Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Greek religion ch5 civ. ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή ch5 Quiz Quote.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Greek religion ch5 civ. ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή ch5 Quiz Quote."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 greek religion ch5 civ

2 ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή ch5 Quiz Quote

3 Ὁ λαγ ώ ς, “The Hare” Oral Greek... grk 101ch53

4 ὁ Φίλιππος λαγὼν ὁρᾷ ἐν τῷ ἀγρῷ τρέχοντα καὶ βοᾷ, “ἴθι, δή, Ἄργε, δίωκε.”

5 Things to Review Vocab alpha-contracts article + δέ (“article at the beginning of a sentence”) neuter plural subjects (“agreement of subject and verb”) personal pronouns intensive αὐτός (“the adjective αὐτός) Possessive pronouns and adjectives Predicate Position

6 ὁ Φίλιππος λαγὼν ὁρᾷ ἐν τῷ ἀγρῷ τρέχοντα καὶ βοᾷ, “ἴθι, δή, Ἄργε, δίωκε.” ὁ ρ ά ω, “See” uncontractedcontracted present indicative active: I seeὁρ-ά-ωὁρ-ῶ you seeὁρ-ά-ειςὁρ-ᾷς he/she/it seesὁρ-ά-ειὁρ-ᾷ we seeὁρ-ά-ομενὁρ-ῶμεν you seeὁρ-ά-ετεὁρ-ᾶτε they seeὁρ-ά-ουσῐ(ν)ὁρ-ῶσι(ν) present imperative, infinitive active (you sing.) see!ὅρ-α-εὅρ-ᾱ (you plur.) see!ὁρ-ά-ετεὁρ-ᾶτε to seeὁρ-ά-εινὁρ-ᾶν

7 Personal Pronouns 1 st per2 nd per3 rd per singular“I”“you”“he”/“she”/ “it” masc/fem mascfemneut nomἐγώσύ genἐμοῦ / μουσοῦ / σουαὐτοῦαυτῆςαὐτοῦ datἐμοί / μοισοί / σοιαὐτῷαὐτῇαὐτῷ accἐμέ / μέσέ / σεαὐτόναὐτήναὐτό plural“we”“you(-all)”“they” nomἡμεῖςὑμεῖς genἡμῶνὑμῶναὐτῶναυτῶναὐτῶν datἡμῖνὑμῖναὐτοῖςαὐταῖςαὐτοῖς accἡμᾶςὑμᾶςαὐτούςαὐτάςαὐτά

8 Examples-Drill Models ὁ Φίλιππος... –τὸν λαγὼν ὁρᾷ αὐτός –ὁρᾷ αὐτόν (αὐτήν / αὐτό / αὐτούς / αὐτάς / αὐτά) ὁ λαγὼς... –ὁρᾷ τὸν Φίλιππον αὐτόν –ὁρᾷ με (σε, ἡμεῖς, ὑμεῖς)

9 Greek Religion Civ Reading

10 Students’ Comments Moral focus? Dogmatic focus? –Acceptability of atheism? (Evidence for in the sources?) –Belief in free will? Religion as explanation of?... Professionalized priesthoods? –Informal priesthoods? Nature of prayer? –Relation to offerings –Role of sacrifice Poly- versus monotheism –Which god for what… –Polytheism a thing of the past Connection to/distance from the divine? –Universal versus limited presence

11 concepts, terms hiera (neut. plur.) = SACRIFICE “victim” = (animal) offering reciprocity Ram led to sacrifice

12 Athena Nike (Athens, Acropolis) altar naos religious space: the temple

13 temenos (sacred area) wall naos (god’s statue, offerings) pronaos (entry porch) altar (sacrifice) temple (cont.) main focus N east

14 Epithets, Function: Aphrodite epithetmeaningfunction OuraniaHeavenlymarriage, childbirth Pandemos“Everyone’s”marriage, politics, prostitution HegemoneLeader-GuideMilitary, civic,coming- of-age Kolias“She of Cape Kolias”marriage, fertility en kēpōi“In the Gardens”marriage, fertility (?) Pontiaof the seanavigation


Κατέβασμα ppt "Greek religion ch5 civ. ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή ch5 Quiz Quote."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google