Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 Σκοποί ενότητας In this section you will acquire
Σκοποί ενότητας In this section you will acquire specific vocabulary related to the analysis of financial information and the classification of ratios the language functions used to describe ability and probability

5 Financial Ratios

6 Financial ratios provide a picture of the firm’s profitability, its value as an investment, and its ability to repay its debts. A financial ratio is a number that shows the relationship between two elements of a firm’s financial statements. The information required to form these ratios is found in the balance sheet and the income statement.

7 Profitability Ratios Profitability ratios indicate how effectively the firm’ s resources are being used. Net Profit Margin: It is calculated by dividing net income after taxes by net sales. Return on Equity: It is calculated by dividing net income after taxes by owner’s equity. Earnings per Share: From the point of view of stockholders, this is a widely used indicator of a corporation’s success. It is calculated by dividing net income after taxes by the number of shares of common stock outstanding.

8 Profitability Ratios Glossary
ratio: it expresses a mathematical relation between two quantities (usually expressed as a quotient)/ λόγος, συντελεστής profitability: the state or condition of yielding profit or gain αποδοτικότητα net profit margin: return on sales/περιθώριο καθαρού κέρδους return on equity: the yield, revenue, or profit accruing from an investment/απόδοση μετοχικού κεφαλαίου earnings per share: determines the size of dividend that a company can pay its shareholders/απόδοση ανα μετοχή outstanding stock: publicly issued and sold, or in circulation/ μετοχές σε κυκλοφορία

9 Liquidity and Long-term Solvency Ratios
Liquidity ratios measure the ability of a company to meet short-term obligations. The current ratio is computed by dividing current assets by current liabilities. The acid test ratio divides quick assets by current liabilities. Quick assets include marketable securities and accounts receivable. To survive in the long run, a firm must be able to meet its long-term liabilities; otherwise it is in danger or collapse or takeover. To measure this risk, long-term solvency ratios are used, the most common being the debt-to-owners’ equity ratio or leverage, which compares the amount of debt to the firm’s own capital.

10 Liquidity and Solvency Ratios Glossary
liquidity: the ability or ease with which assets can be converted into cash/ ρευστότητα solvency: ability to pay all debts/ φερεγγυότητα long-term (liabilities, debt, obligations): maturing over or after a relatively long period of time/ μακροπρόθεσμη οφειλή short-term (liabilities, etc.): maturing over a relatively short period of time/ βραχυπρόθεσμα χρέη securities: the financial asset represented by a certificate carrying the right to receive interest or dividend, such as shares or bonds/ αξιόγραφα, χρεώγραφα current ratio: shows a company’s ability to meet expected current obligations/δείκτης γενικής ρευστότητας acid-test ratio: shows a company’s ability to meet contingencies (=unexpected events)/ δείκτης άμεσης ρευστότητας leverage: the ability to finance an investment through borrowed funds/χρηματιοικονομική μόχλευση/ leverage (or gearing) ratio: debt to owners’ equity ratio/ δείκτης ιδίων προς ξένα κεφάλαια

11 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google