Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στην ενότητα αυτή εντάσσεται η εκμάθηση της χρήσης αντιπροσωπευτικών δειγμάτων από τις μεγάλες κατηγορίες εκπαιδευτικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στην ενότητα αυτή εντάσσεται η εκμάθηση της χρήσης αντιπροσωπευτικών δειγμάτων από τις μεγάλες κατηγορίες εκπαιδευτικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στην ενότητα αυτή εντάσσεται η εκμάθηση της χρήσης αντιπροσωπευτικών δειγμάτων από τις μεγάλες κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού που αφορούν τον κλάδο ΠΕ60-70 και τις επιμέρους υποκατηγορίες τους. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια ώστε τα λογισμικά που μελετούνται να καλύπτουν όλα τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2 Ειδικότερα, εξετάζονται: Α) λογισμικά κλειστού τύπου, όπως τα συστήματα εξάσκησης και πρακτικής (π.χ. Μαθηματικά Α' & Β' Δημοτικού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), τα συστήματα καθοδηγούμενης διδασκαλίας (π.χ. ΛογομάθειαΤΜ) και οι πολυμεσικές θεματικές εγκυκλοπαίδειες για δημοτικό (π.χ. Ανακαλύπτω τις Μηχανές), τα συστήματα καθοδηγούμενης διδασκαλίας για προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία (π.χ. Ανακαλύπτω τη Φύση) και κάποια εκπαιδευτικά παιγνίδια.

3 Ειδικότερα, εξετάζονται: Β) περιβάλλοντα ανοικτού τύπου, όπως τα περιβάλλοντα διερεύνησης και ανακάλυψης για επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, όπως τα μαθηματικά (Μαθηματικά Ε' & ΣΤ' Δημοτικού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), η γλώσσα (π.χ. Ψηφιακό Λεξικό Τριανταφυλλίδη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας), η μελέτη περιβάλλοντος, η ιστορία (CENTENNIA), η ανάπτυξη έκφρασης και δημιουργικότητας (π.χ. TuxPaint), τα περιβάλλοντα διερεύνησης και ανακάλυψης για πολλά αντικείμενα και διαθεματικές χρήσεις, τα περιβάλλοντα συγγραφής ασκήσεων (Hot Potatoes), υπερμεσικών εφαρμογών και προγραμματισμού (Χελωνόκοσμος), τα συστήματα έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας για μικρές ηλικίες (π.χ. Revelation Natural Art), τα συστήματα εννοιολογικής χαρτογράφησης (π.χ. ModelingSpace ή Inspiration) και τα περιβάλλοντα οπτικοποίησης (π.χ. GoogleEarth), προσομοίωσης (π.χ. ΓΑΙΑ ΙΙ) και μοντελοποίησης (π.χ. Δημιουργός Μοντέλων).

4

5

6

7

8

9

10 Κατηγορίες κλειστών λογισμικών Συστήματα Καθοδήγησης και Διδασκαλίας Λογισμικό Καθοδήγησης ή Διδασκαλίας Λογισμικό Εξάσκησης και Πρακτικής Εκπαιδευτικά παιγνίδια Λογισμικό Πολυμέσων


Κατέβασμα ppt "Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στην ενότητα αυτή εντάσσεται η εκμάθηση της χρήσης αντιπροσωπευτικών δειγμάτων από τις μεγάλες κατηγορίες εκπαιδευτικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google