Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ATMEL AVR8 ΠΟΡΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ www.porlidas.gr.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ATMEL AVR8 ΠΟΡΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ www.porlidas.gr."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ATMEL AVR8 ΠΟΡΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2 ATMEL AVR Atmega16 Χαρακτηριστικά  Μικροελεγκτής 8-bit υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης  Προοδευμένη αρχιτεκτονική RISC (Reduced instruction set computing) 131 εντολές, οι περισσότερες εκτελούνται σε έναν κύκλο ρολογιού 32 x 8 καταχωρητές γενικής χρήσεως Στατική λειτουργία Hardware πολλαπλασιαστής  Μνήμες δεδομένων και προγράμματος 16K Bytes FLASH (10,000 Write/Erase Cycles) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits 512 Bytes EEPROM (100,000 Write/Erase Cycles) 1K Byte SRAM Programming Lock for Software Security  JTAG (Joint Test Action Group ) IEEE std Interface for Boundary-scan, on-chip debug, programming of FLASH, EEPROM, fuses, and lock bits  Χαρακτηριστικά περιφερειακών 32 προγραμματιζόμενες γραμμές εισόδου – εξόδου, με δυνατότητα ρεύματος 40mA για την κάθε μία, οργανωμένες σε τέσσερις πόρτες Δύο 8-bit χρονιστές – μετρητές με δυνατότητα προβαθμολόγησης και σύγκρισης Ένας 16-bit χρονιστής – μετρητής με δυνατότητα προβαθμολόγησης, σύγκρισης και σύλληψης Ρολόι πραγματικού χρόνου με ξεχωριστό ταλαντωτή Τέσσερα κανάλια διαμόρφωσης πλάτους παλμών (PWM) Οκτώ κανάλια ADC 10-bit Δύο κανάλια διαφορικού ενισχυτή με προγραμματιζόμενη απολαβή x1, x10 και x200 Ενσωματωμένος αναλογικός συγκριτής Hardware I2C Hardware USART Master/Slave SPI Serial Interface Προγραμματιζόμενος χρονιστής – επιτηρητής «Watchdog» με ξεχωριστό ενσωματωμένο ταλαντωτή

3

4

5  Software Atmel Studio WinAVR Khazama AVR Programmer eXtreme Burner – AVR Termite Putty Terminal AvrOspII AvrProg Programmers Notepad [WINAVR]  Drivers Usbasp Prolific v1.2.1 (Prolific, PL2303) CH341SER (wch, CH340) CDM v (ftdi, FT232)  Hardware AVR ATMEGA16/32 MCU AVR Minimum ATMEGA16/32 System Board USB ISP USBasp Programmer For ATMEL 4x4 Keyboard Matrix Array Push Buttons, 4 Key Switch, 8 LED Board 4x4 Keyboard Matrix Array Membrane Switch Keypad Module Display Character LCD 16x2 USB To RS232 TTL Converter Module PL2303HX USB To RS232 TTL Converter Module CH340G

6  Atmel Studio Atmel Studio 7 -> Windows7/8/8.1/10, integrated gcc Atmel Studio 6.2 -> WindowsXP/7/8/8.1/10, integrated gcc Atmel Studio 4.20/4.19 -> WindowsXP/7/8/8.1, WinAVR gcc plug in, manual configuration* Atmel Studio > WindowsXP/7/8/8.1, WinAVR gcc plug in  Programmer eXtreme Burner – AVR -> Usbasp (installs drivers if programmer is connected) Khazama AVR Programmer -> Usbasp (adjust program speed by installing original firmware) AvrOspII -> USBISP Connected to COM1-16** AvrProg -> USBISP Connected to COM1-4** (**http://www.porlidas.gr/ATmegaDev/ATmegaDevEn.htm)http://www.porlidas.gr/ATmegaDev/ATmegaDevEn.htm PonyProg -> Physical serial or parallel port  Drivers Usbasp Prolific v1.2.1 (Prolific, PL2303)*** CH341SER (wch, CH340) -> USB unsigned drivers bypass**** CDM v (ftdi, FT232) -> USB unsigned drivers bypass**** (****  Programs Programmers Notepad -> WinAVR Termite -> Connected COMs, Hex editor Putty Terminal -> * ***

7 AVR Minimum ATMEGA16/32 System Board

8 USB ISP USBasp Programmer For ATMEL

9 8 LED 4x4 Keyboard Matrix Array Push Buttons 4 Push Buttons Board

10 Module Display Character LCD 16x2

11 USB To RS232 TTL Converter Module PL2303HX

12 USB To RS232 TTL Converter Module CH340G

13 #include //AVR BIOS #include //Delay routine #define F_CPU UL//MCU Frequency, Definition for Delay routine #define En 0b //Definition example unsigned char i3;//Register example DDRA = 0b ;//Port A all inputs PORTA = 0b ;//Enable pull up resistors to all DDRB = 0b ;//Port B all outputs PORTB = 0b ;//Send to outputs i3 = 0x2F;//Sets i3 value 2F while (PINA == 0b );//”while” routine & equal example for (i1 = 0; i1 < 4; i1++)//”for” routine example _delay_ms (20);//delay example =, -, +, *, /,, !, ~, &, |, ==, >=, >, !=, &&, || PORTB = ~PORTB;//NOT PORTB = PORTB << 1;//SHIFT PORTB = i3 & 0b ;//AND PORTB = (i3 | 0b );//OR Embedded C for AVR Basic Instructions (Lesson 1)

14 Προτεινόμενη βιβλιογραφία και ιστοσελίδες Προγραμματίζοντας τον Μικροελεγκτή AVR(Τζιόλα) C Programming for embedded microcontrollers(Elektor) Η γλώσσα προγραμματισμού ANSI C(Κλειδάριθμος)


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ATMEL AVR8 ΠΟΡΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ www.porlidas.gr."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google