Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

MINERAŁY PIERWOTNE GLEB I PRODUKTY ICH PRZEOBRAŻEŃ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "MINERAŁY PIERWOTNE GLEB I PRODUKTY ICH PRZEOBRAŻEŃ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 MINERAŁY PIERWOTNE GLEB I PRODUKTY ICH PRZEOBRAŻEŃ

2 MINERAŁY występujące w glebach dzielą się genetycznie na: MINERAŁY PIERWOTNE MINERAŁY PIERWOTNE MINERAŁY WTÓRNE MINERAŁY WTÓRNE

3 Sekwencja minerałów wg. wzrastającej podatności na wietrzenie (2,300) - szacunkowa trwałość 1-mm kostki minerału (w latach)

4 Minerały pierwotne występujące w glebach, wg malejącej podatności na wietrzenieKalcyt Dolomit Dolomit Skaleniowce (leucyt, nefein) Skaleniowce (leucyt, nefein) Oliwiny Oliwiny Pirokseny Pirokseny Amfibole Amfibole Serpentyny Serpentyny Epidot Epidot Plagioklazy (bogate w anortyt) Plagioklazy (bogate w anortyt) Plagioklazy (ubogie w anortyt) Plagioklazy (ubogie w anortyt) Biotyt Biotyt Skalenie potasowe (ortoklaz, mikroklin) Skalenie potasowe (ortoklaz, mikroklin) Kwarc Kwarc Muskowit Muskowit Serycyt Serycyt Apatyt, Magnetyt Apatyt, Magnetyt Granaty, Cyjanit, Staurolit, Cyrkon Granaty, Cyjanit, Staurolit, Cyrkon Rutyl, Ilmenit, Korund Rutyl, Ilmenit, Korund

5 Schemat wietrzenia minerałów pierwotnych gleb

6 OLIWINY (Mg,Fe) 2 [SiO 4 ] Serpentyny Mg 6 [(OH) 8 |Si 4 O 10 ] Smektyty (Ca,Na,Al,Mg,Fe) 2 [(OH) 2 |(Si,Al) 4 O 10 ]×nH 2 O s e r p e n t y n i z a c j a Iddyngsyt (bezpostaciowa odmiana serpentynu) Saponit (słabo krystaliczna odmiana montmorillonitu) Kaolinit Al 4 [(OH) 8 |Si 4 O 10 ] Haloizyt Al 4 [(OH) 8 |Si 4 O 10 ]×4H 2 O tlenki, wodorotlenki, tlenowodorotlenki Fe i Mn

7 8Fe 2 SiO H 2 O Fe 6 [(OH) 8 |Si 4 O 10 ] + 7Fe(OH) 2 + Fe 3 O 4 + 4SiO 2 fajalit + woda Fe-serpentyn + Fe-brucyt + magnetyt SERPENTYNIZACJA 4Mg 2 SiO 4 + 6H 2 O Mg 6 [(OH) 8 |Si 4 O 10 ] + 2Mg(OH) 2 forsteryt + woda serpentyn + brucyt

8 PIROKSENY (Ca,Mg,Fe) 2 [Si 2 O 6 ] Chloryty (Mg,Fe,Al) 3 [(OH) 2 |Si 3 AlO 10 ]×Mg 3 (OH) 6 Smektyty (Ca,Na,Al,Mg,Fe) 2 [(OH) 2 |(Si,Al) 4 O 10 ]×nH 2 O Kaolinit Al 4 [(OH) 8 |Si 4 O 10 ] tlenki Fe(III) Anataz TiO 2 c h l o r y t y z a c j a

9 AMFIBOLECa,Na,Mg,Fe- krzemiany [Si 4 O 11 ] Chloryty (Mg,Fe,Al) 3 [(OH) 2 |Si 3 AlO 10 ]×Mg 3 (OH) 6 Smektyty (Ca,Na,Al,Mg,Fe) 2 [(OH) 2 |(Si,Al) 4 O 10 ]×nH 2 O Kaolinit Al 4 [(OH) 8 |Si 4 O 10 ] tlenki Fe(III) Anataz TiO 2 c h l o r y t y z a c j a

10 MIKI - illit (K,H 3 O)Al 2 [(OH) 2 |AlSi 3 O 10 ] - muskowit KAl 2 [(OH,F) 2 |AlSi 3 O 10 ] - biotyt K(Mg,Fe,Mn) 3 [(OH,F) 2 |AlSi 3 O 10 ] Smektyty (Ca,Na,Al,Mg,Fe) 2 [(OH) 2 |(Si,Al) 4 O 10 ]×nH 2 O Wermikulit (Mg,Fe,Al) 3 [(OH) 2 |(Si,Al) 4 O 10 ]×4H 2 O Kaolinit Al 4 [(OH) 8 |Si 4 O 10 ] Haloizyt Al 4 [(OH) 8 |Si 4 O 10 ]×4H 2 O Gibbsyt γ-Al[OH] 3 Kwarc serycytyzacja SKALENIEK-skalenie K[AlSi 3 O 8 ] Plagioklazy Na[AlSi 3 O 8 ]- Ca[Al 2 Si 2 O 8 ] h y d r o l i z a

11 MIKI - ILLIT (K,H 3 O)Al 2 [(OH) 2 |AlSi 3 O 10 ] - MUSKOWIT KAl 2 [(OH,F) 2 |AlSi 3 O 10 ] - BIOTYT K(Mg,Fe,Mn) 3 [(OH,F) 2 |AlSi 3 O 10 ] Wermikulit (Mg,Fe,Al) 3 [(OH) 2 |(Si,Al) 4 O 10 ]×4H 2 O Smektyty (Ca,Na,Al,Mg,Fe) 2 [(OH) 2 |(Si,Al) 4 O 10 ]×nH 2 O Illit/Wermikulit Kaolinit Al 4 [(OH) 8 |Si 4 O 10 ] Haloizyt Al 4 [(OH) 8 |Si 4 O 10 ]×4H 2 O Gibbsyt γ-Al[OH] 3 Goethyt α-FeOOH Hematyt Fe 2 O 3

12

13 CHLORYTY (Mg, Fe, Al) 3 [(OH) 2 |AlSi 3 O 10 ]× (Mg, Fe, Al) 3 [OH] 6 Wermikulit (Mg,Fe,Al) 3 [(OH) 2 |(Si,Al) 4 O 10 ]×4H 2 O Nontronit Fe 3+ 2 [(OH) 2 |AlSi 3 O 10 ]×Na(H 2 O) 4 Chloryt/Wermikulit Kaolinit Al 4 [(OH) 8 |Si 4 O 10 ] Haloizyt Al 4 [(OH) 8 |Si 4 O 10 ]×4H 2 O Gibbsyt γ-Al[OH] 3 Goethyt α-FeOOH Hematyt Fe 2 O 3

14

15 SZKLIWO WULKANICZNE Allofan mAl 2 O 3 × nSiO 2 × pH 2 O Haloizyt Al 4 [(OH) 8 |Si 4 O 10 ]×4H 2 O Imogolit AlSiO 3 (OH) 4 d e s y l i f i k a c j a

16 Warunki konieczne do powstania allofanów

17 Schemat wietrzenia minerałów pierwotnych gleb


Κατέβασμα ppt "MINERAŁY PIERWOTNE GLEB I PRODUKTY ICH PRZEOBRAŻEŃ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google