Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Τίτλος Μαθήματος Ενότητα 4 : Η Πληροφορική και οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Βασίλειος Κόμης ΤΕΕΑΠΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Τίτλος Μαθήματος Ενότητα 4 : Η Πληροφορική και οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Βασίλειος Κόμης ΤΕΕΑΠΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Τίτλος Μαθήματος Ενότητα 4 : Η Πληροφορική και οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Βασίλειος Κόμης ΤΕΕΑΠΗ

2 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Σκοποί ενότητας Συνοπτική περιγραφή και ανάλυση της θέσης των ΤΠΕ στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. – Οι ΤΠΕ αντιμετωπίζονται κυρίως ως αντικείμενο εκπαίδευσης και δευτερευόντως ως μέσο γνώσης, έρευνας και μάθησης σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών. Δίνεται έμφαση – Στην παρουσίαση των προγραμμάτων σπουδών του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της γενικής εκπαίδευσης. – Στα προγράμματα επιμόρφωσης εν ενεργεία εκπαιδευτικών που προωθούν τις ΤΠΕ ως διδακτικό μέσο και ως εργαλείο μάθησης στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα

5 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Έννοιες – Κλειδιά Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Πληροφορική και Εκπαίδευση Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο Πρόγραμμα Σπουδών Αναλυτικά προγράμματα πληροφορικής Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μοντέλα ένταξης της πληροφορικής στην εκπαίδευση Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πληροφορικής 5

6 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Πρόγραμμα Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πρόγραμμα Σπουδών: – περιγράφει τις βασικές αρχές σχετικά με το τι, το πώς και το γιατί ενός γνωστικού αντικειμένου (μαθήματος) Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: – εξειδικεύει το πρόγραμμα σπουδών παρέχοντας αναλυτικές πληροφορίες συχνά σε επίπεδο διδακτικής ώρας ή ενότητας διδακτικών ωρών 6

7 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Διδακτικό υλικό Βιβλίο μαθητή Τετράδιο εργασιών Βιβλίο καθηγητή Εκπαιδευτικό λογισμικό Άλλο υλικό (εποπτικά μέσα, εκπαιδευτικό λογισμικό κλπ.) 7

8 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Ελληνικά Προγράμματα Σπουδών Τα πλήρη προγράμματα ανά βαθμίδα και εκπαίδευση καθώς και το Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής και το Διαθεματικό Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (νυν Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής): – http://www.pi-schools.gr http://www.pi-schools.gr Ιστότοπος Ψηφιακό Σχολείο (Υπουργείο Παιδείας) – http://digitalschool.minedu.gov.gr/ http://digitalschool.minedu.gov.gr/ 8

9 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Πληροφορική & ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση Ιδιαιτερότητες της ελληνικής περίπτωσης – Αρχικά Τεχνοκεντρικό μοντέλο Μικρή έμφαση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών – Τελευταία χρόνια Πραγματολογικό μοντέλο Επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών 9

10 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Ιστορική αναδρομή Εισαγωγή της Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση Τεχνικά – Επαγγελματικά και τα Πολυκλαδικά Λύκεια κατά την περίοδο 1983 – 1985. Γυμνάσια, από το 1992 όπου και ολοκληρώθηκε μετά από μερικά χρόνια. Γενικό Λύκειο, από το 1998, και ολοκληρώθηκε μετά από μερικά χρόνια. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση & Προσχολική Εκπαίδευση, με την καθιέρωση ενός προγράμματος σπουδών και τον σταδιακό εξοπλισμό των σχολείων με υπολογιστές. 10

11 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Χρονολογική εξέλιξη της Πληροφορικής & των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση 11

12 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Πρότυπα ένταξης της Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση 12

13 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Οι ΤΠΕ στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθυστέρηση του κεντρικού σχεδιασμού για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια ελληνική εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των ελληνικών δημοτικών σχολείων με υπολογιστές. – Το Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής του 1997 (ΕΠΠΣ, 1997) δεν περιείχε πρόβλεψη για την προσχολική εκπαίδευση. Το πλαίσιο προγράμματος σπουδών εκείνης της περιόδου προέβλεπε προαιρετική εισαγωγή και χρήση της Πληροφορικής μόνο στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού. – Για πρώτη φορά γίνεται πρόβλεψη ένταξης της Πληροφορικής σε όλη την πρωτοβάθμια και προδημοτική εκπαίδευση στο Διαθεματικό Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), το οποίο δημοσιεύτηκε το 2003 (ΔΕΠΠΣ, 2003). 13

14 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Οι ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο Σκοπός – «Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικούμέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης.» 14

15 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Άξονες περιεχομένου προγράμματος σπουδών στο Νηπιαγωγείο Άξονες Περιεχομένου Ανάλυση ΑξόνωνΔιαθεματικές Προσεγγίσεις Γνωριμία με τον υπολογιστή Το παιδί αναγνωρίζει τις κυριότερες μονάδες του υπολογιστή. Παιγνίδι και γνώση Έρχεται σε πρώτη επαφή με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Αναγνωρίζει τα γράμματα. Πληκτρολογεί γράμματα, αριθμούς, λέξεις. Παίζει και συνθέτει με τα σχήματα. Χρησιμοποιεί εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης. Τροποποιεί εικόνες. Ακούει και παίζει με τους ήχους. Η νηπιαγωγός ξεναγεί τα παιδιά σε επιλεγμένους τόπους του Διαδικτύου (WWW). Προφυλάξεις – εργονομία. Συνεργάζεται με τα άλλα παιδιά. Όλα τα γνωστικά αντικείμενα. 15

16 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Δείγμα αναλυτικού προγράμματος για το Νηπιαγωγείο ΣτόχοιΠεριεχόμενοΕνδεικτικές δραστηριότητες 1. Γνωριμία με τον υπολογιστή Αναγνώριση των κυριότερων μονάδων του υπολογιστή. Μετά το πέρας της διδασκαλίας τα παιδιά θα πρέπει να είναι ικανά: Τα παιδιά: Να αναγνωρίζουν, να κατονομάζουν και να καταδεικνύουν τις κυριότερες μονάδες του υπολογιστή (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη, ηχεία, εκτυπωτής) και τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα. Να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του και την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος για παιγνίδι και διασκέδαση. Οργανώνονται σε ομάδες και σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα μέρη του υπολογιστή (με χαρτόνι ή άλλα υλικά και χρώματα) και συναρμολογούν το δικό τους υπολογιστή. Συμμετέχουν σε θεατρικό παιχνίδι, όπου αναπαριστούν — δραματοποιούν τα μέρη του υπολογιστή. 16

17 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Οι ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Σκοπός) Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για το Δημοτικό «Ο ειδικός σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες µε τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή µε διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων µε τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης. Σε καμία περίπτωση δεν νοείται η διδασκαλία της Πληροφορικής ως διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου (λαμβανομένου, επιπλέον, υπόψη ότι δεν διατίθεται χρόνος στο αντίστοιχο Ωρολόγιο Πρόγραμμα). Σκοπός είναι ο μαθητής να μαθαίνει µε τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρά για τη χρήση τους.» [ Πηγή: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής, Π.Ι., Νοέμβριος 2003] 17

18 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Άξονες υλοποίησης του σκοπού της Πληροφορικής στο Δημοτικό Τέσσερις άξονες (ταξινομούνται εδώ με σειρά σπουδαιότητας): – ο υπολογιστής θεωρείται 1.γνωστικό - διερευνητικό εργαλείο, 2.εποπτικό μέσο διδασκαλίας σε βασικά γνωστικά αντικείμενα, 3.εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών, 4.Γνωστικό αντικείμενο (πληροφορικός αλφαβητισμός) 18

19 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Δείγμα αναλυτικού προγράμματος Τάξη Άξονες γνωστικού περιεχομένου Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) Α-Β Γνωρίζω τον υπολογιστή Αναγνώριση και λειτουργία των φυσικών μονάδων ενός τυπικού υπολογιστικού συστήματος. Προφυλάξεις, εργονομία. Σωστή θέση του σώματος. Αναγνώριση της χρήσης του υπολογιστή και της χρήσης του στο άμεσο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Παίζω και μαθαίνω με τον υπολογιστή Άνοιγμα και κλείσιμο μιας εφαρμογής αρχικά με βοήθεια και στη συνέχεια με σταδιακή αυτονόμηση. Ξεφύλλισμα κειμένων, εικόνων και ακρόαση ήχων και μουσικής από έτοιμες πολυμεσικές εφαρμογές. Δημιουργία εικόνας, επανάληψη εικόνας – σχήματος, μετακίνηση. Επικοινωνώ ηλεκτρονικά Επίδειξη επιλεγμένων τόπων του Διαδικτύου (www). 19

20 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Τρόποι ένταξης των ΤΠΕ στο Δημοτικό Η ένταξη με τρεις διαφορετικούς τρόπους: υπολογιστής στην τάξη, δημιουργία εργαστηρίου πληροφορικής, μικτή προσέγγιση (συνδυασμός των δύο προηγούμενων) 20

21 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης 21 Ο υπολογιστής στην τάξη (1) δημιουργία μέσα στην τάξη "γωνιάς του υπολογιστή ή υπολογιστών” Το μοντέλο προσεγγίζει το πρότυπο της ολοκληρωμένης ένταξης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία – ο υπολογιστής εντάσσεται στη μαθησιακή διαδικασία με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης και χρησιμοποιείται είτε ατομικά είτε από ομάδες μαθητών

22 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης 22 Ο υπολογιστής στην τάξη (2) Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο χρησιμοποιείται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα εντάσσεται στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική και χρησιμοποιείται για ποικίλες δραστηριότητες – όπως π.χ. ανάπτυξη εργασιών σε διάφορα μαθήματα, διαχείριση βιβλιοθήκης της τάξης, επικοινωνία με άλλους μαθητές και αναζήτηση πληροφοριών μέσω internet, δημιουργία διαθεματικών εργασιών, ένταξη του υπολογιστή στις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (π.χ. εφημερίδα της τάξης, ανάπτυξη υλικού υποστήριξης εκδηλώσεων, κλπ).

23 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης 23 Εργαστήριο Πληροφορικής δημιουργία εργαστηρίου υπολογιστών στο σχολείο. πραγματολογικό πρότυπο εισαγωγής των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία οι άξονες του γενικού σκοπού που υλοποιούνται είναι: – πληροφορικός αλφαβητισμός, ο υπολογιστής μέσο διδασκαλίας, υπολογιστής “γνωστικό - διερευνητικό εργαλείο”, ο υπολογιστής επικοινωνιακό μέσο και μέσο αναζήτησης πληροφοριών

24 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης 24 Μεικτή προσέγγιση συνιστά συνδυασμό των δύο προηγούμενων προσεγγίσεων φαίνεται να καθιερώνεται διεθνώς στις ανεπτυγμένες χώρες – Υποστηρίζει αφενός το ολοκληρωμένο πρότυπο εισαγωγής των υπολογιστών στην εκπαίδευση ενώ παράλληλα πληροί τους όρους μιας πιο συγκροτημένης προσέγγισης εννοιών και εργαλείων σε μια περίοδο όπου τα παιδιά δεν είναι εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες από το κοινωνικό περιβάλλον. Με το μοντέλο αυτό υλοποιούνται όλοι οι άξονες του γενικού σκοπού.

25 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Οι ΤΠΕ στο Γυμνάσιο Η πρώτη (αν εξαιρέσουμε τους κλάδους πληροφορικής των ΤΕΛ - ΕΠΛ και των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών) σχολική βαθμίδα μαζικής εισαγωγής ενός αυτόνομου μαθήματος πληροφορικής στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση. Η εισαγωγή άρχισε το 1992 και ολοκληρώθηκε σταδιακά μετά από μια δεκαετία. Το σύνολο σχεδόν των ελληνικών γυμνασίων διαθέτει σήμερα σχολικό εργαστήριο πληροφορικής Το μάθημα πληροφορικής διδάσκεται μία ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις από καθηγητές Πληροφορικής των κλάδων ΠΕ19 (απόφοιτοι ΑΕΙ) και ΠΕ20 (απόφοιτοι ΤΕΙ). 25

26 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Ο σκοπός διδασκαλίας της πληροφορικής στο Γυμνάσιο (1/2) «…να δώσει στους μαθητές όλα τα απαιτούμενα εφόδια ώστε να εντρυφήσουν στις βασικές έννοιες και όρους της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), δηλαδή των μέσων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία, τη μετάδοση και λήψη κάθε πληροφορίας που μπορεί να παρουσιασθεί σε ψηφιακή μορφή. Να προσεγγίσουν το σύνολο των βασικών απλών εννοιών που αφορούν τη γενική δομή των υπολογιστικών συστημάτων και τις διαχρονικές αρχές που τα διέπουν (αρχιτεκτονική υπολογιστών, διαφορετικότητα υπολογιστικών συστημάτων, πρόγραμμα, οργάνωση και διαχείριση αρχείων κλπ.). Να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες χειρισμού και κριτικής επεξεργασίας, καθώς και δεξιότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα, ασκούμενοι σε ένα σύστημα υπολογιστών και στα βασικά εργαλεία που το συνοδεύουν. Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη διαδικασία επίλυσης απλών προβλημάτων με τη χρήση του υπολογιστή. να διαπιστώσουν και να αντιληφθούν ότι μια απλή μηχανή ελέγχεται και προγραμματίζεται από τον άνθρωπο. (συνέχίζεται) 26

27 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Ο σκοπός διδασκαλίας της πληροφορικής στο Γυμνάσιο (1/2) (συνέχεια…)Να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές πολυμέσων, να κατακτήσουν τις έννοιες της πλοήγησης και της αλληλεπίδρασης, να περιηγηθούν στο Διαδίκτυο, να εκπαιδευτούν στη χρήση κατάλληλου λογισμικού ώστε να αξιοποιήσουν τον υπολογιστή, αρχικά, στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων τους αλλά και στις μετέπειτα δραστηριότητές τους. Να ανακαλύψουν, να επιλέξουν, να αναλύσουν και να αξιολογήσουν πληροφορίες για να τις αξιοποιήσουν στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες αλλά και στην καθημερινή τους ζωή γενικότερα. Να αναπτύξουν κώδικες δεοντολογίας στο πλαίσιο της συνεργασίας με άλλους, του σεβασμού της εργασίας τους και της διαφορετικότητάς τους. Να γνωρίσουν και να κρίνουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές επιπτώσεις των ΤΠΕ σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά και στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας».

28 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Άξονες υλοποίησης του σκοπού της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο 1.γνωρίζω-επικοινωνώ με τον υπολογιστή ( υπολογιστής ως στοιχείο γενικής κουλτούρας – ψηφιακός γραμματισμός ), 2.χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας ( υπολογιστής ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης ), 3.ο υπολογιστής στο σχολείο και στην κοινωνία ( πληροφορική ως παραγωγική τεχνολογία και κοινωνικό φαινόμενο ) 4.ελέγχω-προγραμματίζω τον υπολογιστή ( μάθηση της πληροφορικής – γνωστικό αντικείμενο ) 28

29 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Οι ΤΠΕ στο Λύκειο Η Πληροφορική ως μάθημα γενικής παιδείας στο Ενιαίο Λύκειο Η Πληροφορική στην τεχνολογική κατεύθυνση – η Πληροφορική εντάσσεται ως μάθημα γενικής παιδείας (επιλογής) και στις τρεις τάξεις (Α', Β’ και Γ’ λυκείου) ως κύκλος μαθημάτων (υποχρεωτικά και επιλογής) της τεχνολογικής κατεύθυνσης στη Γ΄ λυκείου 29

30 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Γενικός Σκοπός της Πληροφορικής στο Ενιαίο Λύκειο «Τα μαθήματα επιλογής Εφαρμογές Πληροφορικής και Εφαρμογές Υπολογιστών εντάσσονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, των Α΄ και Β΄/Γ΄ τάξεων αντίστοιχα, του Ενιαίου Λυκείου και έχουν γενικό σκοπό: την επέκταση της γενικής πληροφορικής παιδείας των μαθητών με έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση και αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως εργαλείων μάθησης και σκέψης την ενημέρωση των μαθητών για τις εφαρμογές της πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο και ειδικότερα για τις δυνατότητες που προσφέρει και τις προοπτικές που δημιουργεί στον κλάδο/κατεύθυνση που επέλεξαν (ή πρόκειται να επιλέξουν) για να σπουδάσουν την ευαισθητοποίηση, τον προβληματισμό και την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας εκ μέρους των μαθητών, στα κοινωνικά, ηθικά, πολιτισμικά, κ.ά. ζητήματα που τίθενται με την «εισβολή» των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.» 30

31 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Άξονες υλοποίησης του γενικού σκοπού στο Λύκειο Ο κόσμος της Πληροφορικής: – γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με τις εφαρμογές της πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο, εξοικείωση με έννοιες, εργαλεία και τεχνικές των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών. Διερευνώ - δημιουργώ - ανακαλύπτω: – χρήση της πληροφορικής στο πλαίσιο σύνθετων και ολοκληρωμένων εργασιών, χρησιμοποιώντας λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης, εκπαιδευτικό λογισμικό, προγραμματιστικά εργαλεία, λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων και λογισμικό δικτύων. Πληροφορική και σύγχρονος κόσμος: – ενημέρωση για τους νέους επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους. Ευαισθητοποίηση πάνω στα σύγχρονα και ανοιχτά ζητήματα που τίθενται από την εισβολή των ΤΠΕ στη ζωή των ανθρώπων. 31

32 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Οι ΤΠΕ ως διδακτικό και μαθησιακό μέσο στην ελληνική εκπαίδευση Το έργο «Οδύσσεια» Η υλοποίηση του έργου «Οδύσσεια» ξεκίνησε το 1997 και ολοκληρώθηκε το 2002 (http://odysseia.cti.gr/).http://odysseia.cti.gr/ Φορέας υλοποίησης του έργου ήταν το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (http://www.cti.gr) σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτοhttp://www.cti.gr 32

33 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Στόχοι της «Οδύσσειας» Επιμόρφωση και στήριξη εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων: ενδοσχολική, συνεχής και προσανατολισμένη στην εκπαιδευτική πράξη από ειδικευμένους επιμορφωτές. Επιμόρφωση και στήριξη εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων Δημιουργία κατάλληλης υποδομής: πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια συνδεδεμένα σε Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τεχνική υποστήριξη για το σύνολο των σχολείων. Δημιουργία κατάλληλης υποδομής Δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού: ανάπτυξη νέου και προσαρμογή υπάρχοντος διεθνούς διερευνητικού και διαθεματικού εκπαιδευτικού λογισμικού. Δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού 33

34 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Α’ Επίπεδο Επιμόρφωσης http://epimorfosi.cti.gr/ http://www.cti.gr/epimorfosi/index2.htm 34 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A' Επίπεδο Επιμόρφωσης (Βασικές Δεξιότητες) Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" (ΕΠΚτΠ) Άξονας Προτεραιότητας: 1, Μέτρο 1.2 (2002 - 2006) ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) Άξονας Προτεραιότητας: 2, Μέτρο 2.1 (2006 - 2008)

35 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Στοιχεία επιμόρφωσης Α’ επιπέδου Το έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» αφορά στην επιμόρφωση 76.000 εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει εισαγωγικές έννοιες της πληροφορικής και βασικά στοιχεία χρήσης προσωπικού Η/Υ, επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, λογισμικού παρουσίασης, διαδικτύου και επικοινωνιών. Επίσης στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης περιλαμβάνεται και παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού. 35

36 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Τρέχουσα κατάσταση (1) Έμφαση Στην ανάπτυξη της τεχνολογικής υποδομής (εξοπλισμός σχολείων σε υπολογιστές – δίκτυα και Διαδίκτυο) Στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην τεχνολογική χρήση των υπολογιστών (75000 εκπαιδευτικοί) – Στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων και λογισμικών 36

37 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Τρέχουσα κατάσταση (2) Σε εξέλιξη πρόγραμμα επιμόρφωσης 15.000 εκπαιδευτικών στις διδακτικές και τις μαθησιακές χρήσεις των ΤΠΕ 37

38 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Β’ Επίπεδο Επιμόρφωσης (1) https://b-epipedo2.cti.gr/ «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013) – Έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδακτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην τάξη. 38

39 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Β’ Επίπεδο Επιμόρφωσης (2) Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 96 ώρες συν 18 ώρες πρακτική εφαρμογή στην τάξη διεξάγεται εκτός σχολικού ωραρίου σε ειδικά εξοπλισμένα κέντρα, Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης - ΚΣΕ, τα οποία συνήθως είναι σχολεία, σε όλη τη χώρα, από εξειδικευμένους επιμορφωτές, τους επιμορφωτές ‘β’ επιπέδου’, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό σε Πανεπιστήμια, τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης – ΠΑΚΕ. – Η επιμόρφωση β’ επιπέδου, αποτελεί φυσική συνέχεια της επιμόρφωσης ‘α’ επιπέδου’ σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ. 39

40 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Β’ Επίπεδο Επιμόρφωσης (3) φιλόλογοι (ΠΕ02), μαθηματικοί (ΠΕ03), καθηγητές φυσικών επιστημών (ΠΕ04), δάσκαλοι (ΠΕ70), νηπιαγωγοί (ΠΕ60) και πληροφορικής (ΠΕ19/20). Η επιμόρφωση διεξάγεται σε πέντε επιμορφωτικές περιόδους, στο διάστημα 2009 - 2014 27.500 εκπαιδευτικοί. – Αντικείμενο της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου είναι η εκμάθηση των αρχών παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, η απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης και η καλλιέργεια του τρίπτυχου γνώσεις-δεξιότητες- στάσεις. 40

41 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

42 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0. Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις: -

43 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Βασίλειος Κόμης. «Τεχνολογία τη Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Η Πληροφορική και οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση». Έκδοση: 1.0. Πάτρα, 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/PN1400/

44 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Σημείωμα Αδειοδότησης Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

45 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Τέλος 4 ης Ενότητας


Κατέβασμα ppt "ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διδάσκων : Βασίλης Κόμης Τίτλος Μαθήματος Ενότητα 4 : Η Πληροφορική και οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Βασίλειος Κόμης ΤΕΕΑΠΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google