Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Analiza mediului concurential al firmei 1. Analiza mediului economic general (modelul P.E.S.T.) 2. Analiza sectorului de activitate (modelul Porter)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Analiza mediului concurential al firmei 1. Analiza mediului economic general (modelul P.E.S.T.) 2. Analiza sectorului de activitate (modelul Porter)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Analiza mediului concurential al firmei 1. Analiza mediului economic general (modelul P.E.S.T.) 2. Analiza sectorului de activitate (modelul Porter) 1. factori externi de presiune 2. concurenta din sector

2 2 Analiza mediului economic general

3 3 Analiza P.E.S.T. P factori Politici:  gradul de stabilitate politica  cadrul legislativ in domeniul fiscal si al afacerilor: concurenta, etc.;  politica monetara, bugetara, fiscala si valutara a statului  riscul politic: tensiuni etnice, sindicate, coruptie

4 4 Analiza mediului economic general Analiza P.E.S.T. E factori Economici:  dinamica indicatorilor macroeconomici (PIB, rata dobanzii, inflatie, somaj);  preturi administrate;  costul utilitatilor;  consumul populatiei;  competitivitatea economiei nationale.

5 5 Analiza PEST CategorieIndicatorValoare SalariatiSalariul mediu net (iulie 2010) 1.355 lei 320 euro PensionariPensia medie lunara (iulie 2010) 739 lei 175 euro Sursa: INSSE

6 6 Analiza PEST Categorie cheltuieli lunarePondere -%Valoare totala lunara- mil. euro Produse agroalimentare si bauturi nealcool.41,41.060 Bauturi alcoolice si tutun7,7198 Imbracaminte si incaltaminte5,4139 Locuinta, electricitate, apa, gaze15,4 Mobilier, intretinere locuinta3,9 Sanatate4,9126 Transport6,5 Comunicatii5,1130,6 Recreere3,6 Educatie0,820,6 Hoteluri, cafenele si restaurante1,538,5 Altele3,8

7 7 Analiza mediului economic general Analiza P.E.S.T. S factori Socio-culturali:  indicatori demografici (spor natural, structura pe varste);  mobilitatea populatiei;  stilul de viata;  nivel educational;  atitudinea fata de calitate si economisire

8 8 Analiza PEST

9 9 Analiza mediului economic general Analiza P.E.S.T. T factori Tehnologici:  rata inovatiei tehnologice;  cheltuieli guvernamentale pentru cercetare;  atractia tehnologica a sectorului;  calitatea invatamantului tehnic

10 10 Analiza PEST – clasamentul competitivitatii LocTaraIndice 1Elvetia5,63 2Suedia5,56 3Singapore5,48 4SUA5,43 5Germania5,39 6Japonia5,37 7Finlanda5,37 8Olanda5,33 9Danemarca5,32 10Canada5,30 39Polonia4,51 52Ungaria4,33 67Romania4,16 Sursa: World Economic Forum 2010, disponibil online

11 11 Analiza sectorului de activitate PRODUSE DE SUBSTITUTIE (Modelul lui Porter) FURNIZORI POTENTIALI NOI CONCURENTI CLIENTI CONCURENTA DIN SECTOR

12 12 Potentiali noi concurenti bariere la intrare: economiile de scara gradul de diferentiere al produsului marimea capitalului necesar (vezi sectorul asigurarilor generale si de viata) accesul la reteaua de distributie restrictii de natura legislativa (vezi sectorul telecomunicatiilor)

13 13 Economiile de scara Avantaje de cost pe care le are o afacere ca rezultat al dezvoltarii (cresterii) sale. Costul mediu unitar scade odata cu majorarea volumului fizic al productiei. Sursele uzuale ale economiilor de scara: aprovizionare: preturi de aprovizionare mai scazute (vezi Ikea) tehnologice (vezi Airbus A380-800) marketing: cheltuieli de publicitate mai reduse (putere de negociere superioara) financiare: rate ale dobanzilor mai scazute efectul de experienta

14 14 Economiile de scara Cazul Airbus A380-800 - Cel mai mare avion din lume: 2 etaje, 4 motoare - Diminuarea costurilor operationale cu 15-20% fata de modelul Boeing 747-400 - Load-factor break-even (gradul minim de incarcare) 58% (323 locuri ocupate/555) comparativ cu 70% (290 locuri ocupate/413)

15 15 Economiile de scara “Oferim aceeasi gama de produse in toate cele 317 magazine IKEA din lume. Deci producem mult, iar volumele mari inseamna costuri mici” (Catalogul IKEA 2011, versiunea in limba romana, pagina 365)

16 16 Economiile de scara Cazul comertului cu amanuntul:  productivitatea cea mai mare - cash and carry  rentabilitatea cea mai mare - hipermarketuri Segment de piata200920082007 Hipermarketuri (>2.500 mp)3.5503.2002.435 Cash & carry (>5.000 mp)2.5002.4922.543 Discountere (400-2.500 mp)960733573 Supermarketuri (400-2.500 mp) 700753680 Indicator/ segment de piata Suprafete totale – mp Vanzari Euro/mp 2009200820092008 Hipermarket632.700559.2005.6115.722 Cash&Carry337.500329.5007.4077.563 Discounter232.800172.0004.1244.262 Sursa: ZF/ 16 aprilie 2010 Mil. euro Vanzari totale

17 17 bariere la iesire: economice economice: gradul de specializare al activelor strategice strategice: complementaritatea dintre un sector si altul politice/sociale politice/sociale: consideratii guvernamentale psihologice psihologice: comportamentul managerilor Potentiali noi concurenti

18 18 Corelatia “bariere-rentabilitate” Obstacole la intrare Obstacole la iesire nesemnificativeridicate nesemnificativeRandamente (rentabilitate) slabe dar stabile Randamente slabe si riscante ridicateRandamente ridicate si stabile Randamente ridicate dar riscante

19 19 Furnizorii sectorului A. de materii prime, materiale; B. de utilitati; C. de capital (institutii financiare), D. de forta de munca (sindicate) ridicata Au o putere ridicata de negociere daca:  sunt mai concentrati decat sectorul-client;  nu sunt concurati de bunuri de substitutie;  produsul livrat este un mijloc important de productie pentru client

20 20 Clientii sectorului ridicata Au o putere ridicata de negociere daca: prezinta un grad mai ridicat de concentrare decat sectorul-furnizor; ponderea produselor cumparate este mare in costul total; costurile de transfer sunt minime; produsele sunt putin diferentiate

21 21 Produse de substitutie Indeplinesc aceleasi functii pentru client ca si produsul/serviciul din sectorul analizat ! acele sectoare ale caror produse au un raport calitate-pret mai competitiv Exemplu: telecomunicatii: telefonie fixa vs. telefonie mobila vs. voip cinematografia clasica vs. dvd caramida vs prefabricate din beton

22 22 Concurenta din sector Forme de manifestare: razboiul preturilor; campanii publicitare; serviciile post-vanzare, etc. Cauzele unei rivalitati intense:  concurenti numerosi si relativi egali ca putere;  ritm lent de crestere al sectorului;  pondere mare a cheltuielilor fixe.

23 23 Concurenta din sector pozitia concurentiala: o cota de piata absoluta: vanzari firma “x” cpa = --------------------------------- x 100 vanzari totale sectoriale o cota de piata relativa: vanzari firma “x” cpr = ------------------------------------- vanzari principal concurent

24 24 Concurenta din sector structura concurentiala o gradul de concentrare: n gc =  cpai i=1 n =2,4,8 o indicele Herfindhal-Hirschman: n Ihh =  cpai 2 i=1 n = toate firmele unde: cpai = cota de piata absoluta a firmei “i”

25 25 Concurenta din sector  Daca Ihh < 10% (0,1) atunci concentrarea concurentei in sector este scazuta;  Daca 10% (0,1) < Ihh < 18% (0,18) concentrarea concurentei este moderata;  Daca Ihh > 18% (0,18) atunci concentrarea este ridicata.

26 26 TIPURI DE STRUCTURI CONCURENTIALE firma dominanta firma dominanta: CP1 > 20% si peste 1,5 fata CP2; duopol duopol: CP2 > 12,5% si mai mare de 1,5 decat CP3, neavand o firma dominanta; triopol triopol: CP3 > 10% si > 1,5 decat CP4, nefiind cazul de firma dominanta sau duopol; piata neconcentrata (fragmentata): in cazul in care nici o firma nu detine mai mult de 10% din vanzarile totale sectoriale si ΣC4 nu depaseste 33%. Concurenta din sector

27 27 Exemplu - ciment Concentrare concurentiala foarte ridicata (Ihh > 18%) Structura concurentiala stabila,de tip triopol

28 28 Exemplu - asigurari

29 29 Exemplu - asigurari Diminuarea gradului de concentrare in perioada 2005-2009 Concentrarea concurentiala masurata cu Ihh a fost redusa in 2009 (Ihh=7,44% < 10%) Evolutie a structurii concurentiale de la firma dominanta la triopol

30 30 Concurenta din sector TIPURI DE CONCURENTA 1. CONCURENTA “EXTENSIVA”: bazata pe cresterea generala a sectorului 2. CONCURENTA “INTENSIVA”: bazata pe cote de piata ( specifica fazei de declin/recesiune ) 12

31 31 Concurenta din sector Indicatori Faza de maturitate a sectorului DemarajCrestereMaturitateDeclin Rata de crest. a vanzarilor >10%0-10%<0% Numar de concurenti In cresteremaximStabil sau in diminuare Minim sau in reducere accentuata Distributia cotelor de piata fragmentataIn curs de concentrare Concentrata stabil Foarte concentrata sau foarte fragmentata Stabilitatea cotelor de piata instabilaStabilitatea in crestere Destul de stabila Foarte stabila TehnologieEvolutie rapida SchimbatoareStabilaFoarte stabila

32 32 Atractivitatea sectorului direct: Cele 5 forte determina nivelul profitabilitatii sectorului deoarece influenteaza direct: costul, pretul si nivelul investitiilor, deci conditiile de competitivitate

33 33 Atractivitatea sectorului Se poate aprecia cu ajutorul unei diagrame sectoriale prin care se evalueaza fiecare din determinantele competitivitatii pe o scala de la 0-5. Celor 5 forte prezentate anterior li se adauga statul care, prin politici specifice, poate influenta atractivitatea sectorului.

34 34 Intensitatea concurentiala Puterea de negociere a clientilor Puterea de negociere a furnizorilor Amenintarea produselor de substitutie Potentiali noi concurenti Influenta statului 0 1 2 3 45 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Diagrama sectoriala

35 35 Intensitatea concurentiala Puterea de negociere a clientilor Puterea de negociere a furnizorilor Amenintarea produselor de substitutie Potentiali noi concurenti Influenta statului Fast-food

36 36 Intensitatea concurentiala Puterea de negociere a clientilor Puterea de negociere a furnizorilor Amenintarea produselor de substitutie Potentiali noi concurenti Influenta statului Hypermarket-uri

37 37 Intensitatea concurentiala Puterea de negociere a clientilor Puterea de negociere a furnizorilor Amenintarea produselor de substitutie Potentiali noi concurenti Influenta statului Transport rutier de marfuri

38 38 Factori-cheie de succes o cunostinta specifica; o capabilitate competitiva; o cerinta implicita pentru satisfacerea clientului. In fiecare sector exista 3 – 5 determinante majore in obtinerea succesului financiar si strategic.


Κατέβασμα ppt "1 Analiza mediului concurential al firmei 1. Analiza mediului economic general (modelul P.E.S.T.) 2. Analiza sectorului de activitate (modelul Porter)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google