Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Αρχιμήδης ΙΙΙ Υποέργο 2

2 Διαπολιτισμική Διασκευή στην Ελληνική Γλώσσα Διεθνών Μέσων Αξιολόγησης-Ερωτηματολογίων  και Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Στριμπάκος Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

3 Αρχιμήδης ΙΙΙ Ανταγωνιστικό ερευνητικό πρόγραμμα 1200 προτάσεις
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Αρχιμήδης ΙΙΙ Ανταγωνιστικό ερευνητικό πρόγραμμα 1200 προτάσεις 200 περίπου εγκρίθηκαν Δύο (2) στο χώρο της Φυσικοθεραπείας

4 Στόχος του υποέργου 2 στα πλαίσια του Αρχιμήδης ΙΙΙ
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Στόχος του υποέργου 2 στα πλαίσια του Αρχιμήδης ΙΙΙ Διαπολιτισμική διασκευή αριθμού ερωτηματολογίων στην ελληνική γλώσσα και πολιτισμό Δημιουργία βάσης δεδομένων με ερωτηματολόγια που έχουν διασκευαστεί στην Ελλάδα Δημιουργία ιστοσελίδας με σχετικές πληροφορίες και ελεύθερη χρήση από το κάθε επαγγελματία υγείας

5 Πηγές πληροφοριών και παραδείγματα
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Αξιολόγηση ασθενή Πηγές πληροφοριών και παραδείγματα Θεραπευτής Φυσιολογικές Φροντιστής Ασθενής πχ Συνολική εκτίμηση Παρατήρηση Κλινική εξέταση Λειτουργικές δοκιμασίες πχ Δοκιμασίες (FEV1) Εργαστηριακά ευρήματα Ζωτικά σημεία πχ Ποιότητα ζωής Λειτουργική κατάσταση Αντίκτυπο πχ Ποιότητα ζωής Συμπτώματα Συνολική εκτίμηση Ικανοποίηση με θεραπεία Συμμόρφωση There are different types of patient outcomes assessment. For example, investigator-reported patient outcomes would be an investigator or clinician indicating their global impression, an observation through physical exam findings, or tests of functioning or performance. Another type of outcomes assessment is physiological; for example, FEV1, lab values, vital signs, tumor size, other clinical indicators. Another type of patient outcomes assessment is caregiver-reported; so, quality-of-life, caregiver burden, functional status. And, finally, there's patient reported outcomes assessment. Again, this would cover areas of health-related quality of life, symptoms and side effects, their global impression with life satisfaction or quality-of-life, satisfaction with treatment, and treatment adherence.

6 Ερωτηματολόγια ως πηγές πληροφοριών
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Αξιολόγηση ασθενή Ερωτηματολόγια ως πηγές πληροφοριών Θεραπευτής Φροντιστής Ασθενής Clinician-reported outcomes (ClinROs) Observer-reported outcomes (ObsROs) Patient-reported outcomes (PROs) Ερωτηματολόγια μπορεί να χρησιμοποιηθούν και από το θεραπευτή και από το φροντιστή και από τον ασθενή

7 Ερωτηματολόγια ως πηγές πληροφοριών
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Αξιολόγηση ασθενή Ερωτηματολόγια ως πηγές πληροφοριών Θεραπευτής Φροντιστής Ασθενής Clinician-reported outcomes (ClinROs) Observer-reported outcomes (ObsROs) Patient-reported outcomes (PROs) Ερωτηματολόγια μπορεί να χρησιμοποιηθούν και από το θεραπευτή και από το φροντιστή και από τον ασθενή

8 Ο ρόλος των ερωτηματολογίων στην αξιολόγηση του ασθενή
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Ο ρόλος των ερωτηματολογίων στην αξιολόγηση του ασθενή Τα αυτό-αναφερόμενα μέσα αξιολόγησης (PROs) είναι εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε τη κατάσταση του ασθενή μας Τα PROs παρέχουν πληροφορίες γνωστές μόνο στον ασθενή A patient reported outcome is the measurement of any aspect of a patient's health status that comes directly from the patient; in other words, without the interpretation of the patient's responses by a physician or anyone else. WHAT IS PRO? The term, Patient-Reported Outcomes, addresses the source of the report rather than the content. PROs are a useful terminology as an organizing tool for the many concepts and applications of self-reports in treatment evaluations. Lumping all the different concepts of PROs under an umbrella term such as Quality of Life or Health-Related Quality of Life confuses many persons and studies, because Ssuch disparate concepts are included in the label. PRO terminology permits primary identification that this information comes directly from the patient and avoids confusion in using one or more concepts as an over-arching term with little specification. Some concepts can be measured from both a patient or an observer perspective, e.g., physical function. Others can only be patient-reported, e.g., pain. If a conclusion about pain is based on a non-PRO measure, it would be important to know. The term PRO makes it more likely that use of a PRO is considered in a clinical trial. Perhaps it is reasonable to confirm or add value to an objective or observed finding with a PRO. PROs in a daily diary format may capture daily variations in symptoms or function that can elucidate the mechanism of treatment effects. PROs are important for measuring the impact of disease, treatment, health and social policies, and the progress of economic and social development. Reviewers conducting meta-analyses should specify and label the content and type of measure for every application of a PRO. Just like other outcomes, a major challenge faces reviewers in evaluating the clinical significance of PRO outcomes in studies. Over the last 20 years, Patient Reported Outcomes (PRO) assessment has become increasingly relevant in the evaluation of health care interventions, for several reasons: 1. In evaluating health care, as well as in decision-making, clinical and health services researchers have come to the conclusion that direct self-reports of how disease, illness, and treatment affects patients are the outcomes that are most significant to patients (changes PRO are one of the key factors influencing demand for care and satisfaction with treatment). 2. For some conditions, where it is not easy to make such measurements as pain, functional disorders or psychiatry, the utility of evaluating perceived outcomes is strongly suggested. 3. Health authorities, clinicians, and pharmaceutical companies seek indicators that demonstrate valid outcome differences between similar treatments, and PROs are one of these.

9 Πως μετράμε... Έντυπα ερωτηματολόγια
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Πως μετράμε... Έντυπα ερωτηματολόγια Σε ηλεκτρονική μορφή μέσω internet Μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών (τηλέφωνα - ipad - android) Μέσω συνέντευξης Administration of PROs may be through paper and pencil forms, digital capture through the Internet or handheld device, or through an interviewer-administered questionnaire. The most commonly used PRO questionnaires assess one of the following: symptoms and impairments, functioning or disability, wellness or health, or health-related quality of life.

10 Τι μετράμε.. Κατάσταση υγείας
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Τι μετράμε.. Κατάσταση υγείας Ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με την υγεία (HRQoL) Ευεξία Λειτουργικότητα Έκβαση θεραπείας Ποιότητα ζωής (γενικά) Ικανοποίηση κλπ Administration of PROs may be through paper and pencil forms, digital capture through the Internet or handheld device, or through an interviewer-administered questionnaire. The most commonly used PRO questionnaires assess one of the following: symptoms and impairments, functioning or disability, wellness or health, or health-related quality of life.

11 Γιατί μας ενδιαφέρει η άποψη του ασθενή;
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Γιατί μας ενδιαφέρει η άποψη του ασθενή; Αν η ποιότητα είναι ο στόχος σε οτιδήποτε κάνουμε, τότε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά κύριο λόγο η άποψη του ασθενή και πως αυτός αντιλαμβάνεται τη ποιότητα Η αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας από τη πλευρά του ασθενή είναι το ίδιο ή και περισσότερο σημαντική από τις κλινικές μετρήσεις If quality is to be at the heart of everything we do , it must be understood from the perspective of the patient’ ‘Just as important (as clinical measures) is the effectiveness of care from the patient’s own perspective which will be measured through patient-reported outcome measures’

12 General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Και επίσης… Ο ασθενής ξέρει καλύτερα… Ξέρουμε λίγα για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων μας από τη μεριά του ασθενή. Τα PROs καλύπτουν αυτό το κενό Τα κλινικά μέσα αξιολόγησης-έκβασης δεν σχετίζονται πάντα με το πώς νιώθει ο ασθενής Στους ασθενείς αρέσει να τους ρωτάμε..

13 Τι πρέπει να κοιτάξουμε όταν επιλέγουμε ένα μέσο αξιολόγησης;
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Τι πρέπει να κοιτάξουμε όταν επιλέγουμε ένα μέσο αξιολόγησης; …απόδειξη ότι μετρά αυτό που υποτίθεται πρέπει να μετρήσει evidence that it is a measure of what it is supposed to measure

14 ….σε όλο το εύρος της συγκεκριμένης δομής
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances ….σε όλο το εύρος της συγκεκριμένης δομής κανένας περιορισμός κινητικότητα σοβαρός περιορισμός across the complete continuum of a given construct

15 ….και να προσδιορίζονται τα άτομα μέσω σχετικού σκορ στο εύρος αυτό
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances ….και να προσδιορίζονται τα άτομα μέσω σχετικού σκορ στο εύρος αυτό and locating individuals by providing meaningful scores on that continuum Very anxious anxiety No anxiety

16 General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Επομένως… Είναι σημαντικό να επιλέγουμε το σωστό ερωτηματολόγιο για τη κλινική μας πράξη, ασθενείς, μελέτη κλπ Να ελέγχουμε τις πληροφορίες που παίρνουμε ή δεν παίρνουμε από ένα ερωτηματολόγιο

17 Πρέπει δηλαδή να κοιτάζουμε για απόδειξη των…
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Πρέπει δηλαδή να κοιτάζουμε για απόδειξη των… Εγκυρότητας Αξιοπιστίας Ανταποκρισιμότητας Ακρίβειας

18 Εγκυρότητα Μετρά ότι θα έπρεπε να μετρά;
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Εγκυρότητα Μετρά ότι θα έπρεπε να μετρά; Εγκυρότητα περιεχομένου – καλύπτει όλο το εύρος της δομής; Προσωπική εγκυρότητα – είναι αποδεκτό από όλους ότι είναι σχετικό; Μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια; Μετρά ότι θα έπρεπε να μετρά;Does it measure what it is meant to? Εγκυρότητα περιεχομένου – καλύπτει όλο το εύρος της δομής Content validity - does the content reflect the concept/construct measured, is the content representative? Προσωπική εγκυρότητα - Face validity - do the individual items look as if they are measuring what they should? Μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια;Criterion validity - can the construct be measured accurately? Δομική εγκυρότητα - Construct validity - Is there a conceptual model or theoretical underpinning?

19 General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Αξιοπιστία είναι τα αποτελέσματα σταθερά στο χρόνο και στους αξιολογητές (χωρίς αλλαγή της κατάστασης);

20 Ακρίβεια – ειδίκευση-ευαισθησία
Μπορεί να ξεχωρίσει μεταξύ διαφορετικών ομάδων ασθενών, καταστάσεων υγείας, θεραπειών κλπ; General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances

21 Ανταποκρισιμότητα Είναι ευαίσθητο σε αλλαγές όταν αυτές υφίστανται;
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Ανταποκρισιμότητα Είναι ευαίσθητο σε αλλαγές όταν αυτές υφίστανται;

22 Τίποτα άλλο; Αποδοχή Βαθμός ανταπόκρισης Βαθμός συμπλήρωσης Απώλειες
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Τίποτα άλλο; Αποδοχή Βαθμός ανταπόκρισης Βαθμός συμπλήρωσης Απώλειες

23 Ερμηνεία βαθμολόγησης
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Ευκολία χρήσης; Κόστος Χρόνος Ευκολία βαθμολόγησης Ερμηνεία βαθμολόγησης Συνοδά έντυπα για διευκόλυνση (Manual, norm-reference scoring etc.)

24 Χρήση ερωτηματολογίων σε διαφορετική γλώσσα και πολιτισμό
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Χρήση ερωτηματολογίων σε διαφορετική γλώσσα και πολιτισμό Τεχνικά προβλήματα Προβλήματα κατανόησης Γλωσσικά προβλήματα

25 Χρήση ερωτηματολογίων σε διαφορετική γλώσσα και πολιτισμό
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Χρήση ερωτηματολογίων σε διαφορετική γλώσσα και πολιτισμό Μετάφραση Πιλοτική έρευνα Εγκυρότητα Αξιοπιστία Ανταποκρισιμότητα

26 Αρχιμήδης ΙΙΙ Συνεργασία 22 ερευνητών 5 ακαδημαϊκά ιδρύματα
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Αρχιμήδης ΙΙΙ Συνεργασία 22 ερευνητών 5 ακαδημαϊκά ιδρύματα 2 εξωτερικού

27 ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΚΠΑ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ΕΚΠΑ

28 University of Manchester European University of Cyprus
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances University of Manchester European University of Cyprus

29 Κύρια Ερευνητική Ομάδα (ΚΕΟ)
Δρ. Νικόλαο Στριμπάκο, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ Βασιλική Σακελλάρη, Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας Δρ. Ελένη Καπρέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας, Δρ. Γεώργιο Φούρλα, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΤΕΙ Λαμίας Δρ. Ευδοκία Μπίλλη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας Δρ Michael Callaghan, Ερευνητής, Φυσικοθεραπευτής (Centre for Rehabilitation Science) του Πανεπιστημίου Manchester, Μεγάλη Βρετανία Δρ Γεώργιο Παναγιώτου, Λέκτρορας Εργοφυσιολογίας Τμήμα Επιστημών Υγείας, Σχολή Επιστημών Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Κέντρο Ερευνών Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Κων/νο Καρτερολιώτη, Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

30 Ομάδα Εξωτερικών Συνεργατών (ΟΕΣ)
Δρ. Παράς Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας, κ. Σπανός Σάββας Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας, Δρ. Κανελλόπουλος Ασημάκης Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας, κ. Κρεκούκιας Γεώργιος, Φυσικοθεραπευτής, Εργ. Συνεργάτης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας Δρ. Στασινόπουλος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου κ. Μπέσιος Θωμάς Φυσικοθεραπευτής, Εργ. Συνεργάτης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας κ. Δελαβίνιας Άγγελος Φυσικοθεραπευτής, Εργ. Συνεργάτης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας κ. Ξανθός Ευστράτιος, Φυσικοθεραπευτής, Εργ. Συνεργάτης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας κ. Ζαχαρόπουλος Αντώνης, Λέκτορας Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Δρ Παπαχρήστος Αθανάσιος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας, Δρ. Καλαποθαράκος Βασίλειος, Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ, Ερευνητής Δρ. Αθανασόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής Αθλητικής Φυσικοθεραπείας, ΤΕΦΑΑ Αθηνών Δρ. Πουλής Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας, κα. Πανέλλη Γαρυφαλλιά, Απόφοιτος Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Λαμίας κος. Σταυρίδης Ιωάννης, Απόφοιτος Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Λαμίας κα Δάπκα Φωτεινή, Απόφοιτος Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Λαμίας κα. Αναστασιάδη Ευαγγελία, Απόφοιτος Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Λαμίας κα. Τζέμη Άννα, Απόφοιτος Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Λαμίας κα. Δάμπλια Ζωή, Απόφοιτος Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Λαμίας κα Παπλωματά Ζωγραφιά, Φοιτήτρια Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Λαμίας κα Ασημάκη Βασιλική, Φοιτήτρια Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Λαμίας

31 Εμπειρία στη διαπολιτισμική διασκευή ερωτηματολογίων
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Εμπειρία στη διαπολιτισμική διασκευή ερωτηματολογίων Knee Outcome Score (KOS-ADLS) Falls Efficacy Scale (FES-I) Confidence Balance (ConfBal) SF-36 (σε ασθενείς με άσθμα) Oxford Shoulder Score (OSS) Oxford Instability Shoulder Score (OSIS) Constant-Murley Row Score Sensory Profile Vineland II KOOS

32 Διαπολιτισμική διασκευή 10 ερωτηματολογίων
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Διαπολιτισμική διασκευή 10 ερωτηματολογίων VISA-A mVISA-P Baecke Physical Activity Questionnaire Stroke-Specific Quality of Life Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score

33 Διαδικασία διαπολιτισμικής διασκευής
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Διαδικασία διαπολιτισμικής διασκευής

34 Δημιουργία βάσης δεδομένων
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Δημιουργία βάσης δεδομένων > 80 Καταγραφή δημοσιευμένων ερωτηματολογίων στην Ελληνική γλώσσα Αφορούν κυρίως…. Ποιότητα ζωής Λειτουργικότητα - ανικανότητα Φυσική δραστηριότητα Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση

35 Δημιουργία ιστοσελίδας
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Δημιουργία ιστοσελίδας

36 General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances

37 General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances

38 General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances

39 General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances

40 Περιεχόμενα ιστοσελίδας
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Περιεχόμενα ιστοσελίδας Πληροφορίες για το πρόγραμμα Κατηγορίες ερωτηματολογίων Αλφαβητική εύρεση Πληροφορίες για.. Αξιοπιστία Εγκυρότητα Ανταποκρισιμότητα ελληνικής έκδοσης Ελληνική έκδοση ερωτηματολογίου (αν είναι ελεύθερο) Πληροφορίες πρωτότυπης έκδοσης Σύνδεσμοι για Δημοσιευμένα σχετικά άρθρα (πρωτότυπο και Ελληνικό) Σχετικές ιστοσελίδες

41 Δημοσιεύσεις υποέργου Στόχος= 8
Strimpakos N., Damplia Z., Sakellari V., Billis V., Kapreli E. (2013) Cross-cultural adaptation and validation of the Stroke-Specific Quality of Life Questionnaire (SSQOL): Greek version. 3rd International Congress on Neurology and Neuroepidemiology, Abu Dhabi November 21-23, UAE Kapreli E., Paplomata Z., Damplia Z., Paras G., Strimpakos N. (2013) RELIABILITY AND RESPONSIVENESS OF THE GREEK VERSION OF THE STROKE-SPECIFIC QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE (SSQOL-GR): A PILOT STUDY, 3rd International Congress on Neurology and Neuroepidemiology, Abu Dhabi November 21-23, UAE Νικόλαος Στριμπάκος (2014), Η Σημασία  των Ερωτηματολογίων στην Αξιολόγηση Ασθενών. Διαπολιτισμική Διασκευή Διεθνών Μέσων Αξιολόγησης  στην Ελληνική Γλώσσα και η Δημιουργία της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων «Axiologisis» Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΣΦ, 3-5 Δεκεμβρίου, Αθήνα Ευαγγελία Αναστασιάδη, Ελένη Καπρέλη, Σπυρίδων Αθανασόπουλος, Βασίλειος Καλαποθαράκος, Νικόλαος Στριμπάκος (2014) Ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου Modified Baecke (mBQ) για τη φυσική δραστηριότητα. Διαπολιτισμική προσαρμογή και ψυχομετρικές ιδιότητες Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΣΦ, 3-5 Δεκεμβρίου, Αθήνα Άννα Τζέμη, Δημήτριος Στασινόπουλος, Ελένη Καπρέλη, Σάββας Σπανός, Νικόλαος Στριμπάκος, Διαπολιτισμική διασκευή του ερωτηματολογίου VISA-A σε ασθενείς με τενοντοπάθεια Αχίλλειου τένοντα: εγκυρότητα και αξιοπιστία της ελληνικής έκδοσης, Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΣΦ, 3-5 Δεκεμβρίου, Αθήνα Strimpakos N., Anastasiadi E., Panayiotou G., Athanasopoulos S., Karteroliotis K., Kapreli E. (2015) Greek version of Modified Baecke Physical Activity Questionnaire (mBQ): Cross-cultural adaptation and psychometric properties. WCPT Congress, Singapore, 1-4 May Strimpakos N. Dapka F., Papachristou A., Kapreli E. (2015) The 12-item Oxford Knee Score: cross-cultural adaptation into Greek and assessment of its psychometric properties. WCPT Congress, Singapore, 1-4 May Kapreli E., Athanasopoulos S., Stavridis I., Billis E., Strimpakos N. (2015) Waterloo Footedness Questionnaire (WFQ-R): Cross-cultural adaptation and psychometric properties of Greek version. WCPT Congress, Singapore, 1-4 May Billis E., Kapreli E., Krekoukias G., Zacharopoulos A., Stasinopoulos D., Spanos S., Strimpakos N. (2015) Cross-cultural validation of the Sciatica Bothersomeness Index in a sample of Greek patients with sciatica. WCPT Congress, 1-4 May, Singapore Strimpakos N., Damplia Z., Paplomata Z., Billis V., Sakellari V., Paras G., Kapreli E. (2015) Psychometric properties of Greek version of Stroke Specific Quality of Life (SSQOL) Questionnaire, 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, June, Berlin Loupis et al. Archimedes Interdisciplinary Research Programme Forges a Broad Spectrum of Academic Innovations. ENTRENOVA 10-11, September 2015 Kotor, Montenegro Strimpakos et al. The 12-item Oxford Instability Shoulder Score (OSIS): Cross-cultural adaptation into Greek and assessment of its psychometric properties. 1st World Sports Physical Therapy Congress, Bern, BERNExpo, November 20th-21st, 2015 Strimpakos et al. The 12-item Oxford Shoulder Score (OSS): Cross-cultural adaptation into Greek and assessment of its psychometric properties. 1st World Sports Physical Therapy Congress, Bern, BERNExpo, November 20th-21st, 2015 Strimpakos et al. Oxford Shoulder Score (OSS): Cross-cultural adaptation, validity and reliability in Greek shoulder patients. XXVI Congress of the European Society for Shoulder and Elbow Surgery (SECEC/ESSSE), Milan, 2015 Strimpakos et al. Cross-cultural validation of VISA-A questionnaire for patients with Achilles tendinopathy into Greek. 1st World Sports Physical Therapy Congress, Bern, BERNExpo, November 20th-21st, 2015

42 Διάχυση αποτελεσμάτων

43 Οικονομικό αντικείμενο υποέργου
Προϋπολογισμός: 82000 Απορρόφηση: 81248,93 Ποσοστό= 99,08%

44 Συμπερασματικά…. Η άποψη του ασθενή είναι καθοριστικής σημασίας
General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances Συμπερασματικά…. Η άποψη του ασθενή είναι καθοριστικής σημασίας Τα ερωτηματολόγια είναι ιδιαίτερα χρήσιμα εργαλεία αξιολόγησης Η χρήση τους σε διαφορετική γλώσσα απαιτεί αυστηρό πρωτόκολλο «Axiologisis» η ηλεκτρονική βάση των ερωτηματολογίων στη χώρα μας

45 General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chronic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGill Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questionnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinburgh Postnatal Depression Scale The Life Style Index Vineland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Assessment Questionnaire The Competitive State Anxiety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impacts On Daily Performances


Κατέβασμα ppt "General Health Questionnaire Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google