Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

21/04/2016 Amalia Kapsala Περιγραφή Μαθήματος Αντικειμενικοί στόχοι:Στόχος του μαθήματος είναι η αξιοποίηση γλωσσολογικών και πολιτισμικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "21/04/2016 Amalia Kapsala Περιγραφή Μαθήματος Αντικειμενικοί στόχοι:Στόχος του μαθήματος είναι η αξιοποίηση γλωσσολογικών και πολιτισμικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 21/04/2016 Amalia Kapsala amaliakaps@gmail.com Περιγραφή Μαθήματος Αντικειμενικοί στόχοι:Στόχος του μαθήματος είναι η αξιοποίηση γλωσσολογικών και πολιτισμικών στοιχείων μέσα από ένα πλαίσιο πραγματικών και σύγχρονων επικοινωνιακών καταστάσεων Ειδικοί στόχοι:- εξοικείωση με την ορολογία - κατανόηση αυθεντικών κειμένων - αποκωδικοποίηση νοημάτων - σύνταξη κειμένων υπηρεσιακού χαρακτήρα 1.Γνώσεις η κατάλληλη χρήση της γλώσσας σε συγκεκριμένο πλαίσιο (registre de langue approprié) για την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου 1.Δεξιότητες Βελτίωση της κατανόησης και της παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου σε καθημερινές περιστάσεις επικοινωνίας 1.Στάσεις/Συμπεριφορές - απόκτηση διαπολιτισμικής κουλτούρας - εξοικείωση με εργαλεία web 2.0 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοιΕπικοινωνιακή, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, χρήση αυθεντικών κειμένων, οπτικοακουστικά μέσα, διαδίκτυο, εργαλεία WEB 2.0

2 21/04/2016 Amalia Kapsala amaliakaps@gmail.com Présentation des unités didactiques (1) 1. L’ Union Européenne (institutions et organes) 2. L’ Organisation des Nations Unies (mission) 3. L’ UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’ Éducation, la Science et la Culture) 4. Le réseau mondial des villes apprenantes 5. Exploitation de la pratique du débat argumenté pour la production orale. 6. La fonction publique en France

3 21/04/2016 Amalia Kapsala amaliakaps@gmail.com Présentation des unités didactiques (2) 7. L’ innovation dans le secteur public 8. La décentralisation en France et en Grèce. 9. Comment écrire un communiqué de presse. 10.Exploitation didactiques des outils web 2.0: - Les cartes conceptuelles - La ligne de temps

4 21/04/2016 Amalia Kapsala amaliakaps@gmail.com Liens utiles (1) LA PRESSE - le mondele monde - le monde diplomatiquele monde diplomatique QUIZZ - Connaissez-vous l'Union européenne? http://www.quizz.biz/quizz-153696.html

5 21/04/2016 Amalia Kapsala amaliakaps@gmail.com Liens utiles (2) DICTIONNAIRES - Trader-finance.fr (lexique finance)Trader-finance.fr - Dafa (dictionnaire unilingue français des affaires)Dafa - E-anglais (glossaire français – anglais des affaires)E-anglais - IATE (la base de données terminologique européenne)IATE - ENAP (dictionnaire encyclopédique de l’ administration publique)ENAP - Europe, droit d’inventaire (glossaire)Europe, droit d’inventaire - Sensagent (dictionnaire multilingue)Sensagent - Wordreference (dictionnaire multilingue)Wordreference - SynonymesSynonymes


Κατέβασμα ppt "21/04/2016 Amalia Kapsala Περιγραφή Μαθήματος Αντικειμενικοί στόχοι:Στόχος του μαθήματος είναι η αξιοποίηση γλωσσολογικών και πολιτισμικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google