Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

实验五 单相整流滤波及并联稳压电路 1 、加深理解二极管整流电路和工作原理。 2 、进一步认识并联稳压电路中各元件的作用。 二、实验线路 一、 实验 目的 注意电容的极性 V~ Vi VRVR C R RLRL DWDW ~220v + + - 10V ~ ~ VLVL.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "实验五 单相整流滤波及并联稳压电路 1 、加深理解二极管整流电路和工作原理。 2 、进一步认识并联稳压电路中各元件的作用。 二、实验线路 一、 实验 目的 注意电容的极性 V~ Vi VRVR C R RLRL DWDW ~220v + + - 10V ~ ~ VLVL."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 实验五 单相整流滤波及并联稳压电路 1 、加深理解二极管整流电路和工作原理。 2 、进一步认识并联稳压电路中各元件的作用。 二、实验线路 一、 实验 目的 注意电容的极性 V~ Vi VRVR C R RLRL DWDW ~220v + + - 10V ~ ~ VLVL

2 三、实验内容 1. 单相桥式整流电路 用示波器观察 V ~ , V i 及二极管两端电压 V D 的波形, 并将波形画下来。用万用表的交直流电压档分别测 量 V ~ , V i 的值。(思考:为什么 V i 〈 0.9 V~ ) 2. 电容滤波电路 用示波器观察滤波电容两端电压 V C (即 V i )及负载 电压 V L 的波形,并将波形画下来。用万用表测量 Vi 的值,并与第 1 步中的数值对比。将负载电阻 R L 断开 观察 V C (即 V i )的波形和数值。 3. 并联稳压电路 分别用示波器和万用表观察和测量 V i 、 V R 、 V L 的波 形和电压值。 (思考: R L 断开时, V i 所显示波形 的原因)

3 稳压二极管 6.2v 电阻 120 电容 470µF 交流电压 10V 二极管桥路 Ω Ω 电阻 240 开关置开 脉冲信号

4 电路形式 U ( v ) 波形图 整流电路 R=120Ω R L =240Ω V~=VI=V~=VI= 滤波电路 R=120Ω R L =240Ω C=470μf RL通RL通 VC=VL=VC=VL= RL断RL断 VC=VC= 稳压电路 R L =240Ω R=120Ω C=470μf D Z =6.2v V I = V R = V L = 四、数据表格 ~ 。 DDZDDZ R RLRL 10v C VIVI 。 VLVL 。 VLVLVLVL ~ R RLRL 。 。 R RLRL VIVI Ω 120 240 Ω 470µF VCVC V~V~ + + + + + - - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ 。 。 VRVR

5 自动设置 点击 GND 触发 OFF 点击 DC 10ms 5v 测量值 找波形 标记 选择 5V 10ms


Κατέβασμα ppt "实验五 单相整流滤波及并联稳压电路 1 、加深理解二极管整流电路和工作原理。 2 、进一步认识并联稳压电路中各元件的作用。 二、实验线路 一、 实验 目的 注意电容的极性 V~ Vi VRVR C R RLRL DWDW ~220v + + - 10V ~ ~ VLVL."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google