Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ww.ergose.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ww.ergose.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ww.ergose.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ – ΔΟΜΟΚΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Υφιστάμενη Σιδηροδρομική γραμμή Αντικαθιστά το ορεινό κομμάτι της μονής γραμμής από το ΣΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ έως το ΣΣ ΔΟΜΟΚΟΣ μήκους 54 χλμ με Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή μήκους 52 χλμ. Η υποδομή του κατασκευάζεται σε 3 τμήματα: Α: Από ΣΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ έως 14 ο χλμ Β: Από 14 ο χλμ έως 25 ο χλμ Γ: Από 25 ο χλμ έως 52 ο χλμ. ΣΣ ΔΟΜΟΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 702,00 εκ. € Ταχύτητα 160 χλμ/ώρα Μείωση χρόνου 30΄ Σ.Σ. ΔΟΜΟΚΟΥ ΣΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Η νέα χάραξη έχει σχεδιασθεί για ταχύτητα 160 χλμ/ώρα, μειώνει τη διαδρομή κατά 2 χλμ και το χρόνο διαδρομής κατά 30 λεπτά ΕΝΑΡΞΗ  ΙΑΝ 2007 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  ΔΕΚ 2011 ΕΠΙΔΟΜΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ  ΔΕΚ 2013 ΧΘ=Χιλιομετρική Θέση ΣΣ: Σιδηροδρομικός Σταθμός Νέα Διπλή Σιδηροδρομική γραμμή Χ.Θ : 52 ΧΘ: 0

3 ΣΣ ΔΟΜΟΚΟΣ ΣΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ ΧΘ 14 ΧΘ: 0 ΧΘ 52 ΧΘ 25 Γ ΤΜΗΜΑ: ΧΘ 25- 52 Β ΤΜΗΜΑ: ΧΘ 14 - 25 Α ΤΜΗΜΑ: ΧΘ 0 - 14 Η κατασκευή της υποδομής χωρίζεται σε τρία τμήματα: Α ’ Τμήμα: Από: ΧΘ 0+000 ΣΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ Έως:ΧΘ 14+000 Β’ Τμήμα: Από: ΧΘ 14+000 Έως: ΧΘ 25+000 μεγάλη σήραγγα ΟΘΡΥΟΣ Γ’ Τμήμα: Από: ΧΘ 25+000 Έως:ΧΘ 52+000 ΣΣ. ΔΟΜΟΚΟΣ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μεγάλη σήραγγα Όθρυος ΣΣ=Σιδηροδρομικός Σταθμός ΧΘ=Χιλιομετρική Θέση

4 Α’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 0–14 (ΥΠΟΔΟΜΗ) Ανάδοχος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Έναρξη: 27/12/2006 Πέρας: 27/08/2009 Διάρκεια: 32 Μήνες Μέση έκπτωση: 40,80% Συμβατικό ποσό: 63.139.321,57 € ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   13 Γέφυρες συνολικού μήκους 1.444,20 μ.   3 Σήραγγες διπλής γραμμής μήκους 1.622,45 μ.   4 Σήραγγες με μέθοδο εκσκαφής & επανεπίχωσης   Cut & Cover μήκους 378,00 μ.   3 Ανισόπεδες Διαβάσεις μήκους 277,00 μ. ΣΓ 11 Χ.Θ. 13+359,14 Χ.Θ : 0 Σ.Σ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Χ.Θ : 14

5 Α’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 0–14 (ΥΠΟΔΟΜΗ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

6 Α’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 0–14 (ΥΠΟΔΟΜΗ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΓ 10

7 Α’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 0–14 (ΥΠΟΔΟΜΗ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΓ 10

8 Α’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 0–14 (ΥΠΟΔΟΜΗ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΣΗ (ΡΥΓΧΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ)

9 Α’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 0–14 (ΥΠΟΔΟΜΗ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΣΗ (ΡΥΓΧΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ)

10 Α’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 0–14 (ΥΠΟΔΟΜΗ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΓ 3Α Α’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 0–14 (ΥΠΟΔΟΜΗ)

12 Α’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 0–14 (ΥΠΟΔΟΜΗ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΓ 11

13 Α’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 0–14 (ΥΠΟΔΟΜΗ) ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΣ1

14 Α’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 0–14 (ΥΠΟΔΟΜΗ) ΕΞΟΔΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΣ1

15 Α’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 0–14 (ΥΠΟΔΟΜΗ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΓ 4

16 Β’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 14 – 25 (ΥΠΟΔΟΜΗ) ΧΘ: 25 ΧΘ 14 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   2 Σήραγγες μονής γραμμής συνολικού μήκους 12.765 μ.   1 Σήραγγα διπλής γραμμής μήκους 366 μ.   5 Κοιλαδογέφυρες συνολικού μήκους 1.800 μ.   2 Σήραγγες με την μέθοδο εκσκαφής & επανεπίχωσης (Cut & Cover) μήκους 1.260 μ. Ανάδοχος: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Έναρξη: 23/04/2007 Πέρας: 23/04/2011 Διάρκεια: 48 Μήνες Μέση έκπτωση: 35,31% Συμβατικό ποσό: 209.726.004,21 € Νότιο μέτωπο σήραγγας ΟΘΡΥΟΣ (ΣΣ6) Βόρειο μέτωπο σήραγγας ΟΘΡΥΟΣ (ΣΣ6)

17 Β’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 14 – 25 (ΥΠΟΔΟΜΗ) ΣΣ6 (ΣΗΡΑΓΓΑ ΟΘΡΥΟΣ) - ΝΟΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ

18 Β’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 14 – 25 (ΥΠΟΔΟΜΗ) ΣΣ6 (ΣΗΡΑΓΓΑ ΟΘΡΥΟΣ) - ΝΟΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ

19 Β’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 14 – 25 (ΥΠΟΔΟΜΗ) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΡΕΙΑΣ (FOREPOLLING) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ANTIΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΣ6 (ΣΗΡΑΓΓΑ ΟΘΡΥΟΣ)

20 Β’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 14 – 25 (ΥΠΟΔΟΜΗ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΣ6 (ΣΗΡΑΓΓΑ ΟΘΡΥΟΣ) ΕΚΣΚΑΦΗ Α’ ΦΑΣΗΣ

21 Β’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 14 – 25 (ΥΠΟΔΟΜΗ) ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΣ6 (ΣΗΡΑΓΓΑ ΟΘΡΥΟΣ)

22 Β’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 14 – 25 (ΥΠΟΔΟΜΗ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΣΣΑΛΟΤΟΙΧΟΥ

23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΣ6 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΗ & ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ (COVER & CUT) (ΒΟΡΕΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΟΘΡΥΟΣ) Β’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 14 – 25 (ΥΠΟΔΟΜΗ)

24 Β’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 14 – 25 (ΥΠΟΔΟΜΗ) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ: ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΕΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

25 ΧΘ 52 ΧΘ 25 Γ’ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 25–52 (ΥΠΟΔΟΜΗ) ΣΣ ΔΟΜΟΚΟΣ Νέος ΣΣ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Στάση ΘΑΥΜΑΚΟΣ Στάση ΑΓΓΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   15 Γέφυρες μήκους 1.377,18 μ.   8 Σήραγγες διπλής γραμμής συνολικού μήκους 2.511,45 μ.   10 Σήραγγες με την μέθοδο εκσκαφής & επανεπίχωσης (Cut & Cover) μήκους 876,75 μ.   5 Ανισόπεδες Διαβάσεις μήκους 260,50 μ.   Κατασκευή νέου ΣΣ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   Κατασκευή στάσεων ΑΓΓΕΙΩΝ & ΘΑΥΜΑΚΟΥ Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Έναρξη: 20-11-2007Πέρας: 20-11-2011 Διάρκεια: 48 Μήνες Μέση έκπτωση: 33,82% Συμβατικό ποσό: 156.190.717,00 €

26 ΕΠΙΔΟΜΗ - ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΧΘ 0 ΧΘ 52 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΔΟΜΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΟΘΡΥΟΣ 2 X 7 χλμ ΣΚΥΡΟΓΡΑΜΜΗ 2 x 28 χλμ ΧΘ 17 ΧΘ 24 ΣΚΥΡΟΓΡΑΜΜΗ 2 x 17 χλμ ΣΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ ΣΣ ΔΟΜΟΚΟΣ Νέος ΣΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΣΤΟΣ: 119,49 εκ. € ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   Κατασκευή επιδομής Νέας Διπλής ΣΓ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ – ΔΟΜΟΚΟΣ   90 χλμ. Σκυρογραμμής   14 χλμ. σταθερής επιδομής (Slab-Track)   Ανακαίνιση υποδομής & επιδομής των υφιστάμενων ΣΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ & ΔΟΜΟΚΟΣ   Κατασκευή Στάσεων ΘΑΥΜΑΚΟΣ & ΑΓΓΕΙΕΣ   Σηματοδότηση–Τηλεδιοίκηση (GSMR, ETCS)   Ηλεκτροκίνηση ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Αύγ. 2009 – Δεκ 2013

27 - Μελέτη - διερεύνηση βιοτόπων & ζωνών διέλευσης του Λύκου στην περιοχή - Κατασκευή τεχνικών για την αντιμετώπιση του φαινόμενου της κατάτμησης των βιοτόπων κατά μήκος της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής   4 Σήραγγες με τη μέθοδο εκσκαφής & επανεπίχωσης (Cut & Cover) συνολικού μήκους 100 μ.   4 Κιβωτοειδείς οχετοί διαστάσεων 6,00 μ. x 2,50 μ.   Προσαρμογή 4 τεχνικών της μελέτης χάραξης στις απαιτήσεις της μελέτης για την προστασία του Λύκου.   Έργα πράσινου - Πρόγραμμα παρακολούθησης συμπεριφοράς των λύκων κατά την φάση κατασκευής και κατά την λειτουργία του έργου. Συστηματική Παρακολούθηση της συμπεριφοράς των Λύκων στην περιοχή της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ - ΔΟΜΟΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συνολική δαπάνη περιβαλλοντικής αποκατάστασης: 4 εκ. €

28 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άνω Διάβαση Πανίδας Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών ταχυτήτων

29 Με την ολοκλήρωση των έργων η Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή ΑΘΗΝΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ θα είναι πλήρως ηλεκτροκινούμενη και θα περιλαμβάνει σύγχρονα σιδηροδρομικά συστήματα τηλεδιοίκησης και τηλεπικοινωνιών (ETCS, GSM-R) που θα μεγιστοποιούν την ασφάλεια της μετακίνησης, την άνεση του ταξιδιού και τη μεταφορική ικανότητα του σιδηροδρομικού δικτύου το οποίο θα είναι πλέον εφάμιλλο των Ευρωπαϊκών. ww.ergose.gr


Κατέβασμα ppt "Ww.ergose.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google