Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

First Peter: an overview by Dr. Lorin L. Cranford Day 5 C&L Publications Boiling Springs, NC.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "First Peter: an overview by Dr. Lorin L. Cranford Day 5 C&L Publications Boiling Springs, NC."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 First Peter: an overview by Dr. Lorin L. Cranford Day 5 C&L Publications Boiling Springs, NC

2 Our Objective for Day 5  To gain a better understanding of the contents of First Peter 5:12-14  To learn how to apply these concepts to our daily living.  To review First Peter contents.

3 First Peter: outline  Praescripti o  Proem  Body: 1 st part  Holy Living  Conclusio  Body: 3 rd part  Persecutio n  Body: 2 nd part  Obligations

4 First Peter 5:12-14, conclusio  Letter verification, 5:12  Greetings, 5:13-14a  Benedictio, 5:14b Elements in this : Elements in this :

5 First Peter 5:12, Through, whom I consider a faithful brother, I have written this short letter to encourage you and to testify that this is the true grace of God. Stand fast in it. Δι ὰ ὑ μ ῖ ν το ῦ πιστο ῦ ἀ δελφο ῦ, ὡ ς λογίζομαι, δι ʼ ὀ λίγων ἔ γραψα, παρακαλ ῶ ν κα ὶ ἐ πιμαρτυρ ῶ ν ταύτην ε ἶ ναι ἀ ληθ ῆ χάριν το ῦ θεο ῦ · ε ἰ ς ἣ ν στ ῆ τε.

6 First Peter 5:13-14a, First Peter 5:13-14a,  ἀ σπάζεται ὑ μ ᾶ ς ἡ ἐ ν Βαβυλ ῶ νι συνεκλεκτ ὴ  κα ὶ Μ ᾶ ρκος ὁ υ ἱ ός μου.  ἀ σπάσασθε ἀ λλήλους ἐ ν φιλήματι ἀ γάπης. 13 Your sister church in Babylon, chosen together with you, sends you greetings; and so does my son. 14 Greet one another with a kiss of love.

7 First Peter 5:14b,  ε ἰ ρήνη ὑ μ ῖ ν π ᾶ σιν το ῖ ς ἐ ν Χριστ ῷ. Peace to all of you who are in Christ.

8 First Peter, Review : :: : Praescriptio: Superscriptio, 1:1a Adscriptio, 1:1b-2a Salutatio, 1:2b Proem: Core, 1:3a Expansion, 1:3b-12 Body: 1:13-5:11 Holy living Ideals 1:13-25 Privileges 2:1-10 Obligations Civic 2:11-17 Haustafeln 2:18-3:7 Social 3:8-12 Persecution Encouragement 3:13-4:11 Explanation 4:12-19 Proper Conduct 5:1-11 Conclusio: Sender Verification, 5:12 Greetings, 5:13-14a Benedictio, 5:14b

9 First Peter, For Further Study  First Peter  #s =  Scripture = My prayer is that this study has opened up new horizons of understanding not only about First Peter, but also about the Christian life and how God wants us to live it. Adiós. Gracias por venir a las sesiones. Que Dios los bendiga en su servicio.


Κατέβασμα ppt "First Peter: an overview by Dr. Lorin L. Cranford Day 5 C&L Publications Boiling Springs, NC."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google