σχημάτων και θεωριών, όπως ‘ το σιδηρούν παραπέτασμα ’, η ‘ σαλαμοποίηση ’ και η ‘ θεωρία του ντόμινο ’. 24

25 Παραγωγικά Αίτια Πλαισίων 5. Η κωδικοποίηση ιστορικών εμπειριών αποτελεί μήτρα, που παράγει ερμηνευτικά πλαίσια με χρονική σταθερότητα. ( π. χ. σχήμα ξένου δακτύλου ) 6. Οι πολιτικές ηγεσίες, οι ελίτ, επιδρούν στην κοινή γνώμη διαμορφώνοντας τα σχήματα που οργανώνουν και ερμηνεύουν τα βασικά κοινωνικά ζητήματα. Αθροιστικά οι διαδικασίες πειθούς τους οριοθετούν τον κοινωνικό διάλογο και καθορίζουν την νοηματική οικολογία ενός θέματος. 25

26 Υπάρχουν δυο αντίθετες προσεγγίσεις που ερμηνεύουν την αντίληψη του κινήτρου της πολιτικής δραστηριότητας : η κανονιστική Vs η στρατηγική / χειραγωγική λογική. Η κανονιστική αντιλαμβάνεται τις δημόσιες δηλώσεις και δράσεις ως ειλικρινείς και ακριβείς αναπαραστάσεις των προθέσεων, των πολιτικών επιλογών και της ιδεολογίας των δρώντων. Η στρατηγική / χειραγωγική εκλαμβάνει τους πολιτικούς δρώντες ως χειραγωγούς, τις δηλώσεις τους ως προπαγάνδα και είναι συνεχώς σε αναζήτηση του στρατηγικού κινήτρου που βρίσκεται πίσω από κάθε δήλωση ή δραστηριότητα Το στρατηγικό ερμηνευτικό πλαίσιο.

27 Ορισμός στρατηγικού ερμηνευτικού πλαισίου : « Ένα οργανωμένο σύνολο υποθέσεων που είτε συνεπάγεται είτε αναφέρει ρητά ότι οι ηγέτες συμπεριφέρονται ιδιοτελώς και όχι δημόσιου συμφέροντος,... και είναι ανειλικρινείς για αυτά που προσπαθούν να επιτύχουν και καθοδηγούμενοι από την επιθυμία να παραμείνουν στην εξουσία » (Cappella and Jamieson 1997:37) Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του πλαισίου είναι ότι εκλαμβάνει και οργανώνει την ( πολιτική ) δραστηριότητα ως ένα παιχνίδι στρατηγικής όπου οι δρώντες λειτουργούν υπολογιστικά και ακολουθούν στρατηγικές για να νικήσουν τους αντιπάλους τους. Το στρατηγικό ερμηνευτικό πλαίσιο.

28 Στην διεθνή πολιτική επικοινωνία το στρατηγικό ερμηνευτικό σχήμα χρησιμοποιείτε για να αποδομήσει τα ιδεαλιστικά διεθνοπολιτικά αφηγήματα ( ανθρωπιστικές παρεμβάσεις, προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας, κλπ ) και να υπονομεύσει την προπαγανδιστική προσπάθεια δόμησης της νομιμοποίησης όσων τα χρησιμοποιούν ( π. χ. γεωστρατηγικό ερμηνευτικό σχήμα, μικροπολιτικό ερμηνευτικό σχήμα ) Η αναπαράσταση της πολιτικής που προκύπτει από την “ στρατηγική πλαισίωση ” είναι καταφανώς αμοραλιστική, αποστερημένη από κάθε ίχνος ιδεαλισμού, ενώ οι πολίτες - θεατές εξωθούνται στην υιοθέτηση μίας κυνικής στάσης απέναντι στην πολιτική και τους πολιτικούς. Στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα η χρήση του στρατηγικού ερμηνευτικού σχήματος έχει σχετισθεί με την άνοδο αντιπολιτικών στάσεων και αντιλήψεων.. Το στρατηγικό ερμηνευτικό πλαίσιο.

29 Μία εγχώρια εκδοχή της " στρατηγικής πλαισίωσης " είναι το πλαίσιο " διαπλεκόμενα συμφέροντα ". Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, το στρατηγικό παίγνιο στο οποίο εμπλέκονται οι πολιτικοί δεν αποσκοπεί απλώς στη συγκέντρωση ψήφων ή εξουσίας, αλλά και στην ικανοποίηση των άνομων συμφερόντων του ‘ μεγάλου κεφαλαίου ’ ή / και των ‘ μεγαλοεκδοτών ’, οι οποίοι εμφανίζονται να κινούν τα νήματα. Αυτής της μορφής το μπόλιασμα της “ στρατηγικής πλαισίωσης ” με τις ιδεοληψίες της “ κλεπτοκρατίας ” δημιουργεί έναν ισχυρότατο συνδυασμό, που δύναται να απονομιμοποιήσει το σύνολο του συστήματος πολιτικής επικοινωνίας, από τον αρχηγό της χώρας έως τον τελευταίο μαθητευόμενο δημοσιογράφο. Το στρατηγικό ερμηνευτικό πλαίσιο.

30 ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ « ΟΠΟΙΟΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ » Άσκηση Ανάλυσης Μηνύματος

31 Ανοικτή Επιστολή …. στην Υπουργό Παιδείας Διαμαντοπούλου Οι συγχωνεύεις και οι καταργήσεις σχολείων γίνονται αμιγώς με οικονομικά κριτήρια και εις βάρος κάθε παιδαγωγικής λογικής. Σήμερα που τα χωριά μας ερημώνουν, που η περιφέρεια σβήνει και χάνεται, το κλείσιμο των σχολείων έρχεται να πιστοποιήσει και να επιταχύνει ταυτόχρονα το τέλος της κοινότητας. Με την κατάργηση του σχολείου το κράτος δίνει στους κατοίκους του κάθε χωριού ένα σαφές μήνυμα. Είναι σαν να τους λέει ότι : εσείς εδώ τελειώσατε, το χωριό σας τέλειωσε, όσοι έχετε ακόμα παραμείνει μαζέψτε τα και φύγετε. Δεν υπάρχει χώρος για εσάς, δεν υπάρχει μέλλον για τα παιδιά σας. Ο Καλλικράτης στην παιδεία λειτουργεί για πάρα πολλά χωριά ως μηχανισμός εξουθένωσης και ισοπέδωσης των τοπικών κοινωνιών. Τους στερεί τα βασικά μέσα που τους κρατάνε στην ζωή. Περνάει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση, το κράτος έχει αποφασίσει να μην επενδύσει στην αποκέντρωση, να μην επενδύσει στην αναζωογόνηση της υπαίθρου, ότι τους έχει εγκαταλείψει και πρέπει και αυτοί με την σειρά τους να εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Κείμενο Μηνύματος.

32 Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι γονείς του παιδιού που αίφνης θα πρέπει να ταξιδεύει 30 και 40 χιλιόμετρα για να πάει στο σχολείο σύντομα θα ξεπουλήσουν το βιός τους και θα πάνε στην πρωτεύουσα του νομού ή και στην Αθήνα για να εξασφαλίσουν στο βλαστάρι τους μία καλλίτερη εκπαίδευση, ένα καλλίτερο μέλλον. Και κάθε νέα αναχώρηση θα εντείνει την αίσθηση « του τέλους της κοινότητας » για όσους έχουν μείνει πίσω ώσπου η αποψίλωση θα πάρει την μορφή χιονοστιβάδας. Για την κάθε μικρή κοινότητα η κατάργηση του σχολείου λειτουργεί ως αγγελτήριο θανάτου. Αυτό είναι το όραμα της κυβέρνησης για την αποκέντρωση ; Δημιουργία υδροκεφαλικών κέντρων στην επαρχία με παράλληλη ερημοποίηση της υπαίθρου ; Πώς θα πετύχουμε την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής όταν θα έχουμε απογυμνώσει την ύπαιθρο από τον πληθυσμό της ; Η οικονομικίστικη λογική της συρρίκνωσης και της εσωτερικής υποτίμησης είναι αντιπαραγωγική, είναι αντιαναπτυξιακή, είναι αντεθνική. Κυρία Διαμαντοπούλου, όποιος κλείνει ένα σχολείο αδειάζει ένα χωριό. Μην κλείνετε τα σχολεία μας, μην αδειάζετε τα χωριά μας. Κείμενο Μηνύματος.

33 Ο στρατηγικός σχεδιασμός που υλοποιείται με αυτό το κείμενο στηρίζεται σε ένα ερμηνευτικό πλαίσιο : Το πλαίσιο της εγκατάλειψης ( της υπαίθρου ). Το πλαίσιο ορίζεται από ένα βασικό αντιθετικό δίπολο « Κέντρο VS Περιφέρεια » και την διαδικασία της εγκατάλειψης. Ανάλυση: Πλαίσιο Εγκατάλειψης.

34 ( α ) ουσιαστικά που αποτελούν μεταφορές : εξουθένωση, ερήμωση, ισοπέδωση, αποψίλωση, χιονοστιβάδα. ( β ) Φράσεις που ορίζουν την ταυτότητα : τοπική κοινωνία, κοινότητα, ύπαιθρος, χωριό. ( γ ) Φράσεις που περιγράφουν την ετερότητα : υδροκεφαλισμός, κυβέρνηση, Αθήνα ( άλλες φράσεις « κράτος των Αθηνών », « Πλατεία Συντάγματος ». ( δ ) Ενεργητικά ρήματα που στοχεύουν στην κινητοποίηση για ανατροπή αυτής της κατάστασης. Η παρακινητική ρητορική είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της νοηματικής οικολογίας επειδή αφορά ένα εν εξελίξει ζήτημα, ένα διακύβευμα και όχι ένα τετελεσμένο Η Νοηματική Οικολογία του πλαισίου της εγκατάλειψης περιλαμβάνει

35 Το αντιθετικό δίπολο « Κέντρο VS Περιφέρεια » είναι ζωτικό γιατί : 1. Ενισχύει την συνταύτιση του πολιτικού με τον τόπο ( εις βάρος των κομματικών συνταυτίσεων κι έτσι διευρύνει την εκλογική του απήχηση ). 2. Συνδέει την παρούσα συζήτηση με μία προϋπάρχουσα αδρά διαμορφωμένη νοηματική οικολογία που αφορά την ανάπτυξη της περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτό κινητοποιείται ένα προϋπάρχον πλέγμα συνειρμών κι ένα συγκροτημένο κανονιστικό πλαίσιο το οποίο λειτουργεί προς όφελος της ταυτοτικής θέσης ( περιφέρεια ) που υιοθετεί ο ομιλητής. Δίπολο Κέντρο-Περιφέρεια

36 Η χρήση του πλαισίου της εγκατάλειψης συνιστά διαδικασία αντιθετικής ( ανα ) πλαισίωσης του αφηγήματος που χρησιμοποιεί η πολιτική ηγεσία για να νομιμοποιήσει την συγκεκριμένη απόφαση και η οποία στηρίζεται : στο σχήματα του εξορθολογισμού, στο σχήμα της προσαρμογής και στην ρητορική της κρίσης Όλα αναπόσπαστα στοιχεία του εποικοδομήματος που χρησιμοποιείται για να υποστηριχθούν τα μνημονιακά μέτρα σε αυτή την φάση. Στρατηγικές Πλαισίωσης

37 Δεν χρησιμοποιείται το σύνηθες απονομιμοποιητικό σχήμα της στρατηγικής πλαισίωσης : ( α ) ως κορεσμένο εξαιτίας της συνεχόμενης χρήσης και ( β ) ως αντιπαραγωγικό, επειδή ως μέρος της συνήθους κομματικής ρητορικής ενισχύει το κομματικό στοιχείο στην εικόνα του πομπού, κάτι που εν προκειμένω ήταν αποφευκταίο. Στρατηγικές Πλαισίωσης

38 Το πλαίσιο του θανάτου λειτουργεί επικουρικά. Νοηματική οικολογία : « αγγελτήριο θανάτου » « σβήνει, χάνεται » ( επίσης ταφόπλακα, νεκροθάφτης ) Δεν αποτελεί εγγενές μέρος της νοηματικής οικολογίας της πλαισίου της εγκατάλειψης. Η συνδυασμένη χρήση των δύο πλαισίων εδώ συνεισφέρει στην μεγέθυνση του διακυβεύματος ( δεν κλείνει απλά ένα σχολείο, πεθαίνει ένα χωριό ). Η μεταφορά του θανάτου όταν παρουσιάζεται το φαινόμενο ως τετελεσμένο τείνει να λειτουργεί στο πλαίσιο απόδοσης ευθυνών, ενώ όταν παρουσιάζεται ως επερχόμενο αποσκοπεί στην άμεση κινητοποίηση για την αποτροπή. Εδώ, επειδή ο νόμος ψηφίζεται αλλά δεν έχει εφαρμοστεί λειτουργεί αποσκοπείται η δεύτερη λειτουργία. Μεταφορά του Θανάτου

39 Η μεταφορά του θανάτου επιτελεί και δύο άλλες λειτουργίες : Πρώτον, εντείνει τον φόβο και την απειλή, τα οποία είναι ισχυρότερα στοιχεία κινητοποίησης από το όφελος και την ελπίδα. Δεύτερον, ο συνδυασμός της μεταφοράς του θανάτου με τον εμπρόθετο χαρακτήρα του παραγωγικού αιτίου που τον επιφέρει, οδηγεί στην κατασκευή του πλαισίου του φόνου ( δολοφονία - δολοφόνος ). Αυτό λειτουργεί πλάγια, υπονοείται, ο αναγνώστης ωθείται ( ελαφρώς ) να κάνει ένα άλμα και να καταλήξει σε αυτή την σκέψη Μεταφορά του Θανάτου

40 Προσωποποίηση του κράτους : Το κράτος εμφανίζεται ως ένα άτομο, ένας άνθρωπος ο οποίος μιλά, δρα και αποφασίζει. Αυτό είναι μία διαδικασία η οποία επιτρέπει να συνοψίσουμε καλλίτερα το μήνυμα και να δραματοποιήσουμε. Η προσωποποίηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν στοχεύουμε στην δαιμονοποίηση. Μεταφορά του Θανάτου

41 Το σχήμα αυτό οργανώνει την παρουσίαση μέσω της εξιστόρησης κάποιου δράματος. Η χρήση του εξυπηρετεί τους εξής στόχους : 1. Παράγει ένα ξεκάθαρο δραματικό σενάριο στην αφηγηματική δομή με τον καλό ( απλός άνθρωπος - ύπαιρθος κλπ ) και τον κακό ( Υπουργός, Κέντρο, Αθηνοκεντρικές αντιλήψεις ). Αυτό είναι πιο κατανοητό από εξειδικευμένες αναφορές σε ζητήματα πολιτικής. 2. Μία αδρή δραματική δομή με ξεκάθαρους ρόλους βοηθά στην δημιουργία πολωμένης επικοινωνίας καθώς και δαιμονοποίησης της ετερότητας. Μελοδραματικό Σχήμα

42 3. Η δραματοποίηση βοηθά την υποκειμενοποίηση. Οι πολίτες σε αυξανόμενο βαθμό αντιμετωπίζουν την πολιτική με καχυποψία. Η απόσταση ανάμεσα στον πολίτη και τον πολιτικό μεγαλώνει την καχυποψία και την απόρριψη. Η μείωση της ψυχολογικής απόστασης και η επίτευξη της συνταύτισης είναι βασικό ζητούμενο για όποιον δραστηριοποιείται στην πολιτική. Με την διαδικασία της δραματοποίησης επιτυγχάνονται διαδικασίες συνταύτισης του πολιτικού με τον πολίτη κι ενισχύεται σε επίπεδο ψυχολογικών συνταυτίσεων η εκπροσώπηση. Μελοδραματικό Σχήμα

43 1. « Οικονομικιστική Λογική Vs Παιδαγωγική Λογική » και 2. « Οικονομικιστική Λογική Vs Αναπτυξιακή Λογική ». Με το δεύτερο δίπολο επιχειρείται η σύνδεση με το μνημονιακό αφήγημα. Είναι στρατηγική επιλογή πλαισίωσης (framing strategy) αυτό το κείμενο να μην στηριχθεί στα αντιμνημονιακά πλαίσια αλλά η χρήση τους να είναι επικουρική στο πλαίσιο της εγκατάλειψης. Ο στόχος είναι να δομηθεί η εικόνα του πολιτικού υποκειμένου πρωτίστως σε όρους εκπροσώπησης με την τοπική κοινωνία και όχι ως εκφραστής μίας πολιτικής ( αντιμνημόνιο ). Επικουρικά Σχήματα (αντιθετικά δίπολα)

44 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ : ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΑ ΔΙΠΟΛΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑΣ

45 Προβληματική Έρευνας  Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας εμπεριέχει ένα συγκρουσιακό στοιχείο. Τι μορφές παίρνει αυτή η σύγκρουση ; ( ένταση, θέματα )  Ανάμεσα σε ποιους οριοθετείται η σύγκρουση ; Ποιοι είναι οι αντίδικοι ;  Το ποιος ορίζεται ως αντίπαλος μου είναι μέρος της εικόνας μου. Με διαφορετικούς αντιπάλους έχω διαφορετικές εικόνες.  Η παρουσίαση μου σε όρους αντιπαλότητας επίσης επηρεάζει την εικόνα μου. Ακόμα κι εάν θεωρούν ότι έχω δίκιο παρουσιάζομαι ως χώρα που έχει πρόβλημα / βιώνει κίνδυνο, αποτελεί ρίσκο για επενδυτές κλπ.  Η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας είναι μια πολύπλευρη διαδικασία διαμόρφωσης εικόνας κρατών.  Πως θα διαμορφώσω τα αναλυτικά εργαλεία για να εξετάσω το συγκρουσιακό στοιχείο το οποίο σχετίζεται με την εικόνα της ;

46 Εμπειρικά Θεμελιωμένη Θεωρία Grounded Theory Χρησιμοποιείται η μέθοδος ανάλυσης της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας. Αυτό που κυρίως κάνει την εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία να διαφέρει από πολλές άλλες μεθοδολογίες έρευνας είναι η σαφής ανάδυση. Δεν ελέγχει υποθέσεις αλλά βασίζεται στον εντοπισμό των στοιχείων που η πραγματικότητα αναδεικνύει για την έρευνα. Σκοπός της είναι να ανακαλύψει ο ίδιος ο ερευνητής το θεωρητικό υπόβαθρο της πληροφορίας που του παρέχουν τα στοιχεία. Ο ερευνητής ελέγχει την πληροφορία και αποκτά αίσθηση των υπό έρευνα στοιχείων

47 Στάδια της Εμπειρικά Θεμελιωμένης Θεωρίας

48 1. Εχοντας ως εκκίνηση μια εμπειρικά θεμελιωμένη καταγραφή όλων των συγκρουσιακών δομών που καταγράφηκαν στις εφημερίδες   Διαδικασία της συνάθροισης κατηγοριών (aggregation)   2. στην κατασκευή μιας τυπολογίας συγκρουσιακών δομών τα οποία χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο – μεμονωμένο γεγονός το αποτελεί μέρος της συνολικής ενταξιακής πορείας της Τουρκίας (event specific – εξειδικευμένες στο γεγονός διαιρετικές τομές ).  Δεύτερη διαδικασία συνάθροισης κατηγοριών   3. Κατασκευάστηκε μία τυπολογία πιο γενικευμένων συγκρουσιακών δομών (generative) η οποία μπορεί διαχρονικά να χρησιμοποιηθεί για την μελέτη του θέματος της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας (Issue specific – εξειδικευμένες στο θέμα διαιρετικές τομές )

49 Αναλυτική περιγραφή διαδικασίας 1. Συγκεντρώθηκαν όλα τα άρθρα των επιλεγμένων εφημερίδων για το καθορισμένο χρονικό διάστημα 2. Έγινε μία - προς - μία καταγραφή όλων των δίπολων αντιπαράθεσης / συγκρουσιακών δομών που σχετίζονται με την ένταξη της Τουρκίας με βάση τις αντιμαχόμενες πλευρές οι οποίες αποτέλεσαν τους άξονες κάθε σύγκρουσης. - Καταγράφηκε μόνο η πρώτη φορά που εμφανίστηκε η κάθε περίπτωση. 3. Με βάση αυτή την καταγραφή έγινε μια συνάθροιση κατηγοριών και οργανώθηκε μία τυπολογία συγκεκριμένων συγκρουσιακών δομών που εξειδικεύονται σε μία κατάσταση.

50 Αναλυτική περιγραφή διαδικασίας 4. Στη συνέχεια ομαδοποιώντας αυτές τις διαιρετικές δομές δημιουργήθηκε μία τυπολογία πιο γενικευμένων διαιρετικών δομών με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Χρησιμοποιήθηκαν δύο επίπεδα ανάδυσης. Το πρώτο αφορούσε σε στοιχεία συσχετιζόμενα μεταξύ τους το δεύτερο σε στοιχεία γενικά τα οποία συγκρίναμε με αυτά που αποφάνθηκαν προηγούμενες έρευνες. Ο Glaser υποθέτει δύο βασικά κριτήρια για την κρίση της επάρκειας της αναδυόμενης θεωρίας : ότι ταιριάζει στην κατάσταση και ότι λειτουργεί - ότι βοηθά τους ανθρώπους στην κατάσταση να έχουν αίσθηση της εμπειρίας τους και να διευθύνουν την κατάσταση καλύτερα.

51 Αποτελέσματα

52 Περαιτέρω Χρηστικότητα Τυπολογίας  Αυτή είναι η τυπολογία των κατηγοριοποιήσεων διαιρετικών τομών που αφορούν το τρίγωνο των σχέσεων Ευρώπης – Ελλάδας – Τουρκίας.  Η αποτελεσματικότητας της κρίνεται από το αν μπορεί να ενσωματώσει τις περιπτώσεις των αντιθετικών δίπολων που θα αναδειχθούν από την εμπειρικά θεμελιωμένη κατηγοριοποίηση πρώτου βαθμού που θα ανακύψει από την αντίστοιχη ανάλυση ενός άλλου γεγονότων της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας.

53 Περαιτέρω Χρηστικότητα Τυπολογίας Η αποτελεσματικότητα της τυπολογία τρίτου βαθμού έγκειται από το πόσο θα ενσωματώσει τις αναδυόμενες διαιρετικές τομές που θα ανακύψουν από την εμπειρικά θεμελιωμένη κατηγοριοποίηση πρώτου βαθμού ενός άλλου γεγονότος χωρίς να μεταβληθεί ή / και να έχει την απαραίτητη ελαστικότητα να επεκταθεί χωρίς να καταρρεύσει. Τότε έχει διαχρονική αξία και είναι αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης. Σε διαφορετικά γεγονότα που αποτελούν διαχρονικές εκφάνσεις του ίδιου θέματος η εμπειρικά θεμελιωμένη τυπολογία πρώτου βαθμού καθώς και τα γεγονοτικά πλαίσια (event specific frames – εξειδικευμένες στο γεγονός διαιρετικές τομές ) στα οποία συναθροίζονται μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά πρέπει όμως να είναι συμβατά με την τυπολογία πλαισίων του θέματος (Issue specific frames – εξειδικευμένες στο θέμα διαιρετικές τομές )

54 ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΑ ΔΙΠΟΛΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

55 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Τίτλος : Samaras Ath.N. (2007) “Comparative Analysis of the Framing of European Prospects of Turkey in the Greek Press in 2004 and 2006; the Bipolar Contradistinction as a Framing Device” Παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αγγλικής Εταιρίας Πολιτικών Επιστημών (PSA). (Bath, Αγγλία, 11-17 Απριλίου ) Ερευνητική Μέθοδος : Ποσοτική ανάλυση περιεχομένου σε όλα τα δημοσιεύματα σχετικά με την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας σε τέσσερις Ελληνικές εφημερίδες για διάστημα ενός μήνα. Το πρωτόκολλο κωδικοποίησης εξέτασε θέμα, διακύβευμα, αντιθετικά δίπολα, ερμηνευτικά σχήματα και αξιολόγηση βασικών δρώντων υποκειμένων. Χρονικό Πλαίσιο Έρευνας : Οκτώβριος 200 Εφημερίδες Καθημερινή (N=74) Ελεύθερος Τύπος (N=58) Ελευθεροτυπία (N=75) Τα Νέα (N=42) Σύνολο Άρθρων N=249

56 Βασικά Στοιχεία Κεντρικότητα αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Πορεία της Τουρκίας Κύριο θέμα : 142 – 57% Δευτερεύουσα αναφορά :107 – 43% Είδος Δημοσιεύματος Ειδησεογραφικό : 183 – 74% Σχολιαστικό : 66 – 26% Ο τόνος του άρθρου καθορίζεται από Τον συγγραφέα : 95 – 38% Από τις πηγές :124 – 50% Από την δυναμική των γεγονότων : 30 – 12% Τα δημοσιεύματα αφορούν Καταστάσεις που συμβαίνουν εκτός Ελλάδος : 81% Την θέση της Ελλάδας στον Διεθνή χώρο :14% Καταστάσεις που συμβαίνουν εντός Ελλάδος : 5%

57 Αντιθετικά Δίπολα : Εσωτερικές Συγκρούσεις Ελληνισμός ΕμφάνισηΚυρίαρχο Ενδοκομματική Σύγκρουση Ελλάδα 00 Διακομματική Σύγκρουση Ελλάδας 8 – 4%2-1% Εσωτερικό Μέτωπο Ελλάδας 4 – 2%1-0,5% Ενδοκομματική Σύγκρουση Κύπρου 00 Διακομματική Σύγκρουση Κύπρου 00 Εσωτερικό Μέτωπο Κύπρου 00 Ελλάδα – Κύπρος ( ως κρατικές οντότητες, κοινότητες συμφέροντος 14 – 7%3-1,6% Ελλάδα – Κύπρος ( κομματικοί παράγοντες χιαστί σύγκρουση ) 00 Άλλοι παράγοντες στο εσωτερικό πλαίσιο Ελληνισμού. 2 – 1%1-0,5%

58 Αντιθετικά Δίπολα : Ελληνισμός - Τουρκία Παρουσία 2006 Κυριαρχία 2006 Κυριαρχία 2004 Κύπρος - Τουρκία95 – 50%36 – 18,8%31,0% Ελλάδα - Τουρκία61 – 32%20 – 10,4%13,2% Πατριαρχείο - Τουρκία 11 – 06%03 – 01,6%03,6% Άλλη Ελληνική Πηγή - Τουρκία 3 – 02%01 – 00,5%-

59 Αντιθετικά Δίπολα : Ευρώπη - Τουρκία ΠαρουσίαΚυριαρχία Ευρωπαϊκός Θεσμός - Τουρκία 40 – 21%11 – 06% Ευρώπη (γενικά) - Τουρκία 113 – 59%44 – 23% Συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση - Τουρκία 39 – 29%12 – 06% Ευρωπαίοι Πολιτικοί (μη- κυβερνητικοί) - Τουρκία 12 – 06%04 – 02% Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη / Κοινωνία Πολιτών - Τουρκία 07 – 04%02 – 01%

60 Αντιθετικά Δίπολα : Ευρώπη – Ελλάδας / Κύπρου ΠαρουσίαΚυριαρχία Αντίθεση μεταξύ Κύπρου και κράτους μέλους της Ε.Ε. 1 – 0,5%0 Αντίθεση μεταξύ Κύπρου και Ε.Ε. 28 – 15%8 – 4% Αντίθεση μεταξύ Ελλάδας και Κράτους Μέλους της Ε.Ε. 00 Αντίθεση μεταξύ Ελλάδας και Ε.Ε. 11 – 6%6 – 3%

61 Αντιθετικά Δίπολα : Εσωτερικά Ε. Ε. * Εκτός Ελλάδας - Κύπρου ΠαρουσίαΚυριαρχία Αντίθεση στο εσωτερικό κράτους μέλους* της Ε.Ε. 8 – 4%4 – 2% Αντίθεση μεταξύ κρατών μελών* Ε.Ε. 4 – 2%0 Αντίθεση μεταξύ κράτους μέλους* και Ευρωπαϊκού Θεσμού 17 – 9%4 – 2% Αντίθεση μεταξύ πολιτών ή πολιτικών από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες* 6 – 3%2 – 1%

62 Αντιθετικά Δίπολα : ( α ) με ΗΠΑ ( β ) Εσωτερικά Τουρκίας * Πλην Ελλάδας - Κύπρου ΕμφάνισηΚυρίαρχο ΗΠΑ – Ε.Ε. (Θεσμικά)6 – 3%2 – 1% ΗΠΑ – Ευρωπαϊκή Χώρα *3 – 2%0 ΗΠΑ – Ελλάδα ή Κύπρος7 – 4%3 – 2% ΗΠΑ – Τουρκία8 – 4%2 – 1% Κεμαλιστές – Ισλαμιστες36 – 19%11 – 6% Τούρκοι – Κούρδοι17 – 9%3 – 1,6% Άλλη αντίθεση στο εσωτερικό της Τουρκίας 30 – 12%9 – 5%

63 Αντιθετικά Δίπολα : Συνολικά Στοιχεία 20062004 Εσωτερικές Συγκρούσεις Ελληνισμού 7 – 04%17% Ελληνισμός – Τουρκία 60 – 31%48% Ευρώπη – Τουρκία 73 – 38%07% Ευρώπη – Ελλάδα/Κύπρος 14 – 07% Εσωτερικές Συγκρούσεις Ε.Ε. 10 – 05%20% USA-related Conflicts 5 – 03%02% Εσωτερικές Συγκρούσεις Τουρκία 25 – 12%05% Σύνολο άρθρων που οργανώνονται από συγκρουσιακό δίπολο. (ως ποσοστό επί του γενικού συνόλου) 193 - 100% (77%) 273 - 100% (61%)

64 ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ - ΕΜΦΑΝΙΣΗ Είσοδος Τουρκίας στην Ε.Ε. (Πώς και Πότε) 19% Είσοδος Τουρκίας στην Ε.Ε. (Εάν θα γίνει) 63% Διεθνής Εικόνα Ελλάδας 09% Σχέσεις με Τουρκία 21% Ενδεχόμενο Σύγκρουσης – Αυξημένη Επιθετικότητα Τουρκίας 05% Εκδημοκρατισμός – Εκμοντερνισμός Τουρκίας 34% Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (θετικά ή αρνητικά) 06% Δημιουργία ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής 01% Άρση απομόνωσης Κατεχομένων 22% Επίλυση Κυπριακού 35%

65 Αναστοχασμός Είστε αναλυτής στο υπουργείο εξωτερικών. Σας δίνουν τους ανωτέρω πίνακες από την παρουσίαση μίας έρευνας σε συνέδριο και σας ζητάνε να κάνετε μία ερμηνεία των αποτελεσμάτων και να τα αξιοποιήσετε στην διαμόρφωση πολιτικών. 65

66 ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΤΟ FACEBOOK Αθανάσιος Ν. Σαμαράς & Μαρία Ξενοφώντος Παραπομπή : Samaras, Ath.N. & Xenofontos, M. (2010.) “Frame the Blame: Analysis of the Discourse on the Assassination of a Greek Cypriot Media Owner in a Facebook Group”. Παρουσιάστηκε στο τρίτο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Επικοινωνία (ECREA). ( Αμβούργο, 13-15 Οκτωβρίου ).

67 Ορισμός έρευνας Μέσα από την ανάλυση των διαδικασιών πλαισίωσης και αναπλαισίωσης που σχετίζονται με την απόδοση ευθύνης για τη δολοφονία και την ευρύτερη διερεύνηση των παραγωγικών αιτιών του γεγονότος καταγράφεται μία βαθύτερη σύγκρουση για τον έλεγχο του ορισμού των καταστάσεων (terministic control) που αφορά τον πυρήνα της ελληνοκυπριακής ( πολιτικής ) κουλτούρας.

68 Τα γεγονότα της δολοφονίας  Στις 11 Ιανουαρίου 2010 ο Άντης Χατζηκωστής, εκδότης και γιός του ιδιοκτήτη του μεγαλύτερου ομίλου Μέσων στην Κύπρο δολοφονήθηκε.  Η δολοφονία εκλήφθηκε ως άμεσο κτύπημα στον πατέρα του ο οποίος τάχθηκε ανοικτά με την συμμαχία κατά του Σχεδίου Ανάν  Λίγες μέρες πριν κλάπηκε η σημαία από το μνήμα του τέως προέδρου Σπύρου Κυπριανού..

69 Τα γεγονότα της δολοφονίας  Προηγήθηκε η κλοπή της σωρού του τελευταίο προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου από το μνήμα.  Και οι δυο ηγούνταν του « απορριπτικού » στρατοπέδου.  Μεγάλα τμήματα της κοινής γνώμης εξέλαβαν τα τρία γεγονότα ως κίνδυνο για την Ελληνική ταυτότητα της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας και του μέλλοντος της Κοινότητας.  Στο πλαίσιο αυτό ενεργοποιήθηκαν αντιδράσεις και έντονος προβληματισμός για την ευρύτερη πορεία της κοινωνίας..

70 The Underlying Context: Ζήτημα ταυτότητας  Η αλληλεπίδραση του « Έλληνας » και « Κύπριος » στη δημιουργία της ελληνοκυπριακής ταυτότητας.  Ο όρος « Ελληνοκύπριος » εισάγεται από τους Άγγλους αποικιοκράτες, προκειμένου να υπονομευθεί η ελληνική ταυτότητα Είμαστε: Έλληνες που ζουν στην Κύπρος; Η ελληνοκυπριακή κοινότητα; Ή Κύπριοι με Ελληνική καταγωγή: Σε π οιο βαθμό η εντο π ιότητα ( topicality ) κατασκευάζει την εθνικότητα και εκτο π ίζει την εθνική καταγωγή στο π λαίσιο ενός ανεξάρτητου κράτους ;.

71  Μονάδα ανάλυσης: Όλες οι αναρτήσεις στην ομάδα του facebook “Συμπαράσταση στην οικογένεια Χατζηκωστή και στη Σημερινή)  Χρονική Περίοδος: 12.01.2010 – 28.02.2010  Μέθοδος ανάλυσης: Ποιοτική ανάλυση ερμηνευτικών πλαισίων Μεθοδολογία.

72 Πλαίσια μέσα σε πλαίσια μέσα σε πλαίσια.  Κοσμοθεωρία : Ζητήματα ταυτότητας, σχέση με τη μητέρα – π ατρίδα  Μέγα - Πλαίσιο : Το « Εθνικό π ρόβλημα » ( Στάση α π έναντι στο θέμα της κατοχής - ε π ίλυση )  Θεματικό Πλαίσιο : Στάση στο Σχέδιο Ανάν  Πλαίσιο γεγονότος : Δολοφονία Χατζηκωστή  Κοσμοθεωρία : Ζητήματα ταυτότητας, σχέση με τη μητέρα – π ατρίδα  Μέγα - Πλαίσιο : Το « Εθνικό π ρόβλημα » ( Στάση α π έναντι στο θέμα της κατοχής - ε π ίλυση )  Θεματικό Πλαίσιο : Στάση στο Σχέδιο Ανάν  Πλαίσιο γεγονότος : Δολοφονία Χατζηκωστή

73 Στρατηγική κινητοποίησης του πλαισίου του Εθνικού θέματος Αποτελεί το πιο ισχυρό πλαίσιο πολιτιστικά και πολιτικά καθώς συνδέεται με το πιο κυρίαρχο θέμα στη δημόσια αντζέντα καθώς και τα κυρίαρχα αυτό - στερεότυπα και ετερο – στερεότυπα. Εργαλειοποιείται προς όφελος τους στρατοπέδου που τάσσεται κατά του Σχεδίου Ανάν. Εναλλακτικά πλαίσια ( αναπλαισίωσης ) καθιερώθηκαν από την πρώτη στιγμή ( ένδειξη της λειτουργίας της ερμηνείας των δυο πόλων ) αλλά κυριάρχησαν στο δημόσιο λόγο πολύ αργότερα, μόνο όταν εμφανίστηκαν ισχυρά πειστήρια. Αναλυτικό πλαίσιο Vs. Στρατηγική κινητοποίησης.

74 Στρατηγική κινητοποίησης του πλαισίου του Εθνικού θέματος Στο τέλος το « πλαίσιο του Εθνικού θέματος » δεν επιβεβαιώθηκε από τα γεγονότα. Διαψεύσθηκε πλήρως όταν εξιχνιάστηκε η δολοφονία. Το « πλαισίο του Εθνικού θέματος » είναι σημαντικό ως προς το περιεχόμενο του την ερμηνευτική του ισχύ και την ταχύτητα της κινητοποίησης του γιατί συμπυκνώνει συναισθήματα και αντιλήψεις που βρίσκονται στον πυρήνα της ελληνοκυπριακής κοινής γνώμης, η οποία στην πλειοψηφία της τάχθηκε στο δημοψήφισμα ενάντια στο Σχέδιο Ανάν. Αναλυτικό πλαίσιο Vs. Στρατηγική κινητοποίησης.

75 Ερμηνευτικό Σχήμα: Κατίσχυση δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας ή Flack  Η δολοφονία ενός δημοσιογράφου αυτόματα κινητοποιεί την ερμηνεία ότι βασικό παραγωγικό αίτιο της ενέργειας είναι η κατίσχυση της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας, η φίμωση των μέσων, η τιμωρία για θέσεις που έχει πάρει, για τον ρόλο που έχει διαδραματίσει.  Το ερμηνευτικό σχήμα την πολιτική δράση του πατέρα με την δολοφονία του γιού με ένα αιτιακό σχήμα το οποίο επενδύεται με το αφήγημα της ελευθεροτυπίας  Κινητοποιείτε η « κανονιστική ασπίδα » της ελευθερίας του τύπου.

76 Ερμηνευτικό Σχήμα: Κατίσχυση δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας Κινητοποίηση « Κανονιστικής Ασπίδας » Προσπάθειες κατασταλτικής παρέμβασης στα Μ. Μ. Ε. λειτουργούν αντίθετα και από το γράμμα και από το πνεύμα της δημοκρατικής πολιτείας. Η χρήση αυτών των τακτικών λειτουργεί ως κριτήριο με βάση το οποίο μετράται η απόκλιση από την δημοκρατία Η θεωρία της δημοκρατίας προσφέρει μια νομική και ηθική ασπίδα για την προάσπιση της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας, παρέχει ένα σύστημα ερμηνευτικών πλαισίων και σχημάτων, που ενεργοποιούνται άμεσα σε συνθήκες έντονης επικοινωνιακής χειραγώγησης προβάλλοντας την εικόνα του κυνικού χειραγωγού. Σ ’ αυτή τη σεναριακή δομή τα Μ. Μ. Ε. διατηρούν για τον εαυτό τους το ρόλο του πυλώνα της δημοκρατίας..

77  Υπάρχει μια άμεση ρητή και δυνατή διασύνδεση του πλαισίου του γεγονότος ( δολοφονία ) με το πλαίσιο του θέματος ( Σχέδιο Ανάν ) και του κυρίαρχου πλαισίου ( το Εθνικό Θέμα ) και μια λιγότερη άμεση σύνδεση με την κοσμοθεωρία ( Ελληνική ταυτότητα ) που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πλαίσιο.  Το γεγονός πλαισιώνεται από την κυρίαρχο αφήγημα των Ελληνοκυπρίων που αναπτύχθηκε μετά την εισβολή : « το λόγο ενάντια στην κατοχή και ρητορική αντίστασης ».  Το σχήμα αυτό είναι ισχυρό και τοποθετεί τα γεγονότα σε ένα σαφές πλαίσιο για την εμπειρία και τις προσδοκίες των Ελληνοκυπρίων. Χαρακτηριστικά του πλαισίου Εθνικού Θέματος.

78  Λίγες μέρες πριν κλάπηκε η σημαία από το μνήμα του τέως προέδρου Σπύρου Κυπριανού. Προηγήθηκε η κλοπή της σωρού του τελευταίο προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου από το μνήμα. Και οι δυο ηγούνταν του « απορριπτικού » στρατοπέδου.  Ο συνδυασμός των γεγονότων για να κατασκευαστεί μια τάση, δείχνει ένα μοτίβο το οποίο σηματοδοτεί ότι η δολοφονία είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό του « πλαισίου εθνικού συμφέροντος » Συνδυασμός γεγονότων _ Πλαίσιο του εθνικού συμφέροντος.

79 Στον πυρήνα του πλαισίου του «εθνικού θέματος» βρίσκεται η ερμηνευτική πλαισίωση της δολοφονίας με όρους του Σχεδίου Ανάν Πλαίσιο εθνικού συμφέροντος _ Σε όρους του Σχεδίου Ανάν.

80 Θεωρίες συνομωσίας Ένα χαρακτηριστικό αυτού του λόγου είναι οι θεωρίες συνομωσίας οι οποίες ενεργοποιούνται ως μορφή απόδειξης η οποία προσδίδει αξιοπιστία στις επιλεγμένες ερμηνείες.

81 Το πλαίσιο εκφοβισμού ενεργοποιήθηκε με δυο τρόπους : 1. Ως εξήγηση: Η αλυσίδα των γεγονότων αξιοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν το αίσθημα φόβου 2. Ως ανασκευή– κινητοποίηση: Δε φοβόμαστε. Θα συνεχίσουμε Υποστηρικτικά πλαίσια _ Πλαίσιο εκφοβισμού.

82 Πλαίσιο Φινλανδοποίησης  Σιωπηρή χρήση του πλαισίου Φινλανδοποίησης στο πλαίσιο της διαδικασίας διάψευσης  Αυτοί που υποστηρίζουν ότι η δολοφονία έχει οικονομικά παρά πολιτικά κίνητρα λειτουργούν κάτω από συνθήκες φόβου προκειμένου να μην προκαλέσουν την Τουρκία..

83 FLACK FRAME Ερμηνευτικό σχήμα του Ξένου Δάκτυλου Flack Frame_ Foreign agents Frame.

84 Το πλαίσιο του Οικονομικού θέματος ( Στρατηγική Αναπλαισίωσης ) Η εφημερίδα « Πολίτης » ( ανοικτά « ενδοτική » εφημερίδα και υποστηρικτής του Σχεδίου Ανάν στο πρωτοσέλιδο της την ημέρα της δολοφονίας γράφει : « Τα κίνητρα του εγκλήματος ήταν οικονομικά ». Το πλαίσιο οικονομικού θέματος ήταν εκείνο που κυριάρχησε μεταξύ των υποστηρικτών του « ενδοτικού » ερμηνευτικού πόλου Τις μέρες που προηγήθηκαν της σύλληψης των φερόμενων ως δολοφόνων το πλαίσιο του οικονομικού θέματος δεν παρουσιάστηκε και στηρίχθηκε από τους υποστηρικτές στη συγκεκριμένη σελίδα. Εμφανίζεται μόνο μέσα στο πλαίσιο της ανασκευής / αναίρεσης.

85 Το πλαίσιο του Οικονομικού θέματος ( Στρατηγική Αναπλαισίωσης ) Πρακτικές συνεπαγωγές : Α. Η θέση αυτής της προσέγγισης ήταν πολύ αδύναμη μέσα στην κοινωνία μέχρι που διαπιστώθηκε από τα γεγονότα. και / ή B. Η λειτουργία του facebook ως εργαλείου κινητοποίησης και οργάνωσης της προτάχθηκε έναντι της λειτουργίας του ως δημόσια σφαίρα. Λόγω της δεδομένης της αρνητικής στάσης της εφημερίδας έναντι του στρατοπέδου ενάντια στο σχέδιο Ανάν, η κυρίαρχη πηγή του πλαισίου του Οικονομικού θέματος ενεργοποίηση ένα ad hominem επιχείρημα και λειτούργησε από μόνο του ως αντιθετικό ερμηνευτικό σχήμα..

86  Το πλαίσιο του εθνικού θέματος δεν αναιρείται μόνον διαμέσου της αναπλαισίωσης αλλά με το να μην αναπαράγεται ( σιωπή ).  Η εστίαση στον ποινικό χαρακτήρα του γεγονότος, καθώς και η απλή έκφραση των συλλυπητηρίων στην οικογένεια του θύματος αναίρεσε το πλαίσιο του Εθνικού θέματος χωρίς τη διαδικασία αναπλαισίωσης. Οι δηλώσεις αυτές εκτελούν σιωπηρά μια λειτουργία πλαισίωσης Αγνοώντας το πλαίσιο του Εθνικού θέματος.

87 Νικητής είναι : Το πλαίσιο κοινωνικού προβλήματος  Το πλαίσιο « κοινωνικό πρόβλημα » συγχωνεύεται με το πλαίσιο « οικονομικό θέμα » που αξιοποιήθηκε από τον ερμηνευτικό πόλο των « ενδοτικών » όταν συνελήφθησαν οι δολοφόνοι.  Με την εμφάνιση τους αμφισβητήθηκε η κυρίαρχη αφήγηση και αξιοποιήθηκε για να αποδομηθεί το « εθνικό πλαίσιο », καθώς και το ήθος του διαχειριστή της σελίδας.  Η σύλληψη των δολοφόνων εισάγει την ποινική πτυχή της ιστορίας. Αποτελεί μια διαδικασία αντικατάστασης παρά μία πρακτική αντιθετικής επαναπλαισίωσης. Η εθνική προσέγγιση αντικαταστάθηκε από την κοινωνική.  Ο φόβος και ο θυμός επανατοποθετήθηκε στο « τι είδους κοινωνία γίναμε »  Σύντομα μετά την εμφάνιση των γεγονότων που ματαίωναν το εθνικό σχήμα η συγκεκριμένη ομάδα έγινε ανενεργή.

88  Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένα σύνολο ανθρώπων, οργανισμών, ή άλλων κοινωνικών φορέων που συνδέονται με μια σειρά από κοινωνικά σημαντικές σχέσεις. Όταν ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών συνδέει τους ανθρώπους, είναι ένα κοινωνικό δίκτυο (Wellman, 1997).  Η κοινότητα συζήτησης ( Community of Arguers ) : Ένα σύνολο των συμμετεχόντων σε ένα διάλογο που μοιράζονται ένα σύνολο κανόνων και κοινούς στόχους που οδηγούνται από την επιθυμία να τους να συνεργαστούν προφορικά προκειμένου να συζητήσουν ένα θέμα που εκκρεμεί. Υπό αυτή την έννοια μια κοινότητα ορίζεται από τη συλλογική βούληση του συνόλου των συμμετεχόντων να συμμορφωθούν με ένα σύνολο κοινωνικών πρακτικών. Το facebook ως μια κοινότητα συζήτησης Η ομάδα του facebook είναι μια κοινότητα συζήτησης (arguers), όπου λαμβάνουν χώρα παίγνια ελέγχου του ορισμού των καταστάσεων. Χρησιμοποιούνται συνεχώς στρατηγικές πλαισίωσης, αναπλαισίωσης και αντιθετικής αποκωδικοποίησης. Λειτουργεί ταυτόχρονα ως δημόσια σφαίρα και ως μηχανισμός οργάνωσης και κινητοποίησης συγκεκριμένων οπτικών σε μία κοινωνία. Μέσα από αυτή την διαδικασία διαφαίνονται κεντρικά ζητήματα της κουλτούρας της Κύπρου..

89 Βιβλιογραφία Εισαγωγικό κείμενο για την θεωρία ερμηνευτικών πλαισίων στα αγγλικά Samaras, Ath.N. (2002). “Frames and Framing in International Relations”, Defensor Pacis, Τεύχος 11 ( σελ.71-96). Για συστηματική χρήση στην ανάλυση περιεχομένου των ειδήσεων βλ. Samaras, Ath.N. (2005), “Représentations du 11-Septembre dans Quatre Journaux Grecs. Une Question de Cadrage”, Questions De Communication, T εύχος 8 ( σελ.367-388) Samaras, Ath.N. (2005), “Représentations du 11-Septembre dans Quatre Journaux Grecs. Une Question de Cadrage”, Questions De Communication, T εύχος 8 ( σελ.367-388) και αγγλική μετάφραση ΕΔΏ αγγλική μετάφραση ΕΔΏ Η έρευνα που παρουσιάζεται στην τρίτη ενότητα στο : Samaras, Ath.N. & Katsara, E. (2006). “The European Prospect of Turkey as Portrayed in the Greek Press; The Case of the 2004 Brussels’ Summit” Παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αγγλικής Εταιρίας Πολιτικής Επιστήμης (PSA). (Reading, Αγγλία, 4-6 Απριλίου )Samaras, Ath.N. & Katsara, E. (2006). “The European Prospect of Turkey as Portrayed in the Greek Press; The Case of the 2004 Brussels’ Summit” Παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αγγλικής Εταιρίας Πολιτικής Επιστήμης (PSA). (Reading, Αγγλία, 4-6 Απριλίου ). Η έρευνα που παρουσιάζεται στην πέμπτη ενότητα στο : Samaras, Ath.N. & Xenofontos, M. (2010.) “Frame the Blame: Analysis of the Discourse on the Assassination of a Greek Cypriot Media Owner in a Facebook Group”. Παρουσιάστηκε στο τρίτο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Επικοινωνία (ECREA). ( Αμβούργο, 13-15 Οκτωβρίου )..

90 Βιβλιογραφία Συνοπτική Παρουσίαση της Μεθοδολογίας της Εμπειρικά Θεμελιωμένης Τυπολογίας στο : http://www.scu.edu.au/schools/gem/ar/arp/grounded.htmlhttp://www.scu.edu.au/schools/gem/ar/arp/grounded.html Κεφάλαιο 5: Πλαίσια – Πλαισιώσεις ( σελ.143 - 66) από Θεοδωρακόπουλος Π. (2006) Προπαγάνδα η Ένδοξη, Αθήνα : Εκδ. Σιδέρης ( επικοινωνήστε με διδάσκοντα ) Κεφάλαιο 1: “Framing 101: How to Take Back Public Discourse” σελ.3 - 34 στο Lakoff G. (2004) Don’t Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate, Vermont: Chelsea Green Publishing ( αναρτημένο, έμφαση στο μεθοδολογικό μέρος Κεφάλαιο 1, Projecting Power in the News, σελ.1 - 28 στο Entman R. (2004) Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy, Chicago: University of Chicago Press ( αναρτημένο ) Επίσης μέσα στον Δεκέμβριο θα δημοσιευθεί ένα κείμενο για την χρήση της στρατηγικής πλαισίωσης στον κοινοβουλευτικό λόγο για το μνημόνιο. Συνδιάζει ποιοτική με ποσοτική ανάλυση. Θα καταστεί προσβάσιμη άμεσα. Takas, E. & Samaras, A.N. (2015). «Legitimation and De-legitimation Processes of Memorandum II in Greece: Facets of Strategic Framing in Greek Parliamentary Discourse». French Journal for Media Research, 5..

91 Λέξεις - Κλειδιά 1. Αναπλαισίωση 2. Αντικομματικό Πλαίσιο 3. Διάγνωση αιτιών 4. Διακομματικό Συγκρουσιακό Πλαίσιο 5. Δραματοποίηση 6. Έκφραση ηθικών κρίσεων 7. Εμπειρικά Θεμελιωμένη Θεωρία 8. Ενδοκομματικό Συγκρουσιακό Πλαίσιο 9. Επεισοδιακό Πλαίσιο 10. Επίπεδα Ανάδυσης Πλαισίων 11. Ερμηνευτικό Πλαίσιο 12. Θεματικό πλαίσιο 13. Καθορισμός προβλήματος 14. Κινητοποίηση 15. Λειτουργίες Πλαισίου 16. Μελοδραματικό πλαίσιο 17. Μεταφορά του Θανάτου 18. Νοηματική O ικολογία 19. Πλαισίωση 20. Πλαίσια του A ντικρατισμού 21. Πλαίσιο της E γκατάλειψης 22. Πλαισίου Εθνικού Θέματος 23. Προσδιορισμός λύσεων 24. Προσωποποίηση 25. Στρατηγικό Ερμηνευτικό Πλαίσιο 26. Συνάθροιση Κατηγοριών 27. Σχήμα 28. Υποκειμενοποίηση 91


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Αθανάσιος Ν. Σαμαράς ] Ρητορική Επικοινωνία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google