Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΠΑΝΑΝΑ ΚΑΙ ΜΗΛΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΠΑΝΑΝΑ ΚΑΙ ΜΗΛΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΠΑΝΑΝΑ ΚΑΙ ΜΗΛΟ

2 ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο βαθμός ωρίμανσης επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα των φρούτων και λαχανικών.

3 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
Ο βαθμός ωρίμανσης -αποτελεί ένα από τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τους κανονισμούς τυποποίησης -επηρεάζει την καταλληλότητα των προϊόντων για συντήρηση, το χρονικό διάστημα συντήρησης την επιλογή των συνθηκών συντήρησης (πχ θερμοκρασία, σύνθεση ατμόσφαιρας) την επιλογή των συνθηκών μεθωρίμανσης & διάρκεια παραμονής των καρπών στο "ράφι" [συντήρηση → μεθωρίμανση → λιανική δίαθεση (ράφι)]

4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Βαθμός ωρίμανσης προσδιορίζεται με την βοήθεια των κριτηρίων ωρίμανσης. Τα κριτήρια ωρίμανσης σχετίζονται με Φυσικά χαρακτηριστικά (πχ χρώμα) Χημικά χαρακτηριστικά (πχ σύσταση σε σάκχαρα) Φυσιολογικές δραστηριότητες [πχ ένταση αναπνοής (CΟ2), παραγωγή C2H4]

5 ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΩΜΑ Το βασικό χρώμα της επιφάνειας των καρπών μεταβάλλεται παράλληλα με την πρόοδο της ωρίμανσης από πράσινο σε κίτρινο (πχ λεμόνια, μήλα, αχλάδια, ροδάκινο) ή κόκκινο (πχ φράουλα, νεκταρίνι, τομάτα, δαμάσκηνο) ή ιώδες (πχ ελιά). Σε μερικούς καρπούς (πχ μήλα, ροδάκινα) εμφανίζονται περιοχές με ένα δεύτερο χρώμα (επίχρωμα) συνήθως από την πλευρά που δέχεται περισσότερο φωτισμό. Η παρουσία του επιχρώματος, η έκταση της επιφάνειας που καλύπτει και η έντασή του έχουν άμεση σχέση με τον βαθμό ωρίμανσης.

6 Η εκτίμηση του χρώματος
Η εκτίμηση του χρώματος/ επιχρώματος μπορεί να γίνει υποκειμενικά με οπτική επιθεώρηση [βάση την κοινή αίσθηση για το χρώμα: πχ πράσινο, κίτρινο, κόκκινο). Η εκτίμηση του χρώματος διευκολύνεται με την χρησιμοποίηση χρωματικών καρτών με τις μεταβολές του βασικού χρώματος που εμφανίζονται στα διάφορα στάδια εξέλιξης τους ειδικών για κάθε προϊόν καρτών που περιλαμβάνουν φωτογραφίες προϊόντων στα διάφορα στάδια της εξέλιξης τους.

7 Η μέτρηση του χρώματος Η μέτρηση του χρώματος μπορεί να γίνει αντικειμενικά με ειδικά όργανα, τα χρωματόμετρα. Τα όργανα αυτά εκπέμπουν προς την επιφάνεια του προϊόντος μια δέσμη φωτός πλήρους φάσματος. Το μέρος της φωτεινής ακτινοβολίας που ανακλάται από την επιφάνεια ή διέρχεται μέσα από την μάζα του προϊόντος, αναλύεται με ειδικά φίλτρα και ταυτοποιείται το χρώμα.

8 Η μέτρηση της συνεκτικότητας
Η εκτίμηση του βαθμού ωρίμανσης με βάση την αντίσταση σε πίεση (συνεκτικότητα) γίνεται στην πράξη σε πολλά είδη φρούτων και λαχανικών. Χρησιμοποιούνται ειδικά όργανα, ονομάζονται δυναμόμετρα (πχ CHATILLON, EFFEGI). Τα δυναμόμετρα: Ι) στις περισσότερες περιπτώσεις μετρούν τη δύναμη που απαιτείται για να εισχωρήσει μέσα στη σάρκα έμβολο με διάμετρο ανάλογη με το είδος του καρπού; II) προσδιορίζεται η δύναμη που απαιτείται για να κοπεί το προϊόν ή να προκληθεί ορισμένη παραμόρφωση.

9 Η μέτρηση της συνεκτικότητας
Η συνεκτικότητα (αντίσταση στην πίεση) κατά τη συγκομιδή πρέπει να βρίσκεται μέσα σε όρια τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του καρπού και τον τελικό προορισμό του (άμεση κατανάλωση/ μακρά συντήρηση σε κοινή ψύξη/ μακρά συντήρηση σε θάλαμο ελεγχόμενης ατμόσφαιρας). Ενδεικτικές τιμές αντίστασης στην πίεση κατά τη συγκομιδή αχλάδια ποικιλίας Williams: 7,5-10 kg αχλάδια ποικιλίας Passe Crassane: 4,5-6 kg ακτινίδια για μακρόχρονη συντήρηση: 6,8-7,7 kg για διάθεση στην αγορά ακτινίδια για άμεση διάθεση: 2-4 kg ροδάκινα που προορίζονται να μεταφερθούν στην αγορά και να καταναλωθούν μετά από 8-10 ημέρες: 5-6 kg (διάμετρος του εμβόλου είναι 8 mm)

10 Η μέτρηση της περιεκτικότητας σε σάκχαρα (βαθμός BRIX)
Χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά στην εμπορική πράξη για την εκτίμηση του βαθμού ωρίμανσης σε πολλά φρούτα και λαχανικά. Μονάδα μέτρησης των σακχάρων: βαθμός BRIX -εκφράζει την περιεκτικότητα του διαλύματος σε γλυκόζη (%; w/v) -έχει άμεση σχέση με την περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Ιδιαίτερα σε ώριμα φρούτα, ο βαθμός BRIX δίδει πρακτικά την % περιεκτικότητα σε σάκχαρα, επειδή η αναλογία των σακχάρων σε σχέση με τις υπόλοιπες διαλυτές ουσίες είναι πολύ μεγάλη.

11 Δειγματολειψία Ο προσδιορισμός του βαθμού BRIX γίνεται με τα διαθλασίμετρα (συνήθως μετρούν από 0 μέχρι 32 BRIX). Ο χυμός που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση εκχύμωση ολόκληρου του καρπού χυμό που προέρχεται από δύο ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά τμήματα και εξάγεται ο μέσος όρος (δεν είναι επιθυμητή η εκχύμωση όλου του καρπού, π.χ. χρησιμοποιείται και για άλλες μετρήσεις) Σταφύλια: ρώγες από την κορυφή, μέση και κάτω μέρος Καρπούς με σφαιρικό σχήμα (πχ πορτοκάλι): φέτα η οποία κόβεται κατά μήκος του μεγάλου άξονα του καρπού

12 ΒΑΘΜΟΣ BRIX ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ
κατά την συγκομιδή (ανάλογα με το είδος του καρπού & τον τελικό προορισμό του) επιτραπέζια σταφύλια: 15-17%, min 12% αχλάδια (άμεση κατανάλωση): 10-14% (Williams, 10%; Kaiser, 12%; Passe Crassane, 14%) νεκταρίνια (ανάλογα με την εποχή ωρίμανσης): 11-13% ακτινίδια (συντήρηση): 7,5-9% ακτινίδια (άμεση κατανάλωση): 13-15% ροδάκινα (για μεταποίηση- παραγωγή κομπόστας): 10-12% μήλα (άμεση κατανάλωση): 10-13% (Delicious 10%; Golsen Delicious, Granny Smith 13%)

13 ΜΠΑΝΑΝΑ Εργαστηριακά αντικείμενα
ΜΠΑΝΑΝΑ Εργαστηριακά αντικείμενα Αξιολόγηση του βαθμού μεθωρίμανσης της μπανάνας με βάση το εξωτερικό χρώμα (με την χρήση κάρτας με πρότυπες φωτογραφίες); το σχήμα της τομής (με την χρήση κάρτας με πρότυπα σχήματα); τον δείκτη αμύλου

14 Αξιολόγηση του βαθμού μεθωρίμανσης της μπανάνας με βάση το εξωτερικό χρώμα
Βαθμολογήστε (με την χρήση κάρτας με πρότυπες φωτογραφίες)

15 Αξιολόγηση του βαθμού μεθωρίμανσης της μπανάνας με βάση το εξωτερικό χρώμα
Βαθμολογήστε (με την χρήση κάρτας με πρότυπες φωτογραφίες) Αξιολογήστε την καταλληλότητα του καρπού για: Έξοδο από το θάλαμο μεθωρίμανσης (2-3) Μεταφορά σε άλλη αγορά (3-4) Μεταφορά σε κοντινή αγορά/κατανάλωση (4-5) Άμεση κατανάλωση (5-6) Άλλες χρήσεις (7)

16 Αξιολόγηση του βαθμού μεθωρίμανσης της μπανάνας με βάση το σχήμα της τομής
Η μεταβολή του σχήματος χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ωρίμανσης του καρπού και τον καθορισμό του κατάλληλου χρόνου συγκομιδής. Ανάλογα με την ποικιλία, χρησιμοποιούνται πρότυπα σχήματα με τα οποία συγκρίνεται η τομή στο μέσον του καρπού. σχήμα λεπτό & γωνιώδες ο καρπός «γεμίζει» & αλλάζει σχήμα σχήμα κυλινδρικό (ομοιάζει με κύκλο)

17 Αξιολόγηση του βαθμού μεθωρίμανσης της μπανάνας με βάση το σχήμα της τομής
¾ Ελαφρά γεμάτα Γεμάτα Γεμάτος καρπός ¾ ¾

18 Αξιολόγηση του βαθμού μεθωρίμανσης της μπανάνας με βάση το σχήμα της τομής
Βαθμολογήστε (με την χρήση κάρτας με πρότυπα σχήματα) Αξιολογήστε το καρπό/ την καταλληλότητα του για: Άγουρος (¾) Συγκομιδή το καλοκαίρι/μεταφορά σε μακρινή αγορά (ελαφρά γεμάτα ¾) Συγκομιδή το χειμώνα/μεταφορά σε κοντινή αγορά (γεμάτα ¾) Άμεση κατανάλωση (γεμάτος καρπός)

19 Αξιολόγηση του βαθμού μεθωρίμανσης της μπανάνας με βάση το δείκτη αμύλου
Η μπανάνα κατά την συγκομιδή της περιέχει υδατάνθρακες κυρίως με τη μορφή του αμύλου και ελάχιστα σάκχαρα. Κατά τη μεθωρίμανση (με την επίδραση του C2H4), το άμυλο μετατρέπεται σε απλά σάκχαρα (→ γλυκιά γεύση). Σε κανονικές συνθήκες μεθωρίμανσης, η μετατροπή του αμύλου σε σάκχαρα αρχίζει από το κέντρο και επεκτείνεται προς την περιφέρεια του καρπού.

20 Αξιολόγηση του βαθμού μεθωρίμανσης της μπανάνας με βάση το δείκτη αμύλου
Το άμυλο παρουσία ιωδίου αποκτά μπλε χρώμα (κυανό του ιωδιαμύλου). Αντίθετα τα απλά σάκχαρα δεν χρωματίζονται. Η παρακολούθηση της μεθωρίμανσης του καρπού γίνεται με την τοποθέτηση μιας φέτας (από το κέντρο του καρπού) σε διάλυμα δείκτη αμύλου και την σύγκριση της (μορφής της περιοχής που χρωματίζεται) με πρότυπες εικόνες.

21 Αξιολόγηση του βαθμού μεθωρίμανσης της μπανάνας με βάση το δείκτη αμύλου
1. Τοποθετήστε τμήμα της μπανάνας (από το κέντρο του καρπού), μήκους 2 cm, στο διάλυμα ιωδίου/ιωδιούχου καλίου (δείκτης αμύλου) 2. Μετά από 2-3 min, ξεπλύνετε με νερό και συγκρίνετε με πρότυπες εικόνες

22 ΜΠΑΝΑΝΑ Εργαστηριακά αντικείμενα
ΜΠΑΝΑΝΑ Εργαστηριακά αντικείμενα Αξιολόγηση του βαθμού μεθωρίμανσης της μπανάνας με βάση το εξωτερικό χρώμα (με την χρήση κάρτας με πρότυπες φωτογραφίες); το σχήμα της τομής (με την χρήση κάρτας με πρότυπα σχήματα); τον δείκτη αμύλου Στα 1 & 2, επίσης αξιολογήστε την καταλληλότητα του καρπού για … περίοδο αποθήκευσης.

23 ΜΗΛΑ Εργαστηριακά αντικείμενα
Αξιολόγηση του βαθμού ωρίμανσης μήλων με βάση το εξωτερικό χρώμα (με την χρήση κάρτας με πρότυπες φωτογραφίες); την εκτίμηση του % της επιφάνειας που καλύπτεται από κόκκινο επίχρωμα; την συνεκτικότητα της σάρκας (kg); την περιεκτικότητα σε σάκχαρα (βαθμοί BRIX).

24 Αξιολόγηση του βαθμού ωρίμανσης τoυ μήλου με βάση την συνεκτικότητα (αντίσταση στη πίεση)
Δυναμόμετρο CHATILLON: 1. αφαιρείται ο φλοιός (λεπτή τομή) σε 2 διαμετρικά αντίθετα σημεία 2. επιλέγεται το κατάλληλο έμβολο (11 mm)/ ρυθμίζεται το όργανο [τοποθετείται ο σταθερός δείκτης στο μηδέν & ο κινητός δίπλα στον σταθερό] 3. τοποθετείται ο καρπός (η αποφλοιωμένη επιφάνεια να είναι κάθετη προς το έμβολο) & κρατείται σταθερά 4. εφαρμόζεται ελαφρή & σταθερή πίεση μέχρι το έμβολο να βυθιστεί μέχρι την χαραγή του 5. σημειώνεται η θέση του κινητού δείκτη 6. επαναλαμβάνεται η μέτρηση στην άλλη πλευρά του καρπού 7. εξάγεται ο μέσος όρος των δύο μετρήσεων

25 Αξιολόγηση του βαθμού ωρίμανσης τoυ μήλου με βάση την συνεκτικότητα (αντίσταση στη πίεση)
Αξιολογήστε την καταλληλότητα του καρπού για: Μακρόχρονη συντήρηση σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα: 8-11 kg (ανάλογα με την ποικιλία) Μέση διάρκεια συντήρησης (1-2 μήνες): 6-8 kg Άμεση κατανάλωση: 5-6 kg Πάρα πολύ άμεση/σύντομη διάθεση στην αγορά: < 4 kg (διάμετρος του εμβόλου είναι 11 mm)

26 Αξιολόγηση του βαθμού ωρίμανσης τoυ μήλου με βάση τους βαθμούς BRIX
1. Ανοίγεται το διαθλασίμετρο (πλευρικός διακόπτης) 2. καθαρίζεται το πρίσμα (απιονισμένο H2O) 3. τοποθετείται στο πρίσμα μια σταγόνα απιονισμένο H2O & ρυθμίζεται στο 0 (μία φορά) 4. στεγνώνεται το πρίσμα με απορροφητικό χαρτί 5. εκχυμώνεται μία φέτα μήλου (κατά μήκος του μεγάλου άξονα του καρπού) 6. τοποθετείται 2-3 σταγόνες πάνω στο πρίσμα (ώστε να καλύπτεται) 7. πιέζεται ο πλευρικός διακόπτης & σημειώνεται η ένδειξη 8. καθαρίζεται το πρίσμα πριν από την επόμενη μέτρηση 9. μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων κλείνεται

27 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Το ηλεκτρονικό διαθλασίμετρο σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού εμφανίζει αντίστοιχες ενδείξεις. Έτσι π.χ. ένδειξη ΑΑΑ: δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα H2O κατά τον μηδενισμό (ώστε να καλύπτει το πρίσμα) LLL: δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα δείγματος κατά την μέτρηση (ώστε να καλύπτει το πρίσμα) HHH: θερμοκρασία δειγμάτων εκτός ορίων (προσαρμόζεται αυτόματα σε θερμοκρασίες C & δεν χρειάζεται διόρθωση) Lo: εξάντληση της μπαταρίας

28 ΜΗΛΑ Εργαστηριακά αντικείμενα
Αξιολόγηση του βαθμού ωρίμανσης μήλων με βάση το εξωτερικό χρώμα (με την χρήση κάρτας με πρότυπες φωτογραφίες); την εκτίμηση του % της επιφάνειας που καλύπτεται από κόκκινο επίχρωμα; την συνεκτικότητα της σάρκας (kg); την περιεκτικότητα σε σάκχαρα (βαθμοί BRIX). Στο 3, επίσης αξιολογήστε την καταλληλότητα του καρπού για … περίοδο αποθήκευσης.

29 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΜΗΛΟ
Α. Αξιολόγηση του βαθμού ωρίμανσης μήλων ποικιλίας Golden με βάση το εξωτερικό χρώμα, με την χρησιμοποίηση κάρτας με πρότυπα χρώματα Β. Αξιολόγηση του βαθμού ωρίμανσης των μήλων με βάση την μέτρηση της συνεκτικότητας της σάρκας (δυναμόmετρο Chatillon) 1. με λεπτή τομή αφαιρείται ο φλοιός σε δυο διαμετρικά αντίθετα σημεία του καρπού 2. επιλέγεται το κατάλληλο έμβολο (11mm) 3. ρυθμίζεται το όργανο, τοποθετείται ο σταθερός δείκτης στο μηδέν και ο κινητός δίπλα στον σταθερό 4. τοποθετείται ο καρπός έτσι ώστε η αποφλοιωμένη επιφάνεια να είναι κάθετη προς το έμβολο και κρατείται σταθερά 5. η μέτρηση γίνεται εφαρμόζοντας ελαφρή και σταθερή πίεση μέχρι το έμβολο να βυθιστεί μέχρι την χαραγή του 6. σημειώνεται η θέση του κινητού δείκτη 7. επαναλαμβάνεται η μέτρηση στην διαμετρική αντίθετη πλευρά του καρπού 8. εξάγεται ο μέσος όρος των δύο μετρήσεων ( σε Kg) Γ. Αξιολόγηση του βαθμού ωρίμανσης των μήλων με βάση την περιεκτικότητα σε σάκχαρα, με την χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού διαθλασιμέτρου 1. ανοίγεται το διαθλασίμετρο από τον πλευρικό διακόπτη 2. καθαρίζεται το πρίσμα του οργάνου με απιονισμένο νερό 3. τοποθετείται στο πρίσμα μια σταγόνα απιονισμένο νερό και ρυθμίζεται το όργανο στο μηδέν από τον διακόπτη μηδενισμού (τοποθετημένο στην ίσια στενή πλευρά). 4. στεγνώνεται προσεκτικά το πρίσμα με μαλακό απορροφητικό χαρτί 5. εκχυμώνεται μία φέτα μήλου 6. τοποθετείται πάνω στο πρίσμα ποσότητα χυμού (2-3 σταγόνες) ώστε να καλύπτεται το πρίσμα 7. πιέζεται ο πλευρικός διακόπτης και σημειώνεται η ένδειξη του οργάνου. 8. καθαρίζεται προσεκτικά το πρίσμα πριν από την επόμενη μέτρηση 9. μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων κλείνεται το διαθλασίμετρο με παρατεταμένη πίεση του πλευρικού διακόπτη. Δ. Δείκτης αμύλου 1. Τοποθετήστε τμήμα του μήλου μήκους 2cm στο διάλυμα ιωδίου / ιωδιούχου καλίου (δείκτη αμύλου) 2. Μετά από 2-3 λεπτά ξεπλύνετε με νερό και συγκρίνετε με τις πρότυπες εικόνες 3. Αξιολογήστε το στάδιο ωρίμανσης και την καταλληλότητα του καρπού

30 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΜΠΑΝΑΝΑ
Α. Αξιολόγηση του βαθμού μεθωρίμανσης της μπανάνας με βάση το εξωτερικό χρώμα, με την χρησιμοποίηση κάρτας με πρότυπες φωτογραφίες Β. Αξιολόγηση του βαθμού εξέλιξης της μπανάνας πριν από την συγκομιδή με βάση το σχήμα της τομής με την χρησιμοποίηση κάρτας με πρότυπα σχήματα ΣΤΑΔΙΟ 1 (ΤΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΑ). ΑΓΟΥΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ ΣΤΑΔΙΟ 2 (ΕΛΑΦΡΑ ΓΕΜΑΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΑ) .ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ή ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΑΚΡΙΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΔΙΟ 3 (ΓΕΜΑΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΑ). ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ, ή ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΔΙΟ 4 (ΓΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΠΟΣ). ΩΡΙΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Γ. Αξιολόγηση του βαθμού μεθωρίμανσης της μπανάνας με βάση τον δείκτη αμύλου, με την χρησιμοποίηση κάρτας με πρότυπα σχήματα 1. Τοποθετήστε τμήμα της μπανάνας μήκους 2cm στο διάλυμα ιωδίου / ιωδιούχου καλίου (δείκτη αμύλου) 2. Μετά από 2-3 λεπτά ξεπλύνετε με νερό και συγκρίνετε με τις πρότυπες εικόνες 3. Αξιολογήστε το στάδιο ωρίμανσης και την καταλληλότητα του καρπού για: - Έξοδο από το θάλαμο μεθωρίμανσης Μεταφορά και κατανάλωση σε κοντινή αγορά Μεταφορά και κατανάλωση σε άλλη αγορά Άμεση κατανάλωση ως φρούτο Άλλες χρήσεις

31 Ερωτήσεις Σχέση ποιότητας και ωριμότητας
Σχέση ωριμότητας και συντηρηριμότητας Μεταβολή του βασικού χρώματος των φρούτων και λαχανικών με την ωρίμανση Πως μεταβάλλεται η συνεκτικότητα με την ωρίμανση. Πως προσδιορίζεται η συνεκτικότητα των μήλων στο εργαστήριο Αναφέρετε ενδεικτικές τιμές επιθυμητής συνεκτικότητας σε φρούτα Για να μετρήσουμε τον βαθμό BRIX σε διάφορα φρούτα και λαχανικά χρειαζόμαστε δείγμα χυμού. Πως το φτιάχνουμε Αναφέρετε επιθυμητά επίπεδα βαθμού BRIX σε διάφορα φρούτα ώριμα για συγκομιδή Διαδικασία προσδιορισμού του βαθμού BRIX σε μήλο με ηλεκτρονικό διαθλασίμετρο Διαδικασία του προσδιορισμού της αντίστασης της σάρκας στην πίεση σε μήλο Επιθυμητά επίπεδα συνεκτικότητας σε μήλα ανάλογα με το σκοπό χρήσης Σε μήλα συντηρημένα σε ψυγείο η αντίσταση της σάρκας στην πίεση έπεσε στα 3 Kg. Σε τι μπορεί να οφείλεται – τι θα κάνετε με τα μήλα αυτά. Έχετε ένα δέντρωνα με μήλα και ένα δυναμόμετρο Chatillon. Πότε θα συγκομίσετε μήλα α). Για να τα συντηρήσετε σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα β). Για να τα συντηρήσετε σε απλό ψυγείο γ). για να τα πουλήσετε άμεσα στην αγορά.


Κατέβασμα ppt "ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΠΑΝΑΝΑ ΚΑΙ ΜΗΛΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google