Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΤΡΑ, 8 OKTΩΒΡΙΟΥ 2015.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΤΡΑ, 8 OKTΩΒΡΙΟΥ 2015."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΤΡΑ, 8 OKTΩΒΡΙΟΥ 2015

2 ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

3 ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Κάλυψη του 15% (εθνική συμμετοχή) Εγγραφή του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Σύμφωνες Γνώμες (για ΠΔΕ, χρηματοδότηση) Πιστοποιήσεις δαπανών Ενέργειες δημοσιότητας Γνωστοποίηση προς το Εθνικό Σημείο Επαφής για τις τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου του Εργου, κ.ά.

4 ΣΗΜΕΙΑ- «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5 ΣΗΜΕΙΑ- «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ >> Σχετικά κεφάλαια του Programme Manual 2.2 - εταιρικό σχήμα 2.3 - τα «κλειδιά» ενός καλού project 2.4 - χρηματοδοτικοί κανόνες προς τήρηση από τα έργα 3.3 - αξιολόγηση των προτάσεων έργων >> Terms of reference / Cahier des charges

6 ΣΗΜΕΙΑ- «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Κεφάλαιο 3.3.1 Κριτήρια διοικητικής επαλήθευσης (Α1-Α7) Κριτήρια επαλήθευσης της επιλεξιμότητας (Β1-Β9)

7 ΣΗΜΕΙΑ- «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Κεφάλαιο 3.3.2 Κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης (αξιολόγηση σε δύο φάσεις) ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: Κριτήρια Β (εταιρικό σχήμα, γενικός Π/Υ) C. 1.2, 1.3, 1.4 ( «προσέγγιση» του έργου, διακρατικότητα, κριτήρια συνεργασίας) C. 2.1 (στόχευση του έργου), D. Συνολ. Π/Υ ανά εταίρο C. 3.1, 3.2, 3.3 (συνέργιες και συμπληρωματικότητα του έργου) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ α’ ΦΑΣΗΣ: 24/40

8 ΣΗΜΕΙΑ- «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: Κριτήρια Β (ισορροπία εταιρικού σχήματος, ρόλοι & αρμοδιότητες των εταίρων) C. 1.1 ( «προσέγγιση» του έργου, διακρατικότητα, κριτήρια συνεργασίας) C. 4.1, 4.2 C.5 (σχέδιο εργασιών) D (αναλυτικός Π/Υ) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ α’+β’ ΦΑΣΗΣ (για υποβολή του έργου προς έγκριση): 75 βαθμοί

9 Πίνακας ποιοτικής αξιολόγησης: «Στρατηγικά» κριτήρια (1 έως 4) –με συντελεστή βαρύτητας 1,00) Περιεχόμενο (στρατηγική) του έργου Επίπεδο (διακρατικής) συνεργασίας – προστιθέμενη αξία Συμβολή του έργου στους Στόχους του προγράμματος, παραδοτέα & αναμενόμενα αποτελέσματα Καταλληλότητα του εταιρικού σχήματος

10 «Λειτουργικά» κριτήρια (5 έως 8) –με συντελεστή βαρύτητας 1,50) Management Δημοσιότητα / «Κεφαλαιοποίηση» Σχέδιο εργασιών (ρεαλιστικό, δομημένο, συνεκτικό?) Προϋπολογισμός (συνεκτικός, αναλογικός, ρεαλιστικός και αποδοτικός?)

11 MODULES Διάρκεια του έργου Π/Υ Αριθμός εταίρων ανά τύπο έργου

12 SIZE OF THE PARTNERSHIP As a minimum requirement, the partnership must involve: at least 4 financing partners from at least 4 different countries from the MED area with at least 3 of the partners located in the Union part of the MED area = 3 ERDF partners within the MED area Additional recommendations on the most suitable partnership size according to each type of project are included in the Programme Manual (section 2.1) and in each ToR.

13 Single-module M1 Studying M2 Testing M3 Capitalising Expected outputs (non exhaustive) SWOT analysis State of the art Benchmarking analysis Models Action plans Strategies Instruments Preliminary & feasibility studies Pilot activities Evaluation Plan of transferability of results Policy recommendations MoU / Agreements Procedures and regulatory proposals Charters Protocols Duration18 months30 months18 months BudgetMax 0.6 M €1.2 – 2.5 M €0.6 – 1.2 M € PartnershipMax 8 PP: institutional and scientific partners Max 10 PP: operational and institutional partners Max 8 PP: mainly institutional or networks partners

14 Multi-module M1+M2 Studying & testing M2+M3 Testing & capitalising M1+M2+M3 Integrated Projects Expected outputs (non exhaustive) SWOT analysis, State of the art, Benchmarking analysis, Models, Action plans, Strategies, Instruments Preliminary & feasibility studies, Pilot activities, Evaluation, Plan of transferability of results Preliminary & feasibility studies, Pilot activities Evaluation, Plan of transferability of results Policy recommendations MoU / Agreements Procedures and regulatory proposals Charters, Protocols SWOT analysis, State of the art, Benchmarking analysis, Models, Action plans, Strategies, Instruments Preliminary & feasibility studies, Pilot activities, Evaluation, Plan of transferability of results Policy recommendations, MoU, Agreements, Procedures & regulatory proposals, Charters, Protocols Duration36 months (M1: 15 m / M2: 21 m) 36 months (M2: 21 m / M3: 15 m) 48 months (M1: 15-m / M2: 21 m / M3: 12 m) Budget1.8 – 3 M €2.5 – 3.6 M €3.6 – 6 M € PartnershipMax 12 PP institutional, operational and scientific partners Max 12 PP: institutional, operational partners and networks Max 15 PP: institutional, operational and scientific partners and networks

15 Building a MED project Following key principles : 1. Providing objective responses to well identified challenges 2. Applying a result oriented-approach and the theory of change 3. Contributing to Programme result and output indicators 4. Capitalising on existing knowledge and experience 5. Addressing relevant target groups Structuring the project proposal: 1. Choosing the right type of project depending on the scope of the project 2. Linking the project intervention logic to the programme intervention logic 3. Using the Programme list of types of activities and deliverables, with common identified standards

16 ADMINISTRATIVE AND ELIGIBILITY CHECK List of administrative and eligibility criteria included in the Programme Manual (section 3.3.1) Proposals failing in any of the criterion will be regarded as non-eligible and eliminated. MAIN ELIGIBILITY PROBLEMS IN THE PAST Application form not validated correctly on Synergie CTE (A.1) Compulsory annexes are missing; not duly filled in; signed or stamped (A.4, A.5) Summary only filled in in one language (A.7) LP located outside of the MED EU area (B.3) Wrong amount of the national co-financing included in the partner declarations (B.5)

17 The ToRs as front door The Terms of Reference are summary files that consolidate all the other papers : MED Cooperation programme SWOT analysis MED project Library Operational guidelines (Programme Manual, communication tools, etc) MED Glossary Other documents of interest listed in the ToRs These documents remain essential for the applicants

18 SHOULD YOU NEED ANY ASSISTANCE… Read the relevant documents: CP, Programme Manual and ToR Visit the Interreg MED Programme website: www.interreg-med.eu –Presentations of the kick off conference –FAQ section – under construction Participate to National events Contact the Joint Secretariat : programme_med@regionpaca.fr Contact your National Contact Point

19 More info: http://www.interreg-med.eu/ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ www.interreg.gr Βαγγέλης Βιδάλης Εθνικό Σημείο Επαφής Προγράμματος MED τηλ. 2310 469631 evidalis@mou.gr


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΤΡΑ, 8 OKTΩΒΡΙΟΥ 2015."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google