Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Greek trade grk 101, ch12 civ. Some vocab. … apoikia, “colony” metropolis, “mother city” emporion, “market” –outside town –overseas trading post  Al.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Greek trade grk 101, ch12 civ. Some vocab. … apoikia, “colony” metropolis, “mother city” emporion, “market” –outside town –overseas trading post  Al."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 greek trade grk 101, ch12 civ

2

3 Some vocab. … apoikia, “colony” metropolis, “mother city” emporion, “market” –outside town –overseas trading post  Al Mina  Gravisca (Italy)  Naukratis

4 Naukratis, Pandemos Dedications 

5 Isis-like figure holding child. Temple of Aphrodite, Naukratis (500s BCE?) “Orientalizing” Corinthian (not Naukratis) Olpe, ca. 600 BCE

6 Bibliography Boardman, J. 1999 –The Greeks Overseas: Their Early Colonies and Trade, ed. 4. London Scholtz, A. 2002/3 –“Aphrodite Pandemos at Naukratis.” Greek, Roman and Byzantine Studies 43:231–242

7 Homework Notes Corresponding aorist forms of προσχωρέω? Translation and PTC analysis of εἴσελθε, ὦ παῖ, καὶ τὸν πατέρα κάλεσον

8 Oral Quiz + Drill αἴρω –ἀρῶ –ἦρα ἀποκτείνω –ἀποκενῶ –ἀπέκτεινα ἐγείρω –ἐγερῶ –ἤγειρα καλῶ – καλ ῶ – ἐ κ ά λεσα κρίνω – κριν ῶ – ἔ κρινα μένω – μεν ῶ – ἔ μεινα

9 Names Jazmin –ἡ Ἰάσμη, τῆς Ἰάσμης Jonathan –ὁ Ἰωνάθαν, τοῦ Ἰωνάθαν –ὁ Θεόδωρος, τοῦ Θεοδώρου Ian –ὁ Ἰωάννης, τοῦ Ἰωάννου Paul – ὁ Πα ῦ λος, το ῦ Πα ύ λου Stephanie – ἡ Στεφαν ί α, τ ῆ ς Στεφαν ί ης Robert – ὁ Ἀ ργοκλ ῆ ς, το ῦ Ἀ ργοκλ έ ους


Κατέβασμα ppt "Greek trade grk 101, ch12 civ. Some vocab. … apoikia, “colony” metropolis, “mother city” emporion, “market” –outside town –overseas trading post  Al."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google