Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (Genova-Thessaly) Αγγειοχειρουργός Ενδοαγγειακή Αντιμετώπιση Φλεβικών Παθήσεων Προ επεμβατική αξιολόγηση, ενδείξεις - αντενδείξεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (Genova-Thessaly) Αγγειοχειρουργός Ενδοαγγειακή Αντιμετώπιση Φλεβικών Παθήσεων Προ επεμβατική αξιολόγηση, ενδείξεις - αντενδείξεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (Genova-Thessaly) Αγγειοχειρουργός Ενδοαγγειακή Αντιμετώπιση Φλεβικών Παθήσεων Προ επεμβατική αξιολόγηση, ενδείξεις - αντενδείξεις

2 Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR) GSV BeforeTreatment

3 Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR) GSV After Treatment

4 Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR) Is pre-op duplex assessment important for varicose vein surgery?

5 Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

6 EVLA Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

7 STRIPPING Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

8 Ultrasonic assessment Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

9 Detection of reflux on Doppler Reflux is present when retrograde flow lasts for at least 1 sec

10 Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR) Detection of reflux on colour facility

11 TRIPLEX ΦΛΕΒΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ TRIPLEX ΦΛΕΒΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ Οι πληροφορίες που παρέχονται έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας Η αποτυχία να εντοπιστούν όλες τις πηγές της φλεβικής ανεπάρκειας είναι πιθανό να οδηγήσει σε πρώιμη υποτροπή Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

12 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΠΙ ΠΟΛΛΗΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΠΙ ΠΟΛΛΗΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

13 SCI: Λαγόνιος Περισπωμένη SE: Επιπολής Επιγαστρική SEP: Αιδοιική AASV: Πρόσθια Επικουρική Σαφηνής PASV: Οπίσθια Επικουρική Σαφηνής ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΠΙ ΠΟΛΛΗΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΠΙ ΠΟΛΛΗΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

14 ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΑΓΕΣ Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

15 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΠΙ ΠΟΛΛΗΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΠΙ ΠΟΛΛΗΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

16 Διατιτραίνουσα του DODD Διατιτραίνουσα του BOYD Διατιτραίνουσα του COCKETT Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

17

18 Bound anteriorly by superficial fascia & posteriorly by deep fascia GVS “eye” Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

19

20

21 Courses from lateral ankle up posterior calf Terminates in popliteal fossa at Saphenopopliteal Junction (SPJ) – Variable confluence with Popliteal Vein (PV) – Proximal portion lies between superficial & deep fascial layers Small Saphenous Vein (SSV)

22 Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR) SSV

23 Perforator Vein Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

24

25 Medical Indications for EVTA Clinical Quality of life affecting symptoms of venous insufficiency Skin changes associated with chronic venous hypertension Corona phlebectasia Lipodermatosclerosis Atrophie blanche pigmentation in the gaiter region of the lower leg Healed or active ulceration Edema Superficial thrombobophlebitis Indication Multi-society Consensus Quality Improvement Guidelines for the Treatment of Lowerextremity Superficial Venous Insufficiency with Endovenous Thermal Ablation from the Society of Interventional Radiology, Cardiovascular Interventional Radiological Society of Europe, American College of Phlebology, and Canadian Interventional Radiology Association J Vasc Interv Radiol 2010; 21:14–31 Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

26 INDICATION Medical Indications for EVTA Anatomic  Significant duplex US–documented reflux More than 0.5 seconds following a provocative maneuver  Straight vein segment Diametre of central GSV > 15 mm may be associated with thrombus extension to CFV Presence of tortuous or aneurysmal segments Vein depth and maximum diameter  Intra- or epifascial vein segment meeting other anatomic criteria Duplicate systems Large side branches Incompetent perforators or tributaries Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

27 CONTRAINDICATION Relative Contraindications for EVTA Pregnancy or nursing* Obstructed deep venous system inadequate to support venous return after EVTA Liver dysfunction or local anesthetic allergy limiting local anesthetic agent use Severe uncorrectable coagulopathy, intrinsic or iatrogenic Severe hypercoagulability syndromes Inability to wear compression stockings secondary to inadequate arterial circulation, hypersensitivity to the compressive materials, or musculoskeletal or neurologic limitations to donning the stocking itself Inability to adequately ambulate after the procedure Sciatic vein reflux Nerve stimulator * Secondary to concerns related to anesthetic drug use and related to vein or heated blood effluent which may pass through the placenta to the fetus. Multi-society Consensus Quality Improvement Guidelines for the Treatment of Lowerextremity Superficial Venous Insufficiency with Endovenous Thermal Ablation from the Society of Interventional Radiology, Cardiovascular Interventional Radiological Society of Europe, American College of Phlebology, and Canadian Interventional Radiology Association J Vasc Interv Radiol 2010; 21:14–31

28 Images courtesy of Olivier Pichot, MD Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR) Aneurysmal or Tortuosity Aneurysmal or Tortuosity

29 Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR) Thrombosis

30 Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

31 Position of the patient Greater saphenous

32 Position of the patient Lesser saphenous Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

33 Map and mark  Maximum diameter  Tortuous segments  Aneurysmal segments  Areas where vein is very close to skin  Large branches or perforators  Potential access sites Map and mark  Maximum diameter  Tortuous segments  Aneurysmal segments  Areas where vein is very close to skin  Large branches or perforators  Potential access sites Pre-op Ultrasound Assessment Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

34 The aim of ablation procedures is to damage the inner vein wall without causing a full-thickness burn, which could lead to perforation of the vein resulting in bruising or haematoma formation If vein lies superficially, close to skin the ablation may cause burn The aim of ablation procedures is to damage the inner vein wall without causing a full-thickness burn, which could lead to perforation of the vein resulting in bruising or haematoma formation If vein lies superficially, close to skin the ablation may cause burn Vein depth from the skin: Why is so important?

35

36 ILIOFEMORAL THROMBOSIS CT venography ILIOFEMORAL THROMBOSIS CT venography Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

37 Endovascular thrombolytic therapy is reasonable to perform for selected patients with DVT causing acute limb-threatening circulatory compromise, acute inferior vena cava occlusion, acute ilio-femoral DVT for the purposes of limb salvage and relief of presenting DVT symptoms, and appears likely to prevent post-thrombotic syndrome (PTS) in patients with proximal DVT. Rationale

38 Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

39 PHARMACO MECHANICAL THROMBOLYSIS PHARMACO MECHANICAL THROMBOLYSIS

40 Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR) TRELLIS

41 Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR) EKOS

42 Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR) Criteria to perform:  Patent POP V  Thrombus between CIV and mid-thigh  CT PA (-)/ no RV dilatation/ no IVC thrombus  No need for IVC filter PHARMACO MECHANICAL THROMBOLYSIS PHARMACO MECHANICAL THROMBOLYSIS

43 PHARMACO MECHANICAL THROMBOLYSIS PHARMACO MECHANICAL THROMBOLYSIS How to perform  Popliteal vein puncture U/S guided - 11 Fr sheath  5Fr pigtail to insert to the top of thrombus  Withdrawal of pigtail while injecting 10ml rtPA  Trelis or Angiojet  Time from puncture to Trelis / Angiojet < 10 min  Repeat venogram: if thrombus is cleared  Stent in the iliac extending into IVC: Wallstent or Cook Zilver Vena (18mm – 14mm)  Follow-up: 1d:U/S 6wks:CTV 6mths:U/S 12 mths:CTV Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

44 IVC filter placement Indications DVT and covtraindication for anticoagulation Reccurent PE being on adequate anticoagulation Pre-procedural evaluation MR or CT venography is required for IVC and iliac vein patency and IVC diametre measurement

45 Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)

46

47 Thank you Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (IT-GR)


Κατέβασμα ppt "Νικόλαος Ι. Ρούσας MD, Msc, PhD (Genova-Thessaly) Αγγειοχειρουργός Ενδοαγγειακή Αντιμετώπιση Φλεβικών Παθήσεων Προ επεμβατική αξιολόγηση, ενδείξεις - αντενδείξεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google