Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances Αρχιμήδης ΙΙΙ Υποέργο 2

2 Διαπολιτισμική Διασκευή στην Ελληνική Γλώσσα Διεθνών Μέσων Αξιολόγησης-Ερωτηματολογίων και Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Στριμπάκος Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

3 Αρχιμήδης ΙΙΙ Ανταγωνιστικό ερευνητικό πρόγραμμα 1200 προτάσεις 200 περίπου εγκρίθηκαν Δύο (2) στο χώρο της Φυσικοθεραπείας General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

4 Στόχος του υποέργου 2 στα πλαίσια του Αρχιμήδης ΙΙΙ Διαπολιτισμική διασκευή αριθμού ερωτηματολογίων στην ελληνική γλώσσα και πολιτισμό Δημιουργία βάσης δεδομένων με ερωτηματολόγια που έχουν διασκευαστεί στην Ελλάδα Δημιουργία ιστοσελίδας με σχετικές πληροφορίες και ελεύθερη χρήση από το κάθε επαγγελματία υγείας General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

5 Αξιολόγηση ασθενή General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances Πηγές πληροφοριών και παραδείγματα Θεραπευτής Φυσιολογικές Φροντιστής Ασθενής πχ Δοκιμασίες (FEV 1 ) Εργαστηριακά ευρήματα Ζωτικά σημεία πχ Ποιότητα ζωής Λειτουργική κατάσταση Αντίκτυπο πχ Συνολική εκτίμηση Παρατήρηση Κλινική εξέταση Λειτουργικές δοκιμασίες πχ Ποιότητα ζωής Συμπτώματα Συνολική εκτίμηση Ικανοποίηση με θεραπεία Συμμόρφωση

6 Αξιολόγηση ασθενή General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances Ερωτηματολόγια ως πηγές πληροφοριών ΘεραπευτήςΦροντιστής Ασθενής Observer- reported outcomes (ObsROs) Clinician- reported outcomes (ClinROs) Patient-reported outcomes (PROs)

7 Αξιολόγηση ασθενή General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances Ερωτηματολόγια ως πηγές πληροφοριών ΘεραπευτήςΦροντιστής Ασθενής Observer- reported outcomes (ObsROs) Clinician- reported outcomes (ClinROs) Patient-reported outcomes (PROs)

8 Ο ρόλος των ερωτηματολογίων στην αξιολόγηση του ασθενή Τα αυτό-αναφερόμενα μέσα αξιολόγησης (PROs) είναι εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε τη κατάσταση του ασθενή μας Τα PROs παρέχουν πληροφορίες γνωστές μόνο στον ασθενή General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

9 Πως μετράμε... Έντυπα ερωτηματολόγια Σε ηλεκτρονική μορφή μέσω internet Μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών (τηλέφωνα - ipad - android) Μέσω συνέντευξης General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

10 Τι μετράμε.. Κατάσταση υγείας Ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με την υγεία (HRQoL) Ευεξία Λειτουργικότητα Έκβαση θεραπείας Ποιότητα ζωής (γενικά) Ικανοποίηση κλπ General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

11 Γιατί μας ενδιαφέρει η άποψη του ασθενή; Αν η ποιότητα είναι ο στόχος σε οτιδήποτε κάνουμε, τότε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά κύριο λόγο η άποψη του ασθενή και πως αυτός αντιλαμβάνεται τη ποιότητα Η αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας από τη πλευρά του ασθενή είναι το ίδιο ή και περισσότερο σημαντική από τις κλινικές μετρήσεις General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

12 Και επίσης… Ο ασθενής ξέρει καλύτερα… Ξέρουμε λίγα για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων μας από τη μεριά του ασθενή. Τα PROs καλύπτουν αυτό το κενό Τα κλινικά μέσα αξιολόγησης-έκβασης δεν σχετίζονται πάντα με το πώς νιώθει ο ασθενής Στους ασθενείς αρέσει να τους ρωτάμε.. General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

13 Τι πρέπει να κοιτάξουμε όταν επιλέγουμε ένα μέσο αξιολόγησης; …απόδειξη ότι μετρά αυτό που υποτίθεται πρέπει να μετρήσει General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

14 ….σε όλο το εύρος της συγκεκριμένης δομής General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances κανένας περιορισμός κινητικότητα σοβαρός περιορισμός

15 ….και να προσδιορίζονται τα άτομα μέσω σχετικού σκορ στο εύρος αυτό General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances Very anxious anxiety No anxiety

16 Επομένως… Είναι σημαντικό να επιλέγουμε το σωστό ερωτηματολόγιο για τη κλινική μας πράξη, ασθενείς, μελέτη κλπ Να ελέγχουμε τις πληροφορίες που παίρνουμε ή δεν παίρνουμε από ένα ερωτηματολόγιο General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

17 Πρέπει δηλαδή να κοιτάζουμε για απόδειξη των… Εγκυρότητας Αξιοπιστίας Ανταποκρισιμότητας Ακρίβειας General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

18 Εγκυρότητα Μετρά ότι θα έπρεπε να μετρά; Εγκυρότητα περιεχομένου – καλύπτει όλο το εύρος της δομής; Προσωπική εγκυρότητα – είναι αποδεκτό από όλους ότι είναι σχετικό; Μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια; General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

19 Αξιοπιστία είναι τα αποτελέσματα σταθερά στο χρόνο και στους αξιολογητές (χωρίς αλλαγή της κατάστασης); General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

20 Ακρίβεια – ειδίκευση- ευαισθησία Μπορεί να ξεχωρίσει μεταξύ διαφορετικών ομάδων ασθενών, καταστάσεων υγείας, θεραπειών κλπ; General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke-Specific Quality of Life KOOS KOS-ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

21 Ανταποκρισιμότητα Είναι ευαίσθητο σε αλλαγές όταν αυτές υφίστανται; General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

22 Τίποτα άλλο; Αποδοχή Βαθμός ανταπόκρισης Βαθμός συμπλήρωσης Απώλειες General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

23 Ευκολία χρήσης; Κόστος Χρόνος Ευκολία βαθμολόγησης Ερμηνεία βαθμολόγησης Συνοδά έντυπα για διευκόλυνση (Manual, norm-reference scoring etc.) General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

24 Χρήση ερωτηματολογίων σε διαφορετική γλώσσα και πολιτισμό Τεχνικά προβλήματα Προβλήματα κατανόησης Γλωσσικά προβλήματα General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

25 Χρήση ερωτηματολογίων σε διαφορετική γλώσσα και πολιτισμό Μετάφραση Πιλοτική έρευνα Εγκυρότητα Αξιοπιστία Ανταποκρισιμότητα General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

26 Αρχιμήδης ΙΙΙ Συνεργασία 22 ερευνητών 5 ακαδημαϊκά ιδρύματα 2 εξωτερικού General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

27 ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ΕΚΠΑ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

28 General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances European University of Cyprus University of Manchester

29 Κύρια Ερευνητική Ομάδα (ΚΕΟ) Δρ. Νικόλαο Στριμπάκο, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ Βασιλική Σακελλάρη, Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας Δρ. Ελένη Καπρέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας, Δρ. Γεώργιο Φούρλα, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΤΕΙ Λαμίας Δρ. Ευδοκία Μπίλλη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας Δρ Michael Callaghan, Ερευνητής, Φυσικοθεραπευτής (Centre for Rehabilitation Science) του Πανεπιστημίου Manchester, Μεγάλη Βρετανία Δρ Γεώργιο Παναγιώτου, Λέκτρορας Εργοφυσιολογίας Τμήμα Επιστημών Υγείας, Σχολή Επιστημών Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Κέντρο Ερευνών Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Κων/νο Καρτερολιώτη, Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

30 Ομάδα Εξωτερικών Συνεργατών (ΟΕΣ) Δρ. Παράς Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας, κ. Σπανός Σάββας Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας, Δρ. Κανελλόπουλος Ασημάκης Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας, κ. Κρεκούκιας Γεώργιος, Φυσικοθεραπευτής, Εργ. Συνεργάτης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας Δρ. Στασινόπουλος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου κ. Μπέσιος Θωμάς Φυσικοθεραπευτής, Εργ. Συνεργάτης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας κ. Δελαβίνιας Άγγελος Φυσικοθεραπευτής, Εργ. Συνεργάτης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας κ. Ξανθός Ευστράτιος, Φυσικοθεραπευτής, Εργ. Συνεργάτης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας κ. Ζαχαρόπουλος Αντώνης, Λέκτορας Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Δρ Παπαχρήστος Αθανάσιος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας, Δρ. Καλαποθαράκος Βασίλειος, Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ, Ερευνητής Δρ. Αθανασόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής Αθλητικής Φυσικοθεραπείας, ΤΕΦΑΑ Αθηνών Δρ. Πουλής Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας, κα. Πανέλλη Γαρυφαλλιά, Απόφοιτος Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Λαμίας κος. Σταυρίδης Ιωάννης, Απόφοιτος Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Λαμίας κα Δάπκα Φωτεινή, Απόφοιτος Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Λαμίας κα. Αναστασιάδη Ευαγγελία, Απόφοιτος Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Λαμίας κα. Τζέμη Άννα, Απόφοιτος Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Λαμίας κα. Δάμπλια Ζωή, Απόφοιτος Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Λαμίας κα Παπλωματά Ζωγραφιά, Φοιτήτρια Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Λαμίας κα Ασημάκη Βασιλική, Φοιτήτρια Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Λαμίας

31 Εμπειρία στη διαπολιτισμική διασκευή ερωτηματολογίων Knee Outcome Score (KOS-ADLS) Falls Efficacy Scale (FES-I) Confidence Balance (ConfBal) SF-36 (σε ασθενείς με άσθμα) Oxford Shoulder Score (OSS) Oxford Instability Shoulder Score (OSIS) Constant-Murley Row Score Sensory Profile Vineland II KOOS General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

32 Διαπολιτισμική διασκευή 10 ερωτηματολογίων VISA-A mVISA-P Baecke Physical Activity Questionnaire Stroke-Specific Quality of Life Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Index Maine-Seattle Back Questionnaire Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

33 Διαδικασία διαπολιτισμικής διασκευής

34 Δημιουργία βάσης δεδομένων Καταγραφή δημοσιευμένων ερωτηματολογίων στην Ελληνική γλώσσα Αφορούν κυρίως…. Ποιότητα ζωής Λειτουργικότητα - ανικανότητα Φυσική δραστηριότητα Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances > 80

35 Δημιουργία ιστοσελίδας www.axiologisis.gr General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances

36

37

38

39

40 Περιεχόμενα ιστοσελίδας General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances Πληροφορίες για το πρόγραμμα Κατηγορίες ερωτηματολογίων Αλφαβητική εύρεση Πληροφορίες για.. Αξιοπιστία Εγκυρότητα Ανταποκρισιμότητα ελληνικής έκδοσης Ελληνική έκδοση ερωτηματολογίου (αν είναι ελεύθερο) Πληροφορίες πρωτότυπης έκδοσης Σύνδεσμοι για Δημοσιευμένα σχετικά άρθρα (πρωτότυπο και Ελληνικό) Σχετικές ιστοσελίδες

41 Δημοσιεύσεις υποέργου Στόχος= 8 1.Strimpakos N., Damplia Z., Sakellari V., Billis V., Kapreli E. (2013) Cross-cultural adaptation and validation of the Stroke-Specific Quality of Life Questionnaire (SSQOL): Greek version. 3 rd International Congress on Neurology and Neuroepidemiology, Abu Dhabi November 21-23, UAE 2.Kapreli E., Paplomata Z., Damplia Z., Paras G., Strimpakos N. (2013) RELIABILITY AND RESPONSIVENESS OF THE GREEK VERSION OF THE STROKE- SPECIFIC QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE (SSQOL-GR): A PILOT STUDY, 3 rd International Congress on Neurology and Neuroepidemiology, Abu Dhabi November 21-23, UAE 3.Νικόλαος Στριμπάκος (2014), Η Σημασία των Ερωτηματολογίων στην Αξιολόγηση Ασθενών. Διαπολιτισμική Διασκευή Διεθνών Μέσων Αξιολόγησης στην Ελληνική Γλώσσα και η Δημιουργία της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων «Axiologisis» Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΣΦ, 3-5 Δεκεμβρίου, Αθήνα 4.Ευαγγελία Αναστασιάδη, Ελένη Καπρέλη, Σπυρίδων Αθανασόπουλος, Βασίλειος Καλαποθαράκος, Νικόλαος Στριμπάκος (2014) Ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου Modified Baecke (mBQ) για τη φυσική δραστηριότητα. Διαπολιτισμική προσαρμογή και ψυχομετρικές ιδιότητες Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΣΦ, 3-5 Δεκεμβρίου, Αθήνα 5.Άννα Τζέμη, Δημήτριος Στασινόπουλος, Ελένη Καπρέλη, Σάββας Σπανός, Νικόλαος Στριμπάκος, Διαπολιτισμική διασκευή του ερωτηματολογίου VISA-A σε ασθενείς με τενοντοπάθεια Αχίλλειου τένοντα: εγκυρότητα και αξιοπιστία της ελληνικής έκδοσης, Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΣΦ, 3-5 Δεκεμβρίου, Αθήνα 6.Strimpakos N., Anastasiadi E., Panayiotou G., Athanasopoulos S., Karteroliotis K., Kapreli E. (2015) Greek version of Modified Baecke Physical Activity Questionnaire (mBQ): Cross-cultural adaptation and psychometric properties. WCPT Congress, Singapore, 1-4 May 7.Strimpakos N. Dapka F., Papachristou A., Kapreli E. (2015) The 12-item Oxford Knee Score: cross-cultural adaptation into Greek and assessment of its psychometric properties. WCPT Congress, Singapore, 1-4 May 8.Kapreli E., Athanasopoulos S., Stavridis I., Billis E., Strimpakos N. (2015) Waterloo Footedness Questionnaire (WFQ-R): Cross-cultural adaptation and psychometric properties of Greek version. WCPT Congress, Singapore, 1-4 May 9.Billis E., Kapreli E., Krekoukias G., Zacharopoulos A., Stasinopoulos D., Spanos S., Strimpakos N. (2015) Cross-cultural validation of the Sciatica Bothersomeness Index in a sample of Greek patients with sciatica. WCPT Congress, 1-4 May, Singapore 10.Strimpakos N., Damplia Z., Paplomata Z., Billis V., Sakellari V., Paras G., Kapreli E. (2015) Psychometric properties of Greek version of Stroke Specific Quality of Life (SSQOL) Questionnaire, 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 9 - 23 June, Berlin 11.Loupis et al. Archimedes Interdisciplinary Research Programme Forges a Broad Spectrum of Academic Innovations. ENTRENOVA 10-11, September 2015 Kotor, Montenegro http://www.researchgate.net/publication/281685811_Archimedes_Interdisciplinary_Research_Programme_Forges_a_Broad_Spectrum_of_Acad emic_Innovations http://www.researchgate.net/publication/281685811_Archimedes_Interdisciplinary_Research_Programme_Forges_a_Broad_Spectrum_of_Acad emic_Innovations 12.Strimpakos et al. The 12-item Oxford Instability Shoulder Score (OSIS): Cross-cultural adaptation into Greek and assessment of its psychometric properties. 1st World Sports Physical Therapy Congress, Bern, BERNExpo, November 20th-21st, 2015 http://www.rtp2015.com/http://www.rtp2015.com/ 13.Strimpakos et al. The 12-item Oxford Shoulder Score (OSS): Cross-cultural adaptation into Greek and assessment of its psychometric properties. 1st World Sports Physical Therapy Congress, Bern, BERNExpo, November 20th-21st, 2015 http://www.rtp2015.com/http://www.rtp2015.com/ 14.Strimpakos et al. Oxford Shoulder Score (OSS): Cross-cultural adaptation, validity and reliability in Greek shoulder patients. XXVI Congress of the European Society for Shoulder and Elbow Surgery (SECEC/ESSSE), Milan, 2015 http://www.secec2015.com/eusser-study-dayhttp://www.secec2015.com/eusser-study-day 15.Strimpakos et al. Cross-cultural validation of VISA-A questionnaire for patients with Achilles tendinopathy into Greek. 1st World Sports Physical Therapy Congress, Bern, BERNExpo, November 20th-21st, 2015 http://www.rtp2015.com/

42 Διάχυση αποτελεσμάτων

43 Οικονομικό αντικείμενο υποέργου Προϋπολογισμός: 82000 Απορρόφηση: 81248,93 Ποσοστό= 99,08%

44 Συμπερασματικά…. General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances Η άποψη του ασθενή είναι καθοριστικής σημασίας Τα ερωτηματολόγια είναι ιδιαίτερα χρήσιμα εργαλεία αξιολόγησης Η χρήση τους σε διαφορετική γλώσσα απαιτεί αυστηρό πρωτόκολλο «Axiologisis» η ηλεκτρονική βάση των ερωτηματολογίων στη χώρα μας

45 General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo Footedness Questionnaire Sciatica Bothersomeness Inde x Neck Disability Index Maine-Seattle Back Questionna i re Oxford Knee Score Oxford Shoulder Score Oxford Shoulder Instability Score Falls Efficacy Scale International Barthel Index Chr o nic Venous Insufficiency Questionnaire Clinical COPD Questionnaire (CCQ) The Inflammatory Bowel Disease Questionnaire ConfBalance DASH IPAQ McGil l Pain questionnaire Oswestry Roland Morris Nordic Musculoskeletal Questi o nnaires Sensory Profile Tampa Scale of Kinesiophobia The Edinbur g h Postnatal Depression Scale The Life Style Index V i neland II, The Brief pain inventory The Child Health Questionnaire The Childhood Health Asse s sment Questionnaire The Competitive State Anx i ety Inventory The EORTC core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) The Flow State Scale The Index of Oral Impact s On Daily Performances


Κατέβασμα ppt "General Health Questionnaire Fear- A voidance Beliefs Questionnaire Sf-36 VISA-A VISA-P Baecke Stroke- Specific Quality of Life KOOS KOS- ADLS Waterloo."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google